నా జీవితం ఉష 1 258

కవిత వేపు ఎం జరుగుతుందో చూద్దాం…

ఎం గిఫ్ట్ కొనాలో తెలియక నడుస్తున్న కవిత కి ఎదురు పడ్డాడు ప్రసాదు.
అప్పలమ్మ కనిపిస్తేనే ఎక్కేద్దాం అని ఉన్న ప్రసాదుకి అప్సరస లా ఎదురైంది కవిత. నిండుగా చీర కట్టుకుని ఉన్నాప్రసాద్ కళ్ళకి మాత్రం నులుపోగు లేకుండా కనిపిస్తోంది.
అంతే మరి మదమెక్కిన గుర్రానికి,మత్తుల్లో ఉన్నమగాడికి నీతి జాతి అంటూ ఉండవు. అప్పటికే కసి మీద ఉన్నాడు ఏమో కవిత ని చూడగానే తను మాల్ లో ఉన్నా అన్న విషయం మర్చిపోయి కవిత వేపు పరుగు లాంటి నడక తో కదిలాడు.

ఇంక కవిత మాటల్లో…

అసలే ఆయనకి గిఫ్ట్ దొరకక నేను ఏడుస్తూ ఉంటె , వీడెవడు మద్యలో చూస్తేనే తెలుస్తోంది తాగి ఉన్నాడు అని.
మత్తు లో కాలు తూలుతున్న ద్రుష్టి మాత్రం అర్జునిడి లా నా వాటి మీదే ఉంది. మాల్ లో ఉన్నా మందు లో ఉన్నమగాడికి ఎదురు వెళ్ళకూడదు , ఎం దారి రా భగవంతుడా అనుకుంటూ ఉంటె నా కోసమే ఉంది అన్నట్లు లేడీస్ ఎక్ష్చ్లుసివె స్టోర్ ఉంది అక్కడ, చటుక్కుమని అందులో దురేసా.

అందరు ఆడవాళ్లే, వాళ్ళని చూసి భయపడ్డాడో ఏమో వేదవ వెళ్ళిపోయాడు.

అక్కడ గిఫ్త్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ఏమో అని చూస్తున్న నాకు ఒక చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది.

మా వారు ఎప్పుడు అడిగేవారు మోడరన్ డ్రెస్ లు వేసుకోవచ్చు కదా అని,నాకు సిగ్గు అని వద్దు అని చెప్పేదాన్ని.

పాపం ఒక సారి పని ప్రారంబం లో కూడా అడిగారు, బంగారం లాంటి ఈ అందాలకి మరి చవక బ్రా లు ఎందుకు మంచివి కొంటా అని.. “బ్రా ని ముద్దు ఆడే మోఖమా మీది ? ఉన్న వాటినే చిన్చేస్తున్నారు .. చాల్లెండి ” అని సర్ది చెప్పా..

నెల రోజుల దూరానికి బదులుగా ఆయన కోరిక తీర్చాలి అనిపించింది.. సరదాకి ఈ మోడరన్ బ్రాలు ట్రైలు వేద్దాం అనుకుని అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిని పిలిచా..

సేల్స్ గర్ల్ : నమస్తే మేడం, ఎం కావాలి ?

కవిత : కొత్త మోడల్ బ్రాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ?

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.