నా మొడ్డ కొద్దిగా లేచింది! – Part 3 99

సమయం కోసం భారతి నాయుడమ్మ ఎదురు చూస్తున్నారు .

మరో కొద్దీ రోజల్లో వీణ పరీక్షలు…..
భారతి నాయుడమ్మ కి కొద్దిగా దూరంగా ఉంటూ ప్రిపేర్ ఔతుంది.

విజయ్ బిజినెస్ లో పడిపోయాడు. నేను స్కూల్ కు పోతున్నాను.

శివ వాలీబాల్ ప్లేయర్ . వీడి దెబ్బ ఎలా ఉంటాదో భారతి నాయుడమ్మ ఇద్దరికీ తెలుసు .

ఆ రోజు ఆది వారం ..నేను( మహి ) అపార్ట్మెంట్ గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటున్న ను.
నాయుడమ్మ గ్రౌండ్ పార్క్ లో పని చేపిస్తుది కూలీలతో.. నేను అంత గ్గా గమనించాలే…
నాయుడమ్మ పక్కనే శివ ఎదో అడుగుతున్నాడు,,,దానికి నాయుడమ్మ కుదరదు.. అని అంటుంది.

నేను మెల్లగా వెళ్లి వాళ్ళ వెనుక పొదల దాగ్గర దాక్కున్నా….
siva : “””” ఒక్కసారి ఒప్పించు”””…
నాయుడమ్మ : కుదరదు … మీ నాన్నకు వాసు గారికి తెలిస్తే ..గొడవ అవుతుంది .
శివ : ప్లీజ్ …ఒక్కసారికి ఒప్పించు ..
నాయుడమ్మ: ఇప్పటికి “””ఆరుగురు దెంగుతున్నారు దాన్ని”””…మళ్లీ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నా …
నాయుడమ్మ: ఎందుకు ప్రాబ్లెమ్ ఏదయినా ఒక లంజ ను లాడ్జి కి తీసుకుపోయి ఎంజాయ్ చెయ్యండి.
శివ : లేదు … ఫామిలీ ఆంటీ ని దెంగాలని ….మా ఫ్రెండ్స్ కోరికా ….
శివ : సరోజ లేదు కనుక ఈ ప్రాబ్లెమ్ ….లేక పోతే నా …(శివ అమ్మ )
నాయుడమ్మ: సరోజ ఉంటె….
శివ : నిద్ర మాత్రలు ఇచ్చి ..ఒకరోజు దెంగితే…రెండో రోజు””” అదే ఒంగేది””””.

శివ : ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని జోబులోంచి డబ్బుల కట్ట తీసి .నాయుడమ్మ చేతిలో పెట్టాడు.
నాయుడమ్మ : ఎంత
శివ పది వేలు
నా : ఎంత మంది
శివ : ఆరుగురం ….మూడు రాత్రుళ్ళు …
నాయుడమ్మ : కోపంగా .. నన్ను దెంగుడి ఫ్రీ గా …అంది….ఆరుగురు మూడు రాత్రుళ్ళు
శివ : సరే …ఎంత కావాలి ..
నాయుడమ్మ: 60 వేలు….

శివ : ఒకే ..ఇప్పుడు 30 తీసుకో తరువాత మిగిలింది….అన్నాడు.
శివ : ఎప్పుడు రావాలి
నాయుడమ్మ : నేను నీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాలే అంది.
శివ : నవూతు వెళ్ళిపోయాడు…
నాకు అర్థం ఐది …నాయుడమ్మ భారతి అమ్మ ను బజారు లంజ ను చేస్తుందని.
అదే రోజు సాయంత్రం ..

నాన్న : టీవీ చూస్తున్నాడు….
అమ్మ : కిచెన్ లో ఉంది …నేను హోమ్ వర్క్ చేస్తున్నాను ..
అమ్మ సెల్ మోగింది ….నాన్న సెల్ వైపు చూసి ….మీ ఫ్రెండ్ నాయుడమ్మ అని అమ్మకు ఇచ్చాడు.
అమ్మ …కాసేపటి తరువాత నేను ఫోన్ చేస్తా అని పెట్టేసింది.
నాన్న : ఎందుకు ఫోన్ చేసింది అని అడిగాడు
అమ్మ : ఫైల్స్ పెట్టడానికి తన ర్యాక్ బాగా పాతది ఇయిందంట ….నా దాంట్లో పెట్టడానికి …ఫోన్ చేసింది
నాన్న : నువ్వు ఏమి అన్నావ్ …
అమ్మ : ఎన్ని ఇయినా పెట్టుకుమన్న
నాన్న : జాగర్త ….నీ ర్యాక్ అన్నాడు….

నాన్న స్నానానికి వెళ్ళాడు….
అమ్మ బాత్రూమ్ వైపు చూసి ..సెల్ తీసింది ….నా వైపు చూసింది…నేను తలా ఒంచుకొని రాసు కుంటున్నాను.
భారతి : ఏమి ఫోన్ చేసావ్ ….
నా నాయుడమ్మ : అది అది ….
భారతి : ఏమి పర్వాలేదు చెప్పు ….
నానాయుడమ్మ : శివ ట్రీట్ అడుగుతున్నాడు….
భారతి : సరే …రమ్మను ..ఏమి వంట కావాలి…అంటా వాడికి
నానాయుడమ్మ : అది కాదు …..వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా వస్తారంట …
భారతి : మా ఇంట్లో ప్లేస్ సరిపోదు …వాళ్ళ ఇంట్లో నే ఆరెంజ్ చేసుకోమను కావాలంటే
భోజనం హోటల్ నుంచి తెపిస్తాం లే అంది.

నాయుడమ్మ: వాళ్ళ ఇంట్లో కుదరదు …నాగరాజు ఉంటాడు …మీ ఇంట్లోనే
నాయుడమ్మ : హోటల్ భోజనం వద్దు అంట …
భారతి : అంటే…
నాయుడమ్మ : నీ పుప్పా కావాలంట….
భారతి : ఏమి మాట్లాడుతున్నావ్ నువ్వు …నేను ఎమన్నా లంజా లా కనబడుతున్నన్నా..
నాయుడమ్మ : అది కాదు …నీ మీద అందరికి కోరికా ఉందంతా….
నాయుడమ్మ : ప్లీజ్ ప్లీజ్ భారతి ఈ ఒక సారి ఒప్పుకో…అంది…
భారతి : సరే ..కానీ మా ఇంట్లో ఎలా…
నాయుడమ్మ : ఇప్పుడు కాదు ,…సమయం దొరికినప్పుడు….
భారతి : ఓకే అని నా వైపు చూసింది ….నేను ఏమి విన నట్లు తలా ఒంచుకున్న..

కొద్దీ రోజుల తరువాత

Updated: September 2, 2020 — 2:35 pm