పక్వాన పడిన పడతి యొక్క భారతీయ డేటింగ్|Sarasamaina Kathalu 100

తనూజా, పక్వాన పడిన పడతి. తానెప్పుడూ సినిమా ప్రపంచంలోనే ఉండేది. ఒక సినిమాలో ఒకసారి చూసింది, హీరొ హీరొయిన్ ఒక రూములో ఎంజాయి చెయ్యటం. అంతే తనకి కూడా అదే కోరిక కలగసాగింది. వాళ్ళది కొంచం పాతకాలపు అలోచనలు కలిగిన కుటుంబం. తనూజాకి వాళ్ళ నాన్న అంటే చాలా భయం.రోజూ రాత్రి మసాలా టీవీ చూసి ఏవేవో కలలు కనుకుంటూ పడుకునేది మన పక్వాన పడిన పడతి. ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి దూరపు అక్కియ్య, రేహానా వొచ్చింది. దానికి చాలా సోకులెక్కువ. తనూజాకి కూడా రేహానా లాగానే సింగారించుకోవాలని చిన్నప్పటినుండి చాలా తీవ్రమైన కోరిక.

అలా ఒకరోజు కూర్చొని రేహానాతో తన శరీరాన్ని అన్తా అలంకరించుకున్ది. తన అయిబ్రోలు శేప్ చేసుకున్ది. మాంచి ఫేశియల్ చేసుకుంది, మొత్తం అనవసరమయిన వెంట్రుకలు తీయిన్చుకుంది. మాంచి నిగారింపుతో మొత్తం నునువు గారిన శరీరంతో ఒక్క వెంట్రుక కూడా తన వంటిమీద అనవసరమైన చోట లేకుండ హాయిగా ఓరల్ సెక్సు చేసేటట్టు తయ్యారయ్యిన్ది.

ఎప్పుడైతే అలాగ తయ్యారయ్యి అద్దంలో చూసుకుందో తన మర్మావయము చిమచిమ అన్నట్టుంది ఒక్కసారి తన ఎడమ చేతిని అండర్వేరులో దూర్చి ఊపుకోసాగింది. మెల్లిగా తన మధ్య వేలితో తన పూకు బొడిపె, అదే క్లిటోరిస్ ని నొక్కుకుంటూ, అప్పుడప్పుడు రాజుకుంటూ, హాయి అనుభవం పొందసాగింది. తన మొత్తం వేలుని పూకు లోపల దూర్చసాగింది. తరువాత ఇంక కాసేపటికి కార్చుకొన్నట్టుంది, చల్లని చెమటలు పెట్టసాగాయి.

అప్పుడు అనిపించింది తనూజాకి, ఎవ్వడో ఒకడు దొరికితే బాగా దెంగించుకుంటూ సుఖాన్ని అనుభవించాలి, ఇంక ఇదే నా ధ్యాస అన్తా అనుకొని, బాతురూముకి వెళ్ళి కడుక్కొని. మళ్ళ ఆ అనుభవం అక్కడ కూడా చేసుకొని, ఫ్రెశ్శుగా స్నానం చేసి బైటకి ఒచ్చింది.

బాల్కనీలొ వెళ్ళి నిలబడి అటూ ఇటూ వెళ్ళే వాళ్ళని చూస్తోంది. అప్పుడు చూసాడు అదే కాలనీలో ఉంటున్న రెహమాన్. రెహమాన్ కూడా యుక్త వయసు వాడు, పక్వాన పడిన వాడే. అప్పుడే ఏదో బూతు సినిమా చూసి, కార్చుకొని, కడుక్కొని ఇంటికి పయనం అయ్యాడు.

అంతే వాడు అలా చూస్తూనే నిలబడ్డాడు. తనూజా కళ్ళు కూడా మెల్లిగా వాడిమీద పడ్డాయి. “దొరికాడు నా పూకు కొల్లగొట్టేవాడు” అనుకుంది. మళ్ళీ చూపు కాస్తా తిపుకుంది. వాడిని మెల్లగా తన లైనులో తెచ్చుకోవాలని ఒక చిన్న సయ్యాట. వాడు మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే బాగుండు అనుకుని అక్కడే నిలబడి ఉన్నాడు.

మళ్ళా ఒక్క చూపుజూసింది. వాడికి కోరిక నెరవేరినట్టు హాయిగా ఒక నవ్వు నవ్వాడు. తనూజా కూడా ఇక దెంగించుకోటానికి ఒకడు దొరికాడు కదా అని ఒక నవ్వు నవ్వింది. వాడు అదేదో వాడి అందానికి పడిపొయింది అనుకున్నాడు. ఎట్లా ఐతే ఏంటి వాడికి పంట పండింది. కొత్తగా ఇప్పుడిప్పుడే పక్వానికి వొచ్చిన పండుని తినబోతున్నాడు కదా.

అలా కొన్ని రోజులు చూపులతో సరిపెట్టుకొని ఎవరి చేతులతో వాళ్ళు పని చేసుకొని దిండు కాళ్ళ సందులోపల దూర్చుకోని పడుకోసాగారు. ఒక రోజు కొట్టుకి పోయి ఏదో సాకుతో మట్లాడాలని బైటకు వచ్చింది తనూజా. ఈ అవకాశం కోసం ఎప్పటినుండో ఎదురు చూస్తున్న రెహమాన్ కూడా అదే కొట్టుకి వెళ్ళడం,వాళ్ళిద్దరూ మట్లాడుకొవటం ఇలాగా కొన్ని రోజులు గడిచాక, వాళ్ళకి కోరిక కలగసాగింది.

అసలు ఇద్దరూ దగ్గరయ్యిందే కోరిక తీర్చుకోవటానికి. ఇక అవకాశం రావాలి అన్తే, ఇద్దరూ రెచ్చిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ రోజు రానే వొచ్చింది. ఒక రోజు కొంచం సమయం దొరికించుకుంది తనూజా, తన దోస్తు దగ్గరికి వెళ్తానని ఇంట్లో చెప్పి రెహమానుని పార్కులో కలవడానికి వెళ్ళింది. అక్కడ ఒక మూలన కూర్చోని కసిగా ముద్దులు పెట్టుకున్నారు.

అబ్బ ఎన్ని ముద్దులో. చీకుడు, నాకుడు, పిసుక్కునుడు, నొక్కుకునుడు, ఒహో వాళ్ళకి దొరికిన సమయం మొత్తం హాయిగా సంపూర్ణంగా అనుభవిస్తున్నారు. వాడి అదృష్టం చూస్తే అసూయ కలగక మానదు. కొంచం సేపటికి ఇద్దరికీ ఐపొయినట్టుంది. డ్రాయరులల్లో కార్చుకొని తడి డ్రాయరులతో ఇంటికి బయలుదేరారు.

మళ్ళా చాన్సు ఎప్పుడొస్తుందో అనుకున్నారేమో, కొంచం దూరం నడవగానే మళ్ళా ఇంకో మూలని వెతుక్కుంటూ పార్కులో తిరగసాగారు. అప్పుడు చూసింది రేహానా. అది కూడా అదే పార్కులో ఎవడితోనో చీకించుకుంటోంది. మెల్లగా వాళ్ళని వెంటపడుతూ వెళ్ళి తనూజా చెయ్యి పట్టుకోని ఆపింది. అప్పుడు నోట మాట రాక ఏం చెయ్యాలో తెలియక రెహమాన్ ఇంక తనూజలకు పిచ్చలు ప్యాక్ అయినంత పనిఅయింది.

కాని వాళ్ళ అలోచన తప్పు అయ్యింది. రెహానా నవ్వుతూ వాళ్ళని తనతో వచ్చిన వాడిని పరిచయం చేసి, వాళ్ళిదరిని కూర్చోబెట్టి మట్లాడడం ప్రారంభించింది. రెహానా మాటలకు వాళ్ళిద్దరూ ఖంగుతిన్నారు. తరువాత చాలా ఆనందంగా కలిగింది వాళ్ళకి. రెహానా వాళ్ళకి తన ఇంట్లో దెంగించుకునే ఉపాయం చెప్పింది. ఒక్కసారి వాళ్ళిద్దరూ గాట్టిగా కౌగిలించుకోని ఆ రోజు కోసం ఎదురుచూడసాగారు.

ఆ రోజు రానే వొచ్చింది. రెహానా ఏదో మాయ మాటలు చెప్పి తనూజాని వాళ్ళింటికి తీసుకుపొయింది. రెహమాను కూడా ఏదొ వాళ్ళింట్లో చెప్పి రెహానా ఇంటికి వొచ్చాడు. ఇంక ఆ రోజు నుండి ఒక మూడు రోజులపాటు తనూజా రెహమాన్ లు తనివితీరా అనుభవించారు.