ట్రాన్సఫర్! 493

వై నాట్ ఇం ఆ మేజర్… రోజు చేస్తాను… రెగ్యులర్ గా అన్నాడు…

మరి మీ అయన ఏరి అన్నాడు… తనకి ఎలాంటి మంచి అలవాట్లు లేవు… నిద్ర పోతున్నాడు అనాది

ఆలా అంటే ఎలా అమ్మ నువ్వే అతఃనికి చెప్పి జాగింగ్ చేయించాలి అన్నాడు

వేనాడు అంది చాలా సార్లు ట్రై చేశాను అనడు…

అయోవో పాపం.. పర్లేదు లే అమ్మ రోజు నేను ఎక్కడ జాగింగ్ చేస్తాను i can give you a company to you annadu konte… ga… sure uncle andi … నిహారిక..

మ్గగుడ్ ఆఫీస్ కి వెళ్లక… ఇంటి పనులు అని కానిచ్చి…. హాల్ లో… తీరికగా నీఘ్ట్య్ లో టీవీ చూస్తుంది నిహారిక

ఎంత లో బెల్ మ్రోగింది… ఎవరా అని చుస్తే… మేజర్…. పక్కనా పని వాడు…

మీరు కొత్త కదా అందుకీ మా పని వాడు రాజు ని పంపుతున్న… మంచి వాడు ఎం అయినా పని కావాలి అంటే చెప్పండి చేసి పెడుతాడు అంది…

ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్న మేజర్ ని చూసి చాలా మంచి వాడు అని బ్రేమ లో పడిపోతుంది మెల్లగా…

రాజు… మేడం… ఎం అయినా పని ఉంటె చెప్పండి అని అడిగాడు… నిహారిక సళ్ళ ని చూస్తూ… ఎం అయినా చేస్తావా… అని ఎం ఎం చేయాలో మొత్తం చెపుతుంది….

ఆ పనులు అన్ని చేస్తూ నిహారిక బాడీ ని మొత్తం తన కంటి తో తాకుతున్నాడు… వాడి మొడ్డ డాన్స్ చేస్తుంది…

ఎలా ఒక నెల గడిచింది… రాజు…. నిహారిక ఇంటి విషయాలు అలవాట్లు అన్ని మేజర్ అరుణ్ కి చెప్పుతున్నాడు,,,

రోజు నిహారిక తో జాగింగ్ చేయటం వాళ్ళ అరుణ్ తో స్నేహం బలపడింది… మేజర్ కి…

మేజర్…. కామం తో ఎపుడు ఛాన్స్ వస్తుందా అని గుంత కదా నక్క ల చూస్తున్నాడు

మేజర్ అరుణ్ … నిహారిక తో రోజు పోదునా
వాకింగ్ చేస్తూ kalam గడుపుతున్నాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published.