ఫ్యామిలీ పదనిసలు 159

రచ్చబండ దగ్గర రాత్రి పదిగంటల వరకు బాతాఖానీ వేసి లేచారు గ్రామపెద్దలంతా. అప్పటివరకు కరెంటు కష్టాల గురించీ, జగన్ ఓదార్పు యాత్రల గురించీ చర్చించి, రాబోవు ఉప ఎన్నికల గురించి, కబుర్లు చెప్పుకుని అలసిపోయి నిద్ర ముంచుకురావడంతో ఇళ్లకు బయలుదేరారు. తుండు తీసి దులిపి భుజాన వేసుకుని తన ఇంటివైపు నడిచాడు గిరినాయుడు. చీకటి పడగానే అన్నం తిని రావిచెట్టు కింద రచ్చబండ మీదకి చేరడం ఆఊరి పెద్దలకలవాటు. కుర్రకారు కూడా వీధి చివర తూము మీదనో, శివాలయం మెట్లమీదనో, మాజీ మునసబు ఇంటి అరుగు మీదనో చేరి సినిమాకబుర్లతో కాలక్షేపం చేసేవారు. కానీ, కేబుల్ టీవీలు వచ్చాక సినిమాలకోసం, క్రికెట్ మ్యాచ్ ల కోసం టీవీ కి అతుక్కుపోతున్నారు ఇప్పుడు.గిరినాయుడు కూడలిలోకి వచ్చి తన ఇల్లు ఉన్న వీధిలోకి మలుపు తిరుగుతూ హఠాత్తుగా ఆగిపోయాడు. అప్పటికి గంటక్రితమే కరెంటు పోయింది.

అయినా పౌర్ణమి పోయి రెండు రోజులే కావడంతో వెన్నెల పుచ్చపువ్వులా విరిసి ఉంది. ఆ వెన్నెల వెలుగులో తన ఇంటిప్రహారీగోడ దాటుతున్న ఆకారాన్ని చూసి ఆగిపోయాడు గిరినాయుడు. దూరంగా ఉండడంవల్ల మొహం గుర్తు తెలియలేదు. బలంగా ఉన్న యువకుడని మాత్రం తెలిసింది గిరినాయుడుకి. రెండు చేతులతో ప్రహరీ అంచుపట్టుకుని ఒక్క వూపున పైకి లేచి గోడ మీదికి చేరింది ఆ ఆకారం….ఒక్కసారి వీధిలోకి అటూఇటూ చూసి లోపలికి దూకింది…ఆ ఆకారం తను వున్న వైపు చూసేప్పటికి కనిపించకుండా అడుగు వెనక్కి వేసి గోడమూల నక్కాడు గిరినాయుడు. తిరిగి చూసేసరికి ఆ ఆకారం అటువైపుకి దూకేసింది.

“ఎవడు వాడు? దొంగా?” అనుకున్నాడు గిరినాయుడు. ఒక్కడు ఆ విధంగా దొంగతనానికి రాడు…వచ్చినా ఏమీ దొరకదు..పచ్చగడ్డి మోపు, వరిగడ్డి కట్టా ఎట్టుకెళ్లాలి …దానికోసం ఆ సమయంలో ఎవడూ దొంగతనానికి రాడు. పైగా లుంగీ, బనియన్ తో ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి.

అలాంటి సమయంలో గోడలు దూకేది ఆడవాళ్ల కోసమే…తనూ వయసులో ఉన్నప్పుడు అలాంటి పనులు ఎన్నో చేసాడు…ఆ వీధిలో మూడో ఇల్లు తనది. వడివడిగా అడుగులు వేసుకుంటూ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాడు గిరినాయిడు. ట్రాక్టర్ లోపలికి ప్రవేశించడానికి వీలుగా పెద్ద గేటు ఉంది తన ఇంటికి. రేకులతో చేసిన తలుపుల గేటు తియ్యబోతూ ఆగిపోయాడు గిరినాయుడు. గేటు తోస్తే కిర్రుమని చప్పుడవుతుంది,ఆ చప్పుడు విని లోపలి వాళ్లు సర్దుకోవచ్చు….అనుకుని గేటు తీసే ప్రయత్నం మానుకున్నాడు గిరినాయుడు.

తన ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్లు ముగ్గురు….అంతా పెళ్లయిన వాళ్లే…వీడు వాళ్లలో ఎవరికోసమయినా వచ్చిఉంటాడా? లేక నిజంగా దొంగేనా? అనుమానం కలిగింది గిరినాయుడుకి. తను చూసిన ఆకారం ఎలా ప్రహరీగోడ దాటిందో తనూ అలాగే ఎక్కాడు అతికష్టం మీద. యాభయిమూడేళ్ల వయసున్నా చిన్నప్పటినుంచి కాయకష్టం చేసిన శరీరం అవడంవల్ల బలంగానే ఉన్నాడు గిరినాయుడు. ఎంత పని చేసినా అలుపనేది ఎరుగడు. గోడ అవతలికి దిగి చుట్టూ చూసాడు.వెన్నెల వెలుగులో ఆవరణ మసగ్గా కనిపిస్తోంది….ఎక్కడా ఏ అలికిడీ లేదు. దక్షిణం పక్కనున్న డాబా సింహద్వారం మూసి ఉంది…వరండాలో పది పదిహేను వరకు ధాన్యం బస్తాలు పేర్చి ఉన్నాయి…తూర్పు పక్క పెద్ద పశువులపాక ఉంది. దాని పక్కనే వరిగడ్డివామి…పడమరపక్క పూలమొక్కల చెట్లు ఉన్నాయి.

చుట్టూ జాగ్రత్తగా పరికించి చూసాడు గిరినాయుడు. ఎక్కడా ఏ చిన్న అలికిడీ వినిపించలేదు. అటూ ఇటూ చూస్తూ ముందుకి అడుగు వేసాడు. దొంగ కాదని రూఢి అయిపోయింది. అయితే వాడు ఎవరికోసం వచ్చి ఉంటాడో? ఆలోచిస్తున్నాడు గిరినాయుడు. ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్లు ముగ్గురూ అతడి కళ్ల ముందు మెదిలారు.

సునంద …గిరినాయుడి భార్య, నలభయితొమ్మిదేళ్లుంటాయి…ఎర్రగా ఉన్న చర్మం ఇప్పుడిప్పుడే ముడతలు పడుతూ ఉంది. పదేళ్లుగా క్రుంగదీస్తున్న అనారోగ్యం వల్ల ఇంకొంచం వయసు పైబడిన దానిలా కనిపిస్తుంది..”ఛ ఛ…అది అలాంటి తప్పుడు పనులు చెయ్యదు” అనుకున్నాడు మనసులో తన భార్య గురించి గిరినాయుడు.

ఉమ…ఆ ఇంటి పెద్దకోడలు. గిరినాయుడు పెద్దకొడుకు ప్రసాదు భార్య. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి…ఎంతో మంచి పిల్లగా అందరి మన్ననలు పొందిన ఆడది…వయసు ఇరవయ్యేడేళ్లు.. ఎర్రగా ఉంటుంది. రెండోకాన్పు తర్వాత కొంచం వొళ్లు పెరిగినా ..అందంగానే ఉంటుంది.

శ్యామల…గిరినాయుడి చిన్నకొడుకు జనార్ధన్ భార్య, ఇరవయినాలుగేళ్లు..పెళ్లయి రెండేళ్లు అయింది..ఇంకా పిల్లలు కలగలేదు. ఇంటర్ వరకు చదువుకుంది. సన్నగా,తెల్లగా,పొడుగ్గా ,అందంగా ఉంటుంది. పనీపాటలమీదకంటే అందంగా అలంకరించుకోవడం మీదనే శ్రద్ద ఎక్కువ. భార్యాభర్తలిద్దరూ చిలకాగోరింకల్లా ఉంటారు.

కోడళ్లు తప్పుదారి తొక్కుతున్నరా అన్న అనుమానం మనసులో మెదిలినా ..ఛ, మంచి పిల్లలు..వాళ్లు అలాంటి పనులు చెయ్యరు అనుకున్నాడు గిరినాయుడు.

పశువుల పాకలో ఉన్న పాడిగేదె అతడిని చూసి అరిచింది. దగ్గరకు వెళ్లాడు గిరినాయుడు. దాని ముందు గడ్డి అయిపోఇంది. బయటకి వెళ్లేప్పుడు పచ్చగడ్డి వేసాడు. అప్పుడే తినేసి ఉంటుంది అనుకుంటూ ఇంటి వరండాలో ఒక పక్కన ఉన్న పచ్చగడ్డి మోపుల దగ్గరికి వెళ్లి,ఒక మోపు వూడదీసి సందిటతో గడ్డి తెచ్చి పాడిగేదె ముందు వేసాడు ఆత్రంగా మెడ కిందికి చాచి గడ్డిపరకలు అందుకుని నమలసాగింది గేదె. దాని పక్కనే నిలబడి చుట్టూ చూసాడు. మరో నాలుగు గేదెలు, రెండు ఆవులూ ఉన్నాయి. మైసూరు ఎద్దుల జత ఒక పక్క కట్టివేయబడి ఉంది.

ఎక్కడినుంచో చాల దూరం నుంచి వినిపించినట్లు సన్నగా చిన్నగా వినిపించింది గాజుల చప్పుడు. ఉలిక్కిపడ్డాడు గిరినాయుడు. నిజంగా గాజుల చప్పుడేనా? లేక తన భ్రమా? అనుకుంటూ చుట్టూ చూసాడు.

పశువులపాకకి పక్కనే ఆగిఉంది ట్రాక్టరు….ఇంజనుకి ట్రాలీ తగిలించి ఉంది. మరోసారి వినిపించింది గాజులచప్పుడు…….ట్రాలీ లోంచే వస్తున్నట్లు అనిపించి దగ్గరకు నడిచాడు గిరినాయుడు.

సన్నని మూలుగులు….భారంగా వూపిరి వదిలినట్లు నిట్టూర్పులూ వినిపించాయి. వస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటున్నట్లు శభ్దం వచ్చింది.
ట్రాక్టరు ఇంజనుకి, ట్రాలీకి ఉన్న లింకు మీద కాలుపెట్టి నెమ్మదిగా పైకి లేచి అంచు మీదుగా లోపలికి చూసాడు గిరినాయుడు.

వొత్తుగా వరిగడ్డి పరచి ఉంది ట్రాలీలో…ఆ గడ్డిమీద పడుకుని ఆడామగా మంచి రసకందాయంలో ఉన్నారు. వారి కాళ్లు గిరినాయుడు నిలుచున్న వైపు ఉన్నాయి. కాళ్లు చాపుకుని వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న ఆడదానిపై మోకాళ్లు మడచి ముందుకి వొంగిఉన్న మగాడు తెగ గుద్దుతున్నాడు .గుద్దుగుద్దుకి “హా…ఆహా” అంటూ మూలుగుతూ సమ్మగా కొట్టించుకుంటోంది ఆ ఆడమనిషి. బలంగా వేగంగా దెంగుతున్నాడు ఆ మగాడు…

ఆమె కాళ్లు, తొడలు కనిపిస్తున్నాయి గిరినాయుడు కి……..లుంగీ నడుమ్మీదకి లేపేసుకున్న మగాడి పిరుదులు….అతడి మొడ్డ ఆమెలో లోపలికి బయటికి కదలడం కనిపిస్తోంది…ఆ దృశ్యం చూడగానే
గిరినాయుడి మొడ్డలో కదలిక మొదలయింది. ఆ ఆకారం తన భార్య సునందది కాదని అర్థమయింది అతడికి. సునంద తొడలు ఇంత బిగిగా ఉండవు. ఈ తొడలు గట్టిగా ఉన్నాయి.

ఎవత్తిది? పెద్దకోడలు ఉమా? ఆలోచించాడు గిరినాయుడు. ఉమ కొంచం లావు కనుక తొడలు కూడా లావుగా ఉండాలి. పైగా వెడల్పు మనిషి ఉమ…నడుము మీది కండలు ముడుత పడ్డాయి. ఉమ అయి ఉండదు అనుకున్నాడు గిరినాయుడు.

ఇక మిగిలింది శ్యామల.

శ్యామల రూపం కళ్లముందు మెదిలింది గిరినాయుడు కి. ఎర్రటి ఎరుపు శరీరం…కండపట్టి కసకసలాడే వొళ్లు…గుండ్రంగా పాలకొల్లు బత్తాయిల్లా ఉంటాయి సళ్లు. పైట జారినప్పుడు జాకెట్లో కనిపించే ఆ సళ్లు చూసినప్పుడు
అనేకసార్లు గిరినాయుడి చేతులు దురద పెట్టాయి. అంత కసిగా ఉంటుంది శ్యామల. తన మీద పరాయి మగాడిని మీదెక్కించుకుని కొట్టించుకుంటున్నది శ్యామల అంటే నమ్మకం కలగలేదు గిరినాయుడుకి. జనార్ధన్,శ్యామల ఇద్దరూ ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. రాత్రి తిండి తినడం ఆలస్యం తమ గదిలోకి దూరి తలుపేసుకుంటారు. ఇంటిపని పూర్తవకుండానే లోపలికి దూరుతుందని సునంద ఎన్నోసార్లు విసుక్కున్నా “కొత్త జంట కదా..ఆ మాత్రం ఉండదా” అని తనే సర్దిచెప్పేవాడు. అలాంటి శ్యామల రంకుమొగుడిని తగులుకుందా?..

అరటిబోదెల్లా ఉన్నా
యి తొడలు…నేల మీద చాపిఉంచడంవల్ల తొడల వెనుక కండ విశాలమై….మరీ లావుగా కనిపిస్తున్నాయి….అతడి మొడ్డ ఆమెలో నిండుగా ఉంది…అతడు తీసి తోస్తూఉంటే ఆమె పూకు లోపెదాలు
లోపలికి బయటకి కదులుతున్నాయి…అంత టైట్ గా ఉంది అతడి మొడ్డ ఆమె పూకులో….

“స్స్ స్స్ … శివా ..అదరగొడుతున్నావు….ఎన్నాళ్లయింది ఇంత సమ్మగా దెంగించుకుని….ఆహా !!ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావురా…స్పీడు పెంచు….గట్టిగా దెంగు!! ” అంటోంది ఆమె…గుసగుసగా మాట్లాడుతుండడంవల్ల
గొంతు గుర్తు తెలీడం లేదు గిరినాయుడు కి.

రోజూ గదిలో దూరి మొగుడితో కొట్టించుకుంటోంది కదా శ్యామల? జనార్ధన్ గాడు దాన్ని తృప్తిగా దెంగడం లేదా? ఎందుకింత ఆరాటపడిపోతూ ఉంది?…..అనుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాడేకానీ అతని శరీరం అదుపులో లేదు.
ఉద్రేకంతో వూగిపోతున్నాడు….వాడిని, ఆ శివరాంగాడిని తోసేసి తను మీదెక్కేయాలని ఉంది గిరినాయుడు కి ……పేరుని బట్టి ఆమెని దెంగుతున్న మగాడెవరో తెలిసింది….మాజీ మునసబు రామలింగయ్య మనవడు వాడు..
ఇరవైరెండేళ్ల కుర్రాడు. ఇంకా పెళ్లికాలేదు. చదువూ సంద్య, పనీపాటా లేకుండా బలాదూర్ గా తిరిగే శివరాంగాడికి ఎంత ధైర్యం ……రాత్రి తన ఇంట్లో దూరి తన ఇంట్లో ఆడదాన్ని తగులుకుంటాడా వెధవ…అనుకున్నాడేకానీ కోపంకంటే ఉద్రేకమే అతడి నరాలని పిండేస్తూంది.

“ఎవడ్రా అది?” అరిచాడు గిరినాయుడు.

అతని గొంతు వినగానే చేస్తున్న పని ఆపేసాడు శివరాం….ఆమె పూకులోంచి తన మొడ్డని లాగేసుకుని మోకాళ్లమీద ముందుకు పాకి ట్రాలీలోంచి బయటకి పరుగెడుతూ ప్రహరీగోడ ఎక్కి అవతలికి దూకేసాడు.

లంగా చీర కిందకి లాక్కుని లేచి కూర్చుంది ఆమె…. గిరినాయుడు ట్రాలీలోకి దిగాడు.తలవొంచుకుని మోకాళ్లమీద నుదురు ఆనించి కూర్చోవడంవల్ల ఆమె మొహం కనిపించడంలేదు అతడికి. జుట్టు వూడిపోయి
వీపంతా పరుచుకుని ఉంది. పడుకున్నప్పటికంటే కూర్చున్నప్పుడే లావుగా కనిపిస్తోందామె.

“ఎవతివే నువ్వు?” అంటూ వొంగి జుట్టుపట్టుకుని గుంజుతూ ఆమె మొహం పైకెత్తాడు గిరినాయుడు. ఆమె మొహం చూసి ఉలిక్కి పడ్డాడు….తన అంచనా తప్పని అర్థమయింది అతనికి.

ఆమె ………!!!! ఆమె… శ్యామల కాదు…పెద్దకోడలు ఉమ….హఠాత్తుగా మామగారు తన ముందు ప్రత్యక్షమయ్యేసరికి భయంతో వణుకుతుంది ఆమె శరీరం….రెండుచేతుల్లో

మొహాన్ని దాచుకుని వెక్కెక్కి ఏడవసాగింది. తిట్టాలో, ఏడుస్తుంటే ఓదార్చాలో అర్థంకాక అలా చూస్తుండిపోయాడు గిరినాయుడు.

“చేసింది చాలక ఎందుకే ఏడుస్తావు?….నీ రంకు బయటపడితే కుటుంబగౌరవం మంటగలిసిపోతుంది. ప్రసాదుకి తెలిస్తే నిన్ను బతకనిస్తాడా?

అయినా మొగుడుండగా నీకు ఇదేం బుద్దే లుచ్ఛాముండా?” అన్నాడు కోపంతో పళ్లు కొరుకుతూ గిరినాయుడు.

ఏడుపు ఆపి చటుక్కున గిరినాయుడి రెండుకాళ్లు వాటేసుకుంది ఉమ.

“నన్ను క్షమించండి మామయ్యా..బుద్ది గడ్డితిని తొందరపడ్డాను….ఆయనకి తెలియనివ్వకండి…నన్ను నరికేస్తారు…పిల్లలు దిక్కులేనివాళ్లవుతారు”

అంది కన్నీళ్లు కారుస్తూ.

గిరినాయుడు ఆమె పక్కనే కూర్చుని భుజాలుపట్టుకుని వెనక్కి జరిపాడు. “సర్లే నీ కాపురం పాడుచేస్తానా?…అయినా నీకిదేం బుద్ది?” అన్నాడు..

అలా అంటూ ఆమె సళ్ల కేసి చూసి ఉలిక్కిపడ్డాడు.

ఉమ అతని కాళ్లు పట్టుకున్నప్పుడు పైట జారిపోయింది. జాకెట్ హుక్ తీసి శివరాంతో కసిగా పిసికించుకుంటోందేమో సళ్లు రెండూ బయటపడి ఉన్నాయి.

నూజివీడు పెద్దరసాల్లా కనిపించిన ఆ సళ్ల్లు చూసేసరికి మతిపోయింది గిరినాయుడికి. తన భార్య సునంద సళ్లు గుర్తుకి వచ్చాయి. జారిపోయి ఉన్నాయి అవి….

అయినా గతిలేక వాటితోనే తంటాలు పడుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు నిండుగా ఉబ్బి ..కొద్దిగా కిందకి జారి రెండుపక్కలకి విడిపోయిఉన్న కోడలి సళ్లని…

నల్ల ద్రాక్షపళ్లలా ఉన్న ముచ్చికలని చూసేసరికి వాటిని పట్టుకుని పిసకాలన్న కోరికని నిగ్రహించుకోలేకపోయాడు.

ఊపిరి పీల్చడం కూడా మరచిపోయి అతను కళ్లింతచేసుకుని తన సళ్లని చూడడం గమనించింది ఉమ. చటుక్కున పైట భుజం మీద వేసుకుని సళ్లకడ్డంగా

సర్దింది.

“ఎవరితో చెప్పుకోను మామయ్యా నా బాధ….పెళ్లయి ఇన్నేళ్లయింది. ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నాను…అయినా ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా తృప్తిగా సుఖపడలేదంటే

మీరు నమ్ముతారా?”అంది బాధగా ఉమ.

అయోమయంగా చూసాడు ఆమె వంక గిరినాయుడు.

” అంటే ..ఏంటే నువ్వనేది…ప్రసాదు నిన్ను సుఖపెట్టడం లేదా?” అడిగాడు అనుమానంగా.

“నా సుఖం గురించి పట్టించుకోడు ఆయన….తనపని తను చేసుకుపోతాడు…నాకు కోరిక తీవ్రమయ్యేసరికి పని పూర్తయిపోతుంది. ఎంతో బాధ కలుగుతుంది.

అయినా నా ఖర్మ అని సరిపెట్టుకుంటున్నాను. శివరాం తరచుగా ఈ మధ్య మన ఇంటికి వస్తూ నేను కనిపించినప్పుడల్లా చూపులతో రెచ్చగొడుతున్నాడు…

భరించలేకపోయాను..ఈ రాత్రి రమ్మన్నాను….కానీ, మీకు పట్టుబడిపోతాననుకోలేదు” అంది ఉమ కన్నీళ్లు కారుస్తూ.

“అవును మొగుడు కుతితీరా వాయించకపోతే ఏ భార్యా తట్టుకోలేదు…అయినా ఇలాంటి పని తప్పు కదా?” అంటూ ఆమె భుజాలమీద చేతులు వేశాడు గిరినాయుడు.

తలెత్తి అతని వైపు ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఉమ.

ఆమె పైట కిందకి పడేసాడు….ఆమె సళ్లు అటూ ఇటూ వూగాయి. చటుక్కున రెండు చేతులు ఆరెండు సళ్లమీద వేసి ఆత్రంగా అదిమాడు.

“మామయ్యా!!” అంది ఉమ ఆశ్చర్యంగా.

“నీ బాధ నాకు అర్థమయ్యిందే ఉమా …..నాలో ఇంకా సత్తా ఉంది” అంటూ ఆమెను వెల్లకిలా పడుకోబెట్టాడు…మోకాళ్ల మీద కూర్చుని చీరను లంగాతో సహా

పైకి బొడ్డు మీదకి లేపేశాడు. నున్నగా ఉన్నాయి తొడలు. చేయి వేసి వాటిని నొక్కాడు…వెన్నెల వెలుగులో అరచేతి మందాన వుబ్బి కనిపిస్తోందామె పూకు…

రెమ్మలు లావుగా ఉన్నాయి…వాటి మధ్య చీలిక పెద్దదిగా ఉంది. అది కంటపడగానే ఆగలేకపోయాడు గిరినాయుడు….అరచేతిని పూకు మీద బోర్లించాడు…
వేడిగా తగిలింది చేతికి. “సరయిన దెబ్బ లేక ఎంత అల్లాడిపోతుందో ఇది” అనుకుంటూ అణచిపెట్టి రుద్దాడు. చూపుడు వేలితొ చీలిక వెంట
పెదాల అంచులని రాపాడిస్తూ… బిరుసెక్కి బిగిసి ఉన్న గొల్లిని కదిపాడు.

“అబ్బా…..మామయ్యా!!…ఆహా!!” అంది ఉమ మూలుగుతూ.

ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగానే మరింత రెచ్చిపోయాడు గిరినాయుడు. చూపుడు వేలితో పాటు పక్క వేలిని కూడ లోపలికి దూర్చి కెలుకుతూ ముందుకి వొంగి

ఆమె సళ్లకి మొహం ఆనించాడు. అతడి మెడ మీద చెయ్యేసి అదుముకుంది ఉమ…తన కుడి రొమ్ముని పైకెత్తి అతడి నోటికి అందిస్తూ …

“ఆహా..మామయ్యా…!! ఎంత సమ్మగా ఉంది…రా…చీకు..చప్పరించు….!!” అంది.

ఆమె అందించిన రొమ్మును నోటినిండా కుక్కుకున్నాడు గిరినాయుడు….తల ఆడిస్తూ చప్పరించసగాడు…చెయ్యి పక్కకి చాచి అతడి లుంగీలోకి దూర్చి

బాగ నిగిడి ఉన్న మొడ్డని అందుకుంది ఉమ….దాన్ని గుప్పిటతో బిగబట్టి “అబ్బా…ఏంటిది??” అంటూ తలతిప్పి అతని మొడ్డ వైపు చూసింది.

“ఏమిటే?” అనడిగాడు గిరినాయుడు.

“నీ మొడ్డ మామయ్యా…..ఏమిటి ఇంత పొడుగు ఉంది…??” అంది ఆశ్చర్యంగా. అలాంటి దాన్ని జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడనట్లు.

కుతూహలం పెరిగింది గిరినాయుడుకి. “ఏంటే మొడ్డ ఎలాఉంటుందో తెలీనట్లు మాట్లాడుతున్నావు..?” అన్నాడు చప్పరించడం ఆపి మొహం పైకెత్తిచూస్తూ.

“ఇంత పొడుగు,ఇంత లావు ఎప్పుడూ చూడలేదు మామయ్యా. మీ అబ్బాయిది ఇందులో సగం కూడా ఉండదు…” అంది ఏదో అద్భుతాన్ని చూస్తున్నట్లు

సంభ్రమాశ్చర్యాలతో.

“ఆ శివరాం గాడిది ఇప్పుడేగా దూర్చుకున్నావ్…? అది కూడా ఇలా లేదా? ” అడిగాడు….శివరాం మొడ్డ కంటే తనదే బాగుందని ఆమె అంటుందన్న ఆశతో..

“వూc హూc…లావుగా ఉంది కానీ …పొట్టి… మొత్తం దించినా నా దాంట్లో దిగినట్లే లేదు” అంది అతడి మొడ్డని అటూ ఇటూ ఆడించి సంబరపడిపోతూ…

అంతే…..గిరినాయుడుకి మైకం కమ్మేసింది పూర్తిగా. ఈ వయసులో …ఒక వయసులో ఉన్న ఆడదానిచేత అలాంటి పొగడ్త లభించడం ఏ మగాడికయినా

ఆనందమే. మరింత రెచ్చిపోయాడు గిరినాయుడు.

“చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది…కొట్టించుకుని చూడు” అంటూ లుంగీ లాగిపారేసి చొక్కా పైకి తీసుకుని మీదెక్కాడు గిరినాయుడు.

“పిచ్చెక్కిపోతుంది మామయ్యా…రా ..పెట్టు” అంటూ రెండు కాళ్లూ చాపి, తొడలు తెరిచిపెట్టింది ఉమ …అతడి మొడ్డని అందుకుని తన

పూకు రెమ్మల మధ్య ఆనించి పెట్టింది బొక్కకి నేరు గా…గట్టిగా తన నడుముని కిందికదిమాడు గిరినాయుడు…….వెన్నలో కత్తి దించినంత

మెత్తగా ఆమె పూకులో దిగిపోయిందతని మొడ్డ.

“అబ్బా….ఆహా,,,,,ఓహ్హ్..ఆఆఅ…మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్..!!!” అంది ఉమ గట్టిగా మూలుగుతూ.

“ఎలా ఉందే?” అడిగాడు గిరినాయుడు.

“ఓహ్హ్హ్….సమ్మగా ఉంది మామా….చంకలో బిడ్డని పెట్టుకుని వూరంతా వెతికినట్లు …ఇంత హాయిగా దెంగే మొడ్డ ఇంట్లో ఉంచుకుని వీధిలో వాడి కోసం

ఎగబడ్డాను…ఈ వయసులో కూడా నీ గునపానికి ఇంత పదునుంటుందని అనుకోలేదు మామా…గుద్దు…ఇంకా,….గట్టిగా ..పగిలిపోవాలి నా పూకు” అంది ఉమ

పిర్రలు పైకెత్తుతూ..

రెచ్చిపోయాడు గిరినాయుడు….ఆమె బిగుతుగా ఉన్న పూకు రెమ్మల మధ్య తన మొడ్డని దించుతుంటే ఎంతో సమ్మగా సుఖంగా ఉంది. అప్పుడప్పుడూ సునందని వాయించినా …బిగి సడలి

లూజు అవడం వల్ల గోతిలో దింపి ఆడించినట్లుగా ఉంటుంది…చాలాకాలం తర్వాత బిగుతుగా ఉన్న పూకు దొరికేసరికి పరవశించి పోతున్నాడు గిరినాయుడు.

రెండు సళ్లని కసిగా పిసుకుతూ ఎత్తెత్తి దెంగసాగాడు. అతడి రెండు పిర్రలు వాటేసి పట్టుకుంది ఉమ….. “ఆహా మామా ఏం దంచుతున్నావ్…దంచు…బాగా దంచు” అంటూ

తన మొత్త పైకెత్తి ఎదురూపులిస్తూ మూలుగుతోంది.

పళ్లు బిగబట్టి బలంగా దెంగసాగాడు గిరినాయుడు….ఎన్నో ఏళ్లుగా దెబ్బకు కరువాసిపోయినట్లు, దొరక్క దొరక్క మొడ్డ దొరికినట్లయి రెచ్చిపోయి కొట్టించుకుంటోంది ఉమ…

“మామా .. ఆహా…మగాడివంటే నువ్వే… ఏం దెంగుతున్నావ్ మామా..ఎప్పుడూ ఎరగను ఇంత సుఖం…ఆహా…ప్రాణం గాల్లో తేలిపోతోంది మామా….దెంగు ..అలాగే…అలాగే..కొట్టు ..కొట్టు..

అబ్బ…స్స్ స్స్ స్స్ స్..హా ఓహ్ హ్ హ్…మామా…” అంటూ దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి అతడి పిర్రలు వదిలేసి మొహం పక్కకి తిప్పుకుంది స్పృహ తప్పినట్లు..మరో నాలుగు గుద్దులు గుద్ది తన

రసాన్ని వదిలేసాడు గిరినాయుడు. ఉద్రేకం పోయి దాని స్థానంలో నీరసం ఆవహించింది….అలాగే ఆమె మీద కరుచుకు పడుకున్నాడు. అతని వీపు, మెడ నిమురుతూ ముద్దు పెట్టుకుంది ఉమ.

“ఇంత పోటుగాడివని తెలిస్తే ఏనాడో నీతో దెంగించుకునేదాన్ని మామా…జీవితంలో మొదటిసారిగా దెంగుడులో ఉన్న సుఖమేంటో తెలిసింది…మా అత్త

ఎంత అదృష్టవంతురాలో ఇంత మొనగాడిని కట్టుకుని ఇన్నేళ్లు తెగ సుఖపడింది” అంది ఉమ పరవశించిపోతూ.

గిరినాయుడు ఆమె మీదనుంచి లేచాడు…బుగ్గలు కొరికాడు…పెదవులు ముద్దాడాడు..సళ్లు పిసికి పిసికి వదిలాడు..

“ముసలిదానితో సుఖంలేక ఛస్తున్నాను…చాలా రోజులకి నువ్వు దొరికావే ఉమా” అన్నాడు గిరినాయుడు ఆనందంగా….

ఇద్దరూ బట్టలు సర్దుకుని లేచారు.

“ముందు నేను ఇంట్లోకి వెళ్తాను….నువ్వు తరువాత రా” అంటూ ట్రాలీ దిగి ఇంట్లోకి నడిచాడు గిరినాయుడు.

లేచి కూర్చుని జాకెట్ హుక్స్ తగిలించుకుని ట్రాలీలోంచి కిందకి దిగబోతోంది ఉమ.

“దిగొద్దు.అలాగే ఉండు” అన్న మాటలు వినిపించి వెనక్కి తిరిగి చూసింది ఉమ.

ముసలాడిని భలే బొల్తాకొట్టించావే!!….పాపం మానవుడు తనో గొప్ప మగాడిననుకుంటూ తెగ ఇదయిపొతున్నాడు !” అంటూ ట్రాలీలోకి దిగాడు శివరాం.
చటుక్కున తలెత్తి చూసి “నువ్వా?పారిపోయావుగా ? మళ్లీ ఎప్పుడొచ్చావ్ ?” ఆశ్చర్యంగా అడిగింది ఉమ.

“గోడ దూకానేగాని వెళ్లలేదు.ముసలాడు నిన్నేమంటాడో అని నక్కి నిలబడ్డాను.ట్రాలీలోకి దిగినవాడు ఎంతసేపటికీ కిందికి రాకపోయేసరికి అనుమానం

వచ్చి గోడదాటి వచ్చి చూసాను…..వీరావేశంతో దెంగుతున్నాడు మీ మామ నిన్ను….అతడు లేచినప్పుడు ట్రాలీ కింద దూరి దాక్కున్నాను.”అంటూ

ఆమె పక్కన కూర్చుని సళ్లు అందుకున్నాడు శివరాం.

“అబ్బా….ఇప్పుడే గంటసేపు వాయించి వదిలాడు …..వెంటనే నువ్వు తగులుకున్నావా ?”అంది ఉమ నవ్వుతూ.

“మధ్యలో చెడగొట్టాడు….చూడు అప్పటినుంచి పడుకోకుండా ఇది ఎలా మారాం చేస్తుందో?”అంటూ లుంగీ చెంగులు తప్పించి ఉద్రేకంతో ఎగిరిపడుతున్న

తన మొడ్డని చూపించాడు శివరాం.

దాన్ని ఒడిసిపట్టుకుని నిమురుతూ “పాపం దీనికి ఆకలి తీరలేదుగా?…అందుకే మారాం చేస్తూంది”అంటూ వేళ్లతో సవరదీసింది ఉమ.

“అబ్బా… నీ చేతిలో ఏం మహత్యం ఉందోగానీ ఇది మరీ రెచ్చిపోతోంది” అన్నాడు జాకెట్ మీదనే ఆమె సళ్లు గట్టిగా పిసుకుతూ.

“ఆలస్యమయితే ముసలాడు అనుమానిస్తాడు….రేపు వేసుకుందాంలే వెళ్లిరా” అంది ఉమ అతడి మొడ్డని గట్టిగా పిసికి వదిలేస్తూ.

“అమ్మో ..కుదరదు…మధ్యలో పొమ్మనడం ఏం న్యాయం ఉమా?…నీ వరస చూస్తుంటే ఆ ముసలాడు నిన్ను కసితీరా వాయించినట్లున్నాడే?”

అంటూ ఆమెని వెనక్కి తోశాడు శివరామ్.

ఆ కాస్త పని పూర్తయితేగానీ వదలడని అర్థం చేసుకుందేమో ఉమ చీరని లంగాతో సహా పైకి లేపుతూ “సరే…..రా..తొందరగా

కానియ్….అనుమానం వచ్చిందంటే వాడు మళ్లీ వస్తాడు” అంది.

ఆత్రంగా మీదెక్కాడు శివరామ్…మంచి ఉద్రేకంలో ఉండగా గిరినాయుడు వచ్చి చెడగొట్టాడేమో ఆవురావురంటూ యెగబడి ఆమె పూకులోకి

బాగా నిగిడిఉన్న తన మొడ్డని దూర్చాడు…..అంతకు ముందే ముసలాడు వదిలిన జిడ్డుతో తడిసి ఉండడం వల్ల సర్రున లోపలికి

దూరిపోయింది అతడి మొడ్డ.

“శివా…తొందరగా కానీ” అంది ఉమ అతడి పిర్రలు పట్టుకుని తనకేసి అదుముకుంటూ…నాలుగు ఊపులూపగానే అతడి నరాలు పట్టుసడలి పోయాయి …

“రేపు రానా?” అన్నాడు లుంగీ సరిగ్గా కట్టుకుంటూ.

“వద్దు..మా మామకు తెలిసిపోయిందిగా ..నా మీద ఒక కన్నేసి ఉంచుతాడు…సమయం చూసుకుని నేనే పిలుస్తానుగా…వెళ్లు!!” అంది ఉమ.

బయటకి తొంగి చూసి ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకుని ట్రాలీలోంచి దిగి గోడ దూకి మాయమయిపోయాడు శివరాం. ఉమ లేచి బయటకి వచ్చి

ఇంటి వైపు నడిచింది.

ఆ మరుసటిరోజు గిరినాయుడిని చూసినప్పుడల్లా సిగ్గుపడుతూ, నవ్వుతూ, కొంటె చూపులతో కవ్వించసాగింది ఉమ.

ప్రసాదు నిర్వాకంవల్ల ఎంత బాధపడిందో…తనిచ్చిన సుఖాన్ని మరచిపోలేకపోతోంది…అనుకున్నాడు గిరినాయుడు.అయితే

అతని చూపు ఇప్పుడు ఉమ మీద లేదు. పైట కింది జాకెట్లో రబ్బరు బంతుల్లా ఉండి నడుస్తుంటే ఎగిరిపడే ఎత్తులుగల

శ్యామల మీదే ఉంది…గతంలో ఎప్పుడయినా ఆమెని చూసినప్పుడు అలాంటి ఆలోచన కలిగితే “ఛ..తప్పు” అనుకునేవాడు. కానీ ఉమతో

అనుభవం తర్వాత “దాన్ని కూడా ఒక పట్టుబడితే” అని ఆలోచిస్తున్నాడు.

రెండురోజులు గడిచాయి. ఆ రోజు రాత్రి ….

ఘాఢ నిద్రలో ఉన్న గిరినాయుడు ఉలిక్కిపడి లేచాడు. తన మొడ్డని ఎవరో పట్టుకుని నలుపుతున్నట్లనిపించింది. ఆగలేక తనతో

కొట్టించుకోడానికి ఉమ వచ్చిందేమో అనుకుంటూ కళ్లు చిట్లించి చూసాడు………