నా పూకంతా నిండిపోయింది! 416

నేను టాలీవుడ్ సినిమా ప్రపంచం లో స్థరపడదామని ప్రయత్నిస్తున్నాను. ప్రస్తుతానికి చిన్న చిన్న పాత్రల లో నటిస్తున్నాను. నా నటన, అందం ద్వారా పెద్ద తారామణి అవాలని నా తాపత్రయం, ఆశయం. ఇప్పటికే ఐదు సంవత్సరాల నుంచీ చిన్న చితక పాత్రల లో వెండి తెర మీద కనిపించాను. పెద్ద అవకాశం కోసం చాలా మంది సినీ ప్రముఖలని కలిసాను. నా పని లో ఉపయోగపడతారు అనుకున్న చాలా మంది తో పడుకున్నాను.

నా ఆశ ఏ రోజైనా నాకు వాళ్ళు అవకాశం ఇస్తారేమోనని. చాలా మంది నా శరీరం వాడుకున్నారే తప్ప ఇంకెందుకు ఉపయోగపడలేదు నాకు. ఎంతో మందితో పడుకున్నప్పటికీ యాంత్రికంగా నే సాగేది సంభోగ కార్యక్రమం. సగం మంది చచ్చినోళ్ళు పక్కా తాగుబోతులు. ఒక్కడికీ సరిగ్గా లేవదు.

మూటకట్టినట్టు లోపల పెట్టడమే కానీ నా పూకు లో కసుక్కున మోడ్డ దోపిన వాళ్ళు తక్కువే. నా సళ్ళు పిసికి చీకడం తప్ప వాళ్ళకి దెంగడం కూడా సరిగ్గా రాదు. రాదు అంటే వాళ్ళ మోడ్డలు లేవవు సరిగ్గా. అందుకే నా పూకు గుల తీర్చిన వాడి కోసం ఇంకా వెదుకుతూనే వున్నాను నేను నన్ను చాలా మటుకు బృంద నృత్యాల లో నాట్యం చేయడానికి పిలుస్తారు డైరెక్టర్లు. రోజు కూలో బాపతు నా బతుకు.

షూటింగ్ కి ఒక వేళా పాళా వుండదు. ఎండ లో ఒళ్ళు అలిసిపోయేటట్టు డాన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా సందర్భాల లో. కాళ్ళు, ఒళ్ళు చచ్చుబడిపోతాయి సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికీ. కానీ నాకు ప్రస్తుతం అంత కన్నా దిక్కు లేదు. పొట్ట కోసం పాట్లు తప్పవు గదా మరి. నా శరీరం సరిగ్గా వుంచుకోవడానికి నెలకొక సారైనా మసాజ్ పార్లర్ కి వెళతాను నేను. బట్టలన్నీ విప్పేసి నా ఒళ్ళు పట్టించుకుంటాను.

కండరాల లో నొప్పి తగ్గడానికి స్టీమ్ స్నానం చేస్తాను. ఆ మసాజ్ లో కూడా నాకు పస కనిపించలేదు. ఏదో యాంత్రికంగా చేస్తారు. తూ తూ మంత్రం చేసినట్టు. నేర్పరి తనం ఏ కోశానా కనిపించదు వాళ్ళ పని లో. నా ఫ్రెండ్ తో అదే మాట చెప్పాను. ఆమె నాకు యింకో పార్లర్ అడ్రెస్ యిచ్చింది. వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పింది నేను మసాజ్ కోసం వస్తానని. వాళ్ళు చెప్పిన సమయానికి నేను వెళ్ళాను.

నన్నొక కాబిన్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళారు. ఒక తువ్వాలు యిచ్చి అది కట్టుకోమన్నారు. నా బట్టలు ఊడదీస్ ఆ తువ్వాలు చుట్టుకున్నాను నా ఒంటి కి. కాబిన్ లో ఉన్న బల్ల మీద బోర్లా పడుకున్నాను. కొంత సేపటికి ఒక అందమైన కుర్రాడు కాబిన్ లోకి వచ్చాడు. అతని ఒంటి మీద ఒక చిన్న డ్రాయర్ తప్ప ఏమీ లేదు. ఆ డ్రాయర్ లోంచి అతని బలమైన మోడ్డ లీలగా కనిపిస్తోంది నాకు. అమ్మో! చాలా పెద్దగా వుందే అనుకున్నాను.

1 Comment

Comments are closed.