ట్రాన్సఫర్! 496

అంకుల్ : 36 బి అన్నడు

నిహారిక: షాక్ తో అంకుల్ ణి చూస్తుంది
వీడికి ఇలా తెలుసు అని

Salesman** షోయింగ్* వెరైటీ* of బ్లౌజ్స్* అందులో* అంకుల్ సెలెక్టెడ్*

సిల్వర్ నెట్టెడ్ బ్లౌజ్*

నిహారిక :* this one??
uncle: isn’t ఇట్ nice??
నిహారిక* (confused): ఇత్స్ బీఉతిఫుల్ but ఇత్స్ టూ* బోల్డ్ , ఇది ఏసుకుంటేయ్ మొత్తమ్ కనిపిస్తాయి అని అండి

అంకుల్: అబ్బ నువ్వు మరీను నిహారిక వయసు లో ఉన్నపుడేయ్ గా వేసుకోవాలిసింది … వెళ్ళు try చెయ్యి అన్నడు

నిహారిక: సేల్స్ మన్ వయిపు చుసి… ట్రయల్ రూం ఇక్కడ అండి..

సారీ ట్రంస్పరెంట్ గాఁ ఉండటం వల్ల తన అందాలూ మొత్తమ్ కనిపిస్తున్నాయి…

షాప్ లో ఉన్న అంద్దరు … నిహారిక క్లీవేజ్ అందాన్ని ఆనందిస్తున్నారు…

అంకుల్…. వావ్ బేబీ చాలా చాలా అందాం
గాఁ ఉన్నవూ అన్నడు

అంకుల్; బిల్ కౌంటర్ దేగ్గర బిల్ పే చెసాడు… ఇంతలొ మేనేజర్ సర్ మీ వైఫ్ ఈ సారీ లో చాలా baggunaru అన్నడు…

అంకుల్ నిహారిక ఇద్దరు నవ్వుకుంటు ఇంటికి బయల్దేరార్రు

అంకుల్ కి షాక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి …. thank you soo* much మై హస్బెండ్ అని…

కార్ దిగి తన ఫ్లాట్ కి వెళ్లిపోయింది.. గుడ్డ ఉపుకుంటూ… అది చుస్తూ
.. అంకుల్ watchman లూ నలుపుకుంటున్నారు…

సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన మొగుడు కి తన షాపింగ్ సంగతులు చెప్పి..

ఇద్దరు భోజనం చేసిరి…

పడక సుఖానికి రెడి అయ్యరు…

nighty లోఓ మెరిసిపోతుంది నిహారిక…

ముండు రొజు మొగుడు దెంగాక పోయేసరికి చాలా అకలి మీద ఉండి…

మొగుడు మీదకి ఎక్కి యుధం చేయలేనంత కసి గ ఉండి

Leave a Reply

Your email address will not be published.