నా జీవితం ఉష 1 230

సుధాకర్ : చాలు లే ఉష..

కొంతసేపటికి కాల్ చేసిన వికాస్ తో మాములుగా మాట్లాడి పెట్టేసాను.. వాడి క్యాంపు నెల రోజులు అంట.. ఏదో ఆఫీసు పని అని చెప్పాడు ..

తరవాత రెండు రోజులు డబ్బుల కోసం ప్రయత్నించిన కుదరలేదు .. ఉన్న 1200 పట్టుకుని ట్రైన్ ఎక్కా..

హైదరాబాద్ నగరాన్ని చూడటం నాకు మొదటి సారి.. ఉష కి ,పాప కి దూరం గా నేను ఎప్పుడు లేను.. కాని పొట్ట నింపుకోడానికి మనిషి అన్ని చేయాలి కద ..

ఉషని వదిలి రావటం లో పెద్ద బాధ ఎం అనిపించలేదు, వారం రోజులే కద .. తర్వతా మళ్ళి మా అనందం మాదే.. ప్రమొషను వచ్చింది అన్న ఆనందమో , లేక వారం ఉష కి దూరం గా ఉంటా అన్న బాదో తెలిదు కాని , నిన్న రాత్రి ఉష తో సరసం 3 సార్లు చేసా..
ఎప్పుడు లేనిది ఎందుకో తను కూడా నిన్న అన్నింటికి ఉప్పుకుంది …
పెళ్లి ఆయిన ఇన్ని రోజులకి మొదటి సారి నా దానికి కింద పెదవులు కాకుండా పైన పెదవులలోకి దూరే భాగ్యం కలిగింది..
అంతంత మాత్రం ఇష్టం తోనే తానూ చేసిన పనికి .. ప్రాణం పోతున్న సుఖం.. తన తడి నాలిక నా తమ్ముడి గుండుని పలకరించిన క్షణం.. అబ్బహ్హ్హ్ చెప్పలేము మాటలతో .. ఇంకా సంసారం లో చాలా చేయాల్సినవి ఉన్నాయి అనిపించింది.. ఎన్నో భంగిమల లో చేసినా రాని మత్తు ఒక్క సారి ఒళ్ళు అంత కమ్మేసి మొదటి 5 నిమిషాలలోనే తన నోటిని నిమ్పెసా… తన దాన్ని మాత్రం నన్ను రుచి చుడనివ్వలేదు.. ఛి అంది..

ఈ ట్రైనింగ్ లో కనుక పాస్ అయితే.. ఆ వార్త పేరు చెప్పి తన చేత మళ్ళి నా దాన్ని చికిపించుకోవాలి అని నిర్దారించుకున్న… ఇలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఒక చిన్న లాడ్జి దగ్గరకి వచ్చా.. చూడటానికి మరి చీప్ గా ఉన్నా, నా ఖర్చులకి సరిపోయే లా ఉంది.. లోపలి వెళ్లి కనుకున్న నాకు రోజుకి 200 అని తెలిసింది.. వారం రోజులకి సరిపడ్డ డబ్బులు లేక ఆలోచిస్తున్న నాకు, అక్కడే ఉన్నా ఒక ఆయిన కావాలి అంటే తనతో పాటు ఉండచు అని అద్దె సగం సగం చేసుకుందాము అని చెప్పాడు.. ఎవడో తెలియకపోయినా దేవుడిలా వత్చాడు అనుకున్న.. పరిచయం చేసుకున్నాక తెల్సింది అతని పేరు ప్రసాదు అంట.. వాళ్ళది గుంటూరు అంట, కార్పెంటారు పని మీద ఏదో వట్చ అన్నాడు..

సరే అని తనతో పాటే వెళ్ళిన నేను తెచుకున్న బట్టల సంచి అక్కడ పెట్టి స్నానం చేద్దాము అనుకున్న … రూం చిన్నది అంత శుభ్రం గా లేకపోయినా సరిపోతుంది అనుకున్న. మనం ఇట్చే డబ్బులకి ఇది చాలులే అనుకుని స్నానానికి వెళ్లి వచ్చిన నాకు.. మందు కొడుతూ కనిపించాడు ప్రసాదు..

ఇంకా మధ్యానం 3 కూడా కాలేదు.. వీడు ఏంట్రా అనుకుని, సర్లే మనకి ఎందుకు అని వదిలేసా…

కవిత ఇంట్లో.. రాత్రి చేసిన అల్లరికి అలసి పోయి పడుకున్న వికాస్ అప్పుడే లేచాడు.. మధ్యానం 2 అయ్యింది

కవిత : దొర గారికి ఇంకా తెల్లర లేదా ?

వికాస్ : దొరసాని నిన్న రాత్రి సాని లా చేసిన పనికి, లేవబుద్ది అవ్వట్లేదు..

1 Comment

Add a Comment
  1. Good story

Leave a Reply

Your email address will not be published.