ఫ్రెండ్స్! 3 161

నా పాంట్ లో గురుడు జీవం పోసుకుంటున్నాడు,

తాను నా వైపు తిరిగి చేతులు చాచింది,

తన వంటి మీద బ్రా,పాంటీ తప్ప బేర్ ఏమీలేవు,

తన రెండు మంగళ సూత్రాలు బ్రా మధ్యలో వేలాడుతూ కసిగా కనిపిస్తున్నాయ్,

తాను వేరే వాడి పెళ్ళాం అని మంగళ సూత్రాలు గుర్తుకు చేస్తుండే, వేరే వాడి పెళ్ళని నేని ఇలా చూస్తున్న అన్న కసి ఇంకో వైపు,

ఎంతైనా కామము ముందు అన్ని తక్కువనే కదా,

తాను వచ్చినన్ను గట్టిగా హత్తుకొని తన ఇష్టం వచ్చినట్లు నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటూ కొరుకుతూ నాకు మూడ్ ని తెప్పిస్తుంది,

తన చేతిని నా పాంట్ మీద వేసి జిప్ లాగి పాంట్ ని నానుండి వేరు చేసింది,

మొదటి సారి ఒక ఆడదాని ముందు నిల్చున్న, అది ఒక పెళ్లి ఐన ఆడదాని ముందు.

నా అంగం డ్రాయర్ మీ చింపుకొని వచ్చేలా గట్టిగా అయి నొప్పి తాళలేకుండా ఉంది.

తానూ తన మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని డ్రాయర్ మీదనుండి నా మొడ్డకి ముందు పెట్టింది,

అది ఇంకా పెద్దగా అయ్యింది.

దాన్ని డ్రాయర్ మీదనుండే ముద్దు పెట్టుకుంటూ తన రెండు చెంపలకు రాసుకుంటూ పిచ్చిగా అరుస్తుంది,

మగతనపు సిరికి బానిసను రా నేను,