ట్రాన్సఫర్! 500

ప్రొడ్యూసర్ : మరి ఆ అమ్మాయి కి చెప్పవ.. ఇండస్ట్రీ అంటే అందరు వాడుకుంటారు…. ఫ్రీ గా బోల్డ్ గా ఉండాలి మరి అన్నాడు

మేజర్ : చెప్పలే రా ….మోడరన్ అమ్మాయే కాకుంటే పెళ్లి అయింది అంటే

ప్రొడ్యూసర్ : దాని మొగుడు మల్ల వద్దు అనడు గా అది కనుకో…

మేజర్ : అనడు లే.. ముందు అయితేయ్ ఒకసారి రేపు ఇంటికి ర.. ఆమె ని చుదువు .. నచ్చితే మిగతావి మాట్లాడుకుందాం ర అన్నాడు

ప్రొడ్యూసర్ : సరే సరే వస్తాను…
మేజర్ : థాంక్స్ రా అని కాల్ కట్ చేసేసాడు …

మేజర్ : నిహారిక మరదలా నీకు గుడ్ న్యూస్ మా యాదవ తో మాట్లాడాను.. రేపు వస్తాడు అంట ఇంటికి… నిన్ను చూడటానికి ..నచ్చితే మిగతావి మాట్లాడుకుందాం… రెడీ గా ఉండు annadu
నిహారిక : నిహారిక ఎగిరి గంటు ఏసీ… ఠంక్ యు అంకుల్ అని ఉమ్మ్మా అని అరిచింది… ఇంటిలో పని వాడి మండలే…

పని వాడు : ఈ లంజ కి మేజర్ ఎవడినో ఆరెంజ్ చేసినట్టు ఉన్నాడు అనుకుంటూ,,, నిహారిక దెగరకి వచ్చి… ఎం అయింది మేడం అంటూ… నిహారిక సళ్ళ ని వత్తుతున్నాడు…

నిహారిక : వాడి లేచిన మొడ్డ ని నలుపుతూ ,,,, మీ మేడం… కి సీరియల్స్ లో ఆఫర్ వస్తది రేపు… అంకుల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ద్వారా అని వాడికి… ముద్దు పెటింది…

పని వాడు : అవునా … అంటే సెక్సీ నిహారిక ఎపుడు ప్రపంచానికి అందాల రాణి అయిపోతుందా… వావ్ అని…సళ్ళ ని గెట్టిగా కొరుకుతున్నాడు…

నిహారిక : అబ్బా వదల రా… ఫ్రెష్ ఉండాలి… ఎం చేయకు రేపటికి రెడీ ఆవలి.. బ్యూటీ పార్లోర్ కి వేళలో అని వెళ్లిపోయింది…Continue..