మరదలు శ్రిదేవి తో 156

నా మొదటి అనుభవం: అప్పుడు నేను 8వ తరగతి చదువుతున్న రొజులు. వేసవి సెలవులకు మా చుట్టాలు అందరూ మా ఇంటికి వస్తారు. ముఖ్యంగా అత్తయ్యలు. నా కంటె 3 సం||ల చిన్నదైన మా 3వ అత్తయ్య కూతురు. ఆమె పేరు శ్రీదేవి అందరూ శిరి అని పిలుస్తారు. వేసవిలో అందరు ఆరుబయట పండుకుంటే కొత్తగా పెళ్ళి అయిన మా బాబాయి మాత్రం ఇంట్లొ పండుకునేవాడు. మధ్య రాత్రిలో మెలుకువ వచ్చి పాస్ పొసుకొవటానికి వెళ్తుండగా ఏవొ శబ్దాలు వినిపించి కిటికిలొనుండి తొంగిచూసాను. అంతే కాళ్ళల్లో వొణుకు మొదలు అయింది.నగ్నంగా ఉన్న మా బాబయి పిన్ని మీద పండుకుని వూగుతున్నాడు. కొంచం సేపు చూసి తిరిగి వెళ్ళి పండుకుందామని

అనుకుంటుండగా పక్కన ఎవరొ నిల్చున్నట్లనిపించి తిరిగి చూస్తే మా శిరి నిల్చుని చూస్తుంది. నేను శిరికి ఏదొ చెప్పలని ప్రయత్నిస్తుంటె తను నా నొరు మూసి ష్ అని అంది మెల్లగా. తర్వాత నేను మెల్లగ వెళ్ళి నా చాప మీద పండుకున్నాను. శిరి మెల్లగ వచ్చి మనం కూడా అలా చెసుకుందామా మని అడిగింది. నేను సరె అని అన్నాను. ఇప్పుడు కాదు రేపు మధ్యాన్నం అంది. ఎక్కడ చేసుకుందాం అని అడిగాను. గడ్డివాము వెనక అంది తర్వాత ఇద్దరం నిద్రపొయ్యాం. మరుసటి రోజు మధ్యాన్నం………..

మరుసటి రోజు మధ్యాన్నం ఇంట్లొ అందరు కలిసి అన్నాలు తినేసి ఎవరి గదుల్లొకి వారు వెళ్ళీ పండుకున్నారు. ఎండ బాగ ఎక్కువ ఉండటంవల్ల మా అమ్మ నన్ను బయటకు వెళ్ళోద్దు ఇంట్లోనే ఆడుకో పెద్దబాబు అంది. (నన్ను చిన్నప్పుడు అందరు పెద్దబాబు అని పిలిచేవాళ్ళు) నేను సరే అని మెల్లగ మా ఇంటి వెనకకు వెళ్ళాను ఆడుకొవటానికి. అక్కడ చాల కాళిస్థలం ఇంకా గడ్డివాము, కొన్ని కొబ్బరి చెట్లు, చింత చెట్టు ఉన్నాయి. అప్పటికే శిరి ఇంకా మిగిలిన అత్త కూతుళ్ళు, బాబాయి కూతురు ఇంకా నా తమ్ముడు కలిసి చింతచెట్టుకింద చేరి కథలు చెప్పుకుంటున్నారు. నన్ను చూసి శిరి సైగ చెసింది ఇక్కడినించి వెల్దాం అని. నేను మెల్లగా అక్కడనించి జారుకుని నేరుగా మా ధాన్యం బస్తాలు ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళాను. శిరి కూడ మెల్లగ నావెనకగా నడిచి అదే గదిలోకి వచింది. నేను మెల్లగ అటు ఇటు చూసి తలుపు దగ్గరకు జారేసి, శిరి దగ్గరకు చేరుకున్నాను. శిరి తొందరగా నిక్కర్ విప్పెయ్యి బావ అంది. నేను నా నిక్కర్ విప్పేసి చూసే సరికి శిరి ధాన్యం బస్తాల మధ్య పండుకుని తన స్కర్ట్ ని పైకెత్తుకుని ఉంది. నాకు అదే మొదటసారి ఒక అమ్మాయి పూకు చూడటం. దగ్గరకు వెళ్ళి శిరి పూకు మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ పూ రెమ్మలు విడదీసి చూస్తున్నాను. అదే సమయంలో శిరి అప్పటికె లేచి ఉన్నా మొడ్డ పట్టుకుని పిసుకుతూ తొందరగా చెయ్యి బావ ఎవరైన చూస్తే చాల ప్రమాదం అంది. నాకు కూడ మొదటి సారి కావటం వల్ల ఎమి చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో అర్దం కాలేదు. అంతలో శిరి తన మీద పండుంకొమని చెప్పింది. నేను శిరి మీద పండుకున్నను, శిరి నా మొడ్డ ని పట్టుకుని తన పూ రెమ్మల మధ్య పెట్టుకుని లొపలికి తొయ్యి బావ అంది. సరిగ్గ అదే సమయానికి మేము ఉన్న గది తెలుపు తెరుచుకుంది…

శిరి నా మొడ్డ పట్టుకుని తన పూ రెమ్మల మధ్య పెట్టుకుని తొయ్యి బావ అంది. సరిగ్గా అదే సమయానికి మేము ఉన్న గది తెలుపు తెరుచుకుంది. నేను ఉలిక్కిపడి శిరి మీద నించి లేచి చూసే సరికి మా అత్తయ్య (అదేనండి శిరి వాళ్ళ అమ్మ సుజాత) కనిపించింది. నా పైప్రాణాలు పైనే పొయ్యాయి, నా కాళ్ళు చెతులు వణకటం మొదలయ్యాయి. వెంటనే మా అత్తయ్య ఎమిట్రా వెధవ ఎమి పని చెస్తున్నవ్, అని నా దగ్గరికి వచ్చి నగ్నంగా ఉన్న నా పిర్రల మీద వాతలు పడెలా లాగి నాలు దెబ్బలు కొట్టింది. బాగ గుద్ద బలిసి కొట్టుకుంటున్నవురా, తిన్నది అరగక బాగ మదం పత్తిందిరా అంది. నేను అత్తయ్య కాళ్ళ మీద పడి క్షమించు అత్తయ్య ఇంకెప్పుడు అలా చెయ్యను అని అన్నాను. అంతలో ధాన్యం బస్తామీదినించి లేచి కూర్చున్న శిరిని చెవిపట్టుకుని పిండుతూ ఎమిటె దొంగముండా అప్పుడే నీకు దెంగులాటలు కావల్సివచ్చినవా అని ఈడ్చి తన్నింది. అంతలో శిరి వెంటనె తన లొచెడ్డి వేసుకుని(పైకి లాక్కొని) అక్కడనించి పరిగెత్తి వెళ్ళీఇపొయింది. అప్పుడు మా అత్త కళ్ళ దగ్గర ఉన్న నన్ను లాగి కాలుతొ డొక్కలొ తన్నింది. తన్నులు తింటున్నాకాని లెక్కచెయ్యకుండా అత్త కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమిలాడసాగాను. అత్తయ్య ప్లీస్ ఎవరికి చెప్పకు ఇంట్లొ తెలిస్తే చంపెస్తారు నన్ను. ఇంకెప్పుడు ఇలా చెయ్యను అత్తయ్య నీ మీద ఒట్టు అని బతిమిలాడ సాగాను. కొంచం నెమ్మదించిన అత్త ఒరేయ్ చవట అసలు ఇలా చెయ్యాలనె బుద్ది మీ ఇద్దరికి ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగుతూ మళ్ళి నన్ను కాలుపెట్టి గుండెల మీద తన్నింది. నేను మెల్లగ పిన్ని బాబాయి చేసుకొవటం అదే సమయలొ ఇద్దరం చూడటం అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పాను. ఇంకొంచం శాంతపడి వెధవ అలాంటివి పెళ్ళీ అయినవాళ్ళు చేసుకుంటారు మళ్ళి ఇంకెప్పుడైన అలా శిరితొ అలా చెయ్యటం చూసాన మీ ఇంట్లొ వాళ్ళు కాదు నేను చంపేస్తాను వెధవ అని మళ్ళి ఒక తన్ను తన్నింది. అయిన వదలకుండా అత్త ప్లీస్ …….. ఎవరికి చెప్పద్దు అత్త ప్లీస్ ….. ఒట్టు అత్త ఇంకెప్పుడు అలా చెయ్యను అన్నను. అప్పుడు అత్త నా చెవి పట్టుకుని పిండుతూ పైకి లేపి మళ్ళి ఇలా చూసానొ బాగుండదు అని అక్కడనించి వెళ్ళీపొయింది. వారం రొజుల తర్వాత ఒక రాత్రి శిరి మెల్లగా లేచి నిద్రలొ ఉన్న నా పక్కకు వచ్చి నా దుప్పటిని ఇద్దరికి సరిపొయ్యెలా కప్పి పండుకుంది. మెల్లగ తన చెయ్యి నా నిక్కర్ బొత్తలు విప్పి నా మొడ్డను చెతిలో తీసుకుని పిసకుతూ ఆడిస్తుంది. సరిగ్గ మొడ్డ లేస్తున్నప్పుడు నాకు మెలుకువ వచ్చి చూస్తె శిరి నా వంక చూసి నవ్వింది (ఆ రొజు నిండు పౌర్ణమి లెండి అందుకె చీకట్లొ నవ్విన కనిపించింది). వొద్దు శిరి మళ్ళి మీ అమ్మ చూస్తే చంపేస్తుంది అని తన చెవిలొ చెప్పను. శిరి మెల్లగా నవ్వి నా చెవిలొ చిన్నగ మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళారు అంది. అంతే నాకు దైర్యం వచ్చి శిరి వైపు తిరిగాను. అంతలొ ఇటు పక్కన పండుకున్న

శిరి మెల్లగా నవ్వి నా చెవిలొ చిన్నగ మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళారు అంది. అంతే నాకు దైర్యం వచ్చి శిరి వైపు తిరిగాను. అంతలొ ఇటు పక్కన పండుకున్న చిన్నబాబు (నా తమ్ముడు) నా మీద కాలు వేసాడు. నేను మెల్లగా వాడి కాలు తీసి వాడిని అటుపక్కకు తిప్పి పండుకొబెట్టాను. వాడు నిద్రలో కలవరిస్తూ కొంచంసేపటికి గాఢనిద్రలోకి జారుకున్నడు. అది గమనించి మళ్ళి శిరి వైపు తిరిగి తన స్కర్ట్ లొ చెయ్యిపెట్టి తన పల్చటి రెమ్మలు నిమరటం మొదలుపెట్టాను. శిరి నా నిక్కర్ బొత్తాలు తీసి నా మడ్డ పట్టుకుని భలే ఉంది బావ అంటూ మడ్డ పట్టుకుని నలపసాగింది. తన రెండొచేతితొ నా చేయి తీసుకుని తన నిమ్మకాయల సైజు ఉన్న తన సళ్ళ మీద వేసుకుని పిసుకు బావ అంది. తన సళ్ళను జాకెట్టు మీదనించే పిసుకుతూ నీకు ఇవన్ని ఎలా తెలుసు శిరి అని అడిగాను చెవిలో, తను నవ్వి ఇంటి పక్క అంకుల్ నేర్పించాడు అంది. ఓసి నీయమ్మ అప్పుడే నువ్వు దెంగులాటలు గురించి నేర్చేసికున్నావ్ అన్నాను. చాల విషయాలు నేర్పాడు బావ. అంకుల్ దగ్గరికి వెల్తె చాల హాయిగా ఉంటుంది. మడ్డ చీకడం నేర్పాడు, నా పూకు చాల సేపు నాకుతాడు, నా సళ్ళు చీకుతాడు, నా గుద్ద కూడ నాకాడు, నా పూకు మీద మడ్డ పెట్టి రుద్దుతాడు, పూకులో వేలు పెట్టి ఆడిస్తాడు అప్పుడు ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో మాటలలో చెప్పలేను. కొంచం కొంచం గా అంకుల్ మడ్డని నా పూకులొ నొప్పి లెకుండా దూర్చి మెల్లగా దెంగుతాడు బావ అంది. బావ నీ మడ్డ చాలా బాగుంది బావ ఒక్కసారి చీకుతా బావ అంది. కొంచం సేపు ఆగవె నీ సళ్ళు కొంచం సేపు చీకిన తర్వత నా మడ్డ చీకు అంటె మెల్లగ తన జాకెట్టు ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్న హుక్స్ విప్పి తన చిన్న చన్ను నా నొటికి అందించి బాగ చీకు బావ చాల హాయిగా ఉంది ఇస్స్……. ఇస్స్ ……. మ్మ్ ….. మ్మ్ ……… అమ్మా ……. బావ నువ్వు చీకుతుంటె భలె ఉంది బావ అంకుల్ కంటె బాగ చీకుతున్నవ్ ఇంకా గట్టిగా చెకు… నా చన్ను మొత్తం నొట్లొకి తీసుకుని చీకు… ఇస్స్…. మ్మ్ ఎంత సుఖంగా ఉందో చాల రొజుల తర్వాత, దా బావ రెండొ చన్ను కూడా చీకు అంది. అప్పుడు నేను మార్చి మార్చి రెండు సళ్ళను చీకడం మొదలుపెట్టాను. నా మడ్డని మాత్రం వదలకుండా పిసుకుతూ ఆడిస్తూ ఉంది శిరి.

బాగా సళ్ళు చీకించుకుటూ నా మడ్డపట్టుకుని పిసుకుతూ ఇంక రా బావ నా నాట్లొ నీ మడ్డ పెట్టు అంది, నేను సళ్ళు చీకడం ఆపి శిరి తలను నా మడ్డవైపు నెట్టను. మడ్డని నొట్లొకి తీసుకొకుండా నా తొప్పిని తీసి గుండు చుట్టు నాలికబెట్టి రాసింది దంతో నా ప్రాణాలు జివ్వుమని లాగినట్లయింది. మ్మ్ … మ్మ్…. మూగులుతూ నీయమ్మ భలె ఉందే నాది నాకుతుంటే అంతుండగా శిరి నా మడ్డచుట్టు తన నాలికబెట్టి రాస్తూ ఒక్కసారిగా మడ్డ చివర ఉన్న కన్నానికి నలికబెట్టి పొదిచింది. మ్మ్ … …. ఇస్స్ అని మూగులుతూ ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడ్డాను ఏదొ తెలియని హాయి, ఏదొ చెయ్యాలని, వొల్లంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా తయారయ్యి తెలియని సుఖం వొల్లంతా ఆక్రమించింది. శిరి నా మడ్డని నొట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ కొచం కొంచంగా నొట్లొకి నెట్టుకుంటూ సమ్మగా చీకడం మొదలుపెట్టింది. నా మడ్డకి ఉద్రేకం ఎక్కువయ్యి ఎక్కడ నొట్లొ కార్చేస్తానేమొ అని ఇంక చాలు శిరి అన్నను. వూహు చాల రోజుల తర్వాత నాకు మడ్డ దొరికింది అసలు వదలను అంటూ చీకడంలొ తనకు ఉన్న నెర్పరితనం, ప్రావీణ్యం మొత్తం చూపిస్తూ స్పీడ్ గా కుడవడం మొదలుపెట్టింది. సరిగ్గా అప్పుడు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళిన అత్త మామ తిరిగివచ్చారు. శిరి దుప్పట్లొ ఉండతంవల్ల వళ్ళకి కనపడలెడు.