భారతీయ సెక్స్ వీడియో ఫోరం ఒక కామ గ్రంధం 8

భారతీయ సెక్స్ వీడియో ఫోరం ఒక సెక్స్ డాక్టర్ లాంటిది. ఇక్కడ జరిగే డిస్కషన్ లు, సెక్స్ గురించి తెలియని వారు అడిగే వాటికి సమాధానాలు, వాటిని వివరించే తీరు, వీలయితే వాటి గురించి మన కళ్ళకి కట్టేటట్టు చూపించే వాటి యొక్క వీడియో క్లిప్పింగులు వొహ్..ఇది నిజంగా ఒక సూపర్ స్పెషాలిటి హాస్పిటల్ మాదిరి. కాక పోతే ఇక్కడ సెక్స్ గురించి మాత్రమే వుంటుంది. ఎస్… ప్రపంచంలో సెక్స్ గురించి పూర్తిగా అవగాహన లేక తమ జీవితాలని, తమ మీద ఆధార పడ్డ వారి జీవితాలని చెడగొట్టు కొనేవారు ఎంత మంది లేరు?

పెళ్లి అయినా కూడా శృంగారం అది జరిపే పద్ధతి మీద ఏమాత్రం అవగాహన లేకుండా తమ వైవాహిక జీవితానికి ఎసరు పెట్టుకునే వాళ్ళు కోకొల్లలు. మరి వారి సందేహాలను ఎవరికీ అనుమానం లేకుండా.. వీలయినంత సుఖంగా అంటే ఒక ఇంటర్నెట్ వున్న కంప్యూటర్ ద్వారా ఇంటిలోనే వారి సందేహాలు తీర్చే ఒక క్లినిక్ అని భారతీయ సెక్స్ వీడియో ఫోరం లని అనడంలో అతి సయోక్తి లేదు. శృంగార ప్రియులకి ఎలాంటి భంగిమలు కావాలో ఎలాంటి భంగిమల్లో వాళ్ళు స్వర్గ తీరాలకి చేరుతారో ఇలాంటి ఫోరం లలో సవివరంగా చెపుతారు లేక చోపుతారు కాబట్టి ఇలాంటి ఫోరుమ్లు సమాజానికి ఎంతయినా ఉపయోగ పడతాయి.ఉదాహరణకి ఒక మగవాడి మడ్డ ఎంత పొడుగు, ఒక ఆడవారి పూకు ఎంత లోతు అన్నదాని మీద సంతృప్తి ఆధార పడదు అనే విషయం తెలియక చాల మంది తమ లైంగిక జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు. ఈ విషయం మీద వారి సందేహలని ఇలాంటి సెక్స్ ఫోరం లు తీరుస్తాయి.