భామా కలాపం – Kamakathalu 57

షాపింగ్ మాల్ లో పని చేసే షాలిని కి ఆ రోజు ఒక వింత అనుభవం కలిగింది. దానిని ఆమె ఒక తీపి గుర్తుగా జీవితాంతం గుర్తుంచుకునింది. అసలు ఆ రోజు ఏమి జరిగింది అంటే.. షాలిని వయసు 24 ఏళ్ళు వుంటాయి. ఆ ఫ్లోర్ లో అందరు సేల్స్ గర్ల్స్ కంటే అందం గా , బెటర్ గా వుంటుంది. అందుకనే ఆమెని ఎక్కువగా జెంట్స్ సెక్షన్ లో యూస్ చేసే వారు. అక్కడ వుంటే మగ వారు ఆమెని చూస్తూ కోనేసేస్తారు అని ఆ షాప్ యజమానుల ఆలోచన. ఆ రోజు మాత్రం లేడీస్ సెక్షన్ లో ఎవరూ లేక ఈమెని టెంపరరీగా అక్కడ వేసారు. మామూలుగా లంచ్ టైం లో ఆ షాపింగ్ మాల్ లో పెద్ద జనాలు వుండరు.. ఇంక లంచ్ కి వెళ్దాము అని షాలిని నిర్ణయించుకుంటూ వుండగా ఆ సెక్షన్ లోకి అడుగు పెట్టింది ఒక ప్రౌఢ. ఆమెని చూస్తే ఎక్కడో చూసిన దానిలాగా అనిపిస్తుంది గానీ ఎక్కడో గుర్తు రాలేదు షాలినికి.

సరే ఆమెకి కావలసినవి ఇచ్చేసి లంచ్ కి వెళ్దామని ఆమె దగ్గరగా వెళ్ళింది. దగ్గరి కొచ్చే కొద్దీ ఆ ప్రౌఢ మరింత అందం గా కనిపించ సాగింది షాలిని కి. తెల్లగా పొడవుగా వున్న ఆమె ఎత్తులు పెద్దవిగా నడుము దగ్గర బాగా కండ పట్టి రవిక వెనుక భాగం లో కనిపిస్తున్న ఆమె నడుము మడతలు తేనె రంగులో రెచ్చ కొడుతూ వున్నాయి. పిర్రలు వెడల్పయిన పుచ్చ కాయల లాగ వున్నాయి. ఆమె చీర కట్టుకున్న తీరుకి ఆమె గుద్దల సందు అస్పుస్టం గా కనిపిస్తున్నాయి. మొదట ఆమెని కొంచెం పరీక్షగా చూసిన షాలిని కి ఆమె ఎవరో అర్ధం అయి పోయింది. తను రోజూ ఇంటికి వెళ్ళే సరికి ఇంటిల్లి పడీ చూసే సీరియల్ లో హీరోయిన్ కి ఆమె తల్లి… పేరు మంజుల. ఆ విషయం అర్ధమయిన వెంటనే షాలిని కి ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది.

‘మంజుల గారూ…! మీరేనా…!’ అంటూ ఆమెకి దగ్గరగా వచ్చి ఆమె తెల్లని చేతిని పట్టుకుని ఊపేసింది. మంజుల వయసు 45 దాక వుంటుంది. పెద్ద సైజు బెంజ్ బండి మాదిరి వుంటుంది. అంతా వయసు వున్నా ఆమె పొంకాలు ఇంకా ఎక్కడివి అక్కడే పొందిక గా అమరి నట్టు వుంటాయి. కాటుక పెట్టిన కళ్ళు మిల మిల లాడుతూ చేగోడీల మాదిరి వుంటే వాటి కింద వున్న ముక్కు పొడవుగా అటూ ఇటూ పరుచుకుని గుండ్రం గా ఉంది ఆమె ముఖం లాగే. పెదవులు లిప్స్టిక్ వెయ్య బడి ఎర్రగా వున్నాయి. బుగ్గలు నున్నగా ఫేసియల్ చెయ్య బడి వున్నాయి. మెడ కింద వున్న పెద్ద పెద్ద బొండాలు స్టీల్ గిన్నేలని బోర్లించి నట్టు వున్నాయి. మెత్తటి కాటన్ చీర కట్టుకుని వున్న మంజుల నడుము ఎద ఎత్తులని మోయ్యడానికి అన్నట్టు బలం గా ఉంది. బొడ్డు కిందకి చీర కట్టి న ఆమె పొట్ట మీద చీర కొంచెం పక్కకి తొలిగి పోతే కనిపించే నున్నని ఆమె పొట్ట భాగం చాలా కసిగా ఉంది. నడుము చుట్టుకుని ఎత్తయిన ఎద మీదనుండి ఆమె భుజాల వెనక్కి చేరిన పమిట ఫాన్ గాలికి అటూ ఇటూ ఎగురుతుంది.
ఆమెని చూసిన ఎక్సైట్మెంట్ తో అటూ ఇటూ ఎగిరి పడుతున్న షాలిని బంతులని చూస్తూ పెదవులు మడిచి స్టైల్ గా
‘ఎస్…! లేడీ…! నువ్వేమీ అనుకోక పోతే నేనే మంజులని…’ అని అంటూ కళ్ళు చిట్లించి నవ్వింది మంజుల…
‘ఓహ్…! దిస్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ డే… మామ్… ! మా ఇంటిల్లి పాదీ మీ సీరియల్ ని చూస్తాం…! చాలా బాగుంటుంది…. అందులో మీరే హైలెట్…’
‘ఓ…! కం ఆన్ యంగ్ గర్ల్….ఐ వాంట్ సం ఇన్నర్ వేర్… కెన్ యు హెల్ప్ మీ…!’
‘స్యూర్ మేడం….! ఖచ్చితం గా…’ అంటూ ఆమెని బ్రాలు, పాంటీలు వుండే చోటికి తీసుకు వెళ్ళింది షాలిని… అక్కడ అందమయిన బొమ్మలకి బ్రాలనీ, పంటీ లని వేసి వుండడం చూసి
‘వీటిని నగ్నం గా వుంచి ఈ బ్రాలని తగిలించడం ఎందుకు…?’ అంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టింది మంజుల…
‘వాటి సైజు కస్టమర్ సైజులతో పోల్చి చూసుకుని తమకు కావలసిన నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అని మాడం…’
‘అంతేనా…!’
‘అంతే మాడం….మీ సైజ్ చెప్పండి….’
‘నన్ను చూసి నా సైజు చెప్ప లేవా…?’ అంటూ చిలిపిగా తన సల్లు ఊపు కళ్ళు ఎగరేసింది మంజుల….
‘అబ్బే… నాకు ఇంకా అంతా ఎక్స్పెరియన్స్ రాలేదు మాడం… అయినా ట్రై చేస్తాను మీరు ఏమీ అనుకోనంటే…!’
‘దీనిలో అనుకోవడానికి ఏముంది…. గో ఆహేడ్… బేబీ…’
‘మీ ఎత్తులు వూ….. ఒక 38 , నడుము 40 , సీటు…42 వుంటాయి మేడం…!’
‘హా….హ…హ… పర్లేదు బాగానే చెప్పావు….మరి ఆ సైజు బ్రా పాంటీ తీసుకుని రా…వేసుకుని చూస్తాను…. నువ్వే చెప్పాలి సుమా…! అవి కరెక్ట్ గా వున్నాయో లేదో…’
‘అలాగే మాడం…’ అంటూ తను చెప్పిన సైజులో నల్లని బ్రా, ఎర్రని పాంటీ తెచ్చి ఇచ్చింది మంజులకి షాలిని….
‘థాంక్ యు….! అలాగే… 32-28-36 సైజు అమ్మాయికి కూడా బ్రా పాంటీ ని తీసుకుని రా…’
‘అలాగే మాడం…’ అంటూ ఆమె అడిగిన సైజు తెచ్చి ఇచ్చింది షాలిని…
రెండు సైజుల బ్రా పాంటీ లని తీసుకుని ఆ సెక్షన్ లోనే వున్న ట్రయల్ రూం లోకి వెళ్ళింది మంజుల….
రెండు సైజుల బ్రా పంటీ లని ఎందుకు తీసుకు వేల్లిందబ్బా అనుకుంటూ ఆలోచిస్తున్న షాలినికి ఒక రెండు నిమిషాల తరువాత లోపలి నుండి పిలుపు వచ్చింది.
‘ఇదుగో… షాలినీ… ఇలా వచ్చి నువ్వు ఇచ్చిన సైజులు నాకు సరి పొయ్యాయి ఏమో చూడమ్మాయ్…!’ అంటూ అరిచింది మంజుల ఆ రూం లో నుండి.
‘వస్తున్నాను… మాడం…’ అంటూ అలా చెయ్యడం ఆమెకి కొత్త కాదు కాబట్టి నేరుగా ఆ రూం లోకి వెళ్ళింది షాలిని… అక్కడ అర్ధ నగ్నం గా ఎత్తయిన పాల కుండల మీద జీరాడు తున్న బ్రా…. బలిసిన కండ పట్టిన నడుము కిందుగా ఆమె గుద్దలకి బిర్రుగా బిగిసి వున్న పాంటీ లని చూస్తూనే తను చేసిన తప్పు అర్ధం అయింది షాలినికి.
పైన మంజుల గుబ్బలకి వేలాడుతున్న బ్రా టైటుగా బిగుతు గా ఉంది. దాని గుబ్బల్లోఇమడ లేని ఆమె సల్లు ముప్పాతిక భాగం కండ బయటికే కనిపిస్తూ నిస్సత్తువుగా చూస్తున్నాయి. దాని కింద బాగా కొవ్వు పట్టిన ఆమె నడుము చూస్తుంటే మడతలు పడి షాలినికే నోరు ఊరుతుంది. కింద పిర్రాలకి లూసుగా వేలాడుతున్న పాంటీ ఆమె తొడల మీదకి జారి కిందకి పడి పొయ్యేట్టు వుంటే దానిని తన తొడ లతో వత్తి పెట్టుకుని ఆపుకుంటూ నడుము మీద చేతులు వేసుకుని షాలిని కేసి నవ్వుతూ చూస్తుంది మంజుల. ఆమెను అలా చూసేసరికి షాలిని మనసులో ఏదో అర్ధం కాని అలజడి మొదలయింది.
‘సారీ మాడం… మీకు సరి పొయ్యే సైజ్ తెస్తాను…’ అనేసి తుర్రున బయటికి వచ్చి మళ్ళీ మంజులకి కావలసిన సైజ్ తెచ్చింది. షాలిని వచ్చే వరకూ అలాగే నిలబడిన మంజుల ఆమె అందించిన బ్రా, పాంటీ లని తీసుకుని తన వీపు వెనకగా చేతిని పోనించి బ్రా స్ట్రాప్ ని లాగేసింది షాలిని ఎదుటే… బ్రా ఒక్క సారిగా ఆమె పొంగుల కదలికకి ఎలాస్టిక్ సాగి నట్టు అయి ఎగిరి అవతల పడింది. ఒక్క సారిగా బంధనాలని తెంచుకున్న ఆమె బాయిల షేపులు చూసిన షాలిని కి కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి. ఇంతింత లావులో గుండ్రం గా అతిశయం గా వూగుతున్న ఆమె సల్లు షాలినికి మతి పొయ్యేట్టు చేసాయి. అప్రయత్నం గా ఆమె దగ్గరికి జరిగిన షాలిని ని చూస్తూ తన చేతులు ఎత్తి బ్రా స్ట్రాప్స్ ని చేతుల పైగా జార విడిచింది మంజుల… ఆమె జబ్బల గట్టి కండలు వూగుతుండగా ఆమె సంకల లో మొలిచిన వెంట్రుకలు చూసిన షాలినికి నోరు వూరింది. ఎప్పుడూ అనుభవించని ఆ కోరిక మనసులో ప్రజ్వలిస్తుండగా ఆమెకి సిగ్గు ఉవ్వెత్తున ఎగిసింది. శరీరం లోని నెత్తురు మొత్తం ఆమె మొహం లోకి చిమ్ముతుండగా బుగ్గలు ఎరుపుగా తయారయ్యాయి.
ఆమె పరిస్థితి గమనిస్తున్న మంజులకి కూడా మనసులో ఏదో కోరిక రగులుతుండగా తొడల సందులో చిమ చిమ లాడ సాగింది. ఇంకా బ్రా గుబ్బలలో తన సల్లని ఇముడ్చు కో కుండానే షాలిని ని చూస్తున్న మంజుల కళ్ళు మత్తుగా మార సాగాయి. ముందుగా ఎవరు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారో తెలియదు కానీ ఒక్క క్షణం లో ఒకరి శరీరాలు ఒకరి కి అతుక్కు పొయ్యాయి. అంతా లోనే మత్తు విడివడి నట్టుగా అయిన షాలిని ఆమె నుండి విడి వాడి….
‘మాడం… మీ గుబ్బలు… చాలా అందం గా వున్నాయి…. మంచి షేప్ లో… ముఖ్యం గా గుబ్బల చుట్టూ వున్న ఆ షేప్ ఎలా వస్తుంది కొంచెం చెప్పండి ప్లీస్…’
‘దానిదే ముంది అమ్మాయి… వాటిని ప్రత్యేకం గా నేనేమీ చెయ్యను…’
‘మీ సల్లు చూస్తుంటే బంగిన పల్లి మామిడి పండ్ల మాదిరి అనిపిస్తున్నాయి… బంగారు రంగులో మెరుస్తూ వాటి పయిన వున్న తేనె ముచికలు వాటి చుట్టూ వున్న మచ్చ చూస్తుంటే ఆడ దాని నయిన నాకే నోరు ఊరుతుంది….’ అంటూ ఆమె కళ్ళల్లోకి చూస్తూ మెల్లిగా తన చేతులని ఆమె గుబ్బల మీద పెట్టింది షాలిని…
‘ఆహా…. నీకు కావాలంటే కావలసినంత సేపు చీక్కో… కానీ వాటి షేపులో మాత్రమే చీకాలి… లేక పోతే రేపటికి వాటి షేపు మారి పొయ్యి గిన్నెల లాగ మారి పోతాయి…’ అంటూ ప్రేమగా షాలిని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ తన గుబ్బల మీద తారట్లాడుతున్న ఆమె చేతుల మీద తన చేతులు వేసి గట్టిగా నొక్కుకుంది. బరువయిన ఆమె సల్ల గట్టి దనాన్ని లారీ హారన్ లాగా వత్తుతూ కసెక్కి పోతుంది షాలిని. పిల్లి కళ్ళ షాలిని మొహాన్ని గడ్డం మీద చెయ్యి పెట్టి పైకెత్తి ఆమె కల్లల్లోకే చూస్తూ చిన్నగా అదురు తున్న ఎర్రని పెదవులని తన పెదవులతో అందుకుంది మంజుల. అంతా వరకూ అలాంటి స్పర్స ఎరగని షాలిని మెత్తటి, చల్లటి ఆమె పెదవుల స్పర్సకి మత్తెక్కి పోతూ తన శరీరాన్ని ఆమె కేసి గట్టిగా వత్తుకుంటూ నిలపడింది. ఘన మయిన మంజుల సల్లు పంజాబీ డ్రెస్ లో ఎగురుతున్న చిన్న చిన్న బత్తాయిల మాదిరి వున్న షాలిని చల్లకి డీ కొట్టాయి.
‘స్స్…స్మ్…హ….’ అంటూ మూలిగిన షాలిని పంజాబీ డ్రెస్ ని పైకెత్తి వేసి తెల్లని బ్రా కింద వున్న ఆమె బత్తాయిలని చూస్తూ ….
‘వూ… నీ సల్లు… బాగా వున్నాయి… ఏపుగా పెరిగిన బత్తాయి కాయల లాగా’ అంటూ… ఆమె బ్రా ని జార్చేసింది మంజుల… తన వలువలు విఅలుస్తున్న సంగతి తెలియ నంత మత్తులో వున్న షాలిని కళ్ళు అర మోడ్పులయ్యాయి. బిర్రుగా బిగుతుగా వున్న ఆమె పొంగులని ముద్దాడుతూ కిందకి వంగిన మంజుల ఆమె నిపుల్స్ ని క…స్..స్సు..క్కు… న కొరికింది ముని పళ్ళతో…
‘హ….హం….మాడం…’ అంటూ ఆమె తలని తన ఎదకేసి అదుము కుంది షాలిని… అలాగే కిందకి జరిగి ఆమె ఫాంట్ నాడా ముడిని విప్పేసింది మంజుల… అది కాస్త ఆమె కాళ్ళ దగ్గర కుప్పగా పడేప్పటికి బిర్రుగా ఆమె పిర్రల చుట్టూ వుపస్తుని కప్పి వున్న నల్లని పాంటీ దర్సన మిచ్చింది. మెల్లిగా దాన్నీ లాగేసి ఆమె బిళ్ళ కోసం చూసిన మంజులకి అద్భుత మయిన షేపు లో పింక్ గులాబీ రంగులో నుండి ముదురు తేనె కలర్ లోకి మారుతున్న ఆమె బంగారు బిళ్ళ కనిపించింది. ఆ చిన్న రూం లోనే కింద చతికిల పడి నేరుగా తన నోటి ని ఆమె పూకు కేసి చాపింది మంజుల. సన్నగా వణుకుతున్న షాలిని కాళ్ళని ఎడం గా చేసి కరెక్ట్ గా ఆమె బిళ్ళని గురి చూస్తూ తన నాలికని చాపింది మంజుల
ఆకురాయి లాంటి ఆమె నాలిక గరుగ్గా తగిలింది షాలిని పూ పెదవుల మీద… ఎన్నడూ పరాయి స్పర్స ఎరుగని ఆమె కన్నె మదన మందిరం పొడవాటి ఎర్రని నాలిక కొన తగలం గాల్నే చిన్నగా జలదరించింది. కళ్ళు మూసుకుని ఆ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న షాలినికి మంజుల ముఖాన్ని తన పూకు కేసి అదుము కోవాలనే కోరిక బలంగా కలుగుతుండడం ఒక వైపు ఇంకొక వైపు ఆమె ఏమను కుంటుందో అన్న మొహమాటం ఒక వైపు కుదిపేస్తుంది. ఆమె బంగారు పూకు జిలేబీ లాగ చుక్కలు చుక్కలుగా రసాన్ని కరుస్తుంటే తన నాలికతో కారిన చుక్కని కారినట్టు నాకేస్తుంది మంజుల. కింద బాసింపట్టు వేసుకుని కూచుని మంజుల వుంటే ఆమె నట్టి మీదుగా తన కాళ్ళని అటూ ఇటూ వేసి మొకాల్లని వంచి ఆమె నోటికి తన బంగారు పూకుని అందిస్తూ సుఖాన్ని జుర్రుకుంటుంది షాలిని.
దొరికినంత బిళ్ళ కండని నాకుతూ ముద్దాడుతూ కొరుకుతూ ఆమె పిర్రల మీద చేతులు పెట్టి పిసుకుతూ గిల్లుతూ ఉబ్బెత్తు వుండే వెన్న ముద్దని నిలువుగా కోసి నట్టు వున్న షాలిని నిలువు పెదవుల సందు లోకి తన నాలికని చిత్ర విచిత్రం గా కదుపుతూ లోపలికీ బయటికీ కదుపుతుంది మంజుల. ఆమె నాలిక కొస ఒక్కొక్క సారి తన గొల్లి బుడిపే కి తగులుతూ వత్తు కుంటూ వుంటే చిమ చిమ లాడి పోతుంది షాలిని కి.
”స్స్…మ్మ్….హా….హా… మాడం….వో….హే….’ అంటూ కేరింతలు కొడుతుంది బలమయిన తన తొడలని కుదుపుతూ షాలిని.
‘మాడం.. నాకేదో అయి పోతూ ఉంది… ఓర్చుకో లేక పోతున్నాను… ప్లీస్ ప్లీస్…’ అంటూ నిగిడిన తన ముచికలని ముని వేళ్ళతో మెలి తిప్పు కుంటూ అరుస్తుంది
ఆమె నడుము వూపులకి అనుగుణం గా తన నోటిని తిప్పుతూ ఆమె మదన రసాలని వూరినవి వూరినట్టు గా నాకేస్తూ కింద పచ్చి పాచి గా పిచ్చి పిచ్చి గా కొరికేస్తుంది మంజుల. అలా కొరుకుతూ ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు నాకిన మంజులకి ప్రవాహం లాగ వస్తున్న మదన రసాలు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి త్వరలో షాలిని క్లైమాక్స్ కి వస్తుందని.
‘హా…ఘ…..మ్మ్….ఆమ్….మ్మా…ఆహ్….’ అంటూ వొళ్ళంతా జలదరించేసిన షాలిని మంజుల ముఖాన్ని తన పూకు కేసి అదుము కునింది గట్టిగా…
షాలిని బిళ్ళ లో నుండి వడి వడిగా కారిన మదన రసాలు ముఖమంతా తడిపేస్తుంటే ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిన మంజుల మెల్లిగా తాపీగా ఆమె వుపస్తు ప్రదేశాన్ని తన నాలికతో నాకి నాకి శుభ్రం చేసింది.షాలిని జీవితం లో మొట్ట మొదటి సారిగా జరిగిన ఆ భావప్రాప్తి సుఖం అసలే పిల్లి కళ్ళు అయిన ఆమె సెక్సీ కళ్ళల్లో కనిపిస్తుండగా త్రుప్తి గా నిట్టూర్చింది. కింద కూచుని వున్న మంజుల గోడకి చేరగిల పడి తన తోడాలని విప్పి పెద్ద తోలు మందిరం మాదిరి వున్న తన కప్పు ని చూపిస్తూ పెదవులు ముందుకు పెట్టి ‘ప్చ్…కమాన్ డార్లింగ్….’ అంటూ కన్ను కొట్టింది… ఆమె ఋణం ఎలా తీర్చుకోవాల అని ఆలోచిస్తున్న షాలిని ఇంక ఆలస్యం చెయ్య దలచుకోలేదు. నేరుగా ఆమె ముందు సాష్టాంగ పడి తన నోటిని ఆమె పొట్టమీద వున్న మడతల మధ్యలో పెట్టింది. అలాగే కిందకి పనుకున్న మంజుల తన ఎత్తయిన పిర్రలని అనువుగా సర్దుకుని తన బిళ్ళని షాలిని నోటికి వీలుగా పరిచింది.
నేరుగా మంజుల ఉబ్బెత్తు వుపస్తును కప్పు లాగ కరిచి పట్టుకున్న షాలిని ఇంక ఆగ లేనట్టు మెల్లిగా తన పళ్ళతో ఆ కేకు ని కొరుకుతూ అరవ సాగింది… ఘాటుగా తగులు తున్న మంజుల మదపు వాసన ఆమెని ఇంకా ఇంకా మత్తు లోకి నెడుతుంది.
‘మాడం… మీ పువ్వు చాలా బాగుంది…. ఈ పూకు లో నుండి నా నోరు తియ్యాలని పించడం లేదు…’ అంటూ నోటి ని గుండ్రం గా చుట్టి ఆమె నిలువు పెదవులని పీల్చ సాగింది. అప్పటికే చెరువు గా మారిన ఆమె ఊట బావి లో నుండి రసాలు తీగలు తీగలు గా జిగట గా చిక్క గా షాలిని నోటి లోకి చేర సాగాయి.
‘జుర్రు కో… నన్ను తినేసేయ్… నా బిళ్లలో కారుతున్న రసాలు నీకే….వూ…మ్మ్…కమాన్… ఫక్ మీ….హా…’ అంటూ ఆమె తలని తన పెద్ద పెద్ద తొడల మధ్యలో ఇరికించు కుని మెల్లిగా అరవ సాగింది మంజుల…ఒక్క క్షణం చేస్తున్న పని ఆపి తల ఎత్తిన షాలిని కి రెండు కొండల లాంటి ఆమె సల్ల మధ్యలో నుండి ఆమె ముఖం సెక్సీ గా కనిపించింది. తన సల్లని పిసుక్కుంటూ ఇంకొక చేత్తో ఆమె ముఖాన్ని మళ్ళీ తన పూకు కేసి అదుముకుంది మంజుల. ఇంక లాభం లేదు అనుకున్న షాలిని ఆమె తోడాలని తన భుజాల మీద వేసుకుని జిలేబీ ని నాకి నట్టు నాక సాగింది ఆమె నిలువు పెదవులని. ఆమె మందమయిన నాలిక ఆ పెదవుల మధ్యలో సందు చేసుకుని కింద చివర నుండి పై చివరి దాకా నాకుతుంటే మధ్యలో వున్న బొడిపె కి తగిలి ఇంకా జిల్లార్చుకు పోతుంది మంజులకి.
ఇంకా ఇంకా కావాలి అంటూ తోడాలని విప్పి పూకుని పుస్తకం లాగ పరిచింది మంజుల. ఆమె ఊట బావి లో నుంచి కారుతున్న రసాలు తీగలు గా సాగుతూ గుద్ద కన్నం వైపు జార సాగాయి. వాటిని ఇంకా కిందకి జార కుండా నాలిక ని ఇంత లావు సాగ తీసి కిందకి జారుతున్న ఆ చుక్కలని నిలువుగా నాకుతూ రెచ్చి పోతుంది షాలిని. తన ఆకు రాయి లాంటి నాలికని ఆమె నిలువు పెదవుల మధ్యలో పెట్టి లోపల గట్టిగా బొడిపె లాగ వున్న గొల్లి ని టిక్లింగ్ చెయ్య సాగింది.. అది టి…o …గ్…. అంటూ కొట్టుకుంటూ జిల్లార్చుకు పోసాగింది.
‘హా…. షాలినీ… చంపెస్తున్నావ్ కదే…’ అంటూ ఆమె తలని తన పూకు కేసి అదిమి పెట్టుకుని కార్చేసింది మంజుల… ఆమె రసాలు చివ్వున పిచి కారీ చిమ్మి నట్టుగా షాలిని నోటిలో కొట్టాయి. ఒక్క చుక్క కూడా జార నివ్వకుండా మొత్తం మింగేసిన షాలిని మంజుల కళ్ళల్లోకి చూసింది. ఆమె కళ్ళు త్రుప్తి గా మెరుస్తున్నాయి.
ఇద్దరూ గబా గబా తమ బట్టలు వేసుకుని ఘాడం గా ఒక పెదవుల ముద్దు పెట్టుకుని విడి పొయ్యారు… చాలా సార్లు మళ్ళీ మంజుల ఆ షాప్ కి వస్తుందేమో అని ఎదురు చూసిన షాలిని కి ఆమె ఇంకెప్పుడూ తగల లేదు..
ఆ అనుభవాన్ని పదిలంగా గుర్తు పెట్టుకున్న షాలిని తరువాత పెళ్లి చేసుకుని ఇప్పుడు మొగుడితో అవే పనులు చేస్తూ హాయిగా ఉంది కానీ ఆ మొదటి అనుభవాన్ని మాత్రం మర్చి పోలేకుండా ఉంది.