నా మొడ్డ కొద్దిగా లేచింది! – Part 2 158

రోజులు గడుస్తున్నాయి,,

అమ్మ బిజిగా అయింది…ట్రెజర్ గా ,,,
సండే కూడా బిజీగా ఉంది…
ఎలా అంతే…నాయుడమ్మ వచ్చి ,,నీ ఫైల్ ( హోల్ )చూడాలంట అని అంటుంది…
అమ్మ హుషారుగా వెళ్లి నీరాశం గా వస్తది..
నాయుడమ్మ కి అమ్మ కి మంచి స్నేహం ఏర్పడింది.

అమ్మ ను బ్యూటీ పార్లోర్ కి తీసుకు పోయేది,మంచి గా , ఇంకా గ్లామర్ గా తయారుచేసింది.
ఇప్పుడు భారతి అపార్ట్మెంట్ విద్య బాలన్..లా ఉంది.
కొత్త కొత్త చీరలు , డ్రెస్సెస్ , ఎలక్ట్రానిక్స్ అని వచ్చాయి…
కానీ నాయుడమ్మ కి అమ్మ నడుం అంటే అసూయా ఈర్ష ….అని గమనించ..నేను.
భారతి నీటుగా తయారు చేసి…నాగరాజు ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళేది.
అక్కడ నాగరాజు కం ఫ్రెండ్స్ మధు గిరి వాసు..ఒక్కొరిచేత..దగ్గరవుంది ., ఎక్కించేది.
నాయుడమ్మ భారతి కి మరో అమ్మ లా ఉండేది…..వారి స్నేహం…
నాయుడమ్మ ఎవరి దగ్గర పడుకో అంటే…వారి దగ్గర పడుకునేది భారతి.

వాసు..వయసు 60 , ఇతనికి ఇద్దరు కూతుర్లు…వాణీ ,,,,వీణ ,,,
వాణీ కి పెళ్లయింది, అమెరికా లో సెటిల్ , వాసు భార్య కూడా అక్కడే ఉంది..
ఇక్కడ వాసు,,,వీణ…..ఉండేవారు.
వీణ కు అమ్మ దగ్గరగా లేని కారణంగా నాయుడమ్మ తో స్నేహం గా చాలా ఉండేది .
వీణ వయసు..21 . btech చదువు తుంది…
వీణ మంచి గా శరీరాన్ని పెంచింది..లావూ గా ఒక్క చేయి సరిపోదు ..సన్ను పట్టుకోవడానికి …గ్రుందని పిర్రలూ , కొద్దీ లావూ పొట్ట..నిత్యా మీనన్ లా ఉంటది…
వీణ ఒక రోజు laptop లో బ్లు ఫిలిం చూస్తూ… పూకు పిసుకుంటూ నాయుడమ్మకి దొరికింది.
దేనితో నాయుడమ్మ , వీణ ను లొంగ దేసుకుంది,
వీణ కు ఎక్కడ పట్టుకుంటే ఆడది లొంగుతుందో బాగా తెలుసు..
ఇక వీణ పూకు సళ్ళు ను నెమ్మది గా రుద్దుతూ సాగతీస్తూ ,నాకూతూ వస్తుంది.
వీణ అమ్మ కు పిరిచయం చేసి….మా ఇంట్లో , ముగ్గురూ చేసుకునేవారూ …
వీణ , అమ్మ ఇద్దరినీ బానిసలుగా మార్చుకుంది.

రోజూ లు గడుస్తున్నాయి..
ఒక రోజు మధ్యాహ్నం అమ్మ కి ఫోన్ వచ్చింది.
అ: ఆఁ , నేనే చెప్పు అంది.
నేను ; పక్కనే ఉన్నా , నాన్న విజయ్ అనుకున్న
అ : వంట చేస్తున్న….ఆలు కర్రీ ..
అ : రాత్రికా..రసం , అన్నం
అ : చికెన్ తెస్తావా…రాత్రికి ఓకే.
అ : ఒక షేవింగ్ రైసర్ కూడా తీసుక రా అంది.
సాయంత్రం : నాన్న వచ్చాడు . చికెన్ తేలేదు,
మరి ఎవరబ్బా అని…నేను
కాసేపటికి మా తాతా ఫణింద్ర వచ్చాడూ..అమ్మను ఆలా చూస్తూ నిలబడ్డాడు…
ఏమి ఈ సొగసు…ఆఁ నుదురు , కళ్ళు చీర కట్టు..నేను చూసేది నా కోడలైనా అని…
అ : రండి మామయ్య ….బాగున్నారా..చల్ల రోజుల తరువాత
వి : ఎలా ఉన్నావు నాన్న…అని
ఫణి బాగా ఉన్నాను..ఒక “””చూపు చూసి “”పోదామని వచ్చా…అంటాడు,
అమ్మ సిగ్గుపడుతూ లోనికి తీసుకు పోతుంది .
మా కు కనబడ కుండా తాత షేవింగ్ రైసర్ అమ్మ కు ఇస్తాడు…
కుశల ప్రసంగాల తరువాత…నన్ను తాతా తన వాది లో కూర్చో బెట్టియూకుని …మాట్లాడత్తాడు..
అమ్మ స్నానాకి వీళ్ళు ఒక గంట తరువాత వచ్చింది.
రాత్రి చికెన్ కర్రీ , తో భోజనం చేసి , పడుకున్నాం.

ఆశ తీరని ఫణింద్ర :

ఇపుడు ఫణి వయసు 58 అప్పుడు నా వయసు 13 అమ్మ భారతి వయసు 33
మరో మీనా లా తయారైంది ..అమ్మ,,,అందరి రసాలు వంట పట్టించుకుని..
ఆఁ గ్రుందని పిర్రలు …కొబ్బరి బోండాల్లాంటి సళ్ళు ….ఆఁ చీర కట్టు…గ్రుందని పెదాలు…

నాకు అర్తం అయింది అమ్మను కుమ్ముముతాడు మా తాతఅని .
తాత : నేను హాల్ లో పడుంటా అని అన్నాడు.
విజయ్ : ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేసాడూ ……