ట్రాన్సఫర్! 740

తనని కప్పుకొని ఉన్న చున్నీ నీ తీసేసింది..

పాల రతి శిల్పం ల… రతి దేవి ల ఉన్న నిహారిక నీ చుస్తూ ఆపుకోలేక … తన degaraki వచ్చి…

చెయ్యి వేయబోయాడు…

నిహారిక : వెంటనె వెనుకకి జరిగి… మీరు ప్రామిస్ చెసారు జస్ట్ చుడటం వరకే అని అండి..

అంకుల్: నవ్వుతు… ప్రామిసెస్ ఉన్నవి బ్రేక్ చేయటానికే అని…

ముండు కి జరిగి… నిహారిక బంగిన పండ్లను.. నలిపేసాడు…

పరిస్తితి చెయ్యి దాటుతుంది అని… నిహారిక వాడి ఫ్లయిట్ నుండి… వెళ్లటానికి డోర్ వయిపు చుసి షాక్ తిండి…

తన ఇంటి పని వాడు… రాజు… డోర్ దెగ్గర ఉన్నడు…

అంటే… రాజు కి మొత్తమ్ తెలుసు…

వాడు అంకుల్ కి సహాయం చెసాడు అని

అర్థం చేసుకోటానికి పెద్ద సమయం పట్టలేదు

నిహారిక కి

అంకుల్ ప్లీజ్ మీరు ప్రామిస్ చేసారు

కానీ ఇలా… ఈ రొజు నీ ఇందుకు పెట్టరు అండి… అరుస్తూ కొపం గ…

(లోపల ఎం జరుగుతుందో ఉహించిన సరోజ అంటీ అంకుల్ తలపు దెగ్గర ఉండి వింటుంది )

ఇంతలొ అంకుల్… ని లాంతి దుల లంజ లా సమాచారం వాడి నుండే కదా నాకూ తెలిసేది అన్నడు…

నిహారిక : ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి ప్లీజ్ అని ఏడుస్తు … అరుస్తాను అండి

అంకుల్ : అరిస్తే నీ పరువే పొతుంది… ని మొగుడు నిన్ను వదిలేస్తాడు అని బెదిరించాడు.

నిహారిక : తను ఏమి చేయలేని… పరిస్థితీ లో ఉన్న అని అర్థమయింది… నిహారిక కి…

ఎం కావలి అండి…

అంకుల్: రాజు కి ఎదో కావలి అంట చుడు అన్నడు…

ఇంతలొ… రాజు తన బట్టలు మొత్తమ్ epesi

మొడ్డ నీ నలుపుకుంటున్నాడు…

నిహారిక: అది చుసి షాక్ తిండి… రాజు ప్లీజ్ ఎం చేయకు…
ప్లీజ్ అండి…

రాజు: ఒసేయ్ ని కసి నాకూ తెలుసు వె