ట్రాన్సఫర్! 496

సరిపొలెదు… బయం వస్తుంది

ి… నో అని రిప్లై చెసింది…

ఇంతలొ మరొ మెసేజ్… ఈసారి… mms పంపించదు…

మేజర్ తన 9 అంగుళాల గుణపం తో ఆడుకుంటున్న విడియో ణి పంపాడు…

ఇంకా నగ్నం గాఁ మంచం మీద ఉన్న నిహారిక…

అంకుల్ మొడ్డ నీ ఊహించుకుంటూ… ఫింగెరింగ్ చేసుకుంటుంది…

మరో sms: బేబీ కం అవుట్ అఫ్ బెడఁరూం ఐ వాంట్ to కాల్ యు అని…

మెల్లగ… బయటకి వచ్చింది … ఇక్కడ మొగుడు లేస్తాడా అని బయం మరొ వయిపు…

నిహారిక (భయం ఠో ): what do u want…my hubby is sleeping, he may get suspicious..??

uncle
: calm down baby…that idiot can’t do anything..! U just quietely come to my house…i am waiting for u to give afuck of life time..!!
నిహారిక: but pls..వద్దు అయనకి తెలుస్తే నా బతుకు పడాయి పొతుంది అని … బాధ తో చెపుతుంది.

అంకుల్ కి అర్థం అయింది… నిహారిక దుల గ ఉండి అని… కని మొగుడు ఉన్నడు అని పాడుపడుతుంది ణి…

చూడూ బేబీ …. ఆనందం కావలి సుఖం కావలి అంటే …. నువ్వు ముందల బయం పోగొట్టుకొని…. రా… నాకు ని జీవితం లో అనుభవించ నంత సుఖాని ఇస్తాను అని..

ఇంక ఉడికించాడు… నిహారికాని…
నిహారిక : ఇంక తప్పదు… తన పూకు గుల కి అంకుల్ గుణపమే కావలి అని

డిసైడ్ అయింది…

అంకుల్ తో … సరే వస్తాను.. కని మీరు త్వరగా ముగించాలి అని చేపింది …

అంకుల్ : ఒక నా కామా రాణి.. రండి..

మా ఇంటికి వచ్చి… నా మొడ్డ కి ని పుకు స్వర్గం లోనికి తోలుకొని పో అన్నడు…

నిహారిక ; తలపు తెరిచి ఉంచు అని… పెటేసింది ఫొన్…

నిహారిక నమ్మలేక పొయింది… తనకన్నా చాలా ఎక్కువ ఉన్న వడితో… సుఖం కోసం పాడుకోటానికి ఒప్పుకుంటే అని…

మెల్లగ తన బెడ్ రూం తెరచి…

మొగుడు నిదుర పోతున్నాడో లేదో.. చెక్ చేసుకుని…

బయట నుండి… మొగుడు పడుకున్న రూం కి బయట గడియ పెటింది .

తన nighty మొత్తని తీసెసి… టవల్ మంత్రం కప్పుకుని…

తన మెయిన్ డోర్ తీసి…

ఎదురింటి లో ఉన్న…

అంకుల్ ఇంటి తలపు తీసి… వాడి ఇంటిలో కి దురింది…

అంకుల్… అప్పటికే నగ్నం గాఁ తన మొడ్డ నీ కొట్టుకుంటూ సొఫా మీద ఉన్నడు…

Leave a Reply

Your email address will not be published.