తొందరగాకానీ మళ్లీ మా అక్కొస్తుందేమో 149

Telugu Sex Stories ఇక్కడ నాకంత అనుకూలంగా లేదు.ఇంకోసారి నీ ఇష్టం అని మళ్లీ పొజిషన్ లోకి వచ్చి రఘు మడ్డ దోపడానికి దారిని చూపెడుతూ తనలోకి ప్రవేశిస్తున్న దండాన్ని తన పూ కండరాలతోనూ ఒడిసి పడుతూ బిగించి లోనికంటా దోపించుకుంది సత్య.అలాగే ఉంచు కసేపు. కాస్త ఆ చెయ్యి ఇలా ఇయి అని రఘు చేతిని తన సల్లపై వేసుకొని నలిపించుకుంటోంది సత్య. ఒకచేతితో సత్య కొబ్బరి బోండాం లాంటి చనుగుబ్బని నలుపుతూనే మరో చేతితో పిరుదులను మర్దిస్తూ “నాదో చిన్న సందేహం” అన్నాడు రఘు.అతడేమడుగాలనుకుంటున్నాడో తెలీని సత్య “ఏ విషయం గరించి”అంది. అదే “ఇందాక మీ అక్కతో ఒట్టు గురించి”అంటూనే కదలనారంబించాడు రఘు.

అతడి కదలికు అనుగుమంగా తనూ సహకరిస్తూనే “ఏ ఎందుకు నీకు అదంతా చాలా పెద్ద కథ తరువాత చెబుతానులే”అంటూనే అతడిని మరింతగా తన వైపుకు లాక్కుంటుంది.కానీ ఒక్కసారి ఏదైనా మనస్సలోకొస్తే దాని గురించితెలుసుకునేదాకా నిద్రపోని రఘు మళ్లీ అదే ప్రశ్న అడిగేసరికి సత్య కామం కాస్త కోపంగా మారి “ఏ చెబితే గాని ఊరుకోవా అదంతా చాలా పెద్ద కథ అని చెబుతున్నానుగా తరువాత చెబుతానులే”అని మళ్లీ అదే సమాదానమిచ్చింది తనకొస్తున్న కోపాన్ని దిగమింగుకుంటూ..అయితే ఇక్కడినుండి వారిమాటల్లోనే విందాం.
ర:అదికాదు “అంతలా కొప్పడే మీ అక్క నీ మాటలకి మారు మాటాడకుండా బయటికెల్లిందిగా అందుకని” అంటూనే తనపని తను చేసుకెలుతున్నాడు.

స:ఇందాకే చెప్పానుగా “అదంతా నీకు తరువాత చెబుతాను నన్ను నమ్ము”అంటూనే అతడికి ఎదురొత్తులిస్తుంది వెనక్కి.

ర:సరే నీ ఇష్టం అంటూ సత్యా.. అని పిలిచాడు చిన్నగా.

స:ఆ ఏంటి.

ర:ఇలా చేసుకుంటుంటే నీకేమనిపిస్తుంది.

స:నాకేమనిపించడమేంటి.?

ర:నేనైతే కళలో కూడా ఊహించలే నీలంటి అందగత్తె నా చెంతచేరి నాతో రమిస్తుందని.

స:నీకస్సలు బూతులు రావా?

ర:ఏ..ఎందుకు?

స:ఈ టైములో కవిత్వం చెప్తే …

ర:ఏంటి కవిత్వమా…?

స:అరె మగడా నీతో మాట్లాడుతుంటే ఏదో పిచ్చిగా ఉంది.నువ్వసలు దేనికీ సూటిగా సమాదానం చెప్పేలా లేవు.అయినా నాది బుద్ది తక్కువ.

ర:దేనికి..?

స:నిన్నే ఎంచుకున్నాను చూడు అందుకు.

ర:దేనికి?

స:అదిగో మళ్లీ అదే గొడవ …

ర:అర్థమయ్యేలా చెప్పు.

స:అరె మగడా నీతో మాట్లాడుతుంటే ఏదో పిచ్చిగా ఉంది.నువ్వసలు దేనికీ సూటిగా సమాదానం చెప్పేలా లేవు.అయినా నాది బుద్ది తక్కువ.

ర:దేనికి..?

స:నిన్నే ఎంచుకున్నాను చూడు అందుకు.

ర:దేనికి?

స:అదిగో మళ్లీ అదే గొడవ …

ర:అర్థమయ్యేలా చెప్పు.

స:అదంతా ఒదిలెయ్..పనికానీ

ర:ఏంపని?

స:ఆ వంకర మాటలే వద్దు.

ర:ఏ మాటలు?

స:దెంగరా మగడా అంటే ఆ నఖరాలేందిరా?

ర:మరిప్పడు చేస్తున్నదేందో?

స:ఆ అదే కాస్త కిందా మీదా చూసుకొని చెయ్యు.

రమనస్సులో చేస్తానే..చేస్తాను అందుకేగా లోనకొచ్చింది.ఇవ్వాల నీపనైపోవాలి నా దెబ్బలకు అనుకుంటూ)ఏం కనబడట్లేదుగా నీ పిర్రలు తప్ప.

స:ఆ వాటిపని కూడా కాస్త చూడు.

ర:సరే అయితే. నేనోటడుగుతాను నిజం చెప్పు.నేనెన్నోవాడిని అనడుగుతూనే సత్య పిర్రల్ని పిసుకుతూ దెంగుడు వేగం కాస్త పెంచాడు.

స:వీడి వంకర మాటలకు ఎదురుపడే కంటే వాడికిష్టమొచ్చినట్లుండడమే కాస్త మేలేమో అనుకొని నన్నెక్కిన రెండో మగాడు నువ్వే. మరి మూడోవాడి అవసరం లేకుండా చూసుకుంటావో లేక నువ్వే నీకు సవితిని తెచ్చి పెడతావో నీ ఇష్టం.

రఘుకి చెంపదెబ్బలా తగిలాయా మాటలు. ఏమో అనుకున్నాను గానీ సత్య చాలా మొండిఘట్టంలా ఉంది దీనితో తగువెందుకు కాసేపటికోసం అనుకొని ఇలా అంటున్నాడు.సత్యా నిజంగా నువ్వు చెప్పేది నిజమే అయితే నా అంత అదృష్టవంతుడు మరొకడుండడు.తానుగా వచ్చి సుఖాన్నిస్తూ..అదీకాక కుతురినిచ్చి పెళ్ళి చేసేలా మా అక్కనొప్పిస్తానన్న నీ మంచి మనస్సుకి నేనేమిచ్చి రణం తీర్చుకోగలను అంటూనే దభేల్ దభేల్ మని ధరువేస్తున్నాడు సత్య వెనకగా.అతడి పొట్లను ఓర్చుకుంటూనే సమయమొచ్చినప్పుడు నేనే అడుగుతాను కానీ తొందరగాకానీ మళ్లీ మా అక్కొస్తుందేమో.
ఈసారి నేనాపలేను దానిని అంటూనే తనుకూడా ఊగడం మొదలెట్టింది. రఘు సత్య మాటలతో మరికాస్త వేగం పెంచి దెంగడం మొదలెట్టాడు. అతడి దెంగుడుకి అప్పుడప్పుడే అలవాటు పడుతున్న సత్య అతడి వేగం పెరిగేసరికి నోట్లో మాటలు కరువయి అరుపులు మొదలయ్యాయి.ఆ అరుపులు వింటున్న రఘు మరింత వేగంగా దెంగసాగాడు.దాంతో సత్య ఆహ్. హా.మ్మ్.మ్మా…ఆ..అలాగే…ఆపకు అమ్మో…అయ్యొ ..ఓరినాయనో … చంపేస్తున్నావు కదరా అలాగే అహ్..కానీ స్…స్.స్..స్..స్.హా.హా.ఆ.స్.స్..ఆ.అమ్మా అంటూ విడతలు విడతలుగా రఘు మొడ్డని అభిషేకిస్తూ తన కామ రసాల్నొదిలేసి నీరుగారిపోతుంది.కానీ ఇంకా ఔటవని రఘు మడ్డ సత్య రసాభిషేకంతో మరింత బిర్ర బిగిసి సత్య పూకులో లావయినట్లుంది.కానీ ఓపిక లేని సత్య రఘునుండి విడివడి అలాగే కూర్చుండిపోయింది.సత్య పూకులోంచి బయటి కొచ్చిన రఘు మొడ్డ సత్య రసాలతో బాత్రూమ్ లైట్ వెలుతురులో నిగనిగ మెరుస్తుంది.రఘునే మాట్లడుతూ నాకింకా అవలేదు అంటుండగానే సత్య ఇటు తిరిగి తలపైకెత్తింది.అంతే గుండె ఝల్లుమంది.అప్పటి నుండి చేయించుకున్నా తన కళ్ళకు అంత దగ్గరగా కనబడిన దాన్ని చూసి ఏంపెట్టి పెంచావురా దీన్నీ ఇంతలావుంది అనడుగుతూనే చేత్తో ఆడించడం మొదలెట్టింది.ఏమో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వలా ఊపితే ఎప్పటికీ కారదది అంటున్న రఘుకడ్డు పడుతూ మరేంచేస్తే కారుతుంది సెలవియ్యండి మహాప్రభూ అంటూ చేతితో మరింత ఊపసాగింది సత్య.దానికి పెదాలు తగిలితేనే కారుతుంది అవి పైవైనా… కిందవైనా..అలాగా ఉండు దీని
పనిచెబుతా అంటూ.. ఒక్కసారిగా నోట్లో పెట్టుకొని తలని ముందుకూ వెనక్కీ ఆడించసాగింది సత్య.అదేసమయంలో కిందనుండి ఓ చేయ్యి పోనిచ్చి రఘు వట్టలని నిమరసాగింది నిదానంగా.ఏదో అడిగాడు కానీ సత్య నిజంగా తన మడ్డని గుడుస్తుందంటే నమ్మబుద్దేయట్లేదు రఘుకి.అందుకే అన్నారు కాబోలు పెద్దలు మందు తాగిన మగాడు మైకంలోవున్న ఆడది ఇద్దరూ ఒకటేనని.సత్య తనపని తాను చేసుకెలుతుంది రఘు పరిస్తితి గమనించకుండానే.కానీ రఘు మాత్రం సత్య చేసే పనికి ఆ సమయంలో ఏదో లోకంలో విహరిస్తున్నట్లుగా గాలిలో తేలిపోతున్నట్టగా ఆనందంతో సత్య తలని గట్టిగా పట్టుకొని మరింత లోనకంటా దోపసాగాడు సత్య నోట్లోకి తన మడ్డని.అదికాస్తా నోట్లో పట్టక గొంతులోకి దిగుతుంది.ఇప్పటి వరకు తన భర్తదికూడా ఎన్నడూ ఇలా నోట్లో పెట్టుకున్న పాపాన పోలేదు.కానీ ఇప్పడెందుకిలా జరుగుతుందో అతడడగ్గానే తనెందుకొప్పుకుందో అంతుపట్టడంలేదు.అయితే రఘు మాత్రం సత్య తలని బిగ్గరగా పట్టుకొని మరింత వేగంగా మరింత లోపలికంటా దెంగసాగాడు.మరో రెండు నిమిషాల తరువాత సత్య తలనలాగే తన మొలకొత్తుకుంటూ తన రసాన్ని మొత్తం ఆమె గొంతులోనే కార్చేశాడు తడవ తడవలుగా. రఘు మడ్డని నోట్లోనుండి బయటకి తీద్దామనుకున్న సత్య పప్పులేం ఉడకలేదు రఘు బలం ముందు.దాంతో రఘు కార్చిన అతడి రసాల్ని మొత్తం గొంతులోనుండలాగే మింగెసింది సత్య