ట్రాన్సఫర్! 496

నిహారిక కి

మొగుడు… ఒక పడి నిమిషాలలో పని ముగించేసి ఓపిక లెదు అని పడుకుండి పోయాడు…

నిహారిక కి కసి తీరలేదు…

బాత్రూం కి వెల్లి ఫింగేరింగ్ చేసుకుని ఆనందపడింది..
మరుసటి రొజు పోదునే అంకుల్ తో వాకింగ్ చెసింది..

మెల్లగ నిహారిక కి అంకుల్ తో ఫ్రెండ్షిప్ భళా పడుతుంది.

అంకుల్… కుదిరినపుడు అలా అతని బాడీ ని రాస్తున్నాడు నిహారిక కి…

ఇలా కొంత కలం గడిచింది…

ఒక రొజు అంకుల్ వాకింగ్ కి రాలెదు…

ఏమయిందా అని…

మొగుడు ఆఫిస్ కి వెళ్ళాక.. అంకుల్ ఇంటి తలపు తాటింది

రాజు (ఇంటి పని వాడు) తలపు టెరిచాడు…

అంకుల్ లేదా అని adigndi

అన్నారు.. కని అయిన కి నడుం నొప్పి గాఁ ఉంటె.. పడుక్కున్నారు అండి..

ayo* అవున అని

అంకుల్ bedroom కి వెళ్ళింది..

పడుకొని ఉన్న అంకుల్ నీ లేపి డాక్టర్ degaraki వెళ్ళారా అని అడిగింది…

లెదు అమ్మ తగిపోతాది లే అన్నడు

అల కదూ పదండి వెలుదం డాక్టరు డెగరకి అండి

అంకుల్: నవ్వుతు … నిహారిక నువు డాక్టరు వె కదా అన్నడు…

నిహారికా : డాక్టరు చదివింది కని… మొగుడు కి ఇష్టం లెదు అని మానేసింది…
నిహారిక,: నొప్పి ఇక్కడ అండి..

నడుము డెగర అన్నడు…

మీ షర్ట్ తీయండి చూస్తాను అండి

షర్టు తో పటు తన ప్యాంటు తీసేసి.. టవల్ కట్టుకొని పడుకున్నాడు

నిహారిక : అంట చుసి ఏమి లెదు … ఆయింట్మెంట్ తో మసాజ్ చూస్తే సరిపోతుంది అండి

Leave a Reply

Your email address will not be published.