డస్టుబిన్ – 5 161

పబ్లిక్ లో తనని అలా ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అని, వదిలేయమని శ్వేత నర్సింగుని వేడుకుంటుంది. నర్సింగ్ గాడు అస్సలు భయం లేకుండా శ్వేత ని దెగ్గరకు హద్దుకుని కసిగా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ వాడి నిగిడిన మడ్డని శ్వేత పూకుకి గుచ్చుతున్నాడు. “ఎవరు చూస్తే ఏంటి పాప, ఇది నా ఇలాకా…, ఎవడు ఏమంటాడు ఎటి?, రమ్మను ఎవడిని రమ్మంటావో…, నా ముద్దుల గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో నేను సరసం అడ్డుకుంటే ఎవడికంటా నెప్పి”, అంటూ శ్వేతని పిసికేస్తున్నాడు. వాడి పిసికేదేమో కానీ, నర్సింగ్ గాడిద మడ్డ రాపిడికి మత్తుగా అనిపిస్తుంది శ్వేతకి. ఎలాగో రాత్రి అయితే మడ్డ కావాలి అని తనకు తెలుసు. మరి నర్సింగ్ నే ఇంటికి పాత్రుకెళ్తే రాత్రంతా శోభనం చేసుకోవచ్చుగా అని అనుకుని కాస్త నర్సింగ్ వొడిలో రిలాక్స్ అయ్యింది శ్వేత. అదీ కాకుండా మొండి చేస్తే, నర్సింగ్ ఇక్కడ పెద్ద సీన్ చేసిన చేస్తాడు. ఒకవేళ సతీష్ బయటకి వస్తే అస్సలు బాగోదు. త్వరగా ఇక్కడ నుండి ఇంటికి చెక్కేయాలి అని ఫిక్స్ అయింది శ్వేత.
నర్సింగ్ వొడిలో నలుగుతూ, చిన్నగా తొడతో బుసలు కొడుతున్న నర్సింగ్ మడ్డని కదిపి, “సరే లే…, ఇంటికి వెళదాం పదా ఇంకా…., ఇక్కడే అన్ని చేసేలాగున్నావు…, నాకు ఇలా పబ్లిక్ గా చెయ్యాలంటే సిగ్గు…., ఆ చేసేదేదో ఇంటికెళ్ళకే నాలుగు గోడల మధ్య చేసుకో….., ఇప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ నుండి ఎవరైనా చూసేలోపే బయలుదేరుదము ప్లీజ్……”, అని వేడుకుంటూ చెప్పింది శ్వేత. ఆ మాటలు వినగానే ఫుల్ ఖుషి అయిపోయాడు నర్సింగ్. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం?, రా పాప ఇంటికి వెళదాము అంటూ శ్వేతని పట్టుకుని ఇంట్లో దెంగడానికి లాగుకెళ్ళాడు నర్సింగ్.
ఎం చెయ్యాలో తెలియని బిత్తిరి పిల్ల శ్వేత, గుణుగుతూ నర్సింగ్ వెంట వెళ్తూ, “అబ్బా….., వస్తున్నా కదా…., ఎందుకలా లాగుతున్నావు…., ఊహుం ఊహుం….”, అంటూ నర్సింగ్ వెంటే వెళ్లి కారు ఎక్కింది. కారుని సరాసరి జుమ్మని గెస్ట్ హౌస్ కి తీసుకెళ్లాడు నర్సింగ్. తీసుకెళ్లాక ఊరుకుంటాడా?, శ్వేతలాంటి కత్తి లాంటి ఫిగరు దొరికితే ఎందుకు ఊరుకుంటాడు?, పైగా వాడు ఒక్క మొరటోడు…, ఎప్పుడు చూడు మడ్డ లేపుకుని పూకు కోసం వెతుకుతుంటాడు. ఇక ఇద్దరూ ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే శ్వేత స్థానం ఏంటో చూపించేసాడు నర్సింగ్!

1 Comment

  1. Upload continuation of this story

Comments are closed.