దెంగులాట – Part 1 764

నేను మా అమ్మకు నాన్నకు ఒకే కూతురిని . నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు .
వాడికి పెళ్లి అయింది . నాకు పెళ్లి అయిన రెండేళ్లకు వాడికి అయింది. మా ఆయన తో మూడేళ్ళు కాపురం చేసాను . కాని పిల్లలు కలగలేదు ఎందుకో తెలియదు . మా ఆయనలో ఎ లోపం లేదు . నేనూ హేఅల్తి గానే ఉన్నాను .ఇద్దరం ఒక్క రోజు కూడా దేన్గిన్సుకోకుండా నిద్ర పోలేదు అయినా పిల్లలు లేరు.
‘ఒక రోజు ఆ ఆయన ఆక్సిడెంట్ లో పోయాడు’ . ఆ దిగులుతో సంవత్సరం తిరక్కుండానే మా అమ్మ పోయింది .

నేను మా పుట్టిల్లు చేరాను . మా ఆయన చేస్తున్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాను .
మా నాన్నను నేను, నన్ను మా నాన్న ఒడార్సుకోడం తప్ప వేరే ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్తితి .
మా నాన్నకు కూడా చిన్న వయసే . 46. మా అమ్మకు 40. మా నాన్నఆఫీసుకు పోవడం రావడం తన రూం లో కూర్చోడం. అమ్మ పోయిన తరువాత తాగడానికి అలవాటు పడ్డాడు. నేను ఎన్నో సార్లు అన్నాను.

“నాన్న నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకో రాదూ” అన్నాను.

“వద్దమ్మా. నాకు నువ్వు నీకు నేను మన మధ్య మూడో మనిషి ఎందుకు”
అన్నాడు నాన్న.

నాకు పెళ్లికి ముందు ఒక బాయి ఫ్రెండ్ ఉండే వాడు. వాడితో
రెండు మూడు సార్లు దెంగించు కున్నాను కూడా. వాడు
ఇటీవల కనపడ్డాడు.
నాగురించి తెలిసి బాధ పడ్డాడు. వాడికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదని తెలిసింది. నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా వా అని అడిగాను. అంతే మరల కనిపించడం మానేసాడు.

ప్రతి వాడికీ కన్నె పిల్ల కావాలి వాడు అంతకు ముందు ఎంత మందినన్నా దెంగొచ్చు. ఇది ఈనాటి రూలు.

ఒక రోజు రాత్రి నాన్న బాగా తాగి వచ్చాడు.
“నాన్న ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువ అయిందనుకుంటాను” అన్నాను.

“అవునమ్మా. జీవితం మీద విరక్తి కలిగింది. అది మర్చి పోడానికి కొంచెం ఎక్కువ తాగాను.” అన్నాడు

“సరే భోజనానికి లేవండి” అని చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్లాను. మరలా వచ్చేటప్పటికి నాన్న చేతిలో గ్లాస్ ఉంది నాకు చిర్రెత్తు కొచ్చింది నేనూ ఒక గ్లాస్ తీసుకొని ఆయన ముందు నిలబడ్డాను.

“ఏంటే” అన్నాడు

“నాకూ పొయ్యండి మందు. మీకూ భార్య పోయింది. తాగుతున్నారు. నాకొ మొగుడు పోయాడు నేనూ తాగాలిగా” అన్నాను.

“మీ అమ్మను మరిచిపోలేక పోతున్నాను” అన్నాడు నాన్న
“నాకూ రాత్రిళ్లు బెడ్ మీద పడుకోగానే నా మొగుడు గుర్తుకొస్తున్నాడు కదా”
అన్నాను.

“మీ అమ్మ స్థానం ఎవరూ భర్తీ చెయ్యలేరు” అన్నాడు

“అవును అమ్మ చాలా మంచిది.” అన్నాను

“ఇవన్నీ నీతో చెప్ప కూడదు కానీ, ఈ రోజు తట్టుకోలేక ఒక కాల్ గరల్ దగ్గరకు వెళ్లాను.

మీ అమ్మ వయసే. కాని నాకు తౄప్తి కలగలేదు” అన్నాడు