ప్రేక్షకుల ఆనందం కోసం సృష్టించి రాసిన కథ ఇది! 251

గమనిక: ఈ కథలో పాత్రలు, సన్నివేశాలు అన్నీ కల్పితం. ఈ కథకి కథానాయిక ఇలియానా గారికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అలాగే ఈ కథలో ప్రస్తావించిన ఇతర కథానాయికలకు కూడా సంబంధం లేదు. ప్రేక్షకుల ఆనందం కోసం సృష్టించి రాసిన కథ ఇది. దీనిలో ఎటువంటి నిజం లేదు, అంతా కల్పితం.

హెచ్చరిక: మీకు బూతులు, అశ్లీల పదాలు, కథలు వంటివి నచ్చకపోతే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ చాలా నీచమైన, హేయమైన సందర్భాలు ఉండవచ్చు. మిగిలినది మీ విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నాం.

((రిపోర్టర్ ఇలియానా ఇంటికి వెళ్ళాడు))
రిపోర్టర్: హలో ఇలియానా గారు! ఎలా ఉన్నారు?
ఇలియానా: హలో! నేను బాగానే ఉన్నాను.
రిపోర్టర్: కొంచెం ఫ్రీగా మాట్లాడుకుందామా?
ఇలియానా: సరే. చాలా ఫ్రీగా ఉండండి.
రిపోర్టర్: ఓకే. కొంత కాలంగా తెలుగులో సినిమా ఎందుకు చెయ్యట్లేదే?
ఇలియానా: ఏం చెప్పను. నేనేమో “బాలీవుడ్, బాలీవుడ్” అని ముంబైకి పోయాను. ఇక్కడ వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకోవడం మానేసారు.
రిపోర్టర్: సరే గాని, ముంబైలో ఎలా ఉంది?
ఇలియానా: అస్సలు ఛాన్సులు రావట్లేదు. బికినీ వేసి నా అందాలు చూపించినా నాకు అవకాశాలు రావట్లేదు.

రిపోర్టర్: అంటే నీలో ఏదైనా లోపం ఉందంటావా?
ఇలియానా: అవును, ఉంది. నా సల్లు (రొమ్ములు) చిన్నవిగా ఉంటాయి కదా!
రిపోర్టర్: మరి నీ సల్లు చిన్నవిగా ఉన్నాయని ఎవరైనా వెక్కిరించారా?
ఇలియానా: చాలా మంది వెక్కిరించారు. నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నా సల్లు చూసి అబ్బాయలంతా నవ్వేవారు. ఒకడు ఒక డైలాగ్ కూడా వేసాడు. “నీకు బ్రా ఎందుకు? నా బనియన్ ఇస్తా వేస్కో!” అన్నాడు. ఇంకొకడు, “నీకన్నా ఒక పదేళ్ళ చిన్నపిల్లకి పెద్ద సల్లు ఉంటాయి కదే!” అన్నాడు.

రిపోర్టర్: మీ సల్లు గురుంచి సినిమా వాళ్ళు ఎవరైనా కామెంట్ చేసారా?
ఇలియానా: చేసారు. ఒక డైరెక్టర్ “ఒసేయ్ ఇలియానా లంజా! నీ సల్లు పెంచవే. లేకపోతే ప్రేక్షకులకు ఎం చూపిస్తావ్? కనీసం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అన్నా చేయించుకో!” అని నాతో అన్నాడు.
రిపోర్టర్: మరి సినిమాల్లో చిన్న సల్లుతో ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు?
ఇలియానా: నేను పుష్-అప్ బ్రా వాడతాను. అప్పుడప్పుడు పాడ్స్ కూడా వాడతా, పెద్దగా కనపడడానికి.
రిపోర్టర్: సరే. మీరు వర్జిన్ అవునా కాదా?
ఇలియానా: కాదు.

Responses (5)

Comments are closed.