లావణ్యను లొన్గదీసుకున్న పనివాడు గోపాల్ 163

నా పేరు లావణ్య.మా వారి పేరు రాజేష్. నా వయసు 27 .మా వారి వయసు 31. మాకు పెళ్లియ్ 3 సవస్తరలు. ఇంకా పిల్లలు లేరు. మాది కాకినాడ, మా వారు SBI లో జాబ్. నేను కాకినాడ లో ఒక స్కూల్ లో సైన్స్ టీచర్ను.మా ఇద్దరికి జాబ్స్ వల్ల ఇంట్లో వండడానికి, ఇంటి పనులు చేయడానికి మా వారు వాళ్ల ఉరు నుండి ఒక పనివాడిని తీసుకోత్చాడు. అతడి పేరు గోపాల్, అతడి వయసు 17. గోపాల్ చాలా అమాయకుడు అండ్ బుద్డిమంతుడు లా ఉంటాడు. ఇంట్లో పనులు చాలా చురుకుగా చేసేవాడు. మాది డబల్ బెడ్రూమ్ డ్యూప్లెక్స్.2న్ద్ ఫ్లోర్ లో సింగల్ బెడ్*రూమ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది. పనివాడు ఉండడానికి ఉండడానికి సెపరేట్ రూమ్. నేను మా వారు సెక్స్ లైఫ్ ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం పెళ్లియినా కొత్తలో.

కానీ ఇద్దరికి జాబ్స్ వల్ల వారానికి రెండు సార్లు మాత్రం సెక్స్ లో పాలుగోనే వాళ్ళం. నాకు సెక్స్ అంటే అంతగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు మొదటి నుండి. నా అంతటా నేను ఎప్పుడు మా వారిని సెక్స్ చేయమని అడగలేదు. అప్పటికీ గోపాల్ పనిలో చేరి 8 నెలలు. అతడి పనిలో హుషారు న్డ్ అమైకత్వం వల్ల నాకు మా వారికి గోపాల్ అంతఏ చాలా అబిమానం. గోపాల్ కూడా మా వారిని సర్ అని, నన్ను మేడమ్ అని పిలిచే వాడు.అప్పుడు వేసవి కావడంతో మా స్కూల్ కి సెలవలు ఇచ్చారు. నేను ఇంటి దెగ్గర ఏ ఉండి పేపర్స్ కరెక్ట్ చేసాఏ దానిని. అలా ఒక వారం తర్వాత మా వారి బ్యాంక్ లో కొలిగ్స్ అందరు కలిసి గోవ టూర్ ప్లాన్ వేసుకునారట. మా వారు నాకు ఫోన్ చేసి , మా బ్యాంక్ లో వళ్ళండరం గోవ టూర్ కి వెళ్తునం పది రోజులు, ఇవాళ నైటే ప్రయాణం , నా బట్టలు అన్ని ఐరన్ చేసి ఉంచు అని ఫోన్ చేసి చెప్పారు. ఆయన అలా చెప్పగానే గోపాల్ కి బట్టలు ఇచి ఐరన్ చేయమని చెప్ప. ఆయన సాయంత్రం నాలుగింటికి ఇంటికి వచి టూర్ కి కావాల్సిన బాగ్ లో పెటుకునాడు. నైట్ పదిన్నర కి అలా వల్ల టూర్ బస్ వచింది, ఆయన వెళ్తూ జాగ్రత అని చెప్పి గోపాల్ ని ఇంటిని చూసుకోమని చెప్పాడు. ఆయన వెళ్ళాక ఒక అరగంతకీ నేను వెళ్ళి నా రూమ్ లో పడుకున్న

టైం ఉదయం 8 దాటుతుండగా నిద్ర లేచాను. శనివారం. ఎలాగూ శెలవు కాబట్టి కొంచెం లేటుగానిద్ర లేచాను. ఇంతలో వంటింట్లో కుక్కర్ శబ్ధం నా చెవులకి వినిపించింది. నేను లేచి వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకున్నాను. బ్రష్ ఐపోయాక చీర జ్యాకెట్ లంగా తేసూకొని బాత్*రూమ్ కి వెళ్ళాను. గోపాల్ నేను బాత్*రూమ్ కి వెలగానే బాత్*రూమ్ డోర్ దగ్గర నిలబడి కీహోల్ లో నుంచి నేను స్నానం చేయడం చూసే వాడు. అలా వాడు ఎప్పటి నుండి చూస్తునడో కానీ సడన్ గా తాను బాత్*రూమ్ నుండి బైటకు వచఎ వరకు తెలీదు. బైటకు రాగాణాఏ గోపాల్ కనిపించాడు. నేను అప్పుడు ఎంత కోపంగా చూశానంటే.ఎం చేస్తునవ్ ఎక్కడ అని కోపంగా అరిచాను. కోపంతో ముక్కుపుటల్లో నుంచి వేగంగా శ్వాస వదులుతూ గోపాల్ ని అడుగుతుంది. ఎవరన్నా చూస్తున్నారన్న కంగారు, తన భర్తకి ఈ విషయం చెప్తుందని అని భయం. గోపాల్ లో రెండూ ఒక్కసారిగా కలిగాయి. నేను ఎం చేయలేదు మేడమ్ అని గోపాల్ బయం బయం గా చెప్పాడు. “ఏంటి నువ్వు చేసేది. పిచ్చిపిచ్చిగా ఉందా”అంటూ ఆవేశంగా అడిగింది లావణ్య. “నేనేంచేసానండి?” అంటూ కొంచెం తడబడుతూ అడిగాడు గోపాల్ . ఏంచేసావో ఏంచేస్తునావో.నీకు తెలియదా?. మావారికి చెప్తే అప్పుడుతెలుస్తుంది. అప్పుడు గోపాల్ తప్పింది మేడమ్, నన్ను సక్షమించండి మేడమ్ అని కాళ్ళా మీడ పడ్డాడు. నేను గోపాల్ మెడ అరుస్తూ వెన్*టెన ఏ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపో , ఇంకా ఎపుడ్ఫు ఏకాడికి రాకు అని అరిచాను. గోపాల్ తప్పుండి మేడమ్, ఈ వక్కసారి సక్షమించండి అని నా కళ్ళు అంతఏ పట్టుకునాడు. అప్పుడు వెళ్తవ మా వారికి ఫోన్ చేయమంటావా అని ఫోన్ తేసూకొని నంబర్ డైయల్ చేస్తునను. ఇదే మంచి ఛాన్స్అని. గోపాల్ రెండు చేతులతో లావణ్య కాళ్ళురెంటూ పట్టుకుని తలని తన తొడల మీద పెట్టాడు.

“ఏం చేస్తునవ్ ” అంటూ కోపం గా పైకి లేచి నిలబడింది లయణ్య. తనలా నిలబడగానే గోపాల్ పైకి లేచి ఫోన్ చేటులోంచి తేసూకొని అటు విసిరేసీ గట్టిగావాటేసుకుంటూ అరవబోతున్న నా నోటిని తన నోటితో మూసెసాడు. బిత్తరపోయి పెదవులు విడతీయటానికిప్రయత్నిస్తూ. కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని, నా రెండూ చేతులతో గోపాల్ భుజాలపైన కొడుతూతోయటానికి నా శక్తినంతా ఉపోయోగించా. య్*న గోపాల్ వెనక్కు తగ్గలేదు , తన నోటితో నా నోటిని గట్టిగా చాపరిస్తు తన రెండు చేతులతో నా రెండు ఉక్షోజాలా మీద దాడి చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. నేను నా బలమంత ఉపోయోగించి గోపాల్ ని వెనకు తోయాలని ప్రయత్నించ, కానీ గోపాల్ బలం ముందు నా ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. నేను న చేతులతో గోపాల్ వీపు మేధా గేస్తున, కోద్తున గోపాల్ తన ధడిని మాత్రం అపలెధు. గోపాల్ న ఉక్షోజాలను అలా పిసుకూతూ నా జ్యాకెట్ ని పీకేశాడు. ఇక ఏదవ్వడం మొదలెట్టి, నన్ను వడిలేయి గోపాల్, ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని నేను ఎంత చెప్తున వీనే స్తిథిలో లో గోపాల్ లేడు. అలా గోపాల్ నా జ్యాకెట్ న్డ్ బ్రా పేకేసీ , నా ఉక్షోజాలను గట్టిగా పిసకడం మొదలెట్టాడు. అలా గోపాల్ నా ఉక్షోజాలని పిసుకూతూ నా పేదాలను చాపరిస్తు ధడి వేగానీ వెంచాడు. నేను ఏడుస్తూ గాపాల్ వీపు మీద కొడుతునాను. నేను అలా చేసాఏ సరికి గోపాల్ ఇక ఆలస్యం చేయడం బగోధని, ఒక చేథో నా రెండు చేతులని గట్టిగా పట్టుకొని, రెండో చేథో నా లంగా చీర పీకి పక్కకి వేసిరేసాడు. మొదటిసారి ఇలా నా బర్తకి కాకుండా వరయ్ వాడికి బట్టలు లేకుండా కనిపించడం. ఇక ఏడవడం తప్ప నేను ఎం చేయలేని స్తితి లో ఉనను. గోపాల్ నా చీర ని పడేసి..తన బట్టలు కూడా థేసెసడు , నేను కళ్ళు మూసుకున్నాను ఏడుస్తూ..గోపాల్ తన మొడ్డని చేథో పట్టుకొని చూడండి మేడమ్ వీడు ఇపుడు మిమల్ని డెంగబోతునాడు అని నా కళ్ళు తెరిచాడు. అపుడు చూశా మొదటిసారి వేరీ వాడి మొడ్డ..సుమారు 8 అంగుళాలు ఉంటది అనుకుంట…నా బర్త కంట పెద్దది…అపుడు నేను ఏడుస్తూ వద్దు గోపాల్ నన్ను వదిలెయ్ అని అంటున వినకుండా, నా ప్యాంటీ ని ఉడడీసి తన మొడ్డ నా పూకు చివర పెట్టి రుద్ద్ధడం మొదలెట్టాడు.అలా చేస్తూ తన మొడ్డని నా పూకులో తోయాడానికి ట్రై చేశాడు కానీ ఆది లావూ చాలా ఏకువ ఉండడం వల్ల న పూకులో పట్టలేఢు..మళ్లీ అలానే చేస్తూ ఒక్కసారి గట్టిగా తోశాడు..ఈసారి సగం వరకు వెళ్ళింధీ..అలా అలా మరో రెండు మూడు తోపులకి గోపాల్ మొడ్డ మొత్తం నా పూకు లోకి పోంది..నేను నొప్పితో ఏడుస్తూ ఏమీ చేయలేని స్తితి లో ఉన్నాను.

గోపాల్ క్రమక్రంగా తన మొడ్డని నా పూకులో వేగంగా తోస్తూ..మేడమ్ మీ పూకు చాలా బాగుంది..కళ్ళు తెరిచి నా మొడ్డ మీ పూకుని ఎలా దెంగుతుందో చూడండి మేడమ్ అని అంటునాడు.నేను అంతఏ కళ్ళు తెరవ్*కుండా అలా ఏడుస్తున్నాను…గోపాల్ ఇంకా వేగంగా దెంగుతూ మేడమ్ మేడమ్ నా మొడ్డ మీకు నచిందా, నా దెండుగు మీకు నచిందా అని అరుస్తూ ఆ ఆఆ ఆఆ అంటునాడు…నేను 1స్ట్ ఏ చేపను నాకు సెక్స్ అంతఏ అంత్గా ఇంట్రెస్ట్ లేదని…కానీ గోపాల్ అలా దెంగుతుంటే క్రమక్రామ్ంగా ఏడవడం ఆపేసి చినగా కళ్ళు తెరిసాను..కానీ సూటిగా ఎంధుకో గోపాల్ కళ్ళలోకి చూడాలనిపించలేదు..గోపాల్ అలా దెంగుతుంటాఏ..సెక్స్ అంతఏ ఇలా ఉంటుందా అని .గోపాల్ లోవటి మొడ్డ నా పుకుని అలా దెన్శ్గుతుంటాఏ కొంచెం కొంచెం గోపాల్ దెంగుడికి నాకు తెలవకుందానాఏ సహకరించడం మొదలెట్టను. అలా గోపాల్ న పుకుని కుమ్మేస్టుంటాఏ నేను కూడా గోపాల్ కి ఎదురోతులు ఎవడం స్టార్ట్ చేసా…గోపాల్ ఇది చూసి చాలా ఆనందంతో ఇంకా వేగంగా నా పుకుని కుడుస్తునాడు. గోపాల్ నా దెంగుడు మీకు నచిందా మేడమ్ అని మళ్లీ అదిగదు. ఎంధుకో ఎసరి నేను ఆ అని అనేశాను..అడఎ అదును గా టేసుకొని గోపాల్ ఇంకా వేగంగా పొడుస్తూ.తన చేతులతో నా ఉక్షోజాలను పేసుకుతునాడు…నేను ఇక తట్టుకోలేక నా నోటిని తేసుక్*నీ గోపాల్ పేధాలను పై ముద్దులు పేటదం స్టార్ట్ చేసా అలా ఎంత సేపు చేసుకునమో కానీ కొంచసెపాటికీ ఇపోంది..గోపాల్ ఇంకో 5 నిమిషాలు అలా చేసి తాను కూడా మేడమ్ నాకు వత్చెస్తుంది కర్చేయమంతర అని అడిగాడు.. అప్పటి ఢాకా అతనికి సహకరించిన నేను వద్దు తేసి బైట కర్చు అని అన్నాను..గోపాల్ అలానఏ చేసి.నా వంటి మేధా కర్చెసాడు…అలా కర్చేశి నా మిధ అలా అలా పడుకొని నా పేధాలను చాపరిస్తు ఉనాడు.నేను కూడా న పేధాలతో అతనికి సహకరించాను…

అలా కొంచెం సేపు అయ్యాక నేను పక్కన ఉన్న దుప్పటి తేసూకొని కప్పుకున్నాను. అప్పుడు గోపాల్ థాంక్స్ మేడమ్, నేను ఎధె ఫర్స్ట్ టైమ్ డెంగ్గడం , రెండు మూడు సార్లు వెరీ వాళ్ళు డెంగించుకుంటుంటాఏ చూశాను తప్ప ఎపుడు సెక్స్ ట్రై చేయలేదు. నిన్న మీరు సర్ టూర్ కి వెళ్లఏ ముందు సెక్స్ చేసుకుంటుంటాఏ కిటికీ లో నుంచి చూశాను, మీరు స్నానం చేస్తుంటాఏ చాలా సార్లు చూశాను. కానీ నిన్న మీది అలా చూసి నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాను, అప్పుడు నాకు అర్దం యిన్ది, నిన్న ఆయన టూర్ కి వెళ్లఏ తొందర్*లో లైట్స్, కిటికీలు క్లోస్ చేయకుందానాఏ సెక్స్ చేసుకునం. అప్పుడు వాడు ఇక ఈ మొడ్డ మీ సొంతం, మీరు ఎలా చెప్తైఏ అలా ఆడుతుంది అని ఆనాడు. అప్పుడు నేను కోపంగా ఈపటి దాకా చేసింది చాలా ఇక ఈ ఇంటిని వదిలి మీ వూరు వెళ్లిపో అని గట్టిగా చేపను. దానికి వాడు వద్దు మేడమ్ నేను ఇక్కడే ఉంటాను, మీరు ఎలా చెప్తైఏ అలా వింటాను అని మళ్లీ ముద్దు పెట్టుకొబోయాడు. కానీ నేను ఇంకా చెపేధి నీకే వెళ్లిపో అని గట్టిగా చెప్పాను. దానితో వాడు బయపడి అలాగే మేడమ్ వెళ్లిపోతాను కానీ మళ్లీ ఒక్కరి మిమల్ని దెంగుతాను అని అన్నాడు. వద్దు చేసింది చాలు కానీ పో అన్నాను. దానితో వాడు మేడమ్ ఇందాక బాలంతంగా చేశాను అంత ఎంజాయ్ చేసినట్టు అనిపించలేదు, ఈ ఒక్కసారి డెంగి వెళ్లిపోతాను, మీకు ఎప్పుడు కనపడను అని అన్నాడు, అలా చాలా సేపు బ్రతిమాలడు…అప్పుడు నాకు కూడా ఒక్కసారఏ కదా నేను కూడా సెక్స్ లో ఫర్స్ట్ టైమ్ గోపాల్ దెంగుడు లో ఎంజాయ్ చేశాను మా వారితో పోల్చుకుంటఏ. సరే కానీ త్వరగా చేసి వెళ్లిపో అని అన్నాను. దానితో వాడు ఈ ఒక్కసారి కదా కొంచెం ఏకువ సేపు ఉంటా అని దుప్పటి లాగేసాడు. వాడి రెండు చేతులతో నా రెండు ఉక్షోజాలా మీద దాడి స్టార్ట్ చేశాడు. అలా పీసీకి పీసీకి వాడి నోటిని మెల్లిగా నా 2 ఉక్షోజాలని చేకాడం మొదలుపెటాడు. అలా చేస్తుంటాఏ నాలో కోరిక వేడి ఎక్కువ అయ్యాయి. దానితో నేను నా చేతులతో వాడి మోకానీ నా పేదలు వైపు లాగానూ. వాడికి అర్దం అయ్ వాడి పేదాలను నా పెదదాలతో కలిపి ముద్దులూ పెడుతూ, వాడి రెండు చేతులతో నా బాయాలను పిసుకుతునాడు…అలా కొంచెం సేపటి తర్వాత వాడు చేతులని మెల్లిగా నా పూకు డేగరా చెరిచి అక్కడ రుద్దుతునాడు. అలా వాడు మెల్లిగా నా పూకు మీద వాడి చేతులతో రుద్దుతూ చినచినగా వాడి వెళ్ళాను పూకులో పెట్టి ఆడిస్తునాడు. వాడు అలా అలా చేస్తుంటాఏ నాలో ఇంకా ఎక్కువ కోరిక మోడలింది. మెల్లిగా నా చేతితో వాడి మొడ్డని పట్టుకున్నాను. ఇధఏ మొదటిసారి ఒక మొడ్డని నా చేథో పట్టుకోవడం. కానీ నాకు ఎం చేయాలో తేలిక జస్ట్ అలా పట్టుకొని ఉండిపోయాను. అప్పుడు వాడు మేడమ్ ఆది అలా పట్టుకుంటఏ బాధపడుతుంది..దానిని ఎలా ఆడించాలి అని చెప్పాడు..నేను వాడు చేపినట్టు వాడి మొడ్డను ఆడించసగానూ…వాడు వాడి వెళ్ళాను నా పూకులో వేగంగా ఆడించ సాగదు అలా కొంచెం సేపటి తర్వాత మెల్లిగా వాడి నోటిని నా పూకు దగ్గర పెట్టబోయాడు.అప్పుడు నేను చీ అక్కడ నోరు పెటకు అన్నాను..మేడమ్ సెక్స్ ముందు ఇలా చేసుకుంటఏ ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయవచు అని చెపి వాడి నోటితో నా పూకు మీద దాడి చేశాడు…నా పెళ్లి ఆయ్ ఇన్ని యియర్స్ ఆవతున్న ఇడఎ మొదటిసారి నా పూకు దగ్గర నోరు పెట్టడం..వాడు అలా వాడి నాలుకని నా పూకు లో దూర్చి వేగంగా అడ్డిస్తునాడు..నేను కూడా వాడి మొడ్డని వేగంగా ఆడించాను…అలా కొంచెం సేపటి తర్వాత నేను చెస్పాను కర్చేస్తునను నోరు తెసేయామని..వాడు ఆది ఎం వినకుండా నా రసాలు మొత్తం తాగేశాడు.అలా వాడు తాగుతూ వాడు కూడా కర్చెసాడు…అలా ఇద్దరం కర్చుకున్నాక మెల్లిగా వాడు వాడి చేతులతో నా ఉక్షోజాల్ని పిసకడం స్టార్ట్ చేశాడు..అప్పుడు వాడు మేడమ్ మేడమ్ అని అరిచాడు..ఆ చెపురా గోపాల్ అన్నాను.మేడమ్ ఒకసారి నాది కూడా మీ నోట్లో పెటుకోండి మేడమ్ అన్నాడు..అప్పుడు నేను కోపంగా ఛీ ఆది నోట్లో పెటుకోవడం ఏంట్రా నేను పెటుకొను త్వరగా డెంగి వెళ్లిపో అన్నాను..అప్పుడు గోపాల్ మేడమ్ నోట్లో పెటుకోడం తప్పు కాదు..అలా సెక్స్ కి ముందు అందరు చేసుకుంటారు.చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పాడు.నేను వద్దు ఫర్స్ట్ పని కనివు అని చెప్ప.దానితో వాడు బ్రతిమాలడం స్టార్ట్ చేశాడు, మేడమ్ ఎం కాదు మేడమ్.నేను నా నోటిని మీ పూకు దగ్గర పెట్టి మీ పుకుని నాకను కదా ఎం కదా మీరు కూడా అలా చేయండి అని అన్నాడు. ఇక తప్పదు అనుకోని నా నోటిని వాడి మొడ్డ డ్గ్*గార పెట్టి మెల్లిగా నోట్లోకి తేసూకునను ..అలా నా నోటితో వాడి మొడ్డను ఆడించడం స్టార్ట్ చేశాను..నేను అలా చేస్తుంటాఏ వాడు వాడి చేతిని నా పూకు దగ్గర పెట్టి రుద్దుతునాడు..నేను ఇంకా వేగంగా వాడి మొడ్డను చీకడం స్టార్ట్ చేశాను..వాడు కూడా అలానే చేస్తునాడు. అలా కొంచెం సేపటి తర్వాత మేడమ్ నేను కర్చేస్తునను అన్నాడు…వాడు నా పూకు దగ్గర చేస్తున్న పని వల్లో.వాడి మొడ్డ నా నోట్లో ఉండడం వల్లో కానీ ఆ కర్చేయ్ రా అని చెపేశ..వాడు మొత్తం నా నోట్లో కర్చేశి వాడి మొడ్డ బైటకు లాగేసాడు..అపుడు నేను ఆ రసం మొత్తం బైటకు ఉస్సెడం అనుకున్నాను, మేడమ్ చాలా బాగుంటుంది మింగేయాండి అన్నాడు. వాడు అలా అనడంతో నేను మింగేశను. అలా ఎద్దరం బెడ్ మెడ పడుకొని ఉంది పోయాం.ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత వాడు మళ్లీ వాడి చేతిని నా ఉక్షోజాలని పెట్టి పిసకడం స్టార్ట్ చేశాడు.నేను కూడా నా చేతి వాడి మొడ్డ మీద పెట్టాను..దానితో వాడి మొడ్డ మళ్లీ లావూ అవడం స్టార్ట్ ఈందీ.అలా పెద్దగా అయాక ఇక పిసికీంది చాలు కానీ దెంగు అని నా నోటిని వాడి పెదాలతో కలిపేశాను…దానితో వాడు వాడి మొడ్డ నా పూకు చివరకు టేసుకోచాడు..అలా మెల్లిగా నా పూకులో వాడి మొద్దని తోశాడు

రెండు మూడు తోపులు తర్వాత వేగంగా వాడి మొడ్డ నా పుకుని దున్నేస్తుంది..నేను నా నాలికతో వాడి నోట్లో రసాలను జుర్ర్*స్తునను…అలా క్రమక్రమంగా వాడు వేగంగా డెంగడాం.నేను వాడికి ఎదురోతులు ఇస్తునను..వాడు మేడమ్ మీ పూకు చాలా బాగుంది.ఈ మొడ్డ మేకై అంకితం అని అరుస్తునాడు..నేను కూడా నీ ఇస్టమ్ వచింన్నటూ దెంగు..ఈ పూకు నీదే ఇక అని వాడికి సహకరిస్తునను…మేడమ్ ఇంకా చాలా ఆంగల్స్ లో సెక్స్ చేసుకోవట్*చు…కొన్ని కొన్ని ఆంగల్స్ లో మస్త్ సుకం ఉంటది అని అన్నాడు…నేను ఎప్పుడితఏ నా పుకుని పచ్చడి చేయరా వాటి గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం అని వాడి నాలికను నా నాలీకతో ఆడించసగానూ..వాడు ఇంకా వేగంగా దెంగుతూ మేడమ్ మిమల్ని ఇలా రోజు దెంగుతాను మీరు ఒకాఎ అంతఏ అన్నాడు..అప్పుడు నేను డెంగర దెంగు నీ ఇస్ట్*మ్ వతఛిన్నని రోజులు దెంగు..నీ లావతి మొడ్డ నాకు బఫ్గా నచింది…నా మొగుడిది చాలా చినగా ఉంటది.ఆయన ఎలా ఎపుడు డెంగాలేదు..మా దెంగుడు కేవలం 5 నిమిషాల్లో ఇపోయేది..అందుకే నాకు సెక్స్ మేధా అంతగా ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు…కానీ నువ్వు దెంగుతుంటాఏ నాకు మళ్లీ మళ్లీ నేతో డెంగించుకోవాలనిపిస్తుంది…అని అన్నాను..అలా అనడం తో వాడు ఇంకా వేగంగా వాడి మొడ్డ తో నా పుకుని కుల్ళబోదుస్తునాడు…అలా వాడు దెంగుతుంటాఏ నేను కర్చెసుకున్నాను .కానీ వాడు ఇంకా వాడి మొడ్డతో కుమ్మేస్టున్నాడు..కొంచెం సేపటి తర్వాత మేడమ్ నాకు ఈపోవత్*చింది కర్చేస్తునను ఆనాడు.అప్పుడు కర్చార కర్చు ఈ పూకు నిధఏ అని చేపను గా కర్చు అన్నాను…అప్పుడు వాడి కార్చి నా మేధా అలా వాలిపోయాడు…అలా వాలిపోగానఏ..నేను నా పేధాలతో వాడి పేధాలను ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను..అలా ఇద్దరం ముద్దులు పెట్టుకుంటూ , అప్పటికీ బాగా అలసి పోవడం వాళ్ళం..మద్యనం 2 కి అలా ఇద్దరం బట్టలు లేకుండానే బెడ్ మేధా నిద్ర లోకి జారుకున్నాం

అలాఎంతసేపు పడుకున్నామో కానీ ..నా ఫోన్ రింగ్ అవడంతో నాకు మెలకువ వచింది. చేసింది మా ఆయన..బద్దాకంగా నే హెల్లొ అన్నాను..ఒక 15 నిమిషాలు అలా మాట్లాడక పెట్టఏసేముందు నీకు ఏమైనా అవసరం ఉంటే గోపాల్ చెప్పి చేపించుకో అని అని ఒకసారి గోపాల్ కి ఫోన్ ఇవ్వు అన్నాడు..అప్పుడు కానీ నేను ఈ లోకంలోకి రాలేదు..వెంటనే ఇస్తే డౌట్ వస్తాధాని ఒక 2 నిమిషాలు అలా ఆగి గోపాల్ ని లేపి మీ సర్ మాట్లాడుతడంట అని ఫోన్ ఇచను..అప్పుడు అర్దం ఐండి నేను ఎంత తప్ప్పు చేసానో..వెంటనే ఆ రూమ్ నుండి బైటకు వెళ్ళి బట్టలు వేసుకొని వచి ఫోన్ తీసుకొని..గోపాల్ ఇక నువ్వు మీ వూరు వెళ్లిపో అన్నాను..అప్పటికీ వాడు ఇంకా బట్టలు లేకుండా అలానఏ పడుకున్నాడు..అప్పుడు గోపాల్ వద్దు మేడమ్ నేను ఇక్కడే ఉంటాను అని అన్నాడు..లేదు నువ్వు మీ ఉరు వెళ్లిపో..నేను ఎంత తప్పు చేసానో ఇప్పుడు అర్దం ఆవతుంది అని అన్నాను..దానికి వాడు ఇందాకే కదా మేడమ్ ఈ పూకు నీదేరా .నీ ఇస్టమ్ వచినన్ని సార్లు దెంగు అని నా పూకు దెగ్గర వాడి చెయ్ పెట్టి చీర మించి రుద్దడం స్టార్ట్ చేశాడు..నేను వెంతానాఏ వెన్నకి జరిగి వెళ్ళమని చేపానుగా వెళ్లు అని గట్టిగా అరిచాను. దానితో వద్దు ఇక్కడే ఉంటాను…మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళమంటే వీడు ఎం ఆయ్ పోవాలి అని వాడి మొడ్డని నా చేతికి దగ్గర పెట్టాడు…వాడి మొడ్డ నా చెయ్ తగలగానే మళ్లీ పెద్దగా అవడం స్టార్ట్ ఐండి…చూశారు కదా వీడు మిమల్ని విడిచి ఉండలేదు అని న్నను దెగ్గారగా తేసూకొని ముద్దు పెట్టబోయాడు..అప్ప్పుడు నేను వాడిని పక్కకు తోసేసి…చెప్పేధి నేకఏ వెళ్లిపో చేసింధీ చాలు..నేను నా బర్తకి కి ద్రోహం చేయలేను..నువ్వు ఇక్క్డ ఉంటే నా బర్తకి ద్రోహం చేసిన దానిని అవతం…నువ్వు త్వరగా ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపో అని గట్టిగా అరిచాను..దానికి వాడు అప్పుడు..మరే నేను కూడా మీ మొగుడినే కదా మేడమ్ అని అన్నాడు..వాడు అలా అనే సరికి నాకు కోపం ఎక్కువై వాడిని లాగి ఒక్కటి చంప మీధ కొట్టాను…దానితో వాడు ఆ రూమ్ నుండి ఏడ్చుకుంటూ బైటకు వెళ్ళిపోయ్ వాడి బట్టలు వేసుకొని బాగ్ లో బట్టాలో సాదరడం స్టార్ట్ చేశాడు…నేను అప్పుడు నా రూమ్ లోనే ఉండి ఆలోచించసగానూ.అయ్యో అనవసరంగా నాకు ఇంత సుకం ఇచిన వాడిని కొట్టాను అని బాధపడుతున్నాను.అలా ఒక పధి నిమిషాలు తర్వాత వాడు నా రూమ్ కి వాచీ వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పాడు…అప్పుడు నేను ఏడుపు న్డ్ బాధ కలిగిన మొకం చూశఏ సరికి నాకు చాలా బాధ వేసి.ఆగూర గోపాల్ డబ్బులు ఇస్తాను అని అన్నాను..దానికి వద్ధు మేడమ్ నేను వెళ్తాను అన్నాను..నేను అప్పుడు ఉండర ఇస్తాను అని చెప్పి బీరావ ఓపెన్ చేసి ఒక పధివేలు తేసూకొని వాడి దగ్గరకు వచాను…అప్పుడు ఒక అనుకోని సంగటన జరిగింది…త్వరలోనే ఆ సంగటనతో మీ ముందు ఉంటాను…

అప్పుడు పధివేలు వాడికి ఇవ్వబోతుంటే ఫోన్ రింగ్ అయింది.ఇపుడు ఎవరు చేశారు అని చూస్తే మా ఆయన…ఫోన్ ఎత్తి హెల్లొ అన్నాను..లావణ్య మన ఏరియాకి దెగ్గర్లో దొంగలు పడ్డారట జాగ్రతగా ఉండండి..గోపాల్ ని వాడి రూమ్లో కాకుండా మన హాల్ లోనే పడుకోమని అని చెప్పి కట్ చేశారు…అప్పుడు ఎం చేయాలో తెలీని పరిస్తితిలో గోపాల్ ఇప్పుడు ఎం వెళ్లోధు మీ సర్ ఫోన్ చేశారు.ఈ ఏరియా లో దొంగలు పడ్డారట .మీ సర్ నిన్ను నీ రూమ్*లో కాకుండా ఈ హాల్లొనఏ పడుకొమ్మనారాని చెప్ప్..అప్పుడు చూశా వాడి కళ్ళలో ఆనందం..థాంక్స్ మేడమ్ అని నవ్వి వాడి రూమ్ కి వెళ్ళి బాగ్ పెట్టేసి మళ్లీ హాల్ డాగరకు వాచాడు…వాడు వచి థాంక్స్ మేడమ్ ఉండమన్నాంధూకు అని ఒక నవ్వు నవ్వాడు…అప్పుడు నేను ఉండమన్నాను కదా అని అలసు తేసుకోకు.ఇప్పటి వరకు మనం చేసింధీ చాలు.ఇక ఆ విషయాలు అన్ని మార్చిపో..మర్చిపోతె బెటర్ అన్నాను..మేడమ్ అలా అన్నోధు మేడమ్..మిమ్మల్ని అన్ని ఆంగల్స్ లో డెంగలనుకున్నాను ..ఇప్పుడు అలా అన్నోధు మేడమ్.కనీసం వారం పధి రోజులకీ ఒక చాన్స్ అన్న ఇవండి మేడమ్ అన్నాడు…గోపాల్ చెప్పాను గా వద్ధు అని.a…నీకే చెప్పేది.ఉంటే ఉండు లేకపోతే వెళ్లిపో..ఇంకోసారి నా దెగ్గర ఆ టాపిక్ తీసుక రావద్దు అని వార్నింగ్ ఇచి ఇంటి పనులు చూడమని చెప్ప..అప్పటికీ బాగా అలసిపోవడం వల్ల నాకు కొంచెం స్నానం చేయడానికి నా రూమ్ కి వెళ్ళిపోయ…స్నానం చేయడానికి బాత్*రూమ్ కి వెళ్ళి చీర జ్యాకెట్ బ్రా ప్యాంటీ విప్పి నా ఒంటిని చూసుకున…ఒంటినిండా గోపాల్ గది చేతి అచూలే..అప్పుడు అర్దం అయింది నేను ఇంత తప్పు చేసానో..నా బర్త నాకు ఏరోజు ద్రోహం చేయలేదు..నేను ఎందుకు గోపాల్*కి లొంగిపోయాన అని చాలా బాధ పడ్డాను…ఇక ఈ విషయాలు ఇంతటితో మర్చిపోతె మా ఇద్దరికి మంచిది అని అనుకోని త్వరగా స్నానం ముగించి నైటీ వేసుకొని బైటకు వచాను…రెడీ అయ్యాక టీవీ చూడడానికి హాల్ కి వచాను..గోపాల్ గాడు ఒంటింట్లో అన్నం కూర ఒందుతున్నాడు…కొంచెం ఒళ్ళు నొప్పులుగా అనిపించి గోపాల్ ని పిలిచి పేన్ కిల్లర్ ట్యాబ్లెట్స్..ఈ-పిల్ తీసూకరమ్మని డబ్బులు ఇచి పంపాను..గోపాల్ పెద్దగా చదువుకోలేదు.వాడికి ఈ-పిల్ అంటే ఎంతో తెలీదు..అందుకే అవి కూడా తెమ్మని వడికే చెప్ప…ఒక అరగంటలో వాడు ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని వాచీ నాకు ఇచి నవ్వుతున్నాడు.ఎందుకు నవ్వుతూనవు రా అని అడిగితే ఎం లేదు అమ్మగారు అని ఒంట రూమ్ కి వెళ్ళిపోయాడు..అంటే వాడికి ఈ-పిల్ అంటే ఎంతో తెలిసి ఉంటది అందుకే నవ్వాడు అనుకున్నాను.

అలా ఒక మూడు రోజుల వరకు…మా ఇద్దరి మధ్య ఆ ప్రస్థావన రాలేదు…ఆ తరువాత ఒకరోజు సాయంత్రం నాకు బాగా తలనొప్పి గా ఉంటే…ట్యాబ్లెట్స్ తేపించడానికి గోపాల్ ని పిలుద్దాం అని వాడి రూమ్ దగ్గరకు వెళ్ళాను…వాడి రూమ్ లోపలి నుండి లాక్ చేసుకునాడు అనుకుంట అని కిటికీ లో నుంచి పిలుద్దాం అని కిటికీ దెగ్గరకు వెళ్ళి లోపల సీన్ చూసి షాక్ అయ్యాను..లోపల గోపాల్ గాడు బట్టలు ఎం లేకుండా పడుకొని…ఒక చేతితో వాడి మొడ్డ ని పట్టుకొని ఉపుకుంటూ లావణ్య మేడమ్ ..లావణ్య మేడమ్ అని నన్ను కలవరించుకుంటూ బాగా వేగంగా ఉపుకుంటునాడు…అప్పుడు నాకు చాలా కోపం వచి వాడిని పిలిచి తిట్తుధాం అనుకున్న..కానీ వాడిని అలా కిటికీ లోనుంచి చూస్తున అని తెలిసి చులక అయ్*తానేమో అని అనిపించి మళ్లీ నా రూమ్ కి వెళ్ళిపోయా…అలా ఒక అరగంట తర్వాత వాడు ఒంటింట్లో పని చేస్తూ కనిపించాడు…నేను వాడిని పిలిచి ఇంతసేపు ఎం చేస్తునావురా..ఎంత పిలిచిన రాలేదు అని గట్టిగా అరిచాను..దానికి వాడు పడుకున్నాను మేడమ్..ఇపుడే లేచి ఇటు వచాను అన్నాడు.అప్పుడు నేను సరే కానీ వెళ్ళి మెడికల్ షాప్ లో హెడేక్ తగ్గడానికీ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొనిరా అని డబ్బులు ఇచి పంపాను..వాడు ఒక పధి నిమిషాల్లో తీసుకొని వాచీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇచి వాడి పని చూసుకుంటునాడు…అలా 9 ఇంటికి నేను బోజానం చేసి నా రూమ్ కి వెళ్ళి పడుకుందాం అని బెడ్ ఎక్కాను…వాడు హాల్ లో టీవీ చూస్తునాడు..పడుకుందము అని చూసేనే గాని అసలు నిధ్ర పట్టడం లేదు..మద్యనం గోపాల్ గది చేసిన పనే గుర్తికి వచింది…వాడు నన్ను ఉహించుకుంటూ వాడి మొడ్డ ఉపుకోవడం నాకు బాగా గుర్తికి వస్తుంది…నాలో మళ్లీ కోరికలు మొదలయ్యాయి…నా చేతి నా పూకు దెగ్గర పెటుకొని నైటీ మించే రుద్దడం స్టార్ట్ చేశాను..అలా చేస్తుంటే నా పూకు లోపల జిల బాగా పెరిగిపోతుందే..గోపాల్ని పిలిచి వాడి మొడ్డ నాడంట్లో దింపుకుందాం అని ఆలోచించసగానూ..కానీ మళ్లీ ఎంధుకు వాడిని పిలిచి నా బర్తకి ద్రోహం చేయడం నాకు ఇస్టమ్ లేదు.కానీ నా శెరిరం నా మాట వినటం లేదు..ఒకసారి డెంగించుకున్నాక…బర్తకి ఎలాగూ ద్రోహం చేసిన దానివే ఆవ్*తాం…వెళ్ళి గోపాల్ గది మొడ్డ ని పూకులో పెట్టుకో అని బుసైస్తుంది…ఇక గోపాల్ గాడిని ఎలా పిలుద్దామా అని ఆలోచిస్తూ..నా చేతిని అలాగే నా పూకు దగ్గరే రుద్దా సాగానూ..

అలా ఆలోచిస్తూ ఎందుకో మళ్లీ వాడిని రంకులోకి దింపడం అని ..నా ప్యాంటీ విప్పేసి న చేతి వెళ్లతో నా పూకు దెగ్గర రుద్ధాశాగానూ..నా చేతి వెళ్ళాను మల్లిగా నా పూకులో పెటుకొని ఆడించసగానూ..అలా ఆడిస్తూ గోపాల్ గాడు నన్ను దెంగుతునట్టు ఉహించుకొని…నిద్రలోకి పోయాను..అలా వెళ్లు పెట్టి వాడు దెంగుతునట్టు ఉహించుకుంటూ గోపాల్ దెంగుర నన్ను..కశిగా నలిపేయారా నన్ను అని నిధ్రలోనే ఆరవగా సాగానూ…అలా చేతివేళ్ళతో పూకులో పెట్టుకొని ఆడించి…బైటకు తెసేసి…గోపాల్ గాడు నన్ను దెంగుతునట్టు ఉహించుకుంటూ నిధ్రలోనే అరుస్తూ ఉన్నాను…అలా నిద్రలో గోపాల్ గాడు నన్ను దెంగుతునట్టు ఉహించుకుంటున నాకు సడన్ గా కళ్ళు తెరిచి చూసి షాక్ అయ్యాను…అదెంటంటే గోపాల్ గాడు నిజంగానే వాడి మొడ్డ తో నా పూకుని దెంగుతున్నాడు..వెంటనే నేను ఏ లోకంలోకి వాచీ.గోపాల్ గదిని పక్కకు తొసేసను…తోసి ఏంట్రా నువ్వు చేస్తున పని…ఇక నువ్వు ఎం చేపిన నేను విన దలచుకోలేదు.వెంటనే ఈ ఇల్లు వదిలి ఈ క్షణమే వెళ్లిపో అని గట్టిగా వాడి మీద అరిచాను.అప్పుడు వాడు మేడమ్ మీరు పిలిచారనే ఈ రూమ్ కి వచాను…వచి చూస్తే అప్పటికే మీరు మీ పూకులో చేతి వెళ్లేని పెటుకొని గోపాల్ గోపాల్ రారా నన్ను దెంగురా అని కలవారిస్తునరు..ఆది చూసిన నాకు నా మొడ్డ లేవడంతో నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోయాను..ఎలాగూ మీరు కాల్లుమూసుకొని నిద్రపోయై నన్ను కలవారిస్తునరు కదా అని ఇక ఆగలేక నా మొడ్డ మీ పూకులో పెట్టి డెంగ్గడం స్టార్ట్ చేశాను అని అన్నాడు..దానితో నాకు ఎం మాట్లాడాలో తేలిక..అయ్*పోఇందేదో అయ్*పోఇంది నువ్వు ఇక ఇక్కడి నుండి మీ వూరు వేలిపో అన్నాను..అప్పుడు వాడు మేడమ్ ఎప్పుడు నేను మిమల్ని ఎలా వదిలేసి ఎలా వెళ్ళిపోను మేడమ్..నా మొడ్డ సగం డెన్సీ వదిలేశానని ఎలా ఇపోతుందో అని అన్నాడు..నేను నువ్వు వెళ్లు అన్నానా అని గట్టిగా వరించాను…అలాగే మేడమ్ వెళ్తాను…కనీసం ఈ ఒక్క పూటకి వీడిని చల్లార్చండి అని అన్నాడు…అప్పుడు నేను వద్ధు వేలిపో అన్నాను..దానికి వాడు కనీసం మీ చేతితో అన్న చేయండి మేడమ్ అని బ్రతిమాలడం స్టార్ట్ చేశాడు.ఇక తప్పేలా లేదని..వాడి మొడ్డని చేతిలోకి తీసుకొని ఉపడం స్టార్ట్ చేశాను.అలా చేస్తుంటే వాడు వాడి వెళ్ళాను నా పూకు దెగ్గర పేటి నిమరడం స్టార్ట్ చేశాడు.వాడు అలా చేస్తుంటే నాలో కోరిక మళ్లీ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది…నేను వాడి మొడ్డని ఇంకా వెన్*గంగా ఉపడం స్టార్ట్ చేశాను..వాడు కూడా నా పూకులో వాడి వెళ్ళాను పెట్టి గేలకడం స్టార్ట్ చేశాడు..వాడు అలా చేస్తుంటే నాలో కోరిక ఎక్కువై వాడి మొడ్డను నా నోట్లోకి తేసూకున్నాను..అప్పుడు చూశాను వాడి కల్లో ఆనందం…నేను అలా చేసే సరికి వాడు ఇంకా వేగంగా వాడి వెళ్ళాను నా పూకులోకి దూర్చి ఆడిస్తునాడు..అలా నేను వాడు మొడ్డని వేగంగా చికసగానూ..అలా ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత నేను కర్చెసుకున్నాను…వాడు అలానే నా పూకు మీద దాడి చేస్తూనే ఉన్నాడు..అలా చేస్తూ వాడు మేడమ్ నేను కర్చేస్తునను అని వాడి రసాలని మొత్తం నాలో కర్చెసాడు…నేను ఆ రసాలని మొత్తం మింగేశను..అలా అయ్పోయ్కా నేను వాడికి ముద్దులు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను…వాడు ఇంకా వాడి చేతులతో నా నైటీ బ్రా పీకేసి…నా ఉక్షోజాలా మీద ధడి స్టార్ట్ చేశాడు,…వాడు అలా చేసే సరికి నేను నా చేతులని వాడి మొడ్డ డ్*గరా పేటను…అంతే ఆది మళ్లీ పెద్దగా అవడం స్టార్ట్ చేసింది…అలా ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత వాడు వాడి మొడ్డని నా పూకు చివరలో పెట్టి రుద్దడం స్టార్ట్ చేశాడు.అలా చేస్తూ చేస్తూ మెల్లిగా వాడి మొడ్డ నా పూకులోకి తోసి ఉగడం స్టార్ట్క్ చేశాడు..అలా ఒక రెండు ఉపులు ఉపక నేను వాడిని నా మించి లేవమని చెప్ప…వాడు అప్పుడు ఎందుకు మేడమ్ అని నేను చేపింది వినకుండా అలానే ఉగుతున్నాడు.నేను గోపాల్ నాకు పీరియడ్స్ టైమ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్న ఒక్కోసారి పని చేయవు అని చెపి వెళ్ళి కాండమ్ టేసుకొని రాపో చెప్ప…అయ్*నా వాడు వినే లోకం లో లేదు…అంతే వేగంగా ఉగడం స్టార్ట్ చేశాడు…నాకు కూడా అప్పుడు ఎపుదెం వద్దులే ఇక ..కానీ కర్చే ముందు తేసి బైట కర్చు అన్నాను..అప్పుడు వాడు సరాయ్ మేడమ్ అని చెపి వాడి నోటితో నా నోటిని జుర్రూకో సాగాడు..అలా దెంగుతూ నా ఉక్షోజాలా మీద వాడి చేతులతో దాడి చేస్తూ క్రమంగా వెన్*గంగా ఉగడం స్టార్ట్ చేశాడు…నేను కూడా వాడిని బాగా ఎన్*కరేజ్ చేస్తూ డెంగా ర దెంగు నా పుకుని పాచడి చేసేయ్ అని అర్వాదం స్టార్ట్ చేశాను…అప్పుడు వాడు మేడమ్ నేను ఇక్కడే ఉంటాను…మిమల్ని ఎలనే రోజు దెంగుతాను మేడమ్ అని అంటునాడు..అప్పుడు నేను ఆ దెంగుర దెంగు నా పూకు రోజు పగల దెంగు..నువ్వేం వెళ్లోధు అన్నాను..దానితో వాడికి ఆనందం ఎక్కువయ్ నా పుకుని వాడి మొడ్డ కుళ్ల బొడుస్తునాడు..అలా ఇద్దరం ఒక 5 నిమిషాల బూతులు మటల్దుకుంటూ డెంగించుకున్నాం..అప్పటికే నేను కర్చెసుకున్నాను.వాడు కూడా ఒక 5 నిమిషాలు అలా నా పూకు పగల డెంగి వాడి మొడ్డని బైటకు తీసి నా నోటి దెగ్గర పేటి కర్చెసాడు..అలారసాలన్ని నేను మింగేసి వాడి నోటిని నా నోటితో బంధిచాను…అలా వాడు నా మీద అలానే పడుకొని వాడి చేతులతో మళ్లీ నా పూకు దెగ్గర మర్ధన స్టార్ట్ చేశాడు…అప్పుడు నేను కూడా నా చేయిని వాడి మొడ్డ మీద పేటగానే ఫోన్ ఫోన్ రింగ్ అయింది…ఈ టైమ్ లో మా ఆయనే చేసి ఉంటారని అనుకోని గోపాల్ లేచి ఫోన్ ఎవ్వు అన్నాను. వాడు ఫోన్ నా చేతికి అందించాడు..అప్పుడు నేను ఫోన్ లో పేరూ చూసి షాక్ అయ్యాను..

ఫోన్ చేసింధీ మా అత్తగారు….ఫోన్ ఎత్తగానే …అమ్మ లావణ్య నేను మామగారు మీ మరిది రేపు కాకినాడలో మీ ఇంటికి వస్తునం.మీ మామ గారికి హాస్పిటల్ లో చూపించడానికి…రేపు ఉదయం 10 ఇంటి కల్లా అక్కడ ఉంటాము అని చెప్పారు. ఒక వారం రోజులు అకడే ఉంటాము అని చెప్పారు.నేను సరే అత్తయ్య అని చెపి ఫోన్ పెట్టేసాను.గోపాల్ గాడు ఎవరు మేడమ్ అని అడిగాడు.నేను మా అత్తగారు మా మామగారు మా మరిది రేపు ఎక్కడకు వస్తునరు అంట..వారం రోజులు ఇక మనం డెంగించుకోవడం కుదరదు అని చెప్పి వాడి మొడ్డ చెయ్ వేసి నిమరసాగానూ…దానితో ఆది మళ్లీ బుసలు కొట్టడం స్టార్ట్ చేసింది..అప్పుడు వాడి మొహం లో బాధను నేను చూశాను..నాకుక్ కూడా చాలా బాధగా అనిపించింది…మా అత్తగారి వయసు సుమారు 49 సమస్తరాలు ఉంటది.మా మామగారికి 51 యియర్స్…మా మరిదికి 18 యియర్స్..మొన్నే ఇంటర్మీడియేట్ 2న్డ్ యెఅర్ ఇపోగానే సెలవల్*కు ఇంటికి వాచాడు….అలా నేను నా చేతిని వాడి మొడ్డ మీద పేటి ఆడిస్తూ నా నోటితో వాడి నోటిని జుర్రూకో సాగానూ ..ఏ లోపు వాడు వాడి చేతితో నా పుకుని నిమరశాగాడు…అలా ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత నెమ్మది వాడు లేచి వాడి నోటిని నా పూకు దెగ్గర పెట్టి ..వాడి మొడ్డను నా నోటి దెగ్గర పెట్టి మేడమ్ దేనినీ 69 పొసిషన్ అంటారు.ఎద్దరం ఒకేసారి ఒకలాధి ఒకలం చికుకోవచు అని చెపి వాడి నోటితో నా పూకు దెగ్గర నాకడం స్టార్ట్ చేశాడు.నేను వాడి మొడ్డను నా నోటిలోకి టేసుకొని చికసగానూ…అలా క్రమక్రమంగా వాడు వాడి నాలికని నా పూకులో దూర్చి వాగాంగా కుమ్మ సాగడు…నేను కూడా నా నోటితో వాడి మొడ్డని వేగంగా చికసగానూ…అలా ఇద్దరం ఒక 10 నిమిషాలు చికుంచుకున్నాక నేను కర్చేశాను…వాడు ఆ నా పూకు రసాలన్ని మింగేసడు..వాడు కూడా ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత నా నోటిలోనే కర్చేశి వాడి మొడ్డని నా నోటిలో అలానే ఉంచేసాడు.నేను వాడి మొడ్డ రసాలన్ని మింగేశను..అలా చేస్తూ వాడు మెల్లిగా వాడి చేతులని నా ఉక్షోజాలా మెడ పెట్టి పిసకడం స్టార్ట్ చేశాడు..అప్పుడు నేను మళ్లీ వాడి మొడ్డని నా చేతిలోకి తీసుకొని దానికి మళ్లీ ప్రాణం పొయసాగానూ..అలా వాడు వాడి నోటితో నా ఉక్షోజాలా మీద దాడి చేస్తూ ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని మార్చి మార్చి చికసగాడు…నేను వాడి మొడ్డని నా చేతితో మర్దన చేస్తుంటే ఆది మళ్లీ బుసలు కొట్టడం స్టార్ట్ చేసింది అప్పుడు టైమ్ సుమారు నైట్ 10 అయింది అనుకుంట…వాడు మెల్లిగా

నా పూకు దారి కోసం వెతకసగాడు…అలా వాడు వాడి మొడ్డ నా పూకు చివర పెట్టి లోపలికి తోయాడానికి ట్రై చేస్తునాడు..అప్పుడు నేను ఆగూర గోపాల్ వెళ్ళి మెడికల్ షాప్ లో కాండమ్ లు తీసుకొని రపో మళ్లీ షాప్స్ క్లోస్ ఆవ్*తే అని వాడిని నా మించి లేపాను..అప్పుడు వాడు నేను బైట కర్చేస్తా మేడమ్ అని చెప్పాడు…నేను వద్దు వెళ్ళి తీసుకొనిరా పొరపాటున మనం ఈరోజు ఇంకో రౌండ్ వేసుకొని దెంగుడు ఆనందం లో మర్చిపోతె క్యాస్టమ్ అని చెప్పి వెళ్ళమన్నాను..అప్పుడు వాడు లేచి షర్ట్ షార్ట్ వేసుకొని మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళి ఒక 10 నిమిషాల్లో వచేసాడు…సుమారు ఒక 20 దాకా టీచాడు..అప్పుడు ఏరా అన్ని తెచావ్ ఈ పుకుని పగల దెంగుడాం అనే అని నవ్వాను..అప్పుడు వాడు మళ్లీ ఏరోజు తర్వాత మనకి దెంగుకోడానికి వీలు ఐథదొ కధో అని అన్ని తేచ్ను..సరే కానీ ఇక డెంగర బాబు ఈ పూకు బుజ్జిముండా ఆగలేక పోతుంది అని అన్నాను..ఇక వాడు ఆలస్యం చేయకుండా.వాడి మొడ్డకి కాండమ్ తోడుకోని నా పూకు దెగ్గరకు చేరి మెల్లిగా వాడి మొడ్డని నా పూకులోకి తోశాడు..వాడు అలా చేయగానే నేను నా నోటితో వాడి నోటిని బందించి జుర్రూకో సాగానూ…వాడు అలా మెల్లిగా వాడి మొడ్డని నా పూకులోకి తోస్తూ నా ఉక్షోజాలా మీద వాడి చేతులతో పిసకడం స్టార్ట్ చేశాడు.అలా క్రమంగా వాడి మొడ్డతో నా పూకు లోతులను దున్నేస్తున్నాడు..మేడమ్ మిమల్ని రోజు డెంగా కుండా ఉండలేను మేడమ్ అని వాడి మొడ్డని వెన్*గంగా తోస్తూ ఉగసగాడు…నేను కూడా ని మొడ్డని పూకులో పెట్టుకోకుండా ఉండేలేను అని అన్నాను..అప్పుడు వాడు మరాయ్ ఎలా మేడమ్ మీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అన్నాడు..నేను వాళ్ళు పడుకోగానే నేకు చెప్త ఒక గంటకి నా రూమ్ కి వచెయ్ రూమ్ డోర్ వేసుకొని మనం డెంగించుకోవచు అని వాడి మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించాను.నేను అలా అనేసారికి వాడు క్రమంగా వేగంగా నా పుకుని కుళ్ల బొడుస్తునాడు..అలా ఒక 10 నిమిషాలు డెంగి ఎద్దరం కర్చెసుకున్నాం…ఇక రోజు నైట్ మరో 3 రౌండ్స్ వేసుకొని బట్టలు లేకుండా ఒకళామీధ ఒకలం పడుకున్నాం…అలా నా రేపు నా జీవితం అనుకోని మలుపు తిరిగింది…

అలా 3 మూడు సార్లు డెంగించుకొని పడుకున్ననాకు ఉదయం 7 గంటలకి అలా మేలుకువ వచింది.మా అత్తగారు వాళ్ళు రావడానికి ఇంకో మూడు గంటలు అలా సమయం ఉంది…గోపాల్ గాడిని లేపి ఇంటి పనులు చూడమని నేను ఫ్రెష్ అవడానికి బాత్*రూమ్ వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయి బైటకు వచాను…ఇలా ఇంట్లో పనులుచేసుకుంటుంటే 9.30 కి అలా మా అత్త మామ మరిది వాళ్ళు వాచారు..వాళ్ళు ఫ్రెష్ అయ్య అందరం తిఫ్ఫిన్ చేసి మాట్లాడుకుంటునం…వాళ్ళు రేపు ఎధో హాస్పిటల్ కి వెళ్తారాట ఉదయం 8 గంటలకి అలా…మా మరిది నవీన్ ని ఇంట్లోనే ఉంచి వెళ్తాం అన్నారు…ఇక ఆ రోజు సాయంత్రం ఎలగోాల గడిచిపోంది.మా అత్త మామ మరిది ముగ్గురు బోజానం చేసి పడుకోవడానికి వల్ల రూమ్ కి వెళ్ళిపోయారు..వాళ్ళు వెళ్ళిపోయ్నా ఒక గంటకి అలా గోపాల్ గాడు నా రూమ్ కి రావడం ఆ రోజు నైట్ మా దెంగుడు కరికరం అయ్పోవాడం..నైట్ 1 కిఅలా గోపాల్ గాడు నా రూమ్ నుండి వాడి రూమ్ కి వెళ్లిపోవడం..ఆది మా మరిది చూడడం అంత బ్లైండ్ గా అయ్*పోఇంది..గోపాల్ గాడు మా మరిదినీ చూడలేదు కానీ మా మరిది గోపాల్ గాడిని నా రూమ్ ని వెళ్ళడం చూసాడు…మా మరిదినీ నేను చూశాను అన్నటూ మా మరిది తెలీదు…ఇక నా జీవితం నాశనం ఇపోంది మయ మరిది వల్ల పేరెంట్స్ మరియు వల్ల అన్నయకు ఈ విషయం చెప్తాడు అని బయపడుకుంటూ ఆ రోజు నిద్రలోకి జారుకున్నాను..నేను ఉదయం లేచఎ సరికి మా అత్త మామలు హాస్పిటల్ కి వెళ్లారు…గోపాల్ గాడు ఇంటిపనుల్లో నిమాగ్నయ్యడు…నేను నా రోమ్ లో అద్ధం దగ్గ్రా నిలబడి దువ్వుకుంటునను..అప్పుడు నవీన్ గాడు నా దగ్గరకు వాచీ వధీన నిన్ను ఒక విషయం అడుగుతా చెపుతావ అన్నాడు.అప్పుడు నేను నాకు ఏమీ తేలీనాట్టు హ అడుగుర చెప్తాను అన్నాడు..అప్పుడు వాడు నిన్న నైట్ గోపాల్ గాడు నీ రూమ్ కి వాచీ వెళ్లాడు..అంత నైట్ వాడు నీ రూమ్ లో ఎంధుకు ఉన్నాడు అని అడిగాడు..అంతే బిట్తర పోవడం నా వంతు అయింది.వీడు ఏంటి ఇలా అడిగాడు వీడికి ఇప్పుడు ఎం సమాధానం చెప్పాలా అన్నాడు..అప్పుడు నేను ఏమో నవీన్ బెడ్*షీట్ లు టేసుక వెళ్ళడానికి ఏమైనా వాచాడేమో నేను అప్పటికే పడుకున్నాను అని చెప్పాను ..అప్పుడు నవీన్ నవ్వుకుంటూ నా దెగ్గరకు వాచీ ఎందుకు వదిన అబ్బధం చెప్తావ్…రాత్రి గోపాల్ గాడు నీ రూమ్ నుండి వెళ్తుంటే నువ్వు వాడికి ముద్దు పెట్టడం నేను చూశాను అని చెప్పే సరికి నాకు ఎం చేయాలో తేలీట్లేడు…ఇక నేను వాడికి అడ్డంగా దొరికి పోయాను అని అర్దం అయింది..వాడు నాకు మరింత దగ్గ్*రకు వచ్చి వాడి నా చేతులు నా ఉక్షోజాలా మీద వేశాడు..అప్పుడు వాడు చేసిన పనికి నేను బిత్తరపోయి వాడిని పక్కకు తోశాను.అప్పుడు వాడు మళ్లీ నా దగ్గరకు వాచీ నన్ను పట్టుకొబోయాడు,,,,,అప్పుడు వాడిని లాగి ఒక్కటి కొట్టాను అప్పుడు వాడు…మీ ఇద్దరి రంకు గురించి నాకు తెలిసి పోయింది.నాకు ఒక్క ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు.గోపాల్ గాడి కంటే బాగా నీ పుకుని నా మొడ్డతో పగల దెంగుతా అని నా దెగ్గరకు రాబోయాడు…అప్పుడు నేను వద్దు నవీన్ ఇధి తప్పు నేను నీ వాదినను.నీ తల్లితో సమానం నువ్వు అలా నాతో మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు అని వరించాను..అయ్*నా వాడు అంటే గోపాల్ గాడు నిన్ను డెంగితే తప్పు లేదు కానీ నేను డెంగితే తప్ప అని నన్ను ముట్టుకొబొటే మళ్లీ వాడిని వెనకకు తోశాను..అప్పుడు నేను జారింది తప్పే ఇక ముందు అలా జరగనివ్వను.దయచేసి నన్ను వదిలి ఈ రూమ్ నుండి వెళ్లిపో అన్నాను.అప్పుడు నా దగ్గరకు వాచీ వాడి బలమైన చేథోలతో నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకోసగాడు…నేను వాడి నుండి వేరూపడడానికి ఎంతో ట్రై చేసా,…కానీ వాడి బలం ముందు నా బలం చిన్నాబోింది…అప్పుడు నేను ఇక ఏడుస్తూ నవీన్ ఎలా చేయం కరెక్ట్ కాదు అని ఎంత చెప్తున్న వినకుండా నా బట్టలు మొత్తం తొలిగించి వాడి బట్టలు కూడా తెసీసీ.వాడి మొడ్డని నా పూకు దగ్గర పెట్టి దాని దారి కోసం వెతక సాగదు…నేను వాడిని వద్దు నవీన్ ఇధి తప్పు మనం ఎద్దరం అలా చేసుకోకూడదు అని వాడిని పక్కకు తోయాలని ఎంత ప్రయత్నిస్తూన.వాడు నా మాట వినకుండా..వాడి మొడ్డని నా పూకులోకి తోశాడు…కానీ అధి లోపలకి వెళ్ళడం లేదు..అప్పుడు వాడు నన్ను ఎతుకొని బెడ్ మేధకు తీసుక వెళ్లాడు.నేను మనం చేస్తున పని కరెక్ట్ కాదు ..ఇక ఇప్పటి వరకు జరిగింది చాలు ఇక వెళ్లిపో అన్ని మార్చిపోదం అన్న వాడు వినకుండా వాడి మొడ్డని నా పూకులోకి తోశాడు…నేను ఎంత చెప్తున వినకింద వాడు వాడి మొడ్డని నా పూకులో తోస్తునే ఉన్నాడు…ఇక కొంచం సేపటి తర్వాత వాడికి పార్టీగటించడం ఆపేస..వాడు ఇంకా వెన్*గంగా దెంగుతూ ఒక 2 నిమిషాల్లోనే కర్చెశుకొని నా మీద ల వాలీ పోయాడు..అప్పుడు నేను లేచి బాత్*రూమ్ కి వెళ్తూ వాడిది చూశాను వాడిది గోపాల్ కంటే చిన్నదే..ఇక నేను బాత్*రూమ్ కి వెళ్ళి..ఏంటి నా జీవితం ఇలా అయ్*పోఇంది..ఇక ఇధి ఎటు వెళ్తునో అని ఏడవ సాగానూ…