ట్రాన్సఫర్! 500

నాకన్నా అంకుల్ కే ఎక్కువ తెలుసు ముంబయి అన్నడు…

నిహారిక : ఎం అనాలో తెలియక అల చుస్తూ ఉండి సమాధానం చెప్పకుండా…

నిహారిక మొగుడు : మేజర్ … రేపు తనని తీసుకు వెలండి తను వస్తుంది అన్నడు …

మేజర్ : గ్రేట్…. నిహారిక బీ రెడీ బై 10am అని వెళ్ళిపోయాడు

పోదునే 8ki మేజర్ నిహారిక కి కాల్ చేసి …. రెడీ అవ్వు 10ki గేట్ దెగ్గరకి వచ్చేయి అన్నడు…

సరే అండి నిహారిక…

చెప్పినట్టు గానే… 10 కళ్ల మేజర్ తన కార్ లో వెయిట్ చేస్టున్నాడు..

మేజర్ : తన కార్ సైడ్ మిర్రర్ నుండి లిఫ్ట్ వైపు చూస్తున్నాడు ఎపుడు తన మిల్కీ బ్యూటీ వస్తుందా అని…

ఇంతలొ లిప్ట్ నుండి… గ్రీన్ సల్వార్ కమీజ్ లో ఊపుకుంటూ తన వయిపు వచ్చిన నిహారిక నీ చుస్తూ ఉండి పోయాడు మేజర్ ….

నిహారిక దెగ్గరికి వచ్చి..వెళుదామా అంకుల్ అండి….

ఇంత లో కోలుకొని… come ఇన్ బ్యూటిఫుల్ అన్నడు… నిహారిక నవ్వుతు ఏకింది కార్ లో కి…

ఇది అంట చూస్తున్న watchman … మేజర్ లక్కీ ఇంకొ దాన్ని పట్టదు … నాకు ఎపుడు దేని పూకూ ఇస్తాడో అని మనసులూ అనుకుంటున్నాడు…

టైట్ బ్రా వేయటం వల్లనేమో నిహారిక… ఎద అందాలు చాలా చక్కగా అందంగా… కావిస్తునాయికి… మేజర్ ని…

రోడ్ నీ చూడాలో లేక పక్కన ఉన్న బంతులతూ ఆదుకోవాలో తెలియని పరిస్థితి మేజర్ ది …

ముంబయి లో నీ ప్రముఖ ప్రదేశాలని చూపించాడు … నిహారిక కి..

సాయంత్రం అయింది… షాపింగ్ చేస్తావా అన్నడు…

అవును చెయాలి కని ఇపుడు కదూ లెండి అంకుల్… అయిన కి కుదిరినప్పుడు వస్తాము.. meku ఇందుకు ట్రౌల్ ఈపాటికే చాలా లేట్ ayindi అండి..

ayo అదేం లేదు … నెను కాళియే.. పద షాపింగ్ చేదాం అని… ఒక షాప్ కి తీసుకు వెళ్లాడు…