నా అత్త-మేనత్తతో ఆట 79

సరే ఇప్పుడు చెప్పురా. ఏం చూసావురా నాలో’ అంది. నేను ధైర్యం చేసి, ‘ఇవే’ అన్నాను. ‘ఇవే అంటే?’ అంది. ‘అబ్భా, ఇవంటే ఇవే’ అన్నాను. వాటికి పెరులేదా అంది. నేనేమీ మాట్లాడలేదు. చెప్పురా అంది. ‘స స సళ్ళు’ అన్నాను. ‘మ్మ్ గుడ్. ఇంకా ఏం చూసావ్?’ అంది. మొత్తం అన్నాను నేను. ‘ఆ! మొత్తమా? అంతా కప్పుకునే వున్నాను కదరా?’ అంది. ‘ అంటే, .. షేపులు’ అన్నాను. ఓహో అంది. ‘ మరి అటు ఎందుకు తిరిగావురా?’ అని అడిగింది. ‘అత్తా .నిన్ను చూస్తే నాకు ఏదోలా అయిపొయింది. అందుకే అటు తిరిగాను’ అన్నాను నేను. ‘ఏమైపోతున్దిరా’ అడిగింది. నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు. ‘ఇదిగో. అడిగినదానికి చెప్పడం నేర్చుకో. డిగ్రీ లో చేరావ్. ఆ మాత్రం తెలీదా. ఏమైపోతుందో చెప్పు’ రెట్టించి అడిగింది అత్త.

నేను అనుకోకుండా నా అంగం వైపు చూసుకున్నా. ఆమె కూడా అటు చూసింది. అప్పటికే లౌడా లేచి ఉంది. ‘ఓహో.. అదా సంగతి. అంత నచ్చానేమిట్రా?’

అంది. నేను మళ్ళీ మౌనంగా ఉన్నా. ‘ఒరే, నీకు చాన్స్ ఇస్తే ఏం చేస్తావో చెప్పరా’ అంది. ఏం చేస్తాను, దెంగి దెంగి వదులుతాను అనుకుని, ‘పో అత్తా’ అన్నాను. నిజంగా రా ఏం చేస్తావో చెప్పు. నువ్వు చెప్పింది నచ్చితే, నిజంగానే చాన్స్ ఇస్తాను’ అంది.
‘మరి చెప్పవేమిత్రా?’ అంది. ‘ఏం చెప్పను? నాకు సిగ్గేస్తోంది. నువ్వే అర్ధం చేసుకో’ అన్నాను. ‘నాకు అర్ధం కావడం లేదు గానీ, చెప్పవయ్యా’ అంది. ‘అదే.అదే..ఇవి నొక్కాలని వుంది.’ ‘ఇవంటే ఏవి?’ అంది. నేను వేలు పెట్టి సళ్ళను చూపించాను.
‘సరే, ఇంకా ఏం చెయ్యాలని అనిపిస్తుంది?’ అంది.
నిన్ను మొత్తం బట్టలు లేకుండా చూడాలని వుంది. అన్నాను.
‘చూసి?’ అంది. ‘చూడాలి, అంతే’ అన్నాను. ‘ఓస్, అంతేనా’ అంది.
‘నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీ అందులో నా పెనిస్ పెట్టాలని వుంది’ అన్నాను తల దించుకుని.
‘పెనిసా, అంతే ఏమిట్రా?’ అంది. అంతే ఇది, అన్నాను నా ప్యాంట్ జిప్ వైపు చూపిస్తూ.
ఓహో, దాని పేరు తెలుగులో అది కాదె’ అంది నవ్వుతూ.
‘సుల్లి’ అన్నాను నెమ్మదిగా.
‘కరెక్ట్. సుల్లిని ఎందులో పెట్టాలని అనుకుంటున్నావు?’
‘నీ అందులో’
‘అందులో ఏమిట్రా, నీ తలకాయి. దానికి పేరు లేదా?
‘పూకు’
అద్దీ. ఇప్పుడు చెప్పు. ఏం చేయాలనుకున్నావో.
నా సుల్లిని నీ పూకులో పెట్టాలని.’
ఊ .పెట్టి?
ఇక నా కు వోపిక పోయింది. ‘అత్తా. నా సుల్లితో నీ పూకును దెంగుతాను. నీ సళ్ళు పిసుకుతాను’ అన్నాను గట్టిగా.
‘సరే, కానీరా. నీ ఆరాటం ఎంతుందో చూస్తాను. ఊరికే షేపులు చూసి సుల్లి లేపుకోవడం కాదు. నాకు కార్పించేలా దేన్గాలి మరి’ అంది.
‘కార్పించడమా?’ అర్ధం కాలేదు.
‘ఓహో, నీకు ఇంకా బోణీ కాలేదు కదూ. సరే రా. నేర్పిస్తా మరి’ అంది అత్త.
సోఫాలో కూర్చుని వున్న అత్త కొంగు మొత్తం తీసేసింది. అప్పటికే జాకెట్ హుక్స్ రెండు తీసేసి వున్నాయి. తన సళ్ళు తనే చూసుకుని, నా వైపు తిరిగి, ‘రా. తీసుకో నీ కు కావలసినా సళ్ళు’ అంది.
నేను నెమ్మదిగా నా చేతులతో హుక్స్ తీసి, బయట పడ్డ సళ్ళని కళ్ళతోనే తినేసా. ఒక సన్ను ని పట్టుకున్నా. మెత్తగా ఉంది. సరిపోలేదు. రెండు చేతులూ వేసాను. సల్ల టిప్ ని నలిపాను. ‘మ్మ్ నెమ్మదిగా’ అంది అత్త. నేను నా పెదవులతో టిప్ ని రుద్దాను. నాలుక బయటికి తీసి నాకాను. ‘ఓహ్.మ్మ్.మ్మ్..’అంది అత్త. నా పెదాలను తెరిచి, ముచికను అందుకుని, చీకడం మొదలు పెట్టాను. అత్తకు అది బావున్నట్టు వుంది. నా తలను సల్ల వైపు లాక్కుంది. నా మొహం మొత్తం సన్ను లో నొక్కుకుంది. నేను ఇంకా గట్టిగా చీకాను. ‘మ్మ్ ఒరే. నేమ్మదిరా. చూస్తే కొరుక్కు తినేలా ఉన్నావ్’ అంది. నేను పాలు తాగుతున్నట్టు చీకుడు మొదలెట్టాను. ‘మ్మ్మ్ మ్మ్మ్ అద్దీ. తాగురా నాన్నా. తాగు.ఆ.ఆ ..’ అంటూ అత్త నా తలను ఇంకా గట్టిగా నొక్కుకుంటుంది.
నేను ఆ సన్ను వదిలి ఇంకో సన్ను పని పట్టాను. అత్త నా చెయ్యిని తీసి ఖాళీ గా ఉన్న సన్ను పై పెట్టి నొక్కుకుంది. నేను అర్ధం చేసుకున్నాను. ఆ చేత్తో ఆ సన్ను ని నొక్కడం మొదలెట్టాను. అత్త సన్నగా మూలుగు తుంది. నా ప్యాంట్ లో సుల్లిగాడు ప్యాంట్ చింపుకుని బయటకు వచ్చేలా వున్నాడు. కొంచెం సేపు సళ్ళను మార్చి మార్చి చీకి, తలెత్తి చూసాను. అత్త కూడా నన్ను చూసింది. వంగి నా పెదాలను అందుకుంది.ఆమె పెదాలతో. మొత్తం నోరు తెరిచి నా రెండు పెదాలనూ చీకింది. నాలుకను నా నోట్లోకి జోనిపింది. నాకు అంతా కొత్తగా వుంది. నా నాలుకను చీకింది. భలే ఉంది నాకు. మళ్ళీ నా కింది పెదవిని జుర్రుకుంది. మల్లె నాలుకతో నోటిని దెంగింది. నాకు కారిపోఎలా వుంది. నేను ఆమె చేసిందల్లా ఆనందంగా చేయిన్చుకుంతున్నాను. ఆమె నా మొహం అంతా ముద్దులు పెట్టి, మళ్ళీ నా తలను సల్ల వైపు తోసింది. నేను మళ్ళీ సల్ల చీకుడు మొదలెట్టాను.
కొంచెం సేపటికి అత్త నన్ను భుజాలు పట్టుకుని పైకి లేపింది. నేను కీలు బొమ్మలా లేచాను. నేను నిలబడే సరికి నా పాంట్ ఆమె మొహం దగ్గర ఉంది. ఏం చేస్తుందా అని నేను చూస్తున్నాను. అత్త నా సుల్లి ఉబ్బును తడిమి, నా ప్యాంట్ హుక్స్ విప్పడం మొదలెట్టింది. నాకు ఇక కారుడే మిగిలింది.
కొంచెం సేపటికి అత్త నన్ను భుజాలు పట్టుకుని పైకి లేపింది. నేను కీలు బొమ్మలా లేచాను. నేను నిలబడే సరికి నా పాంట్ ఆమె మొహం దగ్గర ఉంది. ఏం చేస్తుందా అని నేను చూస్తున్నాను. అత్త నా సుల్లి ఉబ్బును తడిమి, నా ప్యాంట్ హుక్స్ విప్పడం మొదలెట్టింది. నాకు ఇక కారుడే మిగిలింది. నేను అత్త భుజాలు పట్టుకుని ఆమె వైపు వంగాను. నా సుల్లి ఆమె మొహానికి దగ్గరిగా వుంది. అత్త నా ప్యాంట్ విప్పి కిందకు లాగింది. నా డ్రాయర్ లో నా సుల్లి ఇంకా ముదుకు తోసుకుని వచ్చింది. ఆమె డ్రాయర్ పై నుండే సుల్లిని చేత్తో మెత్తగా రుద్దింది. తరువాత డ్రాయర్ తీసేసింది. నా సుల్లి స్ప్రింగ్ లాగా లేచింది. అలా లేచే టప్పుడు ఆమె గడ్డానికి కొట్టుకుంది. ‘అబ్బో. ఇంత ఉన్దేమిట్రా ఇదీ’ అంది కాస్త వెనక్కు జరిగి. ‘అందరికీ ఇంత ఉండదా?’ అని అడిగాను నేను.
‘ఒరేయ్, అందరి సంగతీ నాకెట్లా తెలుస్తుందిరా..నేనేమైనా అందరి సుల్లులూ చూస్తానా ఏంటి? మీ మావయ్యదానికంటే పెద్దది ఇది’ అంది.
అవునా అన్నాను నేను నవ్వుతూ. ‘నేను మరే సుల్లీ చూడలేదు గానీ, నువ్వెన్ని పూకులు చూసావురా?’ అంది, నా సుల్లి ని చేత్తో చుట్టుకుంటూ. ‘ఇంకా ఎవరిదీ చూడలేదు’ అన్నాను.
‘అవునా. అవేవో బూతు సినిమాలు చూస్తారు కదరా మీరు?’ అంది. ‘అవి ఒకటి రెండు సార్లు చూసాను ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి. నిజంగా అయితే చూడలేదు’ అన్నాను.
అలా మాట్లాడుతూనే అత్త నా సుల్లిని చేత్తో కొలుస్తుంది. ఆమె చెయ్యి నా సుల్లి ని చుట్టలేకపోతుంది. అప్పుడనిపించింది, నా సుల్లి బాగా పొడవే కాదు, బాగా లావు కూడా.
సుల్లి బాగానే పెంచావు గానీ, మరి ఎప్పుడూ దెంగాలనిపించాలేదా? అంది
అప్పుడప్పుడూ అనిపించేది. ఎవరినైనా పెద్ద సల్లతో, పెద్ద పిర్రలతో చూస్తే’ అన్నాను.
‘మరి నా సళ్ళు పెద్దవేనా?’ అంది ఒక చేత్తో సంనుని పైకి లేపుతూ. అవి పెద్ద కొబ్బరి బొండాల్లా ఉన్నాయి.
అదే చెప్పాను, ‘నీవి చాలా పెద్దవి అత్తా’.
మరి పిర్రలు? అంది. ‘ఇంకా చూడలేదు కదా’ అన్నాను నసుగుతూ. అత్త వెంటనే నా సుల్లి వదిలి, సోఫా లో నుండి లేచి వెనక్కి తిరిగి చీర పైకి లేపింది, గుద్ద చూపించడానికి. ఆ పిర్రలు చూసాక నేను అంతకు ముందు చూసిన (జీన్స్ ప్యాంట్ లు వేసుకునే కాలేజీ పిల్లలవి) గుద్దలన్నీ వేస్ట్. ఒక్కొక్క పిర్రా బోర్లించిన బిందేలా వుంది. నా సుల్లి లో నొప్పి మొదలైంది. ‘ఎలా ఉన్నాయి నా పిర్రలు?’ అని అత్త అడిగితె ఈ లోకం లో కి వచ్చాను. ‘నీకు ఇవి కూడా చాలా పెద్దవే అత్తా’ అన్నాను.
‘మరేమనుకున్నావ్? నా ఫిగర్ చూసి నీ మామయ్య పడి చచ్చేవాడు. ప్రతి రోజు జమ్పింగే. పాపం. ఇప్పుడు అక్కడ ఒక్కడే ఎలా ఉంటున్నాడో’ అంది ఇటు తిరుగుతూ.
‘అయినా, ఎవతినో తగులుకుని ఉంటాడులే. దుబాయ్ ముండలు బురకా లోపల లంజలె అంట. ఏ దాని పూకో దెంగుతూ ఉంటాడు. నన్నేమో ఇక్కడ ఎండ బెడుతున్నాడు’ అంది, కూర్చుంటూ.
‘ఒరేయ్, నువ్వు నీ మామని మరిపించాలిరా. రా’ అని నా సుల్లి పట్టుకుని ఒక్క లాగుడు లాగింది. నేను అమాంతం వెళ్లి అత్త ఒడిలో పడ్డాను. అత్త నా సుల్లిని రెండు చేతులతో రుద్ది, కాళ్ళు వెడల్పు చేసి, ‘ఒరేయ్, ఇదిగో నిజం పూకు. చూడు’ అని చూపించింది. మొత్తం ఆతులు నిండి పోయి ఉన్నాయి. నాకు బొచ్చు తప్ప ఏమీ కనబడలేదు. నేను ఇంకా చూడటానికి కష్టపడుతుంటే, అత్త నా సుల్లి వదిలి, నన్ను కిందికి లాగింది. నేను అత్త కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాను. ఇప్పుడు అత్త పూకు నాకు ఎదురుగా వుంది. ఆతుల మధ్యలో సన్నని చీలిక. అత్త వేళ్ళతో అక్కడ లాగింది. లోపల గులాబీ రంగులో మెరుస్తూ, తడిగా కనబడింది. ‘ఏంటి చూస్తున్నావ్. ఇదే పూకు బొక్క. దీనిలో నీ లవడా దూర్చి దెంగాలి. కానీయ్’ అంది అత్త.
నేను చేత్తో అత్త పూకును తడిమాను. ‘మీ మావయ్య వెళ్ళిపోయాక పూకు కి పని లేక, బొచ్చు పెరిగి పోయింది. నీకు నచ్చక పొతే చెప్పు, రేపు గొరిగేస్తా’ అంది అత్త.
‘నేనే గోరుగుతా అత్తా’ అన్నాను. ‘అంతకంటేనా’ అని, అది రేపు చేద్దాం గానీ, పూకు చెరువౌతుంది, తొందరగా దెంగురా అల్లుడూ’ అంది, నన్ను నిలబెడుతూ. నేను నిలబడి నా మొడ్డను చేత్తో పట్టుకున్నాను. అత్త సోఫాలోనే కాస్త ముందుకు జరిగి, దా అంది, పూకు పెదాలు రెండు చేతులతో విప్పి.
నేను కాస్త మోకాళ్ళు వంచి, సుల్లి పూకు దగ్గరకు తెచ్చి, అందులోకి దిమ్పదైకి తంటాలు పడుతున్నాను. అత్త లేచి, ఇక్కడ కాదులే, పద, మంచం మీదికి వెళ్దాం’ అని బెడ్ రూం లోకి నడిచింది. నేనూ అత్తను వెంబడించాను.
అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే, అది ఇంకో కథ. అంతవరకూ మీరు ఊహించుకుని సుల్లాట ఆడుకోండి.