ట్రాన్సఫర్! 500

అంకుల్ : నువు ఎం అనుకోకుండా తీసుకుంటా అంటేనే

నిహారిక : ఓకే అంకుల్ చూపండి… లేట్ చేయకుండా అన్నd

అంకుల్: నిహారిక చెతులు పట్టుకొని.. తనని ఒక డిజైర్ సారీ షోర్రూమ్ కి తీసుకు వెళ్లాడు…

చాలా కాస్టలీ షోరూం ల ఉండి

woww సారీ* అండి

అవును నాకు నచ్చినది తీసుకో థాట్స్ మై గిప్ట్ నా* ఒక్క రొజు పెళ్లామా అన్నడు నవ్వుతు

నిహారిక : నవ్వుతు సరే అండి

నిహారిక ఇంత వెతికిన ఇది సెలెక్ట చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు అన్ని చల చలా బాగున్నాయి

అంకుల్ : నేనూ హెల్ఫ్ చెస్తాను అని…

వన్* లైట్ గ్రీన చిఫ్న్* సారీ* విత్ సిల్వర్* ఎంబ్రాయిడరి
సెలెక్ట చెసాడు

నిహారిక :abbaaa* చాలా బాగుండి అంకుల్ … ఇ like this అండి

అంకుల్ : వెల్లి try చూసి చూడూ …ఇలా ఉంటావో చుడాలి అని ఉండి అన్నడు…

నిహారిక : ఎక్కడ బ్లౌజ్ లేకుండానే అండీ…

సేల్స్man : మా దెగ్గర రెడీమేడ్ జాకెట్స్ ఉంటాయి madam అన్ని సైజ్ ల వారికీ..

అంకుల్: అవున మరి లేట్* ఇందుకు చూపివయ్యా అన్నడు

సేల్స్man : బ్లౌజ్స్ వెతుకుతూ mam మీ సైజ్ అన్నడు…