యుద్ధ నీతి 2 167

మరునాడుదయాన్నే హాల్దియ వచ్చేసరికి పాణి కొద్దిగా తేరుకొన్నాడు.
సుకృత ధీర్గత్ లిద్దరికీ ధైర్యం చెబుతూ, చూడండి పిల్లలూ మనల్ని ఈవిడ ఎందుకు ఈలాగా హింసిస్తోందో మీకు ఈపాటికే అర్థం అయి ఉంటుంది. ఇంకా ముందు ముందు చాలా రకాలుగా నన్ను హిసించవచ్చు.కానీ ప్రాణాలు మాత్రం తీయదు. ఎందుకంటే యుద్ధ ఖైదీలుగా మనల్ని ప్రకటించి ఉంటే ప్రభుత్వానికి మన గురించి సమాచారాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మనల్ని అడ్డుపెట్టుకొని వారీ కావాల్సిన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం తో చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏ మాత్రం అధర్యపడకండి. ఆమె ఉచ్చులో పడకండి.
సుకృత:- ఈమె శిక్షలు మానసికంగా చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి నాన్నా. . . అంది ఏడుపు మొహం తో
పాణి :-ఒక్కొకరిది ఒక్కో స్టైల్ అమ్ములూ . . .అందునా ఈమె మిగతా ఆఫీసర్స్ తో పోల్చుకొంటే చాలా మేలు. . .ఇంటరగేషన్ లో మాత్రమే క్రూరంగా ఉంటోంది. మిగతా సమయంలో మనల్ని అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు.గమనించారా . . .అంటే ఆమెకు కూడా హై కమాండ్ తో ప్రెషర్ ఉండే ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా మీరిద్దరూ మానసికంగా సిద్దంగా ఉండాలి. తొందరలోనే దీనికో పరిష్కారం లభిస్తుంది. అమ్మా హవ్యక్ ల గురించి కూడా తొందరలో నే ఏదైనా విశయం తెలియవచ్చు.అంటూ పిల్లలిద్దరినీ మానసికంగా సిద్ధం చేస్తూ ఉంటే హాల్దియా చప్పట్లు కొడుతూ లోపలకొచ్చి మీ భాషలో మీ పిల్లలకు ఏదో నూరిపోస్తున్నట్టున్నావు. నిజమైన సైనికుడనిపించావు పాణీ. . .ఇప్పటికైనా మీ సైనిక రహస్యాలను చెప్పి మీ దారిన మీరు పొండి.
పాణి :- సారీ జెనరల్ నా కంఠం లో ప్రాణం ఉండగా నా దగ్గర చిన్న ఇంఫర్మేషను దొరకదు.అన్నాడు స్థిరంగా. . .
Gen:పాణి స్మూత్ గా అడిగితే చాలా పోజు కొడుతున్నావు. నీ మొండి తనంతో నీ పిల్లలను చెడుపుకోవద్దు ముందే చెబుతున్నా. .
పాణి :-మీరేమైనా చేసుకోండి జనరల్. . .నేను మాత్రం మీకు లొంగేది లేదు.
హాల్దియా సైగతో పాణి,దీర్గత్ లిద్దరినీ నుంచోబెట్టి చేతులు రెంటినీ బారుగా దండేనికి కట్టేసారు.ఇద్దరి బట్టలూ ఊడబెరికేసి నగ్నం చేసేశారు.. పాణి కండలు తిరిగిన శరీరన్ని ఆబగా తడిమింది ఒకావిడ. ధీర్గత్ శరీరం మాత్రం నాజూకుగా ఉంది.ఇద్దరి అంగాలు కిందకు వాలిపోయి ఉన్నాయి.
ధీర్గత్ భయంతో ఒణికి పోతున్నాడు.
ఎదురుగా సుకృఅతను కూచోబెట్టి ఒకావిడ పట్టుకొంది కదల కుండా. .
హాల్దియా:- మిస్టర్ పాణి ఇప్పటికీ మించిపోయింది లేదు. కన్న బిడ్దల ముందు మరీ చీప్ కావద్దు. ఆలోచించుకో. .
పాణి ఏమీ మాట్లాదలేదు.
హాల్దియా తో పాటు ఉన్న ఒక సీమ పంది, తన కోటును విప్పుకొని నగ్నoగా తయారయ్యి ధీర్గత్ దగ్గరకొచ్చి మెత్తగా కౌగిలించుకొంది.
ధీర్గత్ ఆందోళనగా నాన్న వంక, సుకృత వంక చూసాడు.పాణి తలొంచుకొనే ఉన్నాడు.ధీర్గత్ భయంతో కుంచించుకు పోతూ ఉండగా ఈమె ధీర్గత్ చెవిలో ఏం పరవాలేదు. ఎంజాయ్ చేయ్ అంటూ వాడి మొహాన్ని ముద్దులతో మొదలెట్టి చిన్న్నగా ఎదైపై తన సళ్ళతో తాకుతూ మెల్ల మెల్లగా కిందకొచ్చి మెత్తగా కిందకు వాలిపోయి ఉన్న వాడి మొడ్డను నోటిలోనికి తీసుకొని బీజాలు కిందుగా బొటన వ్రేలుతో చిన్న చిన్నగా ఒత్తిడి ఇవ్వసాగింది. వయసులో ఉన్న కుర్రవాడు ఆ పట్టుకు చటుక్కున టెంప్ట్ అయిపోయాడు.

Updated: April 24, 2021 — 3:15 am

3 Comments

  1. Next story plźzzzzz

  2. Whare is next episode

Comments are closed.