ట్రాన్సఫర్! 500

వచ్చి నా మొడ్డ నీ చీకు లేడా అయిపోతావ్ అని అన్నడు..

నిహారిక: కొపం తో che అండి

రాజు: ఏంటే నోరులేస్తుంది…. మర్యాద గా వచ్చి చీకూ లేడా ని పరువే పోటుడి అన్నడు…

అంకుల్ : నవ్వుతు ఎంజాయ్ చేస్తున్నడు…

నిహారిక: ఎం చెయలేక… రాజు వయిపు అడుగులు ఏసింది..

రాజు… రావే రా… లంజ చీకూ అని… అరుస్తున్నాడు…

వాడి మొడ్డ ణి తీసుకొని… చీకటం… మొదలుపెటింది…

రాజు: నిహారిక జుట్టు పట్టుకొని… చీకూ వె లంజ అంటు… మొడ్డ మొత్తమ్ నొటిలోకి పెటేశాడు…

nighty పై నుండి… నిహారిక సళ్ళ నీ పిండేస్తున్నాడు…

అబ్బ sir … దీని సళ్ళు … భలే ఉన్నయి అని… అంకుల్ కి చెపుతున్నాడు..

నిహారిక: రాజు మొడ్డ నీ చేఉకుతూనే ఉండి…

రాజు: ఇంతలొ.. నిహారిక సళ్ళని నలిపేస్తున్నాడు….

అంకుల్ : చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నడు…

రాజు: నిహారిక నీ సొఫా మీద పాండా బెట్టి దెంగుదాం అని… నిహారిక నీ అపి… సొఫా వైపూ కదిలేదు…

ఇంతలొ… నిహారిక … ఒకేసారి క్షణం లేట్ చెయ్యకుండా…

తలపు వైపూ పరుగు తీసి…

తన ఫ్లాట్ లొకి వెళ్లటానికి తలపు తీసింది…

ఇంతలొ తలపు దెగ్గర … సరోజ అంటీ నీ చూసింది..

చేసేది ఏమిలేక… తన ఫ్లాట్ లొకి పోకి గడియ పెటుకొని… తానా పరిస్తితి ఎంత అని…

బోరు నా ఏడుస్తుంది…

రాజు : కొపం గాఁ … మేజర్ తో లంజ పారిపోతుంది మీరు ఇందుకు వదిలేసారు అన్నడు…

అంకుల్: అది ఎక్కడకి పొతుంది… మొడ్డ రుచి చుసింది గ వస్తది చూడూ అన్నడు నవ్వుతు.

స్త్రం మొగుడు వచ్చే సరికి ఎం జరగనట్టు ఉండి…

బోజనం చేసాకా…

మొగుడి మొడ్డ కోసం నిహారిక పూకూ కొట్టుకుంటుంది…

అసలే పొందున… ఇద్దరి మగాళ్ల మొడ్డ దెబ్బలకి… పుకు రేగి కొట్టుకుంటుంది…నిహారిక…