లంగా జాకెట్ మెట్ల మీద మువ్వ 10

లంగా జాకెట్ మీదే ఆమెని హత్తుకుంటూ ఎర్రని ఆమె ఎదవుల మీద తన పెదవులేసి మెల్లిగా జుర్రుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. కళ్ళు మూసుకుని ఆ సిట్యువేషన్ ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలో అర్ధం కాని సంధ్య ఒక్క సారిగా ఒళ్లంతా అదేదో తియ్యని బాధ కలుగుతుంటే శిల లాగా అయిపొయింది. ఆమెని అలాగే వెనక్కి నడిపించి గోడకి ఆనించాడు నీరజ్. తన నాలికని ఆమె పెదవుల మధ్య గా లోపలి పోనించి ఆమె నాలికతో పెన వేసాడు. ఈ లోపల తన వంటి ని నిలువునా ఆమెకి హత్తుకుని ఆమె ఎద ఎత్తుల మీద తన చేతులు వేసి పిసకడం మొదలు పెట్టాడు. ఇందాక మెట్ల మీద పైకి ఎక్కుతూ ఉంటె ఎగురుతున్న ఆమె బంతులు గుర్తు వచ్చాయి. అప్పుడు అవి భలే షేపులో ఉన్నాయి గుండ్రం గా.అది గుర్తు వచ్చే సరికి ఇంకా గట్టిగా నలప సాగాడు నీరజ్. తట్టుకోలేని సంధ్య…’స్స్…హ…మ్…మ్మ్..

అంటూ మూలగడం మొదలు పెట్టింది… పిట్ట దారిలోకి వచ్చింది అనుకున్న నీరజ్ రెచ్చి పొయ్యాడు.
ఆమెని గోడకి ఆనించి జాకెట్ ని హుక్స్ తప్పించి ఆమె చేతుల నుండి అలా పైకి లాగేసాడు.

బ్రా వేసుకోవడం ఇంకా అలవాటులేని సంధ్య బంతులు జాకెట్ కి చిక్కుకుని అలా బరువుగా ఊగాయి. వాటి కొసన ఉన్న తేనె రంగు ముచికలు నిక్క పొడుచుకుని ఉన్నాయి అప్పటికే. మెత్తటి పొట్ట దాని మధ్య నా ముద్దు లోలికే సుడి. మొహాన్ని ఆపుకోలేక పొయ్యాడు నీరజ్. తన ముఖాన్ని ఆమె బొండాల కేసి రుద్దాడు. సంధ్య కి అయోమయం గా ఉంది. అతను చేస్తున్న చేష్టలకి ఒళ్లంతా తిమ్మిరిలు రేగుతుంటే అతని ముఖాన్ని తన ఎత్తుల కేసి హత్తుకోవాలనే కోరిక బలం గా అనిపిస్తుంది. తెగువ చేసి తన చేతులని అతని తల వెనక వేసి తన కేసి హత్తుకుంది. ఆ రెస్పాన్స్ కోసమే చూస్తున్న నీరజ్ ఇంక ఆగ లేక పొయ్యాడు. ముచికలని ముని పంటితో కొరుకుతూ నోటి నిండా కుక్కు కోవాలని చూసాడు ఆ కొబ్బరి కౌజులని. కానీ అవి బలం గా ఉన్నాయి అంతే కాక అతని నోటికి పట్ట నంత ఉన్నాయి. ఆమె చేతిని ఒక చేత్తో పైకెత్తి పట్టుకుని నున్నటి ఆమె నడుము పై భాగాన్ని తన ముఖం తో ఘాటు గా రుద్ద సాగాడు.

సంధ్య ఉచ్వాస నిస్వాసాలు బలం గా తీసుకో సాగింది. ఆమె ఒంటి నుండి వేడి సెగలు వస్తున్నట్టున్నాయి. నీరజ్ కింద లంబం ఒకటే అల్లరి చేస్తుంది బయటికి వచ్చి తన ప్రతాపం చూపుతాను అంటూ. ఒక చేత్తో ఒక సన్ను ని నలుపు కుంటూ ఇంకో చేత్తో నీరజ్ కుక్కు కున్న తన సన్ను ని ఇంకా ఇంకా అతని నోటి లోకి తోయ్యాలన్నట్టూ దోపుతూ రెచ్చి పోసాగింది సంధ్య. ఆమె మెత్తటి పొట్టని పిసికేస్తున్నాడు నీరజ్. బొడ్డు లోకితన వేలిని పెట్టి తిప్పుతూ ఆమెని కేలికేస్తున్నాడు. ఆమె ఒంటి నుండి వస్తున్న ఫ్రెష్ వాసనలు కన్నె రికం వీడని కన్నె యొక్క మదపు కోరిక తెలుస్తుంది. ఇవేవీ పట్టడం లేదు వాళ్ళిద్దరికీ.. తొడల మధ్య మొదలయిన ఆరాటాన్ని ఎలాగయినా తీర్చుకోవాలని చూస్తున్నారు ఇద్దరూ. అప్పటికే నీరజ్ షర్ట్ వేరయి పోయింది అతని ఒంటి నుండి. బలమయిన అతని బాహువులు చూసే కొద్దీ చూడాలనిపించే అతని ముఖం ఆమెకి ఇష్టం గా మారి పోతుంది. అతని ముఖాన్ని తన కేసి లాక్కుని పెదవులని పెదవులతో ముడి వేసి నాలికని మెలికలు తిప్పుతుంది. ఆగ లేని నీరజ్ ఆమె లంగా పైనుండి తన చేతిని లోపలి పోనించాడు. అక్కడ అతని చేతికి తగిలింది అప్పుడే మొలుస్తున్న లేత నూగారు. అతని చేతి కదలికలిక సహకరిస్తూ తన పొట్టని లోపలి లాక్కుంటూ అతని చెయ్యి ఇంకా కిందకి పోవడానికి ఆస్కారం కలిగిస్తూ గిలిగింతలు కలుగు తుంటే ఆమె కళ్ళు మూసుకుంది ఘాడం గా సుఖం గా..

సరిగ్గా అప్పుడు వినిపించింది వారికి ‘సంధ్యా’ అంటూ కింద నుండి విమల పిలిచిన పిలుపు. రెండు జతల పెదవులు, నాలుగు పెదవుల మధ్య రెండు నాలికలు అతుక్కుని, పెన వేసుకుని ఇంకా ఇంకా జుర్రుకోవాలని చూస్తున్న వారిద్దరికీ ఆ పిలుపు ఒక్క క్షణం పెద్ద న్యూసెన్స్ గా అనిపించింది. సంధ్య ఒక్క క్షణం నీరజ్ బలమయిన బాహువుల నుండి వేరయి అక్కడి నుండి వెళ్లి పోవాలని చూసింది కానీ అతని కోరిక తో ఎప్పుడో ఒక కమిట్ మెంట్ కొచ్చి తనివి తీరా సుఖాన్ని జుర్రుకోవాలని నిశ్చయించుకున్న ఆమె కోరిక ఆ పప్పులేమీ ఉడక నియ్య లేదు. కింద నుండి పదే పదే వినిపిస్తున్న విమల గొంతు మెల్లిగా పలచ బడి పొయ్యి ఆ స్థానం లోనే నీరజ్ వేడి సెగ తన లోపలి అగ్గి తెలియ సాగింది. అలాగే అతన్ని తన కేసి హత్తుకుంటూ కళ్ళు మూసుకుంది సంధ్య. అప్పుడే కొత్తగా మొలుచు కొచ్చిన ఆమె బంతులు బలంగా ఉన్నాయి. వాటి మీద ముచికలు పలచగా పింక్ అగులో నోరు ఊరించ సాగాయి. ఆగ లేని నీరజ్ ఆమె మెత్తటి పొట్ట ని కోరికేస్తూ లంగా బొందు పట్టుకుని సరుక్కున లాగేసాడు.