ట్రాన్సఫర్! 500

ఆయింట్మెంట్ రాజు తో తెపించి…
తానే అంకుల్ నడుం కి మసాజ్ చేసింది…

అల నిహారిక మసాజ్ చేస్తుంటే… అంకుల్ కి మూడు వచ్చేస్తుంది…

అంకుల్ 8inch ల మొడ్డ నిదుర లెచి బుసలు కొడుతుంది… టవల్ తో ఉండటం వల్ల… ఆ ఇంప్రెస్సిఒన్ తెలుస్తుంది .

నిహారిక మసాజ్ చూసి… వెళుతూ
రెస్టు తీసుకొండి అని… చెప్పి బెడ్ మీద నుండి లెవా బోయింది…

ఇంతలో… అంకుల్… నొప్పి కొంచమ్ తాగిందమ్మా.. నీవల్ల అని లేవబోయాడు…

ఇంతలొ టవల్ జారింది…

8inch గునపం ల ఉన్న మొడ్డ ని చూడటం అదే మొడటి సారి నిహారిక కి….

వెంటనె అంకుల్ సారి అని .. టవల్ కాపుకున్నాడు…

ఏమి మాట్లాడకుండా నిహారిక తన ఫ్లాట్ కి వెళ్లిపోయి…

అంకుల్ మొడ్డ సైజ్ అంట పడదా అని తన మొగుడి బుల్లి మొడ్డ తో చొంపరె చేసుకుంటూ…

ఫింగెరింగ్ చూసుకుంది…

ఎప్పటి లగే తన మొగుడు… పడి నిమిషాల్లో ముగించేసి పడుకున్నాడు…

ఇంతలొ…

అర్ద రాత్రి 12ki నిహారిక ఫోన్ కి అంకుల్ నుండి మెసేజ్..

ఏమిటా అని చుస్తే…

ఆ మెసేజ్ చుసి బేతరా బొయింది నిహారిక…

నీకు ని మొగుడి మొడ్డ సరిపోదు…

నా గుణపమే ని పుకు కి సుఖాని ఇస్తది… నా గాడి… తెరిచే ఉండి అని…

నిహారిక కి కొపం వచ్చి.. షట్ అప్ అని రిప్లై ఇచింది…

నిహారిక : అంకుల్ బుడ్డి అర్థమయి.. అతనికి దూరం గ ఉండటం మొదల పెటింది…

అంకుల్; నిహారిక మొగుడు కి మందు పోసి… పడుకో బెడుతున్నాడు రొజు… నిహారిక పూకూ కి మొగుడి మొడ్డ దొరకకుండా…