నేను, అమ్మ, అక్క, చెల్లి మెగా సీ 253

నేను డాడీ కారు దిగాము. నేను మెట్లు ఎక్కుతున్నాను ఇంతలో నా తమ్ముడు మరదలు కూడా స్కూటర్ దిగారు. నా మరదలు సునీత స్కూతర్ దిగింది.
ఒదినా ఒదినా అంటూఒ నాదగ్గరకు వచ్చింది.
ఏంటే ఎక్కడకు వెళ్లారు” అన్నాను
“మా సంగతిసరే. ఇంతకూ మా అన్నయ్య మీ అమ్మ పూకు దెంగాడా” అని అడిగింది ఆతురతగా.
“చూడూ నేను శడీ నువ్వు నీ మొగుడు ఇంట్లో లెరు. మరి ఊరుకుంటారా.” ఈ పాటికి ఒక షో వేసుకొని ఉంటారు” అని అన్నాను
“లోపలకు వెళ్లి చూద్దాం పద” అంది సునీత.
“నువ్వు వెళ్లి నేను వెళ్లి చూచి వస్తాను. నిన్ను చూస్తే మా అమ్మ జడ్Fఉసుకుంటుంది. కొడలి ముందు అల్లుడితో దెంగించుకోలేదు కదా” అన్నాను
సునీత్స్ నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోయింది

Responses (2)

Comments are closed.