మదనమందిరం(కుటుంబ సభ్యుల మధ్య రతి రహస్యాలు )…అన్నా నీ అనురాగం 60

అప్పుడు మదన్ గాడి వయసు 18 ఏళ్లు. ఈంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. అప్పటికే వాడి మొడ్డ బాగా పెరిగిపోయింది. దాదాపు 7 అంగుళాల పొడుగు లావు ఉండేది. మొడ్డ మీద ఆతులు కూడా మొలిచాయి. రోజూ మొడ్డ కొట్టుకోవడం మొదలెట్టాడు. వాడికో చెల్లి పేరు రజని. పదవ క్లాస్ చదువుతోంది. రజని సళ్లు జామకాయలంత పెరగడం గమనించాడు మదన్. ఇద్దరూ రోజూ సైకిల్ మీద స్కూల్ కు వెళ్లెవాళ్లు. ముందు చెల్లిని స్కూల్ లో డ్రాప్ చేసి తను కాలేజీకి వెళ్లేవాడు.ఒక రోజు అన్న చెల్లి సైకిల్ మీద వస్తుంటే జోరున వర్షం. అప్పటికి అమ్మ నాన్న ఇంటికి రాలేదు. చెల్లి వేసుకున్న uniform బాగా తడిసింది. చెల్లి నిపుల్స్ కనపడుతున్నాయి. మొట్ట మొదటి సారి చెల్లాయి సళ్లు నిపుల్స్ చూచాడు మదన్.

వాడి మొడ్డ లేచింది. రజని గబా గబా తన రూం కు వెళ్లింది డ్రెస్ మార్చుకోవడానికి. రజని హాల్ లోకి వచ్చింది. మదన్ కూడా వెళ్లి తన డ్రెస్ మార్చుకున్నాడు. డ్రెస్ మార్చుకుంటుంటే వాడి మొడ్డ నిగిడింది. అటు తిరిగి మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని చెల్లి సళ్లు తల్చుకుంటూ ఊపుకుంటున్నాడు. ఒక వేళ చెల్లి వచ్చినా తన నిగిడిన మొడ్డ చెల్లి కంట పడాలని డోర్ బోల్ట్ చెయ్య లేదు. ఎంత సేపు కొట్టుకున్నా రజని రాలేదు. వీడికి విసుగు పుట్టింది. ఇంతలో పవర్ పోయింది. బయట జోరున వాన కురుస్తూ ఉంది. చెల్లికి చీకటి అంటే భయం. చెల్లి తప్పకుండా తన దగ్గరకు వస్తుందని అనుకున్నాడు మదన్. చెల్లి వస్తుంది అన్న idea తో మదన్ గాడి లవడా మరలా లేచింది. సన్నగా వట్టకాయలలో నొప్పి మొదలయింది. అందుకే స్పీడ్ గా మొడ్డ కొట్టుకుంటున్నాడు. ఇంతలో తలుపు తెరుచుకుంది. ఒంటి మీద బట్ట లు లేకుండా మొడ్డ నిగడ పెట్టి కొట్టుకుంటున్న అన్నయ్య ను చూచింది చెల్లాయి.
“ఒరేయి దరిద్రుడా ఏమిచేస్తున్నావురా. చీ చీ ఏంటా పాడుపని” అంది రజని.
“నువ్వెందుకు వచ్చావే తల్లి. ముందు బయటకు వెళ్లు బట్టలు కట్టుకొని వస్తాను.” అన్నాడు మదన్
రజని పరుగెత్తుకుంటూ బయటకు పరుగెత్తింది
మదన్ పాంట్ షర్ట్ వేసుకొని హాల్ లోకి వచ్చాడు
పాపం పిచ్చి పిల్ల ఇంకా అన్నయ్య మొడ్డ చూచిన షాక్ నుండి తేరుకోలేదు.
“ఏంటే చెల్లాయి దయ్యన్ని చూసినట్టు చూస్తున్నావు.” అన్నాడు నవ్వుతూ
“ఉండు అమ్మకు చెబుతాను. వెధవ పనులు చేస్తున్నావా. నాన్నకు చెప్పి నీ పని పట్టిస్తా” అంది ఉక్రోషంగా రజని
“ఒసేయి అమ్మకు చెప్పకే తల్లి. చంపుతుంది. నీకు పెద్ద Dairy Milk Chocolate కొని పెడతా ప్లీజ్” అనిబతిమాలుకున్నాడు మదన్
“చెప్పనులే భయపడకు కానీ నాకు ఇప్పుడే కావాలి” అంది రజని
మదన్ గొడుకువేసుకొని పోయి Dairy Milk Chocolate కొనుక్కొచ్చి ఇచ్చాడు.
జరిగినది అంతా మర్చిపోయి రజని చాకలేట్ చీకుతూ కూర్చుంది.
“అది సరేరా ఇందాక నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావు” అని అడిగింది రజని.
“మొడ్డ కొట్టుకుంటున్నాను” అన్నాడు
“అంటే” అంది రజని.
“ఇది అంటూ నా మొడ్డను తీసి చూపించాను
“యాక్ చీ లోపల పెట్టరా జడ్డి వెధవా” అంది రజని కళ్లు మూసుకుంటూ
కాని కను కొసల నుండి అన్నయ్య నిగిడిన మొడ్డను చూస్తూ ఉంది. ఇదే సందని మదన్ గాడు మొడ్డను నిగడ పెట్టి ఊపుకుంటూ చెల్లి దగ్గరకు వెళ్లాడు.
“ఒరేయి దగ్గరకు రాకు దూరంగా ఉండు” అంటూ ఒక చేత్తోకల్లు మూసుకుంది/
మదన్ గాడు చెల్లి దగ్గరగా పోయినోరి మూసి అరవకే తల్లి. ఎవరన్నా వస్తారు అన్నాడు.
రజని అరవడం మానేసింది
చెల్లికి తన నిగిడిన లవడా చూపిస్తూ
“ఎలా ఉందే నా మొడ్డ” అన్నాడు మదన్
“చీ చీ” అంది చెల్లి
“చీ చీ కాదే. ఇది నా మొడ్డ. అమ్మాయిల తొడల మధ్య పెట్టి దెంగితే సమ్మగా ఉంటుంది” అన్నాడు మదన్
మదన్ చెల్లి పక్కన కూర్చున్నాడు.
“మరి దాన్ని ముందుకు వెనక్కు ఎందుకు ఊపుతున్నావు” అని అడిగింది చెల్లి
“అలా మొడ్డ ఊపుకుంటే హాపీ గా ఉంటుందే” అన్నాడు అన్నయ్య తన చెల్లి చెయ్యి తీసుకొని తన మొడ్డ మీద వేసుకుంటూ.
“చీ చీ యాక్ థూ” అంటూ రజని అన్నయ్య మొడ్డను గట్టిగా పట్టుకొంది.
దానికి తెలియకుండానే చెల్లి అన్నయ్య మొడ్డను ముందుకు వెనక్కు ఆడిస్తూ ఉంది. మదన్ చెల్లెలు మొహం లోకి చూచాడు. దాని మొహం వెలిగిపోతూ ఉంది.అంటే చెల్లి తన మొడ్డను పట్టుకొని ఎంజాయి చేస్తూ ఉందని అర్ధం చేసుకున్నాడు.
“ఒరేయి అన్నయ్య దీనిని తెలుగులో ఏమంటారు” అని అడిగింది
“మొడ్డ, లవడా, దడ్డు, సుల్లి. చిన్న పిల్లల మొడ్డలను బెల్లం అంటారే” అన్నాడు మదన్
“మొడ్డ, లవడా బాగున్నాయిరా” అంది చెల్లి
అది సరే నీ మొడ్డ ఎందుకు గట్టిగా అయింది. ఇనప రాడ్ లా ఉంది. ఇంతకు ముందు మెత్తగా ఉండేది” అని అడిగింది ముద్దుల చెల్లి
అమ్మాయిలను చూసినా, అమ్మాయిలు పట్టుకున్నా అబ్బాయిల మొడ్డలు లేస్తాయి. గట్టిగా అవుతాయి. నేను నీ సళ్లు నీ తొడలు నీ పిర్రలు చూసాను కదా అందుకని నా మొడ్డ లేచి నిగిడింది. గట్టిగా అయింది” అన్నాడు మదన్ చెల్లి సళ్ల వంక చూస్తూ.
అవునా నాకూ నీ మొడ్డ పట్టుకుంటేనే తొడల మధ్య జిలగా ఉందిరా అంది చెల్లి.
చెల్లాయి నువ్వు ఇది వరకు ఎవరి మొడ్డ అన్నా చూచావా అని అడిగాడు అన్నయ్య
లేదురా. ఒక సారి నాన్న మొడ్డ చూచాను. అదీ క్షణంలో. బాగా చూడ్డం పట్టుకోవడం నీ మొడ్డనే అంది చెల్లి.
చెల్లి నా మొడ్డ బాగుందా
చాలా బాగుందిరా అన్నయ్యా ముద్దుఒస్తూ ఉంది అంది చెల్లి
చెల్లాయి చెల్లాయి నేను నా మొడ్డను చూపించాను కదా నువ్వు కూడా నీ తొడల మధ్య ఉండే బంగారం చూపించవా అని అడిగాడు అన్నయ్య
చీ ఫో నేను చూపించను. నాకు సిగ్గు బాబూ అంటూ రెండు చేతులతో కళ్లు మూసుకుంది చెల్లి
అది కాదే నేను నిన్ను ఏమీ చేయను తాకను దూరం నుండి చూస్తాను అన్నాడు అన్నయ్య.
అయితే నేను బ్రా మీదనే చూపిస్తాను. పంతీ తియ్యను సరేనా అంది చెల్లాయి
అబ్బా అది కాదే బ్రా మీద చూస్తే ఏమి బావుంతుంది. నేను దూరం గా ఉంటాను నిన్ను ఏమీ చెయ్యను. అన్నాడు అన్నయ్య
“సరేలే దూరంగా ఉండు” అని పైన టాప్ తీసింది. చేతులు వెనక్కు పెట్టి బ్రా హుక్కులు తీసింది. బ్రా కప్పులు అలాగే సళ్లకు అదిమి పట్టుకొని అన్న వంక చూసి కొంటేగా నవ్వింది. చటుక్కున బ్రా కప్పులు కింద పడెసింది. చెల్లాయి సళ్లు నిక్క పొడుచుకొని ఉన్నాయి. చెల్లి సళ్లు చూసి అన్నకు మొడ్డ ఇంకా నిగిడింది.
మదన్ చెల్లి దగ్గరగా వెళ్లాడు. సళ్ల మీద చెయ్యి వేసాడు. మొదట్లో బెట్టు చేసినా తరువాత అన్నయ్య చెయ్యి తన సళ్ల మీద పడేసరికి రజనికి ఒళ్లంతా పులకరించింది. అన్న చేతిని తన సళ్ల మీద అదుముకుంది. ఇస్స్ హా ఉమ్మ్ అంటూ మూలిగింది
ఇదే సందని చెల్లి సన్ను ఒకటి నోట్లోకి తీసుకొని చీకాడు. ఇస్స్ హా ఏమి చేస్తున్నావురా లంజా కొడకా. నాకు ఏదోగా ఉందిరా అంటూ అన్నయ్య మొహాన్ని తన సళ్ల మీద అదుముకుంది. పది నిమిషాలు చెల్లి సళ్లు మార్చి మార్చి చీకాడు.
చెల్లి చెల్లి ఒక్క సారి నీ తొడల మధ్య ఉన్న బంగారం చూపవా అని అడిగాడు
ఉమ్మ్ ఇన్ని చూసిన వాడివి అది మాత్రం ఎందుకు వదులుతావు చూడు అంటూ చెల్లాయి తను వేసుకున్న పాంటీ విప్పింది. స్కర్ట్ పైకి ఎత్తింది. చెల్లి పూకు మీద దట్టంగా నల్లటి ఆతులు ఉన్నాయి.
చెల్లి అదేమిటే నీ పూకు నిండా ఆతులు ఉన్నాయి షేవ్ చేసుకోవా అని అడిగాడు ముద్దుల అన్న ముద్దు ముద్దు గా
అడేంట్రా మేము షేవ్ చేసుకోడం ఏమిటి ఎలా చేసుకుంటారు నాకు తెలీదు. అంది చెల్లి
ఉమ్మ్మ్మ్ అమ్మ చేసుకుంటుంది కదా. పోనీలే నేనే నీకు షేవ్ చేస్తాను నీట్ గా అన్నాడు అన్నయ్య
అమ్మో బ్లేడ్ కోసుకోదూ అంది చెల్లి
నేను చేసుకుంటాగా అలాగేనీకూ చేస్తాను అన్నాడు అన్నయ్య
సరేలేరా చూడు అంది చెల్లి
చెల్లాయి పూకు చూసి అన్నయ్య మొడ్డ గట్టిగా ఇనప రాడ్ లా తయారయ్యింది. ఇంకాసేపు ఉంటే మొడ్డ లో నుండి రసం కారేట్టుంది.
మదన్ చెల్లి కుత్త చూస్తూ తన మొడ్డను కసా కసా ఊపుకున్నాడు. మదన్ గాడి మొడ్డ లో నుంది రసం రివ్వున బయటకు చిమ్మింది. ఆ రసం పోయి చెల్లి పూకు మీద పడింది.
ఏందిరా ఇది వెధవా. అదేమిటి అలా చిమ్మింది. జిగటగా ఉంది. అంటూ బాత్ రూం కు పరుగెత్తింది. మదన్ గాడి వట్ట కాయల లో సన్నగా నొప్పి మొదలయింది. వాడి మొడ్డ లో నుండి రసం పూర్తిగా కార లేదు. ఇంతలో అమ్మ వచ్చినట్టు డోర్ బెల్ మొగింది. మదన్ తన మొడ్డను పాంట్ లోకి తోసి వెళ్లి డోర్ తీసాడు. మదన్ గాడి అన్న చెల్లి పూకు మొడ్డ సౄంగారం అలా మొదలయింది.
ఆ రోజు నుండి చెల్లి అన్నయ్య తో చాలా ఫ్రీ గా ఉంది. ఇద్దరూ వాటేసుకోడం ముద్దులు పెట్టుకోడం చేసే వారు. చెల్లి సళ్లు అన్నయ్య చీకే వాడు. అన్నయ్య మొడ్డ చెల్లి నోట్లో పెట్టుకొని చీకేది. ఇంట్లో ఎవరూ లేక పోతే ఒకరి మీద ఒకరు పడుకొని 69 లొ నాక్కోడం చీక్కోడం చేసే వారు. ఇద్దరూ చిన్న వాళ్లు కాబట్టి ఎవరు ఎంత సేపు నాకుతారో ఎవరు ఎంత సేపు చీకుతారో పందెం వేసుకొనే వాళ్లు. చెల్లి అన్నయ్య మొడ్డను 10నిమిషాలు ఆపకుండా చీకితే అన్నయ్య చెల్లి సళ్లను 20 నిమిషాలూఅప కుండా చీకేవాడు.
అంతే గాని ఇద్దరూ దెంగించుకోలేదు. ఇద్దరూ పెద్ద వాళ్లయ్యారు. రజని సళ్లు పిర్రలు పెరిగాయి. రోజూ చెల్లి చీకడం వల్ల మదన్ గాడి మొడ్డ కూడా బాగా ఏపుగా పెరిగి 9 అంగుళాలు అయింది. రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్న అన్నయ్య మొడ్డ చూసి రజనికి కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. అదేంట్రా బాబూ నీ మొడ్డ ఇలా పెరుగుతూ ఉంది.నా నోరు పట్టేట్టు లేదు అంది రజని
నీ పిర్రలు మాత్రం పెరగ లేదా. నువ్వు వెళుతుంటే నీ పిర్రలు పైకి కిందికి ఆడుతాయో చూడు నీ పిర్రలు చూసి నా మొడ్డ ఇలా అయింది తెలుసా అన్నాడు నవ్వుతూ
గొప్పేలే అని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వింది చెల్లి
వీలు దొరికినప్పుడల్లా అన్నా చెల్లి ఒకరిని వాటేసుకొని ముద్దులుపెట్టుకోవడం సళ్లు చీకడం పూకు నాకడం మొడ్డ చీకడం చేసుకొనే వాళ్లు. దెంగించుకోడం అంటే ఇద్దరికీ భయంగానే ఉండేది.
చెల్లి చేతిలోఅన్నయ్యమొడ్డ నలుగుతుంటే వీడికి ఒళ్లంతా సెగలు కమ్మేది. చెల్లి అందాలు చూస్తూ చెల్లి పూకు నాకే వాడు. ముఖ్యంగా చెల్లి పిర్రలు చూస్తూ చెల్లి పిర్రలకు తన మొహం పెట్టి రుద్దుకొనే వాడు. చెల్లి తొడల సందున ఉన్న పుట్టు మచ్చ కూడా కనిపెట్టాడు మదన్.
ఓరిలంజా కొడకా నా పుట్టు మచ్చలు నీకెందుకురా అనేది చెల్లి
అది కాదే పూకు పైన పుట్టు మచ్చ ఉంటే బాగా దెంగించుకుంటారట అనేవాడు అన్న.
నీకు లేదూ మొడ్డ మీద వెధవా. అన్నీ అబధాలు అనేది చెల్లి నవ్వుతూ
అలాఇద్దరూ బూతులు మాట్లాడుకుంటూ ఎంజాయి చేసే వాళ్లు. చెల్లి chair లోకూర్చుని చదువుకుంటూ ఉంటే అన్నయ్య కింద కూర్చుని చెల్లి తొడల మధ్య తల పెట్టి దాని పూకు నాకుతుండే వాడు. వారాని కో సారి చెల్లాయి పూకు మీద ఆతులు నున్నగా గొరిగే వాడు. చెల్లి కూడా అన్నయ్య మొడ్డను నోటి నిండా పెట్టుకొని లౌజుగా చీకేది. అన్నయ్య వట్ట కాయలను రసగుల్లాలా చప్పరించేది. ఇద్దరి మధ్య మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది. కాని ఈ విషయం అమ్మ నాన్నకు తెలీకుండా చాలా జాగ్రత్త పడే వాళ్లు.
నెట్ లో మాసేజీ ట్యూబులు చూసి, చెల్లి బోర్లల పడుకొంటే అన్నయ్య ఆయిల్ తీసుకొని చెల్లి వీపు పిర్రలు తొడలు మాసేజ్ చేసే వాడు. వెల్లకిలా తిప్పి చెల్లి సళ్లు తొడలు పూకు బాగా మాసేజ్ చేసే వాడు. తన ముద్దుల అన్నయ్య తన సళ్లు పొట్ట పూకు తొడలు పిసుకుతూ massage చేస్తుంటే చెల్లాయి వాడి మొడ్డను బయటకు తీసి నోట్లో పెట్టుకొని చీకేది. మదన్ చెల్లాయిని తీసుకొని షాపింగ్ కు వెళ్లే వాడు. చెల్లికి బ్రాలు పాంటీలు కొనిపెత్టేవాడు.
ఒకసారి అమ్మ నాన్న మూడు రోజులు విజయవాడ పెళ్లికి వెళ్లారు. అన్న చెల్లికి స్వేచ్చ వచ్చింది. మదన్ వెళ్లి అమ్మ నాన్నలను బస్ ఎక్కించి వచ్చాడు. ఈ రోజు ఎలాగైనా చెల్లిని ఒప్పించి పూకు పగల దెంగలని అనుకున్నాడు అందుకే ఒక కాస్ట్లీ కండోం పాకెట్ కొన్నాడు. మదన్ ఇల్లు చేరే సరికి చెల్లి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ వేసుకుంటూ ఉంది. కొంచెం వర్క్ అన్నయ్యను చేసి పెట్ట మంది. అన్న చెల్లి ఇద్దరూ కలిసి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ పూర్తి చేసారు.
చెల్లి చెల్లి ఇది మనకు మంచి అవకాశమే ఇద్దరం దెంగించుకుందామే అన్నాడు గోముగా.
చెల్లి ఏమీ మాట్లాడ లేదు.
మదన్ చెల్లిని తన తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకున్నాడు.
అంతకు ముందే సిస్టంలో ఉన్న ఒక అన్నా చెల్లి దెంగించుకొనే incest clip ఆన్ చేసాడు. ఆ క్లిప్ లో అన్నా చెల్లి దెంగించుకుంటున్నారు. రజని అన్నయ్య తొడల మీద కూర్చుని అన్న చెల్లి దెంగులాట క్లిప్ చూస్తూ ఉంది. రజనికి కుత్తలో జిల మొదలయింది. అన్నయ్యను గట్టిగా వాటేసుకొని ముద్దులు పెట్టింది. అన్న చెల్లి ఇద్దరూ అర గంట సేపు ఆపకుండా పెదాలకు పెదాలు ఆనించి ముద్దులు పెట్టుకున్నారు. ఒకరి ఎంగిలి ఒకరు జుర్రుకున్నారు. ఒకరి నాలుక ఒకరు చీక్కుంటున్నారు. రజని ఒళ్లు వేడిగా ఉంది. పూకు జిలతో వేడెక్కి పోయింది చెల్లి ఒళ్లు. ఇద్దరూ ఒకరికి ఒకరు తినిపించుకుంటూ డిన్నర్ పూర్తి చేసారు. మదన్ గాడు తను తెచ్చిన గులాబ్ జాం రసం చెల్లి పూకు మీద పోసి చెల్లి పూకు గులాబ్ జాం రసం నాకేసాడు. చెల్లి కూడా గ్లాస్నిండా కోక్ పోసి అందులో అన్నయ్య నిగిడిన మొడ్డను ముంచి ఆ మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరించింది. ఆ మాదిరి గ్లాస్ లో ఉన్న కోక్ అంతా చప్పరించింది. ఇద్దరూ ఇలా చిలిపి పనులు చేసుకుంటూ వేడెక్కి పోయారు. రాత్రి 10.30 అయింది. ఇద్దరూ లైట్స్ అన్నీ ఆర్పి మరల అన్న చెల్లి దెంగించుకొనే క్లిప్ చూడ సాగారు. ఆ క్లిప్ లో అన్నయ్య తన 10 అంగుళాల మొడ్డను చెల్లి కుత్తలో దోపి దెంగుతుంటే రజనికి పూకు చెరువు అయింది. రసం కారిపోతూ ఉంది.ఇంత తట్టుకోలేక అన్నయ్యను గట్టిగా వాటేసుకొని మొహం నిండా ముద్దులుపెట్టింది. అన్నా చెల్లి ఒకరి బట్టలు ఒకరు విప్పేసుకున్నారు.
అన్నయ్యా నీ మొడ్డ చూడరా ఎంత బారుగా లేచిందో నా ముద్దుల మొడ్డ. నీ వట్ట కాయలు వజ్రాల మూట అంటూ అన్నయ్య మొడ్డ పొడుగునా వట్ట కాయల మీద ముద్దులు పెట్టింది. అన్నయ్య వట్ట కాయలను నోట్లో పెట్టుకొని చీకింది. ఇప్పుడు అన్న చెల్లి ఒంటి మీద బట్టలు లేవు. చెల్లికి కసి దీరక అన్నయ్య మొడ్డను కొరుకుతూ ఉంది.
మదన్ ఒక కండోం తీసి తన మొడ్డను తొడిగాడు.
అన్నయ్యా ఏందిరా అది ఆ రబ్బర్ నీ మొడ్డకు తొడిగావు అని అడిగింది చెల్లి.
ఏమీ లేదే నా మొడ్డ నీ పూకులో పెట్టి దెంగినపుడు రసం కారితే నీకు కడుపువస్తుందికదా. అందుకని ఇది helmet అన్నాడు
ఓరేయి అన్నయ్య ప్లీజ్ రా దెంగించుకోడం వద్దురా. నా మాట విను. అమ్మ నాన్నకు తెలిస్తే చంపేస్తారు అంది రజని.
సరేలేవే అన్నాడు అన్నయ్య.
కాసేపు నా పూకు నాకరా దెంగడం కన్నా సమ్మగా ఉంటుంది అంటూ తన తొడలు విడదీసింది
అన్నయ్య చెల్లి తొడల మధ్య కూర్చున్నాడు. చెల్లి పూకు పెదాల మీద నాలుకతో రుద్దుతున్నాడు. రజనికి పూకులో జిల మొదలయింది. తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి అన్నయ్య మొహానికి తన పూకు అదుముతూ ఉంది.
మదన్ కు తెలుసు గట్టిగా అరగంట సేపు పూకు నాకితే చెల్లి తన మొడ్డను తనే తీసి పూకులో దోపుకుంటుందని. అందుకని పూకు నాకడం మొదలెట్టాడు.

[IMG]
(పూకు నాకడం ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. చాలా మంది పూకు నాకడానికి

ఇష్ట పడను. ఆడ వాళ్లు కూడా పూకు నాకించుకోడానికి ఇష్ట పడరు. కాని

ఒక్క సారి పూకు నాకించుకోడం మరిగితే ఇంక దానిని వదలరు. పూకు నాకడం

అంటే కేవలం నాలుకతో పూకు చీలిక మీద నాకడమే కాదు. నాలుకను పూకు

లోతుల్లోకి జొప్పించి నాకాలి. నాలుక కుత్తలో తిప్పాలి. పూకు దిమ్మ మీద ముద్దుల

వర్షం కురిపించాలు. పూకు పైన యోని సీర్షము అంటే గొల్లి ఉంటుంది. ఆ గొల్లిని

చీకాలి. పెదాలతో చప్పరించాలి. అప్పుడు అమ్మాయికి స్వర్గం కళ్ల ముందు

కనపడుతుంది. మనసు గాలిలో తేలిపోతుంది. మగాడి తలను తన పూకు మీద

గట్టిగా అదుముకుంటుంది. తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి మగాడి మొహానికి పెట్టి అదుముతుంది.

ఇంతటి తీయని అనుభవం కలుగుతుంది. మగాడు నోరు బాగా తెరిచి పూకు మొత్తం

నోట్లోకి లాక్కుంటే అమ్మాయి పూకులో ఉన్న ఘాటైన రసాలు అబ్బాయి నోట్లోకి

ఎగతంతాయి. అప్పుడు అమ్మాయి నరాలు పురివిప్పుకొని నాట్యం చేస్తాయి. అప్పటి దాకా

దెంగడం వద్దు ప్లీజ్ అన్న అమ్మాయి కూడా ఆ తీయటి బాధను తట్టుకోలేక

మగాడి మొడ్డ పట్టుకొని పూకులో దోపేసుకుంటుంది. ఇది భార్యా భర్తలు

చేసుకొంటే బాగుంటుంది. ప్రేయసీ ప్రియులు చేసుకొంటే అవాంచిత గర్భం రావడం

లాంటి విపరీత పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి ఇది కధ మాత్రమే.

సినిమాను సినిమాగా ఎలా చూస్తామో అలాగే కధను కధగానే చదవండి.

ప్రయోగాలు చెయ్యకండి.)

అన్నయ్య తన పూకు నాకుతుంటే చెల్లెమ్మ ఒళ్లంతా గాలిలో తేలిపోతూ ఉంది. ఒంట్లోని

నరాలన్నీ మెలిపెట్టినట్టు తియ్యని బాధ. ఆ సుఖం ఇంకా ఇంకా కావాలని

ఆరాటం. అన్నయ్య నాలుక తన పూకులో అడుక్కంటా దిగాలని తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి

అన్నయ్య తలను పూకు మీద అదుముకుంది. అయినా జిల తీరడం లేదు. అన్నయ్య గొల్లి

నాలుకతో టికిల్ చేస్తుంటే హా అమ్మ ఇస్స్ అని మూలుగుతూ ఉంది చెల్లెమ్మ. దానికి

అనుగుణంగా మదన్ గాడు తన నాలుకను చెల్లి పూకులో అడుక్కంటా

దోపుతున్నాడు. పూకు లోపలి పక్కల నాకుతున్నాడు. చెల్లలయి పూకు బాగా టైట్ గా

ఉండటం వల్ల మదన్ గాడి నాలుక ఓ పట్టాన చెల్లి కుత్తలోకి అడుక్కంటా

పోవడం లేదు. గంట సేపు నాకినా కూడా చెల్లి కుత్త అడుక్కంటా నాలుక

దించలేక పోయాడు అన్నయ్య. అన్నయ్య నాకుడుకు చెల్లెమ్మ తట్టుకోలేకపోతోంది.
“ఒరేయి అన్నయ్యా ఇంక నా వల్ల కాదురా బాబూ ఈ జిల తట్టుకోలేక పోతున్నాను. నా

పైకి ఎక్కరా నీ మొడ్డ నా పూకులో దోపరా” అంది చెల్లెమ్మ.
అన్నయ్యకు ఆనందం కలిగింది. పూకు నాకిన దానికి ఫలితం దక్కింది అనుకున్నాడు.

చెల్లిని వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి రెండు కాళ్లు విడడీసాడు. చెల్లి తొడల మధ్య

కూర్చున్నాడు. తన మొడ్డతో చెల్లిపూకు పెదాల మీద రుద్దుతున్నాడు. ఇందాకటి

నాలుక దెబ్బ రుచి చూసిన రజని ఇప్పుడు తమ్ముడి మొడ్డ రుద్దుడు భరించలేక

పోతోంది.
ఒరేయి లనజా కొడకా పూకు జిల తట్టుకోలేన్రా నీ మొడ్డ నా కుత్తలోపెట్టి

దెంగరా అనిపచ్చిగా అడిగింది
చెల్లి నీ పూకులో ఇప్పటికి ఎన్నిమొడ్డలు దూరాయే అన్నాడు మదన్
చెప్పుతో కొడతాను లంజా కొడకా నేనేం లంజను అనుకున్నావా. నాది కన్నె

పూకురా అంది చెల్లెమ్మ
మరి నా లావు మొడ్డ నీ కన్నె కుత్తలో దూరుతుందంటావా అన్నాడు అన్న
ఉమ్మ్మ్ అవునురా నీ గాడిద మొడ్డ దోపితే నా పూకు చినగడం ఖాయం.

కాబట్టిపైపైన రుద్దుతూ దెంగు సరేనా అంది చెల్లెమ్మ
అన్నయ్య తన మొడ్డను కొంచెం కొంచెం చెల్లి కుత్తలోకి దోపుతున్నాడు. మొడ్డ గుండు

మాత్రం లోపలకు దూరింది. అదే చాలు అనుకొని ఆ కొంచెం మొడ్డను లోపలకు దోపుకుంది. అన్నయ్య తన మొడ్డ గుండుండును చెల్లికుత్తలోపెట్టి గుల్లిస్తున్నాడు. ఆ మాత్రం గుల్లింపుకే చెల్లెమ్మ పరవసించిపోతోంది. అలా పదినిమిషాలు గుల్లించి చెల్లిపూకు మీద కార్చుకున్నాడు.
చీ యాక్ ఏందిరా ఇది జిగట జిగట గా ఉంది అంది చెల్లెమ్మ
అదేనే నా మొడ్డ రసం. నీ పూకు రసం నేను జుర్రుకున్నాగా. నా మొడ్డ రసం నువ్వు నాకుతావా అన్నాడు అన్నయ్య
చీ యాక్ నాకు అసహ్యం బాబూ అంది చెల్లెమ్మ.
చెల్లిని బలవంతం చెయ్యదల్చుకోలేదు.బాత్ రూం కు వెళ్లి కడుక్కున్నాడు.
అలా మొదలయింది అన్న చెల్లి దెంగులాట.
మర్నాడు కూడా అమ్మ నాన్న లేనపుడు అన్నయ్యచెల్లి పూకు మీద తన నిగిడిన మొడ్డ పెట్టి రుద్దాడు. చెల్లి పూకు నాకాడు.చెల్లి కూడా అన్నయ్యమొడ్డ చీకింది. అలా అమ్మ నాన్న లేనప్పుడల్లా ఆ అన్నా చెల్లి దెంగించుకుంటున్నారు. కాని తన మొడ్డ రసం చెల్లి పూకులో కారకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాడు మదన్.