లంజా నీ పిర్రలు పెద్ద ఫుట్ బాల్స్ లాగా ఉన్నయ్యే నీ అమ్మగుద్దని దెంగా 70

నాకంటే పచ్చి లంజ ఎవరూ వుండరు. నేను బాబాయి, సెక్స్ లొ ఎంజాయ్ చెయ్యని ది లేదు.నేను,బాబాయి ఎప్పుడూ దెంగించుకున్నా పచ్చి బూతులు మాట్లాడుకుంటూ మా కసిదీరా దెంగించుకుంటాం.రాత్రి కాగానే బాబాయి నా ఇంటికి వచ్చేస్తాడు .మా ఇంట్లో నాకు బాగా ప్రైవసీ ఎక్కువ!నాకు సెపరేట్ గా రూము వుండటంతో రూములో మేమేంచేసినా బయట వున్న వాళ్ళకి తెలియదు.ఇక రాత్రంతా బాబాయి నేను గుద్దలతో మోడ్డలతో గుద్దులాట,కుత్తలతో పూకాట తెగ పచ్చిగా ఆడుకుంటాము, ఇలా! బాబాయి: “ఓసెవ్ నీ పిర్రలు బాగ పిసికిపిసికి మీ అమ్మకెంత పిర్రలున్నయ్యో అంత పెద్ద పిర్రలు నీ కొచ్చేట్లు చేస్తా..లంజా నీ పిర్రలు మాములుగానే పెద్దవి.వీటి మధ్య లోయ ఇంకాస్త ఇరుకుగా ఉంటే పిర్రల మధ్య ఏదైనా దూర్చిదెంగుతున్నపుడు ఇంకా కసిగా ఉంటుంది.” అంటూ నన్ను బాబాయి మంచం

మీద ఒంగో పెట్టి వెనకాల గుద్దదగ్గర మొహం పెట్టినా కుడి పిర్రని రెండు చెతులతో పట్టుకొని గుండ్రంగా పిసుకుతూ,పిర్రల చెర్మాన్ని కండ పట్టి లాగుతున్నాడు .నా పిర్రలు బాగా కొవ్వెక్కి తెగ బలిసి ఉండటంతొ,ఒక్కొక్క పిర్రను పట్టుకోవటానికి రెండు చెతులు సరిపోవు.నిజంగా నా పిర్రలు నాకే కసిక్కెంచుతుంటై.పెద్ద గుమ్మడి కాయలంత ఉండి ఒక్కొక్కటి నేను నడుస్తున్నపుడు ఒక దానినొకటి ఒరుసుకుంటూ కుడి పిర్ర పైకి కదిలితే,ఎడమది కిందికి కదుల్తు ఉంటై.నన్ను మా అమ్మ ముద్దుగా గుద్ద లక్ష్మీ అంటు పిలుస్తుంటుంది.బాబాయి కైతె నా పిర్రలు కనపడ్తె చాలు.ఒంగో పెట్టి పిసకడమే పని.నన్ను రూమంతా నడిపిస్తూ నా పిర్రలు పైకి కిందకి కదలటం చూస్తే బాబాయికి తెగ గులెక్కిపోతుందట.

బాబాయి నాలికని బయట పెట్టి నా కుడి పిర్రని నాలిక తొ నాక సాగాడు .బాబాయి నా కుడి పిర్రని పూర్తిగా నాకుతూ మధ్య మధ్య లొ కండ పట్టిన పిర్రని రెండు చెతులతొ పట్టుకొని పిసుకుతు అలా పిసకగా ఉబ్బిన నా కొవ్వెక్కిన పిర్రల ని పళ్ళతొ కొరుకుతు నాకుతున్నాడు .నా సళ్ళ మధ్యగా బాబాయి నా పిర్రల్ని నాకడం చూస్తుంటే నాకు నా పూకులొ గొల్లి లేవటం కనబడ్తొంది.నా గొల్లి చిన్న సుల్లిలా ఉండి ముందు కొన దేలి ఉంటుంది. బాబాయి ఒంగొని ఉన్న నాగుద్ద వెనకాల కుడి పిర్రని నాకుతూ మధ్యలో నాకుతున్న కుడి పిర్రని పట్టుకొని పిసుకుతూ పిర్రల మధ్యనుండి నా సళ్ళని చూస్తూ పిర్రల మధ్యగా నా కుత్తలొ గొల్లిని వేలు పెట్టి కదుపుతూ నన్ను చిలిపిగా చూస్తూ రెచ్చగొడుతున్నాడు . ” మా మమ్మి గుద్ద తొ పోలిస్తే నా గుద్ద ఎంత ? అంత కసిక్కేస్తోందా నాగుద్ద నీకు? ఏం నాకుతున్నాఉ నా పిర్రల్ని!చీకు నా పిర్రల్ని! కొరుకు నా పిర్ర లంజల్ని!పిసుకుతూ చీకవే,పిర్రల లంజాకొడకా !”అంటు నేను గుద్దని గాల్లో ఊపుతూ బాబాయిని రెచ్చ గొట్ట సాగా. ” నిజమేనే లంజా! మీ మమ్మి గుద్ద నాకటం నాకు బాగా అలవాటు!పిర్రలు పిసుకుతూ పిర్రల మధ్య నాకటం ఇవన్నీ మీ మమ్మి బాగా అలవాటుచేసింది, గుద్ద బలిసిన మీ మమ్మి లంజ!మీ మమ్మి ఇప్పుడు ఎటు లేదు కాబట్టి కనీసం తెగ బలిసిన నీ గుద్దనన్నా నాకనీయవే గుద్ద నాకించుకొనే కుత్త లంజా!

మీ మమ్మి ఐతే తను ఒంగొని అదే పనిగా కనీసం గంట సేపన్న తన పిర్రలతొ ఆడుకోమనేది గుద్ద లంజ!పిర్రలతొ అలా అడుకొని కసెక్కి ఎర్రగా ఉన్న దాని గుద్ద బొక్క నాకకుండా అసలు వదిలేవా న్ని కాదు! ” అంటూ బాబాయి చెప్తుంటే నాకు కుత్తలొ గొల్లి నిగిడి అంగుళం పొడుగైంది. “ఇప్పుడైనా ఏంపోయిందే!లంజా కొడకా ! నా గుద్ద మా మమ్మి గుద్ద లా బలిసికొట్టుకుంటోందే! మా మమ్మి ఒచ్చేదాకా నా గుద్దే మా మమ్మి గుద్దనుకొని నీ కసిదీరా పిసుకు,నాకు, చీకు, దెంగు ,నీ అమ్మ పూకు నాకే లంజాకొడకా !రెండు పిర్రలని ఒత్తిపెట్టి పిసకరా గుద్ద లంజాకొడకా !.చూడు ఎంత కసిగా దగ్గరవుతాయో!మా మమ్మి ఐతె పిర్రల ని గిచ్చుతూ, పళ్ళతొ కొరుకుతూ, పిర్రల మీద రెండు చెతులతో తపతప వాయిస్తూ తెగ బూతులు మాట్లా డేది.నా అమ్మ కసిగుద్దని నీ సుల్లి దెంగా!” అంటూ బాబాయికి గులెక్కించ సాగా! బాబాయి నా గుద్ద ఊపుడు చూస్తే చాలు తెగ గులెక్కిపొతుంది. బాబాయి నా రెండు పిర్రల్ని దగ్గరికి ఒత్తి వాటి మధ్య ఎంత లోయ ఏర్పడిందో మొహాన్ని గుద్ద దగ్గరగా పెట్టి చూస్తున్నాడు . రెండు పిర్రలు పెద్ద పెద్ద గుమ్మడికాయల్లాగా కొవ్వెక్కి బలిసి ఉండటంతో పిర్రలు రెండూ దగ్గరై వాటి మధ్య దాదాపు అడుగున్నర పొడుగున పిర్రల మధ్య ఖాళీ ఏర్పడింది.బాబాయి తన బలం కొద్దీ తన చెరొక చెయ్యిని నా తెగ బలిసిన చెరొక పిర్ర మీద పెట్టి రెండింటిని కసికొద్దీ దగ్గరికి వత్తి మళ్ళీ అదే చేతులతొ వాటిని దూరం చేస్తున్నాడు .బాబాయికి నా పిర్రలు రెండు బంతుల్లాగా వున్నట్టున్నై. “లంజా నీ పిర్ర లంజలు పెద్ద ఫుట్ బాల్స్ లాగా ఉన్నయ్యే నీ అమ్మగుద్దని దెంగా!ఇంత మెత్తగా ఉన్నయ్యే నీ పిర్ర లంజలు!వీటిని,పిసికి పిసికి బాగ ఉబ్బగొట్టి,నీ గుద్ద తో నా మొడ్డ ని రుద్దుతానే గుద్ద లంజా!నీ అమ్మని దెంగా ,నీ కసి గుద్దని చూసినకొద్దీ,నాలోగుల పెరిగిపోతోందే!నీ గుద్దని నా మొడ్డతో రుద్దుతూ గుద్దలాట ఆడి చాలారోజులైందే, నా పిర్రల రాణీ!నీ పిర్రల్ని ఒక్కొక్కటి పిసుకుతూ వాటిని కసిదీర నాకుతూ,పిర్రల కండని నా పళ్ళతొ కొరుకుతూ,తర్వాత,నీ పిర్రలు రెండూ కలిపి పిసుకుతూవాటి మధ్యలొ నా ముఖాన్ని పెట్టి వత్తుకుంటానేపిర్రగుద్ద లంజా!” అంటూ,బాబాయి,నా పిర్రల్ని కసిదీరా పిసుకుతూ పిర్రల మీద తన చేతులతో రుద్దసాగాడు .