దేశీ జోడీలు చేసిన విచ్చలవిడి శృంగారం 12

దేశీ జోడీలు కొందరు చాలా సెక్సీగా శృంగారంలో పాల్గొంటారు. ఈ కథలోని దేశీ జోడీలు కూడా ఎంత మధురంగా, హాయిగా, తనివితీరా దెంగించుకుంటున్నారు. ఈ జోడీలోని అమ్మాయి చాలా సున్నితమయిన శరీరం కలది. వాడేమో మాంచి శరీర దారుఢ్యం కలిగిన వాడు. వీళ్ళు ఒకసారి ఒక పెళ్ళిలో కలిసారు. ఇద్దరికీ ఒకరికి ఒకరు నచ్చారు. కొందరు దగ్గరి బంధువుల దగ్గర వాళ్ళు ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకున్నారు. కాని కలిసి ముఖాముఖి మాట్లాడింది కుదరలేదు. ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి ఒక సినిమా టాకీసులో కలిసారు. వాడికి చాలా థ్రిల్లింగ్ ఫీలయ్యింది.ఆ అమ్మాయికి కూడా, కానీ ఏమి మాట్లాడాలో తెలియదు. పెళ్ళిలో కూడా అసలు మాటలు మాట్లాడుకోలేదు. కొంటె చూపులతో, చిరు నవ్వులతో, పెళ్ళికి వొచ్చిన బంధువులు ఎవరయినా చూస్తే బాగుండదు అన్న మొహమాటం.

ఇప్పుడు ఏమి మాట్లాడాలో తెలియని పరిస్థితి. వాడు దిక్కులు చూసుకుంటూ నీళ్ళు నములుతున్నాడు.

ఇంక వాడికి ధైర్యం లేదని తెలిసిపోయిన తరువాత, ఆ అమ్మాయే ధైర్యం తెaచ్చుకోని వాడికి దగ్గరగా రమ్మని సైగ చేసింది. అప్పుడు కొంచం ధైర్యం తెచ్చుకొని వాడు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. కొంచం సేపు ఇద్దరూ మౌనంగా చూసుకున్నారు. మళ్ళా ఆ అమ్మయే వాడిని “బాగున్నారా? చాలా రోజులయింది..” అని ఏదో చెప్పబోయింది అప్పుడు వాడు అందుకున్నాడు మాటలు. “అసలు మన పరిచయం కూడా కాలేదు కానీ మన ఇద్దరిలో ఏదో ‘మన’ అన్న భావన చాలా ఉందికదా?” అని మెల్లగా ముగ్గులోకి దింపడం మొదలుపెట్టాడు.

“మీ పేరు చెప్పరా?” అంది ఆ అమ్మాయి. “కనుక్కో చూద్దాం” అన్నాడు వాడు. ఇది ఒక కొంటె ప్రశ్న, ఎందుకంటే మొదటిసారి పెళ్ళిలో కలిసినప్పుడే వీళ్ళిద్దరూ ఒకరి పేర్లు ఒకరు బంధువులను అడిగినపుడు తెలుసుకున్నారు. అల్లాగా కొంటె కొంటె ప్రశ్నలతో మొదలయ్యింది వాళ్ళ ఇద్దరి పరిచయం. తరవాత ఒకరికొకరు ఫోను నెమ్బరులు ఇచ్చుకొని సినిమా చూసి ఇంటికి వొచ్చేసారు.

ఇంక మొదలయ్యింది సమ్భాశణ. అల్లాగ పొతూ పొతూ పూర్తిగా విచ్చలవిడిగా అన్ని విషయాలూ మాట్లాడుకొసాగారు. “నీ పొడవు యెంత? గట్టిబడ్డాక యెంత” అని అమ్మయి అడిగి తెలుసుకునేంతగా పెరిగిపొయింది సమ్భాశణ. “నీ డేట్ ఎప్పుడు, నీ బ్రా సైజు యెంత?” అని వీడు. “నిన్ను ఊహించుకొని దిండు రెండు కాళ్ళ మధ్యలో పెట్టి నలుపుకుంటూ పడుకుంటున్నా” అని అంది ఆ అమ్మాయి ఒకసారి. “మరి నన్నెపుడు నలుపుతావు?” అన్నాడు వీడు.

అల్లాగ కొన్ని రోజులయిన తరువాత “ఒకసారి కలవవా ఎక్కడైనా..” అని అడిగాడు వాడు. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ అమ్మాయి “ఎల్లాగా కలిసేది, ఎక్కడా?” అంది అమ్మాయకంగా. “ఏదయినా మాంచి పార్కులో?” అన్నాడు ఈ వెధవ. “మాంచి పార్కు అంటే?” అంది మళ్ళీ అమ్మయకంగా. “అయితే నువ్వే చెప్పవా” అన్నాడు వాడు. “నాకు అన్ని విశయాలు తెలియదు నువ్వే ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తా, కానీ కొంచం మా ఇంటికి దూరంగా” అంది ఈ బరితెగించిన అమ్మాయి. “ఐతే కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టు” అన్నాడు వీడు.

అల్లాగ కొన్ని రోజులకి వాడి ఫ్రెండు ఒకడు ఊరికి పోతున్నాడు. సాధారణంగా వాడి రూము కీసు వీడికే ఇచ్చి వెళుతుంటాడు. అల్లాగానే జరిగింది. ఊహించని ఈ అవకాశం గురించి వాడు ఆ అమ్మాయికి తెలియబరచాడు. మనసులో యెంత కోరిక ఉన్నాకూడ అమ్మాయిలకి చాలా భయం ఇల్లాంటి పనులు చెయ్యడం అంటే. “ఏమీ ప్రాబ్లమ్ కాదుకదా?” అని తన భయాన్ని బయట పెట్టింది. వాడు చాలా సేపు మాట్లాడీ మాట్లాడీ, ఎల్లాగో అల్లా ఒప్పించాడు.

ఇంక ఎక్కడ, ఎప్పుడు, ఎల్లాగ కలుసుకోవాలో మొత్తం ప్లాన్ చేసుకున్నారు. వాడికి రూము కీసు చేతికి అందగానే మనసులో ఎగిరి గంతేసాడు. ఈ విశయం ఆ అమ్మాయికి కూడా చెప్పాడు. కానీ ఇద్దరిదీ లక్కు బాగాలేదు.ఆ అమ్మాయికి డేటు వొచ్చి రెండో రోజంది. ఇంక వాడు మూడు రోజులు ఓపికగా నిరీక్శించాడు. వాడి ఫ్రెండుకు ఒకమారు కాల్ చేసాడు, ఎప్పుదొస్తావని. ఇంకా రెండు రోజులలో వొస్తున్నా అన్నాడు వాడు.

మొత్తం అన్ని రోజులూ హాయిగా అనుభవించుకుందాము అనుకున్న వాళ్ళకి వోన్లి రెండు రోజులు దొరికినాయి. క్షణాల్లో ఫోనులు అయిపోయాయి. వాడు కొంచం దూరంగా నిలబడి ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ ఇంటినించి బైకుపై కూర్చోబెట్టుకొని వాడి ఫ్రెండు రూములోకి తీసుకొనిపోయాడు. ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా ఆదుర్దాగా సహకరించసాగింది. ఇంక రూములోకి వెళ్ళారోలేదో చకచకా పని మొదలుపెట్టేసారు ఈ దేశీ జోడీలు.

ఎన్నో రోజులనుండి ఎదురుచూస్తున్న క్షణం, తనివితీరా సెక్సులో హాయిగా అనుభవించాలన్న కోరిక, ఇద్దరికీ ఒకరి మీద ఒకరికి ఆకర్షణ, ఒంటరిగా దొరికిన సమయం, రూము వాళ్ళిద్దరినీ ఆపలేకపొయాయి. ఒకరిని ఒకరు ఎక్కడెక్కడ పాముకుంటున్నారో, పిసుక్కుంటున్నారో, నాకుతున్నారో, చీక్కుంటున్నారో తెలియట్లేదు.

కాసేపలా గడిపాక ఇంక బట్టలు పూర్తిగా విప్పేసి మళ్ళీ ఫొర్ ప్లే మొదలుపెట్టారు. వాడు ఆ అమ్మాయిని తన మొడ్డ చీకమన్నాడో లేదో కాని ఆ అమ్మాయి మాత్రమ్ వాడికి ఆ సుఖాన్ని ఇస్తూనే ఉంది. ఇంక ఒకరిపై ఒకరు పదుకొని, అటూ ఇటూ దొర్లుకుంటూ ఫుల్లుగా కారిపోయేంత వరకు గడిపి, మళ్ళీ ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.