ట్రాన్సఫర్! 500

అందరి అమ్మాయిల లనే

సహజగంగానే… నిహారిక కి షాపింగ్ అంటే చల ఇష్టం…

sareee సెక్షను కి వెళ్ళి sarees చూస్తుంది..

నిహారిక auntys లా ఎపుడు శారీస్ ena … వయసులో ఉన్నవాళ్ళకి డ్రెస్ లు బగుంటాయి అన్నడు…

ఇంతలొ salesmen అవును మేడమ్ మీకు డ్రెస్ లు చాలా బగుంటాయి… మీ మొగుడు చేపినటు డ్రెస్ లు తీసుకోండి అన్నడు…

(మేజర్ కావటం వలన physical గా ఫిట్ గా ఉంటాడు … వయసు అయిన వాడి ల కనిపించదు )

నిహారిక నవ్వుతు తను నా మొగుడు కదూ అనబోయింది… salesmen తో ఇంతలొ… అంకుల్ నిహారిక చెయ్యి పట్టుకొని… లాగాడు…. అంకుల్ అని పిలిపించించుకోవటం ఇష్టం లేక…

మేజర్ : చూడు పెళ్ళామా అతను కుడా చెపుతున్నాడు డ్రెస్ లు బగుంటాయి అని..

పద డ్రెస్ లకి వెలుదం అన్నడు…

నిహారిక ,: పెళ్లామా అని పిలిచే సరికి నిహారిక కి ఏమి అర్థంకాలేదు…

మేజర్ : నిహారిక నీ పక్కకి తీసుకు వెల్లి… సారి నిహారిక బేబీ …. sales man తప్పు గాఁ anukuntadu ఎమో అని అలా పిలిచాను సారి అన్నడు…

అది అర్థంచేసుకున్న నిహారిక…. నవ్వుతు… పర్లేదు … నా ఒక్క రొజు మొగుడా … అని… చలో డ్రెస్ షాపింగ్ అండి నవ్వుతు….

సరేనే పెళ్లామా అన్నడు… కావిస్తూ…

ఆఫ్టర్* షాపింగ్* ఏ* లోటు* థెయ్* కేం* అక్రోస్** a లింగెరీ షాప్
నిహారిక కి తన కోసం కొన్ని* ఇన్నేర్స్* తీసుకోవాలి…

కానీ అంకుల్ ఉన్నడు అని ఆలోచిస్తుంది…

అంకుల్ కి నిహారిక ఉన్న సిట్యుయేషన్ అర్ధమయింది…

నువు వెళ్ళు నిహారిక నెను బయట ఉంటాను అని

నిహారిక కి చెప్పి లోపాలకి పంపించదు…

niharika: oh sorry for trఓయూbling u, షాపింగ్* అయిపొయింది మనం* ఇంటికి వెలుదం* అంకుల్* అంది .

అంకుల్ : నాకు* నిజంగా నకు తాంక్స్* చెప్పాలి* అనిపిస్తే* మండల నువు* నా గిఫ్ట్
నీ తీసుకొవాలి అమ్మ అన్నడు

నిహారిక : ఎం గిప్ట్ అంకుల్