సంగీత శ్రుంగార జీవితం…రెండో భాగం 29

Telugu sex stories – మర్నాడు ఇంట్లో అందరితో మాట్లాడుతున్నాను కాని ఏ పని మీద ధ్యాస పెట్టలేక పోయాను. ఎమి చేసినా, రాత్రి జరిగిన సంఘటనలే కళ్ళ ముందు కదలాడుతూ ఉండీ నాలో నేనే మురిసిపోతూ ఉన్నాను. మా బంధువులు అందరు నన్ను చూసి, ఏంటి పిల్ల తెగ ఎరుపెక్కయి బుగ్గలు ఏంటి సంగతి అని ఆటపట్టించారు. నేను ఏమి సమాధానం చెప్పకుండా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. అన్నయ్య ని చూస్తే చాలు నాకు చాల సిగ్గు గ ఉంది. ఇది వరకు ఉన్నట్టు అస్సలు లేదు. వాడు కూడా నాన్ను చూడగానె కన్ను కొట్టి ఇంకా ఏడిపించేవాడు. ఆ రోజు అంతా అన్ని పనులుతో చాల తొందరగా ఐపోయింది. రాత్రి భొజనాల అప్పుడు నాకు చాలా కంగారు గా అనిపించింది. ఒక పక్కన ఇవాల అన్నయ్య ఎమి చేస్తాడా అని భయం, ఇంకో పక్క ఏదైన చేస్తే బాగుండు

అని ఆత్రుత. ఇలాంటి ఫీలింగ్ నాకు అదే మొదటి సారి కావడం వల్ల కొంచం చెమటలు పట్టినాయి. అప్పుడు నాన్నగారు గమనించి
” ఏంటమ్మ. ఏదైనా కారమైనది తిన్నావా అల చెమటలు పడుతున్నయి.” అని అన్నారు.
నేను వెంటనే ” అవును నాన్న పచి మెరపకాయ వచినట్టూ ఉందీ’ అని కారం వెస్తునట్టు నటించాను.
“థాంక్స్ నాన్న మంచి ఐడియా ఇచ్చావు ” అని మనసు లో అనుకున్నాను.
అన్నయ్యకి నా విషయం అర్థం అయింది అనుకుంటాను. ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఉన్నాడు.
అలా మేము భొజనం పూర్తి చేసుకొని అందరం ఎవరి రూం కి వాళ్ళు వెళ్ళాము.
నేను నా రూం కి వెళ్ళేలోపు మా అన్నయ్య పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళీపోయాడు. నేను కొంచం భయపడుతునే రూం లోకి వెళ్ళి అటు ఇటు చూసాను.. కాని అన్నయ్య ఎక్కడ కనబడలేదు. నేను వెళ్ళీ నా డ్రెస్స్ మార్చుకుందామని నా కప్ బోర్డ్ ఒపెన్ చేసాను. నేను ఒక నైటీ తీసుకొని వేసుకున్నాను.
అప్పటివరకు ఎక్కడ ఉన్నడో మరి ” అదేంటి రోజూ లేని అలవాటు కొత్తగా” అని అడిగాడు అన్నయ్య.
నేను కొంచెం ఉలిక్కి పడ్డాను. ” అదేంటి అన్నయ్య అలా అన్నావు కొత్తగా ఏంటి ” అని అడిగాను.
అప్పుడు వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి నా సళ్ళమీద చేతులు వేసి గట్టిగా వత్తుతూ ” నా చేతికి నా బంగారం బంతులకి మధ్య ఒక పల్చటి నైటి ఉండేది కాని ఇంక ఎక్కువ ఉండకూడదు కదా’ అని అన్నాడు
నాకు అపుడు అర్థం అయింది అన్నయ్య చెప్పేది. నేను బ్రా వెసుకొని ఉన్నాను. ” పో అన్నయ్య .!” అని సిగ్గు పడుతూ వచ్చి మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నాను.

నేను మంచం మీద కుర్చోని ఉన్నను.. ఈవాళ ఏమి జరుగుతుందా అని అనుకుంటూ.. కాని అన్నయ్య మాత్రం ఏమి మాట్లడకుండా వచ్చి మంచం మీద కూర్చోని ఉన్నాడు.. ఏదైనా చేస్తాడేమో అని కాసేపు ఎదురు చూసాను. కాని వాడు ఎమి చెయలేదు. నాకు చిరాకు పుట్టి ఇంక టీ వీ ఆన్ చేసి చుస్తూ ఉన్నాను. టీ వీ లో వచ్చేదేని మీద నా ధ్యాస ఉండటం లేదు. ఎంత సేపు ఆన్నయ్య ఏమి చేయడం లెదేంటీ అని అలోచనలే..
అల ఒక పావుగంట అయింది. అసలేమైందో తెలుసుకుందమని
“అన్నయ్యా.. ఏమైందన్నయ్యా..,ఎందుకు అల ఉన్నావు.” అని అడిగాను.
దానికి వాడు” ఎమి లేదు బంగారం.. ఏవేవో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి” అని అన్నాడు.
నేను మనసులో ” ఏవేవో ఆలోచనలెమున్నాయి.. మొత్తం నాగురించే అనుకుంటాను” అని నాలో నేనే మురిచిపొయాను..
” ఏమి ఆలోచనలు అన్నయ్యా..” అని ఎమి తెలియని అమాయకురాలి లాగ అడిగాను..
” ఏమి ఆలోచనలు అంటావేంటి బంగారం.. ఇవాళ లంగా వోణి లో అప్సరస లాగా ఉన్నవే. పనిలో అటుఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు, నీ వోణి జరిగి నీ సళ్ళ దర్సనం కనులకు విందు ఇచ్చి ఇంకా పిచ్చెక్కించేసాయి.. ఎంత కసెక్కిపోయానో.. అక్కడే నీ లంగా వోణీ లాగేసి వంటి నిండా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ పిసికి పారేయలని అనిపించింది.. ఎమి అందమే నీది నా సళ్ళ రాణి..”
ఆ మాటలు వినంగానే నాకు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అయింది. మనసులొ చాలా ఆనందం వేసింది.. వెంటనే లేచి అన్నయని కౌగిలించుకోవాలని అనిపించింది.. నేను ఏదో అనేలోపె మళ్ళి అన్నయ్య
“అల నీ అందాలని ప్రదర్శించి కసెక్కించావు.. ఎంతో ఎదురు చూసాను రాత్రి ఎప్పుడవుతుందా అని.. తీరా వచ్చాక రొజూ లేనిది ఇవాల బ్రా వేస్కున్నావు. ”
నేను ” అది కాదు అన్నయ్యా” అని అనేలోపే మల్లి తనే
” అసలు ఇవాళ నువ్వు ఎక్కించిన కసికి, నీ బట్టలు మొత్తం విప్పేయమని అడుగుదామని అనుకున్న. నీ పాంటీ కూడా లేకుందా నిన్ను బోసి మొల తో చూదలని ఎంతో కోరికగా వచ్చాను.. ” అంటూ నిట్టూర్పుగ తల దించుకొని ఉన్నాడు..
నాకైతే కాళ్ళు నేల మీద ఆంతునట్టు అనిపించలేదు.. అన్నయ్య మాటలకి నాకు కింద తది మొదలైంది.. నేను ఇల నా ఊహల్లో ఉండిపోయాను..
అల నా ఊహల్లో ఎంతసేపు ఉండిపోయానో నాకు తెలియదు.. అన్నయ్య బహుసా నేను ఏమన్న అంతానేమో అని ఆగాదెమో అని అనుమానం వచ్చింది.. నేను కూడా రాత్రి కోసం ఒక పక్క బాగనే ఎదురు చూసాను. అన్నయ్య కౌగిత్లో బాగ ఎంజాయ్ చేదమని. కాని నాకు అప్పుడు అల అనిపించలేదు. ఇప్పుడు వేడి ఎక్కి ఉన్నను అందుకేనేమో ఇప్పుడు తెలుస్తోంది. ఇప్పతికే ఆలస్యం చేసాను అనుకున్నాను.. వెంటనే
” అన్నయ్యా” అని పిలిచాను.. కాని ఎక్కడ్నుంచి వచ్చిందో బోలెడు సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది.. అన్నయ అది గమనించాదేమో.
” ఎమిటి బంగారం.” గొంతులో ఆశతో అన్నాడు.
నేను కాస్థ ధైర్యం చేసి అన్నయ్య బహుసా నా నోటి ద్వారా వినలనుకుంటున్న ముత్యాలాంటి మాటలు .. ఇంక నా జీవితాన్ని ఆ రోజు నుంచి ఒక కొత్త మలుపు తిప్పేసిన మాటలు అన్నను..
” అన్నయ్య. నేను నీకు ఏమి అడ్డు చెప్పను. నీకిష్టం వచ్చింది చేయి నాతో. మొన్నటి వరకు నువ్వు ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నావా అని అనుకున్నాను..నిన్న నీ కోసమే ఒప్పుకున్నాను. కాని నిన్న నేను నాకు తెలియకుండానే చాలా ఎంజాయ్ చేసాను.. నువ్వెందుకు ఇంతల ఆరాటపడ్డవో నాకు అర్థమైంది.. పొద్దున్న నుంచి నేను ఏ పని చేయలేక పోయను.. ఎప్పుడెప్పుడు రాత్రి అవుతుందా, నీ వళ్ళో వాలిపోదామ అని ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాను. ఇందాకటి నుంచి నువ్వెందుకు ఏమి చేయట్లేదు అని నాలో నేనే చాలా బాధ పడ్డాను.. నైటీ లో చూస్తావో, నైటీ లేకుండా చూస్తావో నీ ఇష్టం.. ఇప్పటి నుంచి నువ్వు నన్ను చూడటానికి అది అడ్డు ఇది అడ్డు అని ఏమి అనుకోకు. నీకు నచ్చకపోతే నాకు చెప్పు.. నేను నీ కోసం ఎదైన చేస్తాను.. ” అంటూ నా నైటీ హూక్స్ రెండు విప్పుతూ వెనక్కి వాలాను మంచం మీద వాడి వైపుకి.

నేను అలా వాలానో లేదో అన్నయ్య అమాంతం నన్ను వాటేసుకొని నా బుగ్గ మీద గట్టిగా ముద్దులు పెట్టాడు..
” నా బంగారు సళ్ళ, నా ముద్దుల చెల్లెలు. ” అంటూ నన్ను గట్టిగ హత్తుకుపోయాడు.. నేను ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే అన్నయ్య కౌగిట్లో ఉండి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను.. నా చేతులు రెండూ వాడి వీపు మీద వేసి నా వైపుకి లాక్కుంటున్నను.. ” అన్నయ్యా.. ఏదొలా ఉంది.. నీ ఇష్టం.. నేను నీ దాన్ని.. ఎదైన చెయి.. ” అంటూ మత్తుగా అన్నాను..
అది విని వాడు వెంటనే నన్ను విడిపించుకొని, నా నైటీ ని విప్పి పక్కన పడేసాడు..
“బంగారం. నువ్వు ఇలా బ్రా అంద్ పాంటీ లో ఎంత కసి ఎక్కిస్తున్నవో తెలుసా.. అసలు నువ్వు బట్టలు వేసికొని నీ అందలని కప్పేయడం చాల దారుణం. నీ నడుమూ. ఆ వొంపులూ.. పిచ్చెక్కిస్తున్నాయే.. అసలు నిన్ను చూసి మీ కాలేజి కుర్రాళ్ళు ఎలా తట్టుకుంటున్నారో. అందరి గుండెల లో గుడి కట్టుకొని కుర్చొని ఉండి ఉంటావు” అని నన్నూ నా అందాన్నీ తెగ పొగిడేస్తున్నడు..
నేను ఏమి అనలేక పోయాను.. మనసులో ఎంతో గర్వంగా అనిపించింది.. అన్నయ్య చాతీ మీద నా తల వాల్చాను..
వాడు నా వీపు మీద నిమురుతూ నన్ను వాడికేసి వత్తుకుంటూ “ఎంత మెత్తగా వెన్నపూస లాగ ఉన్నావె” అని నా బ్రా హుక్స్ తీసేసాడు..
నాకు కొంచం సిగ్గేసింది.. నా సళ్ళని అన్నయ్య ముందే చూసాడు.. రాత్రంతా బాగ చీకాడు.. అయినా కూడా ఎందుకో మళ్ళి సిగ్గేసింది.. అప్రయత్నంగానే నా చేతులని సళ్ళకి అడ్డంగా కప్పుకున్నాను..
” బంగారం. నీ బంతులని చూడాలని పొద్దునుంచి పిచ్చెకిపోతోంది రా నాకు. నువ్వేమో ఇలా కప్పేసుకుంటే నా పరిస్తిథి ఏమైపొవాలి చెప్పు..” అని దిగాలుగా కూర్చున్నాడు..
వాడి మొహం చూస్తే నాకు బాగ జాలేసింది. ఇంకోపక్క బాగ గర్వంగా ఉంది.. ఇంకో పక్క చచ్చేంత సిగ్గుగా ఉంది.. అయినా అన్నయ్య ఏంటి తనే నా చేతులు తప్పించి నా బంతులని తన చేతుల్లొకి తీసుకోవచ్చు కద అని అనిపించింది. కాని అన్నయ్య అలాఏమీ చేయడం లేదు. బహుసా నేను మళ్ళి ఏమనుకుంటానో అని వెనుకాడుతున్నడేమో అని నాకే అనిపించింది.. ఇలా ఐతే కష్టం అని నా చేతులని నా బంతులమీదనుంచి తీస్తూ “అన్నయ్య. ఇదిగో.. నా సళ్ళని చూడాలని పిచ్చెకిప్యవు గ. బాగ చూస్కొ ” అని నా చాతీ కాస్త ఎత్తి మరీ చూపించాను.. నా ప్రవర్తన కి నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది.
నా మాటలు పూర్తవక ముందే, బాగ ఆకలి మీద ఉన్న మనిషికి మైసూర్ పాక్ ఇస్తే ఎలా ఎగపడతాడో, అలాగ అమాంతం నా ఒక సన్నుని నోట్లో పెట్టుకొని ఇంకోటి ఎదమ చేత్తో పట్టుకొని గట్టిగా పిసికాడు.
నేను ఒక్కసారి వాడి దాడి కి తట్టుకోలేక ” అమ్మా!!! ఆఆహ్!!” అని అరిచాను నొప్పితో..
నా అరుపుకి ఈ లోకం లోకి వచ్చి నోట్లో ఉన్న సన్ను ని వదిలి నా మొహం లోకి చూసి” ఏంటి కన్నా, అలా అరిచావు. ఇంట్లో అందరికి వినపడేలా” అని అన్నాడు నా సళ్ళని రెండు చేతులతో సున్నితంగా పిసుకుతూ.
” మరి నీ బలమంతా నా సళ్ళ మీద చూపిస్తే నేను తట్టుకోగలన చెప్పు.. మెల్లెగా పిసుకు అన్నయ్యా” అని నా సళ్ళ మీద ఉన్న వాడి చేతుల మీద నా రెండు చేతులు వేసి మెల్లిగా వత్తాను..
” సారీ రా సంజూ.. నీ సళ్ళని చూసి కసెక్కిపోయి అలా పిండేసాను. బాగ నొప్పి వేసిందా.” అని ఎక్కడ కందిపోఅతానో అని అతి సున్నితంగ వత్తుతూ అడిగాడు.
” మరి నొప్పి వేయదా అంత గట్టిగా పిండితే.. అలా అని ఇప్పుడేమో అసలు స్పర్స కూడా తెలియనట్టు నొక్కుతావా” అని వాడి చేతుల మీద నా చేతులు వేసి కొంచం గట్టిగ వత్తుతూ అన్నయ్య బుగ్గ మీద ఒక ముద్దు పెట్టాను..
నా మాటలకి అన్నయ్య నవ్వుకుంటూ ” భలె కసి ముండవే నువ్వు. ” అంటూ నా ఒక సన్ను ని నోఅట్లో పెట్టుకొని చీకడం మొదలు పెట్టాదు.
ముండ అనే మాట వినగానే ఏదొ అనిపించింది.. ఆ పదాన్ని అమ్మా నాన్నలు వాడటం చాలా సార్లు విన్నను. అందులోను ఎవరి మీద అయినా కోపం వచ్చినప్పుడు అమ్మ తిదుతూ ఉండేది.. “పాకి ముండా. లంజ ముండా” అని.. నాకు వాటి అర్థం తెలియకపోయినా వినడానికీ చాలా చిరాకు గ ఉండేది.. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసుకోవాలని అనిపించనుకూడా లేదు.. అలాంటిది ఇప్పుడు అన్నయ్య నన్ను ఎందుకు అలా అన్నడా అని ఏదొ అలొచనలో పడిపొయాను.
కాని అన్నయ్య మాత్రం ఏమి ధ్యశ మళ్ళించకుండా నా సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు. నేను కూడ అన్నయ్య చీకుడికి స్వర్గం చూస్తూ నా వొల్లంతా అప్పగించి, సుఖాన్ని ఆశ్వాదిస్తున్నాను.. అల ఒక పావు గంట చీకాక అన్నయ్య నన్ను లెపి నా పాంటీ తీయబోయాడు.. అప్పుడప్పుడే పోతున్న భయము, సిగ్గు మళ్ళి ఒక్క సారిగా వచ్చేసాయి.. నా చేతులు వెంటనే అడ్డు పడ్డాయి నా పాంటీ కిందకు లాగుతున్న అన్నయ్య చేతులకి.

నేను అలా ఆపంగానే అన్నయ్య కొంచం నిరుత్సాహ పడ్డాదు.. అప్పుడే నాకనిపించింది.. నేనే మొత్తం నగ్నంగా అన్నయ్య ముందు ఉండటానికి ఎలా ఒప్పుకున్నాను.. అప్పుడేమో ఎముంది అన్నయ్య కోసం ఏదైనా చేద్దం లే అనే భావన.. తీర ఆ సమయం వచ్చేసరికి ఏదో తెలియని భయం. అంతకు మించిన సిగ్గు. ఇప్పుడు వదిలేస్తే అన్నయ్య నన్ను పూర్తి బోఅసి మొల తో చూస్తాడు .. ఆ అలోచనకి నాలో నేనే చాలా ఎగ్సైట్ అవుతున్నాను.. మరో పక్క ఎదో తెలియని భయం. ఇల నాలో నేను మదనపడిపోతు ఉంటే
అన్నయ్య” బంగరం.. ప్లీస్ రా. ” అంటూ కిందకి వంగి నా కళ్ళను కొంచం గా చాపి పాంటీ మీదగానే నా పూకు మీద ముక్కు పెట్టి గట్టిగ వాసన పీల్చి అక్కడ ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు..
తన చేష్టలకి మనసు, శరీరం అదుపు తప్పుతున్నా నా చేతులు మాత్రం ఇంక పాంటీ మీద పట్టు సడలలేదు..
నాలో అన్ని భయాలని జయించి ఒప్పుకుందామని అనుకున్నాను.. కాని అంతలోనే మళ్ళి, ఒకవేళ చూసాక అన్నయ్యకి నచ్చకపోతే ఎలా అని ఇంకో భయం మొదలయింది..
ఇలా ఐతే కష్టమని, ఇక ఆపుకోలేక “అన్నయ్యా.. ఒక వేళ నీకు నాది నచ్చక పోతే ” అని అడిగాను..
దానికి వాడు ” నా బంగారం. నీ పూకు వాసనకే నేను ఆగలేక పోతున్నానే. నచ్చకపోవడం అనే ప్రసక్తే లేదు. నువ్వు అడ్డుచెప్పను అంటే నీ పూకు నాక్కుంటూ నీ కాళ్ళ మధ్యనే బ్రతికేస్తానే నా పూకు రాణి.”
బహుసా వాడి చేత అల పొగిడించుకోవాలని అడిగానేమోఅని అనిపించింది నాకు. ఏది ఐతే అదే అవుతుందిలే అని నా పాంటీ ని వదిలేసాను. కాని అన్నయ్య అది గమనించలేదు. నేనే తెగించి ” అన్నయ్య. నీ ఇష్టం. నా పాంటీ తీసేయి. నాది చూదాలంతే చూస్కో ” అని వణుకుతున్న పెదాలతో అన్నను. నా మాటలోని వణుకు అన్నయ్యకి అర్ధం అయినట్టు ఉంది..
” నా బంగరు సంజూ. ఎమి భయపడకు రా. నేను ఎవరిదైన పూకు చూడాలి అని ఎంతగానో ఆశపడ్డాను. అలాంటిది నా బంగరు చెల్లెలివి.. నీ పూకు చూసే ఛాన్స్ వచ్చింది. నచ్చదేమో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. చూసి నేను తట్టుకోగలుగుతానా అని నాకు అనుమానం గా ఉంది. అంతే కాని నీ పూకు నచ్చదు అని అస్సలు అనుకోకు. ” అంటూ నా పెదాలమీద ఒక తీయటి ముద్దు పెట్టి నాలో ఉన్న అన్ని అనుమనాలని దూరం చేసాడు..
ఇంక నాలో బాగ వేడి పెరిగింది.. అన్నయ్య నా పూకు మీద కురించిన ముద్దుల వల్ల, నా గురించి మాట్లాడే మాటల వల్ల, బాగ కసెక్కిపోయి ఉన్నాను.. మొత్తం శరీరం అప్పచెప్పేసి ఏమి జరిగినా ఆనందిద్దమని తీర్మానించుకున్నాను.. బహుస నా మాట కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడేమో, అన్నయ్య అప్పటివరకు ఇంక నా పాంటీ జోలికి వెళ్ళ లేదు.. అల ఒక 5 నిమిషాలు గడిచాయి కాని అన్నయ్య ఏమి చేయకుండా, ఉట్టి నా సళ్ళని చిన్నగా పిసుకుతూ ఉనాడు.
నేను “అన్నయ్యా. ఇంక నన్ను ఏడిపించకు. నాది నీ తనివి తీర చూస్కో ఏమైనా చేసుకో..నేను ఏమి అడ్డు చెప్పను. ” అని అన్నాను.
వాడు వెంటనే ” ఏంటి బంగారం. నాది చూడు అంటావు. ఏది చూదాలో నాకేమి తెలుసు ” అని కొంచం వెటకారంగ అన్నాడు..
నాకు వాడి మాటలౌ అర్థం అయ్యాయి.. ” పొ అన్నయ్య. సిగ్గు లెకుండ.. ” అని తల దించుకొని సిగ్గు పడ్డాను..
” అమ్మో. మళ్ళి సిగ్గ. బంగారం.. నా దగ్గర సిగ్గు పడను అని అన్నవు కదా.. మళ్ళి ఏంటి. నీ నోటితో ఒక్క సారి చెప్పవే ఏమి చూదాలో” అని బ్రతిమిలాడాడు..
నేను కదలేక ” అన్నయ్యా. నీ బంగరం పూకుని చూడన్నయ్యా.. ” అని అంటూ అన్నయ్య వళ్ళొ నా మొహం దాచేసుకున్నాను..
” అబ్బ. ముత్యాల లాంటి పలుకులు నా బంగారం నోట్లోనుంచి.” అంటూ నన్ను వాటేసుకుని తల మీద ముద్దు పెట్టాడు. ఇంక క్షణం కూడ ఆలస్యం చేయక కిందకి జరిగి మళ్ళి నా పాంటీ మీదనే నా పూకుకి ఒక ముద్దు ఇచ్చి, దాంతో ఎదో మాట్లాదుతునట్టు,
” ఎన్ని రోజులు ఈ పాంటీ లో దకున్నావే. ఇవాల నీ దర్శనం అవుతోంది. స్వేచ్చ గా గాలి పీల్చుకో. ఇవాల్టి నుంచి నీకు రొజూ స్వెచ్చ కలిగిస్తాను” అని అంటూ నా పాంటీ ని మెల్లెగా కిందకి లాగాడు. నా చెతులు మళ్ళి వెళ్ళి పూకు కి అడ్డం పడ్డాయి.
ఈ సారి అన్నయ్య చేతులని తీసి పైకి తొసెసాడు.. “పాపం ఎన్ని రొజులకి ఇల పూకు ఊపిరి పీల్చుకుంటుంటే అడ్డు పడతార” అంటూ.
ఆ మాటలకి నాలో నేనే నవ్వుకున్నను. కాని వెంటనే నేను అన్నయ్య ముందు పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నాను అని గుర్తొచ్చి కొంచం సిగ్గు, కొంచం ఆనందం వేసింది.. అప్రయత్నంగా నా అంథకు నేనె కాళ్ళు వెడం చేసి నా పూకు దర్శనం అన్నయ్య కి బాగ ఇచ్చాను..
వాడు అల నా పూకునే కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఉండిపొయాడు. ఏమి మాట్లదట్లేదు. ఏమి చేయట్లేదు.. నాకు కొంచం తెన్షన్ వేసింది. నచ్చలేదేమొ అని.
” అన్నయ్యా. ఏంటల చూస్తున్నావు. నచ్చలేదా” అని అడుగుతూ తెలియకుండా నా కళ్ళని మూయబొయాను.
వాడు అప్పుడు నా కాళ్ళని ఇంక బాగ వెడం చేసి అమాంతం నా పూకు మీద పడి పొయి తన మొహమంతా నా పూకుకేసి రుద్దుతున్నాడు.. నాకు చాలా బాగ అనిపించింది. ఏమి చేస్తున్నడో తెలుసుకోవలని అనిపించలేదు. అలనే చేస్తూ ఉంటే బాగుండని అనిపించింది.. నేను నా కాళ్ళని కుదిరినంత వరకూ చాపి అన్నయ్యకి బాగ సహకరించాను. అన్నయ్య అలనె తన పెదాలతొ పూకు మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నాడు.
నేను మత్తుగా “అన్నయ్యా. ఏమి చేస్తున్నవు రా. చాలా బాగుందీ.” అంటూ వాడి తలలో నా వెళ్ళని పొనించి నా పూకుకేసి అదుముకున్నాను..
నాకు ఏదో అయిపోతోంది.. అది ఏదో కొత్త ఫీలింగ్.. మాటలలో చెప్పడం చాలా కష్టం.. అన్నయ్య థన మొహాన్ని నా పూకు మీద రుద్దటం ఆపంగానే ఏదో ప్రాణం పోయినట్టు అనిపించి “ఆపకు రా. అలానే చేస్తూ ఉండు” అని నాకు తెలియకుండానే నా నొరు ఆ మాటలని పలికింది..
అది విన్న అన్నయ్య ” ఆగవే.. ఊపిరి ఆడట్లేదు” అని గాలి పీల్చుకొని మళ్ళి నా కళ్ళని బాగా విడదీసి, తన వేళ్ళతో నా పూరెమ్మలని సున్నితంగా పైకీ కిందకీ రాస్తూ వాటిని చిన్నగ విడదీసాడు..
రూం లొ చల్ల గాలి నా పూకు లొపల తగిలే సరికి వళ్ళంతా ఒక వణుకు పుట్టింది. ఆ కొత్త అనుభూతి ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. అలా నా విడదీసిన పూకుని కళ్ళార్పకుండా చూస్తున్నాడు అన్నయ్య.
నా పూకులో రసాలు ఊరి కాస్త తది అయినట్టు నాకే తెలుస్తోంది.. అన్నయ్య మాత్రం తన వేళ్ళతో నా పూకు ద్వారం దగ్గర పైకీ రాస్తు ఉన్నాడు.. దాంతో వాది వేళ్ళు నా క్లిటోరిస్ ని తాకుతూ వెళ్తున్నయి. అల నా క్లిటోరిస్ ని తాకినప్పుడల్ల నాకేదో కర్రెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాను.
బహుసా అది గమనించినట్టు ఉన్నాడు వాడు. మెల్లిగా తన నోటిని నా విడదీసిన పూకు మీదకి తెచ్చి నా క్లిటోరిస్ మీద తన నాలుక తో రుద్దాడు. అలా చేయంగానే నేను నా నడుముని గాలి లోకి లేపుతూ”ఆహ్ ఆహ్” అని మూలుగిగాను. నాకు తెలియకుండానే పరుపు మీద ఆని ఉన్న నా పిర్రలు ఇంచుమించు ఒక అడుగెత్తు ఎగిరి పద్దయి. అంత లా రెయక్త్ అయ్యాను.. నాకు స్వర్గం కి పొయి వచ్చినట్టు అయింది..
అన్నయ్య ఏమి చేసాడో తెలియక ” అన్నయ్య. ఆహ్. ఏమి చేస్తున్నావు రా.. పిచ్చెక్కిపోతోంది.. ఆహ్.!” అని మత్తుగా మూలుగుతూ అడిగాను..
అన్నయ్య నా పూకు మీద నుండి తల లేపి మళ్ళి తన వెళ్ళతో నా పూకు మీద రాస్తు ” ఎమైంది కన్నా అంతలా ఎగిరావు. నచ్చలేదా. ” అని కావాలని నన్ను కవ్వించడానికి అడిగాడు..
నేను “అదేమి లేదు అన్నయ్యా.. స్వర్గం లా ఉంది. ఆపకు” అంటూ తన తలని మళ్ళి నా కళ్ళ మధ్యలోకి తొయడానికి ప్రయత్నించాను. కాని వాడు కదలను కూడ కదల లేదు..
నేను” ఏమైంది అన్నయ్యా.. ప్లీస్” అని అదిగాను..
” ఎందుకే ప్లీస్. ఏమి చేయలో చెప్పు” అని తెలియనట్టు అదిగాడు..
నేను ఇంక సిగ్గు అంటె ఏంటీ అనే పరిస్థితి లో ఉన్నాను. ” ఇందాక చేసినట్టు చేయవా” అని బ్రతిమిలాదుతున్న గొంతుతో అన్నాను..
” ఇందాక ఏమి చేసను.. అదేదో నోటితో చెప్పవే బా బంగారు సళ్ళ పూకు రాణి” అంటూ కాం గ పదుకొని ఉన్న నా సళ్ళని ఊపుతూ ఇంకో చేత్తో పూకు మీద రాస్తూ అన్నాడు.
“ఏమొరా.. నిజంగానే తెలియదు.” అని నిజాయితీగ చెప్పాను..
దానికి వాడు “నా బంగారం.. నేను ఇందాకటినుంచి నీ పూకు లెలేత పెదాల మీద రాస్తు అక్కద ఉన్న తదిని మొథం సమంగా రాస్తూ నీ గొల్లిని మధ్యమధ్య లో తాకాను. అల చేసినప్పుదల్ల నువ్వు కుందేలు పిల్లలాగా ఎగిరెగిరి పడ్డావు. అది చూసి నా నాలుక తో నీ గొల్లిని నాకాను. నువ్వేమో గాలిలొ అంత ఎత్తు ఎగిరావు.. నచ్చలేదేమో అని భయడ్డాను తెలుసా.” అని పూస గుచ్చి నట్టు చెప్పాడు..
” ఐతే మళ్ళి ఇంకోసారి అలనే నాకు అన్నయ్యా. ప్లీస్. నీకు నచ్చలేదా” అంతూ నాకు తెలియ్ని మత్తులో ఉండి అదిగాను.
” నచ్చకపోడమేమిటి కన్నా. నువ్వు వొప్పుకోవాలేగానీ.. నీ పూకు నాకుతూ బ్రతికేస్తాను. ” అంటూ వంగి నా పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు..
“హమ్మా. ఆఅ హ్ హ్ హ్!!!” అని మూలిగాను..
నా ఇష్టం తెలపడానికి నేను నా కాళ్ళని మొకాలి దగ్గర మడుస్తూ గాలి లోకి లేపి బాగ వెడంగా చేసి వాడి తలని పూకు మీద కి తోసాను. ఈ సరి అన్నయ్య ఏమి అడ్డుకోలేదు.. నా బాధ అర్థం చేసుకొని బుద్ది గా నా పూకు మీదకి వంగాడు..
” నీ పూకు మాత్రం భలే ఉంది బంగారం. ఎంత ఘాటుగా ఉందో ఆ వాసన”అని అన్నాడు..
నాకు కూడా ఏదో వాసన వస్తూ ఉంది.. ఘాటుగా. ఏదో తెలియని వాసన. ంఉక్కు పుఠలకు కొదుతోంది. అది నా కామ రసాలని అప్పుడే నాకు అర్థమయింది.. ఖకపోతే నాకు అవి అంత నచ్చలేదు. అలాంటిది అన్నయ్య ఎలా చేస్తున్నాడో అనిపించింది. ఇలా నాలోనేనే అలోచిస్తుండగా అన్నయ్య తన వెళ్ళతో నా లేత పెదాలని విడదీసి ముక్కు చివర నా లోపెదలకి ఆనేలా పెట్టి గట్టిగా వాసాన పీల్చాదు.
దానికి నేను మళ్ళి కొంచం గాలి లొకి ఎగిరాను. ఇలా ఐతే కష్టం అని అనుకున్నడేమో.. తన చేతులని నా తొడల చుట్టు వేసి నా నడుముని కిందై అదిమాడు.. అలాపట్టుకొని వెళ్ళతో నా నిలువు పెదాలని విడదీసి నా గొల్లిని తన నాలుక తో రుద్దాడు. నాకు షాక్ కొట్టినట్లు అయింది.. కాని అన్నయ్య గట్టిగా వత్తి పట్టుకోడం వల్ల నా పిర్రలు పరుపుకి ఆనుకొనే ఉన్నయి.
నన్ను అల కదలనివ్వకుండా చేసి నా పూకు మీద తన నాలుక తో దాడి మొదలు పెట్టాడు. కింద నుంచీ పైదాకా తన నాలుక తో పూకంతా నాకుతూ గొల్లి ని మాత్రం గట్టిగా పొదుస్తున్నాడు. అది చాలదనట్టు కిందకి నాకుతున్నప్పుడు తన చూపుడు వేలు బొటన వేలు మధ్య నా గొల్లిని పత్తుకొని గత్తిగా వత్తుతూ లాగుతూ చేస్తున్నాడు. నాకు ఎంత సుఖం గ ఉందో చెప్పలేను. నా నడుము భగం అన్నయ్యా వత్తి పట్తుకొవడం వల్ల అస్సలు కదలలేక పూకంత అన్నయ్య వశం అయిపోయింది. అల ఒక 2 మిన్స్ చేసాడో లేదొ నా నరాలన్నీ జివ్వు మన్నాయి. నా మనసు అంథ అయోమయం అయింది.. ఏదొ తెలియని సుఖం నన్ను ఆవహించేసింది. అన్నయ్య మాత్రం ఆపకుండా నా పూకు ని ఎగా దిగా నాకేస్తున్నాడు.
“హమ్మా…!!ఆఅహ్ హ్ హ్ హ్ !!!!..!! ..” అంటూ మొదటి సారి నా రసాలను కార్చుకున్నాను. నాకు తెలియకుండానే అన్నయా తలని నా పూకు కేసి వత్తేసుకొని కార్చుకున్నాను. అన్నయ్య తన మొహాన్ని నా పూకంతా పామేస్తూ నా పూకు తదంతా తన మొహానికి పూసుకున్నాడు.
అల నా మొదటి ఆర్గాజం అన్నయ్య మొహం మీద అయింది.అన్నయ్య మాత్రం అక్కడ నుంచి లేవలేదు. నా పూకులొ నుంచి కారె రసాలని నాకుతూ అలానె నిద్ర పోయాడు.. నేను మొదటి సారి పొందిన సుఖం తో ఎప్పుడు నిద్రలోకి జరుకున్నానో తెలియదు.

మర్నాడు నేను లేచే సరికి టైం 7 ఐంది.. అన్నయ్య ఇంక నా కాళ్ళ మీద పడుకొని ఉన్నాడు.. నేను వాడిని లేపుతూ ” ఒరెయ్ అన్నయ్యా.. లే. అమ్మ వస్తుందేమో. లే” అని వాడిని పక్కకి తోసాను. నేను లేచి నైటీ వేసుకొని అన్నయ్య కి షర్ట్ తొడిగాను.. నేను వెళ్ళి తలుపు మెల్లెగా లాక్ ఓపెన్ చేసి తీసాను.. అప్పుడే అమ్మ మెట్లు ఎక్కుతూ కనిపించింది. మాది డూప్లెక్స్ హౌస్.. నేను అమ్మని చూసి తలుపుని మెల్లెగా వేసాను.. లాక్ చేయకుండా వచ్చి మళ్ళి మంచం మీద పడుకున్నాను. నేను అనుకున్నట్టే అమ్మ మా కోసమే వచ్చింది.. తలుపు తీసుకొని వచ్చి మంచం మీదకి చూసి, నా వైపు నడిచింది.. వచ్చి నన్ను లేపుతూ ఉంది.. నేను అప్పుడే నిద్ర లేచినట్టు వళ్ళు విరిచుకుంటూ ” అమ్మా. అప్పుడే లేపావేంటి. ఎంతైందీ టైం.. ” అని బద్ధకంగా నటిస్తూ అడిగాను..
అమ్మ నన్ను లేపడానికి అబద్దం చెబుతూ ” టైం 8 30 అయిందే.. లే ఇంకా. అని చెప్పి మళ్ళి అన్నయ్య వైపుకి నడిచింది. వాడిని లేపబోతుంటే నేను లేచి బాత్రూం లోకి పరిగెత్తాను.. అమ్మ వాడిని నిద్ర లేపి మళ్ళి కిందకి వెళ్ళి పోయింది..
నేను కాస్త ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వెళ్ళాను.. మా ఇంట్లొ చుట్టలందరూ తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధం అవుతున్నారని అర్థమైంది..
నేను నడుచుకుంటూ వంట గది లోకి వెళ్ళాను..” అమ్మా కాఫీ.!! ” అనుకుంటూ..
“ఆగు తల్లి.. మీ అత్తయ్యా వాళ్ళు వెళ్ళడానికి టైం అయింది.. ఒక్క పది నిమిషాలు ఓపిక పట్టు..” అంటూ బ్రతిమిలాడుతూ అంది..
నేను సధరణంగా పొద్దున్నే చాల గొడవ చేస్తూ ఉంటాను కాఫీ కోసం.. కొంచం ఆలస్యం అయినా ఊరుకోను.. అందుకే అమ్మ అలా బ్రతిమిలాడింది..
నేను కాస్త చిరాకుగా మొహం పెట్టి ” అబ్బా ఏంటమ్మా..!” అంటూ దైనింగ్ టేబుల్ మీద తల పెట్టి పడుకున్నను.. అన్నయ్య ఎప్పుడు లేచి కిందకి ఎప్పుడొచ్చాడో వచ్చి నా పిర్ర మీద గిల్లాడు..
నేను నిద్రలో ఉండటం వల్ల ఏమైందా అనుకొని ” ఆహ్హ్హ్” అని నా పిర్రమీద గిల్లిన చోట రుద్దుకుంటూ అరిచాను..
అలా అరిచేసరికి అమ్మ ” ఏమైందే అల అరిచావూ.. హడలి చచ్చాను.. ” అంటూ కంగారుగా అడిగింది..
నేను వెంటనే ” అన్నయ్య చూడమ్మా. ” అంటూ ఇంక నా పిర్ర మీద రుద్దుకుంటున్నాను.. అది చూసి అమ్మకి కోపం వచ్చింది అన్నయ్య మీద.
“ఏంట్రా నీ వెధవ పనులు.” అని వాడిని కొట్టబోయింది.. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది.. నేను పిర్ర మీద రాసుకుంటూ ఉండతం వల్ల వాడు అక్కద గిల్లడేమొ అని అమ్మకి అర్థమై కోపం వచ్చినట్టు ఉంది..
అన్నయ్య అమ్మనుంచి తప్పించుకుంటూ ” నేను ఏమి చేయలెదమ్మా ” అని అన్నాడు..
నేను కాస్త తెలివి తెచ్చుకొని, ” అమ్మా.. వదిలేయి.. పొరపాటున తగిలి ఉంటుంది. నిద్రలో ఉండేసరికి అల అరిచాను. నా కాఫీ ఏది.. ఇస్తావ ఇవ్వవా..?” అని కాస్థ ధ్యాస మళ్ళిస్తూ చిందులు వేయసాగాను.
నా గొడవ చూసి..” చస్తున్ననే మీ ఇద్దరితో. ” అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి కాఫ్ఫీ పెట్టింది..
నెనౌ అన్నయని చూసి కన్ను కొట్టాను.. ” సారీ ” అని అమ్మకి వినపడకుంద మెల్లెగా చెప్పాను..
దానికి వాడు అలిగినట్టు మొహం పెట్టి నీ సంగతి చెప్తాను అనట్టూ వెలితో సైగ చేసాడు..
అమ్మ కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చి “తాగు తల్లీ.. ఇదిగో నీ కాఫీ” అని మళ్ళి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది..
నేను అలా దైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోని కాఫీ తాగుతూ ఉన్నాను.. రాత్రి జరిగినవన్ని తలుచుకుంటూ.. అన్నయ్య అక్కడ నాకడమేమిటి. నాకైతే చాలా బాగుంది.. మరి అన్నయ్య కి నిజంగానే నచ్చిందా.. ఇలా అందరూ చేసుకుంటారా.. అక్కడ బగోదు కదా. సుభ్రంగా ఉండదు.. మరి అలాంటి చోట అన్నయ్య తన నాలుక పెట్టి నాకడం ఏఅంతో.. కాని అల చేస్తూ ఉంటే నాలో ఎదో అయిపోయింది.. అన్నయ్య ఎక్కడాపేస్తాదో అని భయం వేసింది.. ఆపకుండా అలానే చేస్తూ ఉంటే బాగుండు అని అనిపించింది.. ఇవన్ని ఆలోచిస్తూ మళ్ళి నాలో ఎదో అవసాగింది.. వంటి నిండా చెమటలు పట్టడం మొదలు అయ్యాయి..
అమ్మ అరుపుకి మళ్ళి ఈ లోకం లోకి వచ్చాను.. ” కాఫీ, కాఫీ అని గొడవ చేసావు.. ఇస్తేనేమో తాగకుండా ఏదో ధ్యసలో ఉన్నావు.. కఫీ కాస్తా చల్లరిపొయింది.” అంటూ నా తల మీద చిన్నగా కొట్టి కాఫీ గ్లాసు తీసుకెళ్ళింది మళ్ళి వేడి చేయటానికి.. నేను నాలుక కర్చుకున్నాను.. ధ్యాస మళ్ళించుకోదనికి అత్తయ్య వళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళాను..
అత్తయ్య సమాన్లు సద్దుకుంటూ ఉంది.. అత్తయకి ఇద్దరు పిల్లలు.. ఒక పప. ఒక బాబు.. పప పెద్దది.. కాని ఇద్దరూ నా కన్న చిన్న వళ్ళే.. వళ్ళు రాలేదు ఫుంక్షన్ కి స్కూల్ వల్ల.. అత్తయ్యతో కాసేపు ముచ్చట్లు పెట్టి నా రూంకి వెళ్ళాను..

ఏవేవో ఆలోచనలతో పిచ్చెక్కిపొయింది.. స్నానం చేసి వచ్చాను.. స్నానం చేస్తున్నంత సేపు రాత్రి జరిగిన సంఘటనలే కళ్ళ ముందు మెదల సగాయి.. స్నానం చేసి రాగానే నిద్ర పట్టేసింది. అలా చాలా సేపే పడుకున్నట్టు ఉన్నాను.. అమ్మ వచ్చి లేపింది.. ” ఏంటే ఈ టైం లో మళ్ళి నిద్రా. రాత్రి పడుకొలేద మీరు.. సినిమాలు చూడటం బాగా అలవాటైంది మీ ఇద్దరికి. ” అని లేపింది.. టైం చూస్తే 12 ఐంది.. నెనౌ లేచి కిందకు వెళ్ళాను.. అత్తయ్యా వళ్ళు భొజనం చేసి బయల్దేరుతూ ఉన్నారు.. నేను వళ్ళకి వీడుకోలు చెప్పి మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను.. మళ్ళి సాయంత్రం అయింది ఇంటికి వచ్చి.
ఇంట్లో ఇంక పిన్ని వాళ్ళు ఉన్నారు.. పిన్ని మా తమ్ముడి తో వచ్చింది.. మా బబాయి రాలేదు. ఆయన సధారణంగా ఎక్కడికీ అంత రారు. మూడు రోజులబట్టి ఇంట్లో చుట్టాలు ఉండటం వల్ల ఇల్లంతా చిందర వందర గా ఉంది.. నాకు ఇల్లు నీట్ గా ఉండటం చాల ఇష్టం..
అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి “అమ్మా.. ఇల్లు సద్దుదామా చాలా చిరాకుగా ఉంది.” అని అడిగాను.. దానికి అమ్మ.. ” ఇప్పుడు కాదులేవే.. రేపు పిన్ని వళ్ళూ వెళ్ళీపోతారుగా.. అప్పుడు సద్దుకుందాం.” అంటూ హాల్ లో ఉన్న దీవాన్ మీద నడుము వాల్చింది. పిన్ని వళ్ళు అన్నయ్య రూం లో పడుకుంటున్నారు. అందుకని ఇవాళ కూడ అన్నయ్య నా రూం లో నే పడుకుంతాడు.. ఆ విషయం తెలియంగానే వళ్ళు జలదరించింది.. అలా సాయంత్రం టీవీఈ చూస్తూ గడిపేసాను. అన్నయ్య కూడ ఇంట్లో లేడు. వాడు ప్రతి రోజూ సాయంత్రం క్రికెట్ కోచింగ్ కి వెళతాడు.. వాడికి క్రికెట్ అంటే పిచ్చి. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంచుమించు 8 ఔతుంది.
9 అయింది. అయినా అన్నయ్య ఇంకా రాలేదు. అమ్మకి ఖంగారు మొదలైంది.. మా అమ్మ చాల ఖంగారు మనిషి.. మమూల్గా జరగల్సింది జరగలేదు అంటే ఖంగారు పడిపోతూ ఉంటుంది.. నన్న చాల కూల్ మనిషి. “వస్తాడు లే కుమారి.” అని నన్న అమ్మకి సద్ది చెబుతున్నాడు.. అసలు ఖంగారు విషయమేమిటి అంటే అన్నయ్య పోరు భరించలేక నన్న అన్నయ్యకి ఒక మోటర్ సైకిల్ కొన్నారు.. అది అమ్మకి ఇష్టం లేదు. అందుకని వాడు ఒక 10 నిమిషాలు ఆల్స్యంగా వచ్చినా ఇల్లు పీకి పందిరేస్తుంది.. అలాంటిది వాడు మమూల్గ వచ్చే టైం కన్న ఒక ఘంట లేట్. అందరం అన్నయ్య గురించి ఎదురు చూడసాగాము.. 9 20 కావస్తుండగా అన్నయ్య వచ్చాడు.. అమ్మ వాడికి చివాట్లు పెట్టింది. నన్న ఆపకపోతే వాడిని కొట్టెస్తుందేమో అనిపించింది.. వాడు వెళ్ళి స్నానం చేసి రాగానే అందరం భొజనం చేసాము.. భొజనాలు అయ్యాక కాసేపు అందరం కారం బోర్డ్ ఆడాము..
రాత్రు 11 అవుతుందగా నాకు బాగ నిద్ర వస్తోందని చెప్పి నేను లేచి ” అందరికీ గుడ్ నైట్. నాకు నిద్ర వస్తోంది.. నేను వెళ్తాను” అని పైకి వెళ్ళబోయను..
అన్నయ్య కూడా వెంటనే ” నేను పడుకుంతా ఇంక. గుడ్ నైట్ ” అని చెప్పి నాతోపాతు పైకి నడవసాగాడు..
అమ్మ అన్నయ్యని ఆపుతూ ” ఒరేయ్. నువ్వు ఇంకా పైన దేనికి. పిన్ని ఒక్కతే ఉంది కద తమ్ముడితో నీ రూం లో.. అక్కడే పడుకో.. చోటు సరిపోఅతుంది కద. నేను మీ పిన్నికి చెప్తాను లె. ” అని వాడి రూం వైపు నడిచింది.
పిన్ని బెడ్రూం డోర్ దగ్గరకి వేసి పడుకొని ఉంది. మా తమ్ముడూ పిన్ని కి ఆనుకొని పడుకొని ఉన్నాడు.. నిజంగానే అక్కడ ఇద్దరు పడుకునే చోటు ఉంది. అన్నయ్య ఏమి చెప్పలేక సరే అని అక్కడే పడుకున్నాడు.. నేను కొంచం దిగాలుగ నా రూం కి వెళ్ళాను. వెళ్ళి మంచం మీద వాలాను కాని నిద్ర పట్టడం లేదు..
అన్నయ్య రావత్లేదు అని కొంచం బాధ వేసింది. ఇల ఐతే రొజూ కష్టమే. పొనీ అమ్మా నన్నగారు పడుకున్నాక అన్నయ్య ని నా రూం కి రమ్మంటే మంచిది కదా అని అనుకున్నా. కాని రోజు అదే పరిస్తిథి అవుతుంది అని మళ్ళీ కొంచం దిగులు వేసింది. ఏదొ ఒకటి చేద్దాం లే అని అనుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాను.. అంతలో అన్నయ్య వచ్చాడు. వచ్చి అమంతం నన్ను వాటేసుకొని అల్లుకుపోయాడు.. ఇనేముంది నేను ఆనందం తో పొంగిపోతూ వాడికి సహకరించాను..
ఒక 20 క్షణాలలో నా వంటి మీద నూలు పోగు కూడా లేదు.. అన్నయ్య తల నా కళ్ళ మధ్యలో, నాలుక నా పూకు లోపలకి వెళ్ళిపోయాయి.. నేను సుఖం తో నా నడుముని గాలి లోకి ఎగరేస్తూ వాడి తలని నా పూకు మీదకి గట్టిగా వత్తుకున్నాను.. అన్నయ్య ఒక ఒక 10 నిమిషాలు నాకేసరికి నాకు మళ్ళీ నిన్నటిలాగ ఏదో ఐపోయింది. నా రసాలని కార్చేసుకున్నాను. అన్నయ్యా మొహం ఆనందం తో వెలిగిపోయింది.. నా రాసాలనన్నీ తన నాలుకతో నాకుతూ నా పూకు ని క్లీన్ చేసాడు.
చాలా ఆవేసం తో ఉన్నాడు. తన మొడ్డ ని బైటికి తీసి చేతి తో పట్టుకొని ఊపుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. వాడు నన్ను నగ్నంగా మార్చి న పూకు నాకుతున్నప్పుడు వాడి కాళ్ళు నా వైపు పెట్టి చేసాడు.. అదే 69 పొసిషన్.. కాని వాది నడుము నా మొహం దగ్గరగా కాకుండా కొంచం దూరం లో ఉంది. నా చేతులకి సులువుగా అందే దూరం లో.
అన్నయ్య ఏమొ వాడి షార్ట్ విప్పేసి తన బలిసిన మొడ్డని చాల ఫాస్ట్ గా ఊపుతూ ఇంక నా పూకుని ముక్కు తో రుద్దుతూ వాసన పీలుస్తూ ఉన్నాడు. నాకు మొదతి రోజు కన్న వాడి మొడ్డ దగ్గరగా కనిపిస్తోంది.. అందులోనూ వాడి ఊపుడుకి గుండు ఎర్రగ మెరుస్తూ పోతూ ఉంది. నా చేతులు అప్రయత్నంగా వాడి తొదల మీదకి వెళ్ళి అక్కద రాస్తున్నాయి.. కళ్ళు మాత్రం అన్నయ్య మొడ్డని వదిలి వెళ్ళను అంటూ గొడవ చేయసాగాయి..
అన్నయ్య మత్తుగా మూలుగుతూ ” ఒసేయ్ నా బంగారు ముండా. ఎంత కసిగా ఉంటావే నువ్వు. నీ పూకు వాసన చూస్తూ బతికేస్తానే. ఎంత కమ్మగా ఉందే” అంటూ నా పూకు పెదాలని బాగ విడదీసి లొపల ముక్కు పెట్టీ గట్టిగా వాసన చూసాడు..
అల చేసే సరికి నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది. నా కాళ్ళని ఇంక బాగ వెడం చేసి ” బాగా చూస్కో అన్నయ్యా. నా పూకు నీ సొంతం. ” అని అంటూ పరవసించి పోయాను.
అన్నయ్య ఊపుడుకి తన వట్టలు (నాకు వాటిని వట్టలు అంటారని తరువాత తెలిసింది. కాని వెరే ఎల వివరించాలో తెలియక అదే పదం వాడుతున్నాను) ఊగుతూ వాది తిదలకి కొట్టుకుంటున్నాయి. నాకు తెలియకుండానే నా చేతులతో వాతిని పట్టుకొని మెల్లిగా నొక్కాను. అల చేయగానే అన్నయ్య నా తొదల మధ్యలో నుండి తల తీసి తన మొడ్డ కేస్తి చూస్తూ తన రసన్ని కక్కేసాడు. ఎంత ఫోర్స్ గ వచ్చిందంతే వాడి రసం వచ్చి నా జుట్టు మీద కొంచం మొహం మీద కొంచం పడింది. బెడ్ అంతా కూడా పడింది. నేను అది చూసి షాక్ అయ్యాను.. ” ఏంటన్నయ్య ఇది.. ఇల వచ్చింది.. ” అంటూ లేవబొయాను. వాదు నన్ను ఆపి తన మొడ్డ ని ఇంక ఊపుకుంటూ మొత్తం కారేదాకా నన్ను కదలనివ్వలేదు. అల రెందు సార్లు వచ్చి నా మొహం మీద పడి జిగట గ ఉంది నా మొహం. నేను ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే ఉన్నాను. వాడి మొడ్డలో నుంచి 4-5 సార్లు రసం చిమ్మింది. నా జుట్టు, నా సళ్ళు అన్ని వాడి రసం తో నే తదిసిపోయాయి. అల ఒక 5 నిమిషాలు గడిచాయి. అన్నయ్య అప్పుడూ తెలివి లోకి వచ్చాడు. “సారి ర బంగారం. తట్టుకోలెకపోయాను.” అంటూ నన్ను ఎత్తుకొని బాత్రూం కి తీసుకొని వెళ్ళి, నా మీద పడ్డ వాడి రసాన్ని సుభ్రంగా కడిగాడు. మళ్ళి నన్ను ఎత్తుకోని తీసుకొచ్చి మంచం మీద పడుకోబెట్టి నా తవల్ తెచ్చి నన్ను బాగ తుదిచాడు. నా కాళ్ళనుంచి తల వరకు ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నాడు.. నేను స్వర్గం లో ఉన్నను.. అలా చేస్తూ మళ్ళి నా పూకు మీదకి వచ్చి ఆగి అక్కద నాకడం మొదలు పెట్టాదు.. నేను అన్నయ్య తలలో వేళ్ళతో రాస్తున్నాను. అన్నయ్య ఒక 2 నిమిషాలు అక్కడ ముద్దులు పెడుతూ పైకి వచ్చి పక్కన పడుకొని తన చేయి నా సళ్ళ మీద వేసి మెల్లిగా నిద్రలోకి జారుకున్నాడు..
అన్నయ్య నిద్ర పోయాడు కాని నాకు అన్నయ్య తో ఇల చేయించుకోవడం బాగ అలవాటు ఐపొయింది అనిపించింది. రేపు పిన్ని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే అన్నయ ఇంక తన రూం లో నే పడుకుంటాడేమో. అప్పుడు రొజూ ఇల అందరు పడుకునే దాక ఆగి కలుసుకోవాలి. పైగా ఇద్దరం సుఖం పొందాక కలిసి పడుకొవడం లో ఉన్న త్రుప్తి విడిగ పడుకొవడం లో ఉండదు అనిపించింది. దీనికి ఒకటే మార్గం. అన్నయ్య నా రూం లోనే పడుకోవాలి రోజూ.. అది ఎలా కుదురుతుంది. ఇలా ఆలోచనలతో ఎప్పుడు నిద్ర పట్టేసిందో తెలియదు.

తెలవారుజామున మెలకువ వచ్చింది.. చూస్తే టైం 4:20 అయింది. నేను బాత్రూం కు వెళ్ళి వచ్చి బట్టలు తొదుకొన్నాను. మళ్ళీ నిద్ర పోదామని ప్రయత్నించినా ఎందుకో నిద్ర పట్టలేదు.. రాత్రి ఆలోచనలు మళ్ళి మొదలయ్యాయి.. అన్నయ్య నాతో నే పడుకునేలా ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. కొన్ని రోజులు ఇలానే సీక్రెట్ గా కలుసుకొందామ అని అనుకున్నాను.. కాని ఎందుకో అలా నా మనసుకి నచ్చట్లేదు.. అన్నయ్య నాతో నే పడుకోవాలి. కాసేపు ఉండి వెళ్ళిపోవడం కాదు. కాసేపయ్యక అనిపించింది.. అన్నయ్య నా రూం లో పడుకోవడానికి అమ్మ ఎందుకు అడ్డు పడుతుంది.. మేము ఇలా చేస్తున్నమని అమ్మకి ఏమి అనుమానం రాడానికి వీలు లేదు.. ఒక వేళ అనిపించిన అది తనదె తప్పు అవుతుంది అల అలోచిస్తునందుకు. మేము తనకి రెడ్ హాండెడ్ గా పట్టుపడకుండా ఉంటే అది చాలు. రాత్రి కూడా అమ్మ అన్నయ్య ని తన రూం లో పడుకోమంది.. ఇప్పుడు నా రూం లో చూసి ఎలా రేక్ట్ అవుతుందో చుద్దాం.. అని ఒక తెగింపు వచ్చేసింది.. శరీర సుఖం కోసం ఎంతకు తెగించాను అని నేనే ఆశ్చర్య పోయాను.. ఎదో ఒక దారి దొరికేసరికి వెతికినా రాని నిద్ర మళ్ళి వచ్చేసింది.. నిద్ర పోయాను.. మళ్ళి 7 కి లేచాను. అన్నయ్య లేచి బట్టలు వేసుకుంటున్నాడు.
నేను మత్తులో ” అదేంటి అన్నయ్యా. ఇవాళ ముందే లేచావు. రోజూ ఎంత లేపిన లేవవు కదా” అని నా కళ్ళు నలుపుకుంటూ అడిగాను..
“అది కాదు రా బంగారం. మళ్ళి అమ్మ వచ్చి చూస్తే తిదుతుంది. అందుకే నా రూం కి వెళ్దామని లేచాను ” అంటూ కంగారు గా తన షార్ట్ వేసుకున్నాడు.
నేను చిన్నగా నవ్వుకున్నాను.. అన్నయ్య కి కూడా అదే భయం అన్నమాట.. అనుకున్నాను.. నాకు అప్పుడు అనిపించింది. మా ఇద్దరికీ అలానే భయంగా ఉంది.. ఎందుకంటే మేము ఏదో తప్పు చేస్తున్నాం అని మా మనసుల్లో ఉంది. బయటకి కనిపించకపోయిన అది కచ్చితంగా ఉంది. మా కామ కోరికలు ఆ భయాని జయించినాయి.. మనసులో ఏ భయం లేనప్పుదు ఒక అన్న చెల్లి కలిసి ఒకే గది లో పడుకుంటాము అని ఇంట్లో అమ్మ దగ్గర చెప్పడానికి భయం దేనికి. అసలు ఎంతమంది 3 బెడ్రూం ఇంట్లో ఉంటారు.. మిగతా వాళ్ళు రూంస్ పంచుకోవల్సిందే కదా.. అందుకే నాలో ఉన్న భయం వదిలేసి అమ్మకి చెప్పలి అని అనుకున్నాను.
బయటికి వెళ్తున్న అన్నయ్య చేయి పట్టుకొని ఆపాను. “ఏమీ కాదు లే అన్నయ్యా. ఇక్కడే పడుకో రా.. అమ్మ ఏమి అనదు లె. నేను చూసుకుంటాను లె” అన్నాను.. మళ్ళి గుర్తొచ్చి.. “ఆ తలుపు లాక్ తీసేసి రా అన్నయ్యా.” అని చెప్పాను..
వాడు ” నేను నిన్న లాక్ వేయడం మర్చిపోయాను లే” అని వచ్చి మంచం ఎక్కుతూ నా మీద వాలాడు..
” అమ్మొ అన్నయ్యా.. కొంప మునిగేది” అంటూ వాడిని హత్తుకొని ఒక ముద్దు ఇచ్చాను..
నేను లేచి బాత్రూం కి వెళ్ళాను.. వాడు మళ్ళీ నిద్రపోయాడు.. అమ్మ వచ్చినప్పుడు నేను బాత్రూం లో ఉన్నాను.
అన్నయ్య ని చూసి వాడిని లేపుతూ ” ఎరా నువ్వు ఇక్కడకి ఎప్పుడొచ్చావు. కింద పడుకోలేదా ” అని అడిగింది.. గొంతులో కోపం ఏమి లేనట్టు ఉంది.. నేను బాత్రూం నుంచి వచ్చి “నేనే రమన్నాను లే . అమ్మా.. వాడిని పడుకోని.. రాత్రి ఇద్దరం సినిమా చూసాము ” అని చెప్పాను..
అమ్మ ” బవుందే.. సరే .. త్వరగా కిందకి రా. కాఫీ కలుపుతాను” అంటూ వెళ్ళీపోయింది.. నాకు నేనే చాల ముద్దొచ్చాను.. అమ్మ ఏమి అనకపోయెసరికి బాగ మానేజ్ చేసాను అని మురిసిపోయాను..
ఆ రోజు పిన్ని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు.. ఇల్లంతా సద్దాము నేను అమ్మ కలిసి. ఆ రోజు బాగ అలిసిపోయాను నేను..
రాత్రి భొజనాలు చేస్తున్నాప్పుడు అమ్మ నాన్నతో ” ఏవండీ. వీళ్ళిద్దరూ రాత్రంతా సినిమాలు చూడటం పొద్దున లేట్ గా లేవడం అలవాటు చేసుకుంటున్నారు..” అని మా మీద కంప్లైంట్ చేసింది..
నేను వెంటనే” అబ్బ రోజు ఏమి చూడట్లేదమ్మ. నువ్వు అన్నావు కబట్టి, ఇవాల్టినుంచి రోజు చూస్తాంలె. ” అని అన్నయ్య తో” అన్నయ్యా నువ్వు రోజు రావా. అమ్మ చెప్పినత్తు సినిమాలు చూద్దాం..” అని వాడితో అన్నాను.
దానికి అమ్మ కోపం తెచ్చుకొని ” నీకు బాగ ఎక్కువ అయింది ఈ మధ్య” అని తిట్టింది..
ఇవన్ని చూస్తూ నాన్న “పోనిలేవే కుమారి. వాళ్ళిద్దరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు కాదు. పైగ ఇద్దరు బాగ చదువుకుంటారు. నువ్వు చిన్న చిన్న విషయాలు ఎందుకు అంత పట్టించుకుంటావు. పిల్లల్కి ఎలా ఇష్టం ఉంటే అలా ఉండనీ.. ” అని అమ్మకి సర్ది చెప్పి
మళ్ళి నాతో” అమ్మతో అల మాట్లాడటం తప్పు.. అమ్మ ఏమి చెప్పినా మీ కోసమే కద. మీ ఇష్టాలకు మేము అడ్డు రాము.. సరేనా.. మీరు బాగ చదువుకొని పైకి వస్థే అదే మాకు త్రుప్తి.. ” అని మాకు చెప్పారు..
నేను వెంటనే లేచి వెళ్ళి అమ్మని వెనకనుంచి పట్టుకొని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకొని ” సారీ అమ్మా.. ఇంకెప్పుడూ అలా అనను” అని వచ్చి నా ప్లేట్ దగ్గర కూర్చున్నాను..
భొజనాలు అయ్యాక అమ్మకి వంటిల్లు క్లీన్ చేయడంలో సాయం చేసను.. తరువాత అందరం టీవీ చూస్తూ ఉన్నాము.. అదే మంచి అవకాసం అనుకున్నాను..
“అమ్మా.. అన్నయ్య రూం ని గెస్ట్ రూం గా మారుద్దాం. అన్నయ్య నాతోనే పడూకుంటాడులె.. ” అని చెప్పాను.
అమ్మ దానికి ” అదేంటే కొత్తగా. నువ్వే గా నీకు సెపరేట్ రూం కావలి అని గొడవ పడి మరీ కట్టించుకున్నావు.. ఇప్పుదేంటి ఇలా” అని ఇల్లు కట్టించినప్పుడు నేను చేసిన గొడవ గుర్తు తెచ్చుకొని అన్నది..
నేను వెంటనే ” నేను గొడవ చేసింది నా రూం నాకు నచ్చినట్టు ఉండాలి అని.. అంతే కాని నేను మాత్రమే ఉండతానికి కాదు. మీరే వాడికి ఇంకొ రూం అని కట్టించారు.. నేను ఏమి అనలేదు..” అని చెప్పాను. నా సమయస్పూర్తి కి నేనే మురిసిపోయాను..
మళ్ళీ నేనే “అన్నయ్య నాతో ఉంటేనే బాగుంది. ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పడుకుంటాం.. ” అన్నాను..
అమ్మ దానికి ” ఎదో ఒకటి చెయండి. మళ్ళీ 2-3 వారాలు అయ్యాక నువ్వే అలా వద్దు అంటావు.” అని అంది.
నేను అన్నయ్యా కాస్థ ఊపిరి పీల్చుకున్నం. అమ్మ ఇంత ఈజీ గా ఒప్పుకుంటుందని నేను కూడా అనుకోలేదు.. ఇంక చెప్పేదేముంది రాత్రి అవగానే మా రూం లో మా రాసలీలలు మమూలు ఐపోయాయి.

ఆ రోజు నుంచి మేము రెక్కలు వచ్చిన పక్షుల లాగా, స్వేచ్చ తో రెచ్చిపోయాము. రోజూ నేనూ అన్నయ్యా పడుకునేముందు, అన్నయ్య నా పూకు నాకి నాకి కార్పించదం. అలనే నా తొదల మధ్య వాసన పీలుస్తూ అన్నయ్య కార్చుకోవడం మామూలైపోయింది.. అప్పటివరకూ అన్నయ్య నోటికి నా పూకు ఇవ్వడమే గాని అన్నయ్య మొడ్డ నేను నొటిలోకి తీసుకోలేదు. అలా తీసుకుంటారు అని కూడా తెలియదు అప్పట్లో నాకు .. (ఇప్పుడేమో మొడ్డ చీకడానికి ఏమైనా చేస్తాను.. ).. ప్రతీ దానికీ టైం ఉంటుంది అన్నట్టు, ఆ రోజు కూడా వచ్చింది..
ఒక రోజు నేను అన్నయ్యా మమూలుగానే , నా పూకు బాగ నాకించుకొని కార్చుకున్నాక అన్నయ్య తన మొడ్డని ఊపుకుంటూ ఉంటే నా చేతులతో పట్టుకోవడం నేను చేసేదాన్ని.. కాని ఆ రోజు ఎందుకు అనిపించిందో తెలియదు.. బహుశా అది శ్రుష్టి కార్యం కాబోలు.. అన్నయ్య మొడ్డ న మొహానికి దగ్గరగా ఉంది. అన్నయ్య ఊపుడుకి కనిపించీ మాయమౌతున్న తన గుండు, ప్రీ కం తో తదిసి, ఎర్రగా నిగ నిగా మెరిసిపోతూ ఉంటే ఎందుకో దాన్ని ముద్దు పెట్టుకోవాలని అనిపించింది.. నేను కొంచం ముందుకు వంగుతూ తోలు వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎర్రగ్గా మెరిసే ఆ గుండు మీద “చుప్. చుప్” మని రెండు ముద్దులు పెట్టేసాను.. దానికి అన్నయ్యకి నచ్చిందేమో, ఒక్క సారి గా ” ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్.. ” అని అరుస్తూ నా మొహం మీద చిమ్ముతూ కార్చుకున్నాడు. ఆ రోజు వాడు కర్చినంత ఎప్పుడూ కార్చలేదు.. వాడి వీర్యము నా మొహమంతా ఒక ఫేస్ పాక్ లాగ అంటుకుపోయింది. మొహం మీద మొత్తం ఉండేసరికి ఊపిరి పీల్చుకోడానికి కాస్త నోరు తెరిచాను.. పెదువల మీద ఉన్న తన రసం కాస్త నోటిలోకి జారి నాలుకకి తగిలింది.. అదొక రకంగ వగరు గా, ఉప్పగా, ఉంది. చెప్పడం కొంచం కష్టమే కాని ఆ రుచి నాలుక కి కొత్తదవదం వల్ల ఒక్క సర్రి తూ తూ అని ఉమ్మెసాను. లేచి బాత్రూం కి వెళ్ళి నా మొహమంతా సుభ్రంగా కడుకొని వచ్చాను..
బాత్రూం నుంచి వస్తున్న నన్ను చూసి అన్నయ్య ” అబ్బ. నా ముద్దుల పూకు రాణి.. నిన్ను ఇలా బోసి మొలతో నడుస్తూ ఉండటం చూస్తాను అని అస్సలు అనుకోలేదు. నా కనులకు విందు చేసినందుకు నీకు, నీ అందానికి నేను జీవితంతం దాసోహం నా బంగరం.” అని అంటూ నా వంక చుస్తూఉ ఉన్నాడు..
అప్పటివరకూ లేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది.. “చీ.. పో అన్నయ్యా.” అని అంటూ మంచం మీదకి ఎక్కి దుప్పటి కప్పుకున్నాను..
అన్నయ్య నా దుప్పట్లో దూరుతూ “ఎందుకే నా రాణికి అంత సిగ్గూ.. పూకు అంతా కమ్మగా నాకించుకొని, అడగకుండానే మొడ్డ ని నోటికి అందించుకున్న నా బంగారమేనా సిగ్గు పడేది.” అంటూ రెత్తించి చెప్పాడు..
నేను సిగ్గు పడుతూ నా మొహం దిండులో దాచుకొని ఉన్నను.. వాదు నా మెద నుంచి నడుము దాక ముద్దులు పెట్టి మళ్ళీ నా తొదలను విడదీసి, అప్పటికే కార్చుకున్న నా పూకు లొ నాలుక పెట్టి నాకడం మొదలు పెట్టడు.. నేను అన్నయ్యకి బాగ సహకరించాను నా కాళ్ళు బాగా వెడం చేసి.. కాని ఈ సరి వాదు నా పూకంథ సుభ్రంగ తన నాలుక తో క్లీన్ చేసి, పైకి వచ్చి నా సళ్ళ మీద తల పెట్టుకొని అలానే నిద్రపోయాడు..
నేను ప్రతీ రోజూ 5 30 కి అలారం పెట్టుకొని లేచి బట్టలు వేసుకొని, అన్నయ్య కి తన షార్ట్ తొడిగి, మళ్ళీ పడికోవడం అలవాటు చేసుకున్నాను.. అమ్మకి దొరకనంత వరకు మాకు ఏమి ప్రాబ్లెం ఉండదు అని నేను ఏ చాన్స్ తీసుకోదల్చుకోలేదు.. అన్నయ కేమో నిద్ర ఎక్కువ.. అంత తొందరగా లేవడు. వాడిని లేపాలంటే పాపం అమ్మ చాల కష్టపడుతూ ఉంటుంది. అమ్మ వెళ్ళగానె మళ్ళీ పడుకుంటాడు. నాకు కూడా నిద్ర ఎక్కువే కాని అన్నయ్య అంత కాదు.. సొ పొద్దునే లేచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం నేను నా భుజాల మీద వేసుకున్నాను.
అలవాటు ప్రకారం ఆ రొజు ఉదయం కూడ 5 30 కి అలారం మోగడం తో నిద్ర లేచాను. అలనే బోసి మొల తో బాత్రూం కెల్లి వచ్చాను. నా నైటీ తొడుకున్నాను. అన్నయ్య షార్ట్ తొడుగుదాం అని మంచం పక్కన నేల మీద పడీ ఉన్న వాడి షార్ట్ తీసుకొని వాడు పడుకున్న వైపుకి నడిచాను.. వాడికి వంటి నిండా దుప్పటి కప్పుకునే అలవాటు..సొ వాడి కాళ్ళ మీద నుంచి దుప్పటి తప్పిస్తూ పైకి లేపను వాది నడుము దాక. రాత్రి వాడిది నోట్లో పెట్టుకున్నందుకో లేక నాకు ఆ క్షణం లో మూడ్ వచ్చిందో, అన్నయ్య మొడ్డని ఒక సారి చూడాలి అని అనిపించింది.. లేచి వెళ్ళి లైట్ వేసి వచ్చాను. ఆ లైట్లొ వాది మొడ్డ ని చూస్తూ అల శిల లాగా ఉండిపోయాను. రొజూ రాత్రి మేము చిన్న లైట్ వేసుకొని చేస్తాం.. ఇప్పుడు పెద్ద లైట్ వేసాను. వాడికి కూడా అక్కడ వెంట్రుకలు కాస్త ఉన్నాయి. వాది మొడ్డ చిన్నగా మెత్తగ్గా భలే ముద్దొస్తోంది. నేను నా చేయి చాపి వాడి మొడ్డ ని పట్టుకున్నాను.. నేను అలా పట్టుకోగానే అన్నయ్య కొంచం కదిలాడు. నేను వాడు లేస్తాడేమొ అని చేయి తీసేసాను. అప్పుడు అనిపించింది. అదేంటి అన్నయ్య లేస్తే ఏమి జరుగుతుంది.. నేను ఎందుకు భయపడుతున్నాను అని నా తల వెనక నేనే ఒకటి చిన్నగా కొట్టుకున్నాను. మళ్ళీ వాడి మొడ్డ ని పట్టుకొని మెల్లిగా ఊపాను. వాదిది చిన్నగా ఉంది కనుక చేతిలో సరిగ ఉండటం లేదు. వాడిది గట్టి పడితే 6″ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పసి పాప లాగ 2.5″ మాత్రమే ఉంది. చాల ముద్దొచ్చింది. ముందుకి వంగి దాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాను.. అల ఒక 2 నిముషాలు చేసానో లేదు వాడిది కాస్త గట్టి పడుతోంది.. నేను చూస్తూ ఉండగానే అది పెరిగిపోయింది. 4-5 నిముషాలలో ఫుల్ల గట్టిగా ఐపోయింది.. అన్నయ్య మళ్ళి కాస్త కదిలి ఏదొ సౌండ్ చేసాడు. బహుసా మూలిగాడేమో అనుకున్నా..
నేను వాది బిగిసిన మొడ్డ వైపు కళ్ళార్ప కుండా చూస్తూ ముందుకి వంగి వాడి మొడ్డ ని ఊపడం మొదలు పెట్టాను. నాకు కొత్త కావడం వల్ల తన మొడ్డ తోలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి తన ఎర్రటి గుండు బయట పడింది. అది చూడగానే నేను అప్రయత్నంగ, నోటిని తళ తళ మెరిసే ఆ గుండు కి ఆనించి “చుప్” మని ముద్దు పెత్తాను. నాకు ఎందుకో అల చేయగానే వాది గుండు ఇంకా లావయింది అనిపించింది. అల చేయాలని ఎందుకు అనిపించిందో తెలియదు. వాడి మొడ్డ ని నోట్లోకి తోసేసుకున్నాను. వాది గుండు వరకూ నా నోటిలోకి వెళ్ళింది. ఆ అనుభుతి నేను మాటల్లో చెప్పలేను. నాకు ఆ ఫీలింగ్ చాల నచ్చింది. నా పూకులో తది తది అయిపోయింది. అలనే వాడి మొడ్డ ని బయటకి తీయకుండా నా నాలుకతో వాడి గుండు చుట్టూ రాసాను..
అప్పటి వరకు లేనిది, సద్దన్ గా కాస్త ఉప్పుప్పగా తగిలింది నాలుక కి. కార్చుకున్నాడేమొ అని వెంటనే వాడి మొడ్డ ని నోటిలో నుంచి బయటకి తీసాను.. కాని వాడు ఏమి కార్చుకున్నట్టు లేదు.. ఎందుకంటే వాడు కార్చుకోవడం అప్పటికే నేను చాల సార్లు చూసాను. తెల్లగా చిక్కగా ఉంటుంది. కాని అలా ఏమి లేదు.. అలా చూస్తూనే ఉన్న కాని నా చేతులు మాత్రం తన మొడ్డ ని ఊపడం మానలేదు. అలా ఊపుతూ పైకి వచ్చినప్పుడు గమనించాను. అన్నయ్య మొడ్డ కన్నం కొ నుంచి ఏదో నీళ్ళ లాగ వచ్చింది. కాని అది అన్నయ్య కార్చుకునే రసం లాగా లేదు.. ఏంటో అది అని అనుకున్నాను. కాని ఎందుకో నా కుడి చేతి చూపుడు వేలితో ఆ కన్నం దగ్గర వచ్చిన రసం తాకి చూసాను. అది నా వేలికి అంటుకుంది.. చూడటానికి నీళ్ళలాగా ఉంది కాని అంత పల్చగా లేదు.. ముట్టుకుంటే నూనె లాగ కొంచం చిక్కగానే ఉంది.. నా వేలికి ఉన్న ఆ రసాన్ని బొటన వేలితో రాస్తూ నా ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని వాసన చూసాను.. ఏదో వాసన ఉంది.. చెప్పడం కష్టం. కాని అది చెడు వాసన లాగ అనిపించలేదు..
అల ఎందుకు అనిపించిందో కాని వెంటనే నా నాలుకని బయటికి తెచ్చి అంచుని నా చూపుడు వేలికి అంటిన రసం తగిలించాను. కాస్త ఉప్పగా ఉంది. కాని సరిగ్గ తెలియలేదు. మళ్ళి నా వేలు మొత్తం నోటిలో పెట్టుకొని వేలికి ఉన్న రసం అంతా పీల్చుకొని చూసాను. ఉప్పగా ఉంది అంతే తెలుస్తోంది. ఎంటో లె అని మళ్ళీ అన్నయ్య మొడ్డ ని పట్టుకున్నాను. మళ్ళి ఊపడం మొదలు పెట్టాను.. ఆ రసం కాస్త కాస్త వస్తోంది.
ఇలా కాదు అని అన్నయ్య మొడ్డ ని అడుగు నుంచి పైకి గట్టిగా వత్తుతూ పైకి తెచను చేతిని.. కన్నం లోనుంచి ఈ సారి ఆ రసం కొంచం ఎక్కువే వచ్చింది. అది ఎక్కడికి పారిపోతుందో అన్నట్టు అమంతం నా నోటిని అన్నయ్య మొడ్డ ని కప్పెస్తూ గుండు ని నోటిలోకి తీసుకుంటూ గత్తిగ పీల్చాను. ఈ సారి బానె వచ్చింది నోటిలోకి. నాకు అది చాలా నచ్చింది. (రుచి గురించి వివరించలేను..దాన్ని ప్రీ కం అంటారు అని తరువాత తెలుసుకున్నాను) ఇంకా ఇంకా కావలని పించింది. వాడి మొడ్డ ని వెఘంగా ఊపుతూ నా నోటిని వాది గుండు మీద పెట్టి గట్టిగా పీలుస్తూ ఉన్నాను.. అలా చేయడం లో వాడి మొడ్డ అప్పుడప్పుడూ ఇంకా నా నోటిలోకి తొసుకుపోతూ ఉంది. నాకు అది మొదటి సారే అయినా నాకు ఆ ఫీలింగ్ చాల బాగుంది. అన్నయ్య మొడ్డని బయటికి తీయలి అనిపించలేదు. అలానే నోటిలోనే ఉంచుకొని చేతిని ఫాస్ట్ గా ఊపుతున్నాను.
ఎవరో చెప్తే విని చేసినట్టు, నా చేతిని ఊపడం తగ్గించి నా తలని పైకీ కిందకీ ఊపుతూ అన్నయ్య మొడ్డ ని ఎంత పడితే అంత వరకూ నోటిలోకి తీసుకుంతున్నాను. అలా బహుసా ఒక 40 క్షణాలు చేసనో లేదొ అన్నయ్య ” అమ్మాహ్.. ఆహ్. ” అనుకుంటూ నిద్రలోనే కలవరిస్తూ నా నోట్లో కార్చుకున్నాడు..
అప్పటివరకూ మొడ్డ ని బయటికి రానివకుండా ఉన్నందుకేమొ, అన్నయ్య నా నోటిలో కార్చుకుంటున్న బయటికి తీయాలి అని ఆలోచన రాలేదు. వాడి రసం నా నోటిని నింపేసింది. కాస్త పెదువల సందులలో నుంచి బయతికి వస్తొంది. నాకు కాస్త ఊపిరి ఆడుతునట్టు అనిపించింది. అ ప్రయత్నంగా గుటకలు వేసి తన రసాని మింగాను. కాస్త నోరు ఫ్రీ అయింది అనుకొని ఊపిరి పీల్చుకునే లోపే మళ్ళి ఇంకో ధార అన్నయ్య మొడ్డ కన్నం లో నుంచి వచ్చి నా గొంతుకి తాకింది. దానితో పొలమారింది. దగ్గు ఆపుకోలేక్ వెంటనే పైకి లేచాను అన్నయ్య మొడ్డ ని బయటికి తీస్తూ గట్టిగా దగ్గాను. పరిగెత్తుకుంటూ బాత్రూం కి వెళ్ళి నోరంతా కడుకొని బ్రష్ చేసుకొని బయటికి వచ్చాను.
అప్పుడు తెలివి లోకి వచ్చాను. టైం చూస్తే 6 20 అయింది. అమ్మ రాడానికి ఇంక కాసేపే ఉంది. వెంటనే ఒక గుడ్డతో అన్నయ్య మొడ్డని క్లీన్ చేసి వాడు కార్చుకున్న రసం కాస్త బెడ్షీట్ మీద పడింది.. అది కూడా తుడిచి, వాడికి షార్ట్ తొదిగి లైట్ ఆపెసి వచ్చి మంచం మీద పడుకున్నాను.
ఏమి జరిగిందో ఒక్క సారి కళ్ళ ముందు కదిలింది. అప్పుడు అనిపించింది..” చీ ఏంటీ అలా చేసాను నేను. అన్నయ్యది నోట్లో పెట్టేసుకున్నను. నోటిలొ కార్చిన అలానే ఉండిపోయి, పైగ మింగేసాను కూడా. ఎమన్న అవుతుందేమో. ” అని నాలో నేను ఆలోచనలలో పడ్డాను..
“కాని అలా చేస్తూ ఉంతే ఎంత బాగుందో. అన్నయ్య మొడ్డ నా నోటిలో అల పెరుగుతూ ఉండటం. పైకి కిందకి అంటుంటే అది నా గొంతుకి తగలడం చాల బాగుంది. అన్నయ్య రసం కూడా నోటికి బానే ఉంది. రాత్రి ఎందుకో నచ్చలేదు. కాని ఇందాక బానే ఉంది.” అని కాస్త మురిసిపోయనై సిగ్గేసి. ఎదై ఐతె అదె అయింది. అన్నయ్య కి కారెదాక చేసిన నేను కూదా బాగ ఎంజాయ్ చేసాను.
“అస్సలు ఇలా ఎవరైనా చేస్తారా. ఎవరు ఎలా చేస్తే మనకి దేనికి.. నాకు నచ్చింది. అన్నయ్యకు నచ్చుతుందో లేదో. వాడికి తెలియకుండానే రొజూ పొద్దునే చేద్దాంలే. ” అని నాకు నేనే సద్ది చెప్పుకున్నాను
మర్నాడు కాలేగి కి వెళ్ళాను కాని ఏమి చేయలేక్పోయాను. మధ్యానం తల నొప్పిగా ఉందని ఇంటికి వచ్చేసాను.. అమ్మ చేత మంచి కాఫీ పెట్టించుకొని తాగి పడుకున్నాను. మళ్ళీ సాయంత్రం 6 30 కి లేచాను. అన్నయ్య ఇంకా రాలేదు. నాకు ఎందుకో వాడిని గట్టిగా కౌగిన్లించుకొని పడుకోవాలి అని అనిపించింది. కాని ఏమి చేస్తాం. రాత్రి వరకు ఆగాలి అని అనుకున్నాను. కాసేపు అలా మంచం మీద అటూ ఇటూ దొళ్ళాను..
10 నిముషాల తరువాత నా రూం లోకి నాన్నగారు వచ్చారు.” అమ్మ సంజూ. లే అమ్మ.. నా బంగారు తల్లి లే.” అని నన్ను నిద్ర లేపుతున్నారు..
నేను ” లేచే ఉన్నాను నాన్న. ఊరికే బద్దకంగా ఉందని అలానే పడుకొని ఉన్నాను.” అంటూ లేచి కుర్చొని నాన్న చేయి పట్టుకొని మళ్ళి ఆయన భుజం మీద తల వాల్చి పడుకున్నాను. నాన్నగారు నా తల మీద చేయి వేసి నిమురుతూ.” తల నొప్పిగా ఉందంట, ఇప్పుడెలా ఉంది తల్లీ”. నేను ” బాగుంది నాన్న. తగ్గింది ఇప్పుడు.” అని బదులిచ్చాను. నాన్నగారు నా నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టి వెళ్ళిపోయారు.. నేను లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వెళ్ళాను.

నేను కిందకి వెళ్ళి కాఫీ అని నా రీతి లో గొడవ చేసాను. అమ్మతో పొద్దునే తిట్లు తినడం అదో సరదా నాకు.. కాఫీ తాగుతూ ఉండంగా అన్నయ్య కూడా లేచి కిందకి వచ్చాడు.. వాడిని చూడంగానే పొద్దున్న నేను చేసింది నా కళ్ళ ముందు కదిలింది.. నాకు తెలియకుండానే నా చూపు వాడి షార్ట్ వైపు మళ్ళింది. లోపల ఏమి వేసుకోకపోవడం తో వాడి అంగం ఊగుతూ కనిపిస్తోంది. మామూలుగా ఐతే ఎవరికీ తెలియదు అనుకోండి, నాకు ఐతే అలా కనిపించింది.. ఇంతకూ నేను వాడి మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకొనిన్ చీకాను అన్న సంగతి అన్నయ్యకు తెలుసొ లేదో అనుకుంటూ నా కాఫీ పూర్తి చేసుకొని స్నానం చేసి యధావిధి గా కాలేజీ కి వెళ్ళాను. అక్కడ నా శరీరం ఉందనే కాని మనసంతా మా అన్నయ్య అంగం మీదనే ఉంది. ఎప్పుడెప్పుడు రాత్రి అవుతుందా అని ఎదురు చూపులే నాకు.. ఇదంతా గమనించి మా స్నెహితురాళ్ళు ” ఎమైందే. ఇవాళ ఏదో లొకం లో ఉన్నావు.. రోజూ మమ్మల్ని మాట్లాడనివ్వవు. లొడ లొడా వాగుతావు. ఎమైంది ఏంటీ..” అంటూ ఆటపట్టించారు. నేను ఇలా ఉంతే అందరికీ ఏదైనా అనుమానం వస్తుందేమో అని నేను మమూలుగా ఉనట్టు సరదాగా అందరం జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉన్నాము..
అనుమానం అంటే ఎందుకో మీకు చెప్పాలి. ముందు ముందు ఇది తెలుస్తుంది.. ” మా కాలేజీ లో ఒక కుర్రాడు నాకు సైట్ కొడుతూ ఉంటాడు.. చూడటానికి చాలా హాండ్సంగా ఉంటాడు.. వాడు అంటే నాకు ఇష్టం అని వాడికి తెలియదు కనీ మా స్నేహితులకి తెలుసు.. అందుకే నేను వెరే అలోచనలలో ఉంటే వాడి ప్రేమలో పడిపోయానని అనుకొని అందరికీ టాం టాం చేస్తారని నా భయం.. కాని నేను ప్రెమలో నా వళ్ళు అప్పగించింది మా అన్నయ్యకే అని తెలిస్తే గుండె ఆగి చస్తారు.. నాలో నేనే నవ్వుకున్నాను చిన్నగా . మొత్తానికి నేను ఎంతగానో ఎదురు చూసిన సమయం వచ్చింది. ఎంటా అనుకుంటున్నారా.. సాయంత్రం అయింది.. నేను ఇంటికి బయల్దేరాను..నాన్నగారు అప్పటికే వచ్చేసారు.. అదెంటా అనుకుంటూ పైకి వెళ్ళి నా రూం లోకి దూరాను.. స్నానం చేసి కొత్త నైటీ వేసుకున్నాను.
కిందకి వెళ్ళి నాన్న పక్కన కూర్చోని ” అదేంటి నన్నా.. అప్పుడే వచ్చేసావు ఇవాళ. ” అని అడిగాను
” ఏమిలేదు తల్లీ. ఊరికే వచ్చాను.” అని చెప్పారు. నాన్నకి నేను అంటే చాలా ఇష్టం.
నేను అమ్మతో ” అమ్మా అన్నయ్య లేడా. ” అని కొంచం గట్టిగా అరిచాను.
అమ్మ ” ఏమో నే .. మీరిద్దరు నాకు ఏదైనా చెప్తరా ఎప్పుడైనా. అడిగి నా నోరు నొప్పి తప్ప.”
అమ్మో.. ఎదో చిరాకులో ఉంది లే అని వదిలేసాను. అన్నయ్య 8:00 అవుతుండగా వచ్చాడు.. నాకెందుకో కోపం వచ్చింది అంత లేట్ వచ్చినందుకు. వాడి వెనకాలే రూం లోకి వెళ్ళి నిలదీసాను. అది చూసి మా అమ్మ మా నన్నగారితో ” చూసార దాని పెత్తనం. దాన్ని మొగుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో, దీని చేతిలో చస్తాడు.” అని నాకు కూడా వినిపించేలా అంది.
నాన్నగారు ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి ఊరుకున్నారు. అది వినపడ్డ మేము కూడా కొంచం చిన్నగ నవ్వుకొని అన్నయ్యని గట్టిగా హత్తుకొని ఒక ముద్దు ఇచ్చాను పెదాల మీద. దానికి వాడు షాక్ తిన్నాడు.. “ఎంటే నా బంగారం.. అంత సంతోషంగా ఉన్నావు. ఏంటి ” . అని అడిగాడు..
నేను “ఏమి లేదు లె. తరువాత నీకే తెలుస్తుంది లే.” అని చెప్పి కిందకి వచ్చాను..

ఆ రోజు సాయంత్రం యధా విధి గా గడిచిపోయింది.. భొజనాలు అయ్యక నేను నా రూం లోకి వెళ్ళిపోయాను. స్నానం చేసి నైటీ వేసుకొని అన్నయ్య కోసం ఎదురు చూడసాగాను.. ఒక అర గంట తరువాతా ఆవలించుకుంటూ వచ్చాడు అన్నయ్య. వాడు కూడా కాస్త ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి మంచం మీద పడ్డాడు.
నా వంటి మీద బట్టలు క్షణాలలో నన్ను వదిలేసి కింద పడిపోయాయి.. అన్నయ్య తన జన్మ హక్కు అనుకుంటూ నా కాళ్ళ మధ్య చేరి నా పూకు ని తన నాలుకతో కెలకడం మొదలు పెట్టాడు.. నేను మాత్రం ఆ సుఖ్మ్ అనుభవిస్తూ అన్నయ్య షార్ట్ లో లేచి కదులుతున్న వాడి మొడ్డనే కళ్ళార్పకుండా చుస్తున్నాను. నాకు వాడిది నోటిలో పెట్టుకొని చీకుతూ ఉండాలని ఉంది.. కాని అన్నయ్య ఏమి అనుకుంటాడా అని నా కోరిక ని మనసులోనే అణిచివేసుకున్నాను.. కాకపోతే నా చేయి మాత్రం అన్నయ్య తొడల మీద రాస్తు అప్పుడప్పుడు మొడ్డ ని తాకుతూ ఉంది.
అన్నయ్య గమనించాడు కాబోలు. తన తల నా కాళ్ళ మధ్యలోనుంచి ఎత్తి ” ఏంటి.. బంగారం, నా మొడ్డని చూడాలని ఉందా..?” అని అడిగాడు..
నేను కాస్త సిగ్గు పడుతూ అలనే ఉండిపోయాను కాని నా కళ్ళు మాత్రం అన్నయ్య మొడ్డ మీదనే ఉన్నాయి. అది చూసి అన్నయ్య మళ్ళీ అడగకుండా తన షార్ట్ ని కిందకి లాగేసి కాళ్ళతో తన్ని కిందకి పరేసాడు. అల చేయంగానే నా చేతులతో వెంటనే వాడి మొడ్డని పట్టేసుకున్నాను.. నేను అలా చేసినందుకు నాకే అస్చర్యం వేసింది.. వెంటనే వదిలేసాను అన్నయ్య ఎమనుకుంటాడో అని.
వాడు మాత్రం ఇవేమి పట్టించుకోకుండా మళ్ళి నా పూకు మీద తన నాలుక తో దాడి మొదలు పెట్టాడు. నా పూకంతా తది తది అయిపొయింది. అన్నయ్య నాకుడుకి ఇంక నా ఎదురుగా కనపడుతున్న అన్నయ్య మొడ్డ వల్ల ఇంక రసాలు ఊర సాగాయి నా పూకులో..
“ఏముందే నీ పూకు ఇవాళ.. ఎంత నాకిన ఇంకా రసాలు ఊరుతూనే ఉన్నాయీ’ అని అనుకుంటూ నా పూకులోకి నాలుక గుచ్చి గుచ్చి నా రసాలు జుర్రుకుంటున్నాడు.
నాకు చాలా సుఖం గా ఉంది.. అన్నయ్య ఏమి అనుకుంటాడు అని అలోచించే స్తిథి లో ఇంక లేను. వెంటనే కళ్ళ ముందు అందంగా కదులుతున్న అన్నయ్య మొడ్డని నా చేత్తో పట్టుకొని వత్తాను.. అన్నయ్య హాయి గా “మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్” అని మూలుగుతూ నా పూకు మీద తన మొహం అంతా రుద్దుతున్నాడు. అలా ఒక 2 నిమిషాలు కూడా అయిందో లేదో నేను కార్చేసుకున్నను..
అన్నయ్య నా రసాలన్ని తన నాలుక తో సుభ్రం చేసాడు.. అలా కాసేపు నేను తన్మయత్వం తో మంచం మీద పడుకొని ఉండిపోయను. అన్నయ్య మొడ్డ నా చేతిలో ఎగిరెగిరి పడేసరికి మళ్ళీ ఈ లోకం లోకి వచ్చాను.
అన్నయ్యకి పాపం ఇంక కారలేదు కనక తన నడుముని ముందుకు వెనకకి ఊపుతూ ఉన్నాడు . దానితో అన్నయ్య మొడ్డ నా చేతిలో ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళుతూ ఉంది. నేను వాడి మొడ్డ వదిలేసి బాత్రూం కి వెళ్ళి వచ్చాను. అన్నయ్య తన కాళ్ళు వెడంగా చేసి తన మొడ్డని చేత్తో ఊపుకుంటున్నాడు. నేను అది చూస్తూ వాడి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కళ్ళార్పకుండా ఉండిపోయాను. వాడి మొడ్డని వదిలేసి నన్ను హత్తుకుంటూ
” బంగారం. నేను రోజూ నీ పూకు నాకి నీకు సుఖం ఇస్తున్నాను. నువ్వు ఒక్క సారి అయినా నాకు చేసావా.. ?” అని అమాయకంగా అడిగాడు..
నేను పెద్ద అమాయకురాలు లాగ ” నేను ఏమి చేయలి అన్నయ్యా. నాకు తెలియదు.. ఏమి చేయాలో చెప్పు ” అంటూ వాడి కళ్ళలోకి చూసాను..
దానికి వాడు ” మరి ఎంత అమయకురాలో నా బంగారం. ఏమి తెలియకుండానె మొడ్డ నోటిలో పెట్టుకొని కారేదాక చీకింది పాపం పొద్దున్న..” అని అన్నాడు
అది వినంగానే నా గుండే గబా గబా కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టింది. అన్నయ్య కి తెలిసిపోయింది అని చాలా సిగ్గుగా ఉంది.. నా మొహం అన్నయకు చూపించలేక పోయాను. అన్నయ్య తిడతాడేమొ అని భయమేసింది..
కాని వాడు నన్ను దగ్గరికి తీసుకుంటూ ” అంత సుఖం నేను ఎప్పుడూ చవి చూడలేదు. నీ నొటితో చీకుతుంటే నా మొడ్డకి భలే సమ్మగా ఉంది. మళ్ళీ నీ నోటిలో పెట్టుకొని నా మొడ్డ చీకు బంగారం..” అని అన్నాడు..
నాకు ఎందుకో సంతొషం కన్నా ఇంక ఖంగారుగానే ఉంది.. అన్నయ్య నన్ను వదిలి వెళ్ళి మంచం మీద పడుకొని తన కళ్ళను బాగ విడదీసి ఉంచి మంచం చివరకు ఆనుకున్నాడు.
నేను అలానే ఏమి మాట్లాడకుండా చలనం లేని పక్షి లా ఉండిపోయాను. అది చూసి అన్నయ్య మళ్ళీ నన్ను పిలుస్తూ..” ప్లీస్ బంగారం. వచ్చి నా మొడ్డ చీకవే. పొదున్న నుంచి ఈ సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను.” అని బ్రతిమిలాడాడు.
నేను” నీకు కోపం రాలేదా అన్నయ్యా. ? ” అని అడిగాను
” కోపం దేనికే నా బంగారు ముండా. నేను నిన్ను నా మొడ్డ చీకమని ఎలా అడగాలా అని ఆలొచిస్తు ఉండేవాడిని. నువ్వు ఏమనుకుంటావో అని ఖంగారు పడేవాడిని. అలాంటిది నీ అంతకు నువ్వు ఇష్టపడి పొద్దున్న నా మొడ్డ చీకావు. కారెదాక చీకావు.. నా రసం మొత్తం నోట్లోనె కర్చేలాచేసావు. ఎంత సుఖంగా ఉందో తెలుసా అలా చేస్తే. మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు నీ నోటిలొ నా మొడ్డ పెట్టి చీకించుకుందామా అని నేను చూస్తూ ఉంటే నువ్వేంటి కోపమా అని అడుగుతావు. రా రా బంగరం.. నా మొడ్డ నీ నోటిలొ పెట్టుకొని కసిగా చీకవే.” అని మళ్ళీ తన మొడ్డ ని పట్టుకొని చిన్నగా ఊపుకుంటూ అడిగాడు..
అది విని నేను ఎంతో సంతోషించాను.. వెంటనే అన్నయ్య కాళ్ళ మధ్యలొ కూర్చొని ముందుకి వంగి అన్నయ్య మొడ్డని నా నోటిలొ పెట్టుకొని చీకడం మొదలు పెట్టాను. ఇంతసేపు పాపం పట్టించుకోలేదు కనుక కాస్త మెత్త బడింది. కాని నా నోటిలో పెట్టుకొగానే మళ్ళీ దాని నిజ స్వరూపం దాల్చింది. బాగ లావుగా పొడుగ్గా సాగింది.. నేను అన్నయ్య మొడ్డ గుండు మీద తోలుని వెనక్కి లాగేసి ఎర్రగా మెరుస్తున్న తన గుండు మీద “చుప్ చుప్ చుప్ ” అని ముద్దులు పెట్టడం మొదలు పెట్టాను.
దానికి అన్నయ్య..” ఏమి చేస్తున్నవే. ఆహ్ ఆహ్..హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్” అనుకుంటూ మూలుగుతూ ఆనందిస్తున్నాడు. అన్నయ్య అలా అనే సరికి నాకు ఇంకా ఆనందం వేసింది. అన్నయ్య మొడ్డ గుండుని కాస్త నోరు తెరిచి నోటిలో పెట్టుకొని మొడ్డ కింది భాగాన్ని చేతితో రుద్దడం చేసాను. అలా కాసేపు చేసాక గుండుతో సహా మొత్తం మొడ్డని నోటిలోకి తీసుకోడానికి ప్రయత్నించాను కాని అది గొంతులో తగిలి పొలమారినట్టు అయింది. అల చేయకూడదేమో అని అనిపించి మళ్ళీ గుండు వరకు నోటిలోకి తీసుకుంటూ చీకుతూ ఉన్నాను.. మధ్యలో అన్నయ్య మొడ్డని మొత్తం తీసుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను.. అన్నయ్య మొడ్డలో నుంచి ప్రీకం రావడం మొదలు అయింది.. నేను నా నోటిని సున్న లాగా పెట్టి తన మొడ్డగుండు మీద పెత్తి గట్టిగా పీల్చాను. అన్నయ్య ప్రీకం నేను అలా పీల్చేసరికి నా నోటిలోకి వచ్చింది.. అది ఉప్పగా ఉంది. నేను ఇంక ఆపకుంద అన్నయ్య మొడ్డ నోటిలొకి తీసుకొని తలని పైకి కిందకి ఊపుతూ మధ్య మధ్యలో గుండుమీద నా పెదాలని బిగించి గట్టిగా పీలుస్తూ, చీకుతూ ఉన్నాను.
అన్నయ్య తన తల ఎత్తి కింద నేను చేసేది చూసి ” అబ్బా. అచ్చం సెక్స్ సినిమా లో లంజలు చీకినట్టు చీకుతున్నవే. ఎంత సుఖంగా ఉందో. చీకవె నా బంగారు లంజా. ” అంటూ తన మొడ్డ రసం నా నోటిలోనే కార్చేసాడు. నేను అది గమనించే లోపే మొదటి ధార వచ్చి నా నోటిని నింపేసింది. అది పోడానికి వెరే దారి లెకపోవదం తో గుటకలు వేస్తూ మింగడం మొదలు పెట్టాను.. అంతలోనే ఇంకొ ధారతో ఇంకా కార్చాడు. నాకెందుకు అలా అనిపించిందో తెలియదు కాని అదేదో పారపోయకూడదూ అనట్టు అన్నయ్య ధారలుగా కారుస్తున్న రసం నేను గుటకలు వేసుకుంటూ మింగసాగాను. పొద్దున్న చేసినప్పుడు కొంచం వగరుగ అనిపించింది కాని ఇప్పుడెందుకో చాల రుచిగ ఉనట్టూ అనిపించింది. అందుకే కడుపునిండ పట్టిన తాగేస్తాను అనట్టు గుటకలు వేస్తూ వాడి మొడ్డ కార్చిన అమృతాన్ని మొత్తం లొట్టలు వేసుకుంటూ తాగేసాను. ఒక్క చుక్క కూడా మంచం మీద పడలేదు. అది చూసి అన్నయ్య చాల మురిసిపొయాడు.
“నేను చూసిన సినిమాలో లంజలు నీ కసి ముందు ఎందుకు పనికి రారు . ఎంత కసిగ చీకవె నా మొడ్డని. ఇవాల్టి నుంచి రొజూ నీ నోటిలొనె కార్చుకుంటాను. లంజలాగ మొత్తం తాగేసావుగ.” అని ఎదొ మైకంగా నన్ను కౌగిలించుకుంటూ అన్నాడు.
నాకు ఎందుకో చాలా గర్వంగా అనిపించింది. అన్నయ్య అంత సంతోషించడం చూసి అనందించాను.
అలా అన్నయ్య బిగి కౌగిలిలో నా శరీరం అప్పచెప్పి ఎప్పుడు జారుకున్నానో తెలియదు నిద్రలోకి జారుకున్నాను..

రాత్రి అన్నయ్య బిగి కౌగిలిలో నిద్రలోకి జారుకున్న నేను, మెలుకువ వచ్చేసరికి అన్నయ్య నుంచి విడిపోయి మంచం చివర ఉన్నాను.. అన్నయ్య కూడా బహుశా వెంటనే నిద్రపోయినట్టు ఉన్నాడు. రూంలో లైట్ కూడా ఆపిలేదు. ఇద్దరి వంటి మీద నూలు పోగు లేదు. అన్నయ్య అటు తిరిగి ముడుచుకొని పడుకోవడం వల్ల తన పిర్రలు నాకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి..
( అన్నట్టు చెప్పడం మరిచాను. మా అన్నయ్య కి కొంచం జుట్టు ఎక్కువనే .. మా నాన్నగారికి కూడా వంటి నిండా జుట్టు ఉంటుంది.. మా అన్నయ్యకి ఆయన మాదిరే ఎక్కువ..)
అన్నయ్య కి వీపు మీదా పిర్రల మీద వెంట్రుకలు చిన్న చిన్నగా రావడం మొదలు అయ్యాయి.. ఎందుకో నాకు అలా అన్నయ్యని చూస్తుంటే చాలా నచ్చింది. లేచి అన్నయ్యకి దగ్గరగా జరుగుతూ అన్నయ్య పిర్రల మీద కాసేపు రుద్దాను. తరువాత నడుము మీద చేయి వేసి నా వైపుకి తిప్పడానికి ప్రయత్నించాను. కాని అన్నయ్య మంచి నిద్రలో ఉండటం వల్ల అసల్లు కదలిక ఇవ్వలేదు. అప్పుడు టైం 5 కావస్తోంది మళ్ళీ అమ్మ వస్తే కొంప ముణుగుతుంది అని నేను లేచి నైటీ తొడుకున్నాను.. అన్నయ్య కి షార్ట్ తొడగాడానికి నాన తంటాలు పడి మొతనికి తొడలదాక ఎక్కించే సరికి, తను కదిలి వెలికలా పడుకున్నాడు.. అప్పుడు మత్తుగా పడుకొని ఉన్న వాడి మొడ్డ దర్శనం ఇచ్చింది. మనసు పరుగులు తీయడం మొదలు పెట్టింది.. నా చేతులు వాడి షార్ట్ ని వదిలి అన్నయ్య మొడ్డ మీదకి చేరిపోయయి. నేను అప్రయత్నంగా ముందుకి వంగి వాది మొడ్డని చేత్తొ పట్టుకొని గుండు ని నోటిలో పెట్టుకొని ముద్దు ఇచ్చాను. కాసేపు అలా అన్నయ్య మొడ్డని చీకుతూ తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోయాను. అన్నయ్యకి షార్ట్ తొడగడం చాల కష్టమైపోయింది.. నా మనసు అస్సలు ఒప్పుకోలేదు.. మళ్ళీ అమ్మ చూస్తే మొదటికే మోసమని మనసొప్పక పోయినా బలవంతాన షార్ట్ తొడిగాను. నేను లేచి బాత్రూం కి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకున్నాను. 8 అవుతుండగా అమ్మ వచ్చి లేపింది. అన్నయ్య అప్పటికే రేడీ అయిపోయాడు.. నేనూ లేచి గబ గబా రేడీ అయ్యి కిందకి వెళ్ళే సరికి అన్నయ్య వెళ్ళిపోయాడు. నాకు ఎందుకో చాల కోపం వచ్చింది.
ఇంక ఆ రోజు అంతా యధా విధి గా గడిచిపోయింది. పెద్దగా చెప్పడానికి ఏమీలేవు.. రాత్రి ఐతే మా రాసలీలలు మొదలయ్యేవి.. మా గదిలోకి వెళ్ళంగానే ఒకరి బట్టలు ఒకరు విప్పేసుకొని నగ్నంగా మారి ఒకరి శరీరం మరొకరం బాగా నాక్కుని సుఖ పడేవళ్ళం.. అలా మా శ్రంగార రాత్రులు సుఖంగా గడిచిపోతూ ఉండగా ఒక రోజు నా పూకుకి తాళాలు పడ్డాయి. అదేనండీ నాకు పీరియడ్స్ మొదలయ్యాయి. అన్నయ్య మొహం లో కళ మొత్తం చచ్చిపొయింది ఆ మూడు రోజులు.. కాని ఆ 4 రోజులు మాకు ఒక కొత్త అనుభవం కలిగింది..
మొదటి రోజు నేను అన్నయ్య మొడ్డ చీకుతూ ఉండగా అన్నయ్య నన్ను అమాంతం పైకి లేపి నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.
నేను ” ఏమయింది అన్నయ్యా.. సడ్డన్ గా అలా చేసావు.. నేను సరిగ్గ చేయట్లేదా” అని అడిగాను..
అప్పుడు వాడు ” అది కాదే నా బంగారం, నువ్వేమో నీ పూకుని మూసేసుకొని కనీసం చూడనివ్వకుండా చేసావు. ఎప్పుడూ నీ పూకు పెదాలని చప్పరిస్తూ ఉండేవాడిని కమ్మగా, కనీసం నీ నోటి పెదాలు అయినా రుచి చూడాలి కదా ” అని నా సళ్ళు పిసుకుతూ మళ్ళీ నా పెదాల మీద గట్టిగా ఒక ముద్దు ఇచ్చాడు..
” ఎముందన్నయ్యా. మహా ఐతే 3-4 రోజులు.. ఆ తరువాత నా పూకు మళ్ళీ నీ సొంతమే కదా. కాస్త ఓపిక పడితే మళ్ళీ నెల రోజులవరకూ నీ ఇష్టం.. ” అంటూ మళ్ళీ కిందకి వంగి వాడి మొడ్డ చీకడం మొదలు పెట్టాను.
అన్నయ్య నన్ను మంచం మీద కూర్చోబెట్టి తను నా ముందు నిలబడ్డాడు. అప్పుడు అన్నయ్య మొడ్డ చొర్రెచ్త్ గ నా మొహం మీదకి వచ్చింది. నా ముందు పాము లాగ కదులుతోంది. నేను నా చేతిని పైకి లేపి అన్నయ్య మొడ్డని పట్టుకొని నా నోటిలో పెట్టుకొని చీకుతూ ఉంటే అన్నయ్య తన మొడ్డ మీద ఉన్న నా చేతిని తీసి పక్కకి పడేసాడు. ఎందుకా అని అలోచిస్తూ అన్నయ్య కళ్ళలోకి చూసాను. వాడు నా తలని పట్టుకొని నా నోటిలో ఉన్న తన మొడ్డని బయటికి లాగాడు. అది పూర్తిగా రాకుండా మళ్ళీ చిన్నగా లోపలికి తోసాడు. నాకు అది భలే నచ్చింది.. అలా 2-3 సార్లు చేసాడు. అన్నయ్య అలా తన నడుముని ముందుకు వెనక్కు కదిలిస్తుంటే తన మొడ్డ నా నోటిలొకి బయటికి కదుల్తూ ఉండి ఒక మంచి అనుభూతి కలిగింది. నాకు అది బాగా నచ్చి నా చేతులను వాడి పిర్రలమీద వేసుకొని వాడి నడుమును నా వైపుకి లాకున్నాను.. అలా చేసినప్పుడు వాది మొడ్డ నాకు గొంతు వరకు వచ్చి ఎదో తెలియని అనుభూతి కలుగుతోంది. మొదటి సారి చేసినప్పుడు నాకు పొలమారినట్టు అయింది.. కాని అన్నయ్య తన నడుము ఊపుతూ గొంతులోకి మొడ్డతో గుచ్చుతున్నప్పుడు ఎందుకో బాగా నచ్చింది.. అన్నయ్య కి కూడా ఇలా చేస్తీ బాగా నచ్చినట్టు ఉంది. నా తలని పట్టుకొని తన నడుముని కొంచం వెఘంగా ఊప్పుతున్నాడు.. దానితో వాది మొడ్డ నా నోటిలొ చాలా వెఘంగా కదులుతోంది.. అలా ఒక 3-4 నిముషాలు చేసాడో లేదో, నా తలని బిగిసి పట్టుకొని నా నోటిలోకి వాడి మొడ్డని గుచ్చి “నా బంగారు ముండా. ” అంటూ బుళుక్ బుళుక్ మని నా నోటినిండా తన రసాన్ని చిమ్మాడు..
నేను గుటకలు వెసుకుంటూ మొత్తం మింగటానికి ప్రయత్నించాను కాని కాస్త పెదవి అంచులలో నుంచి బయటికి కారిపోయింది..
అలా కాసేపు నా నోటిలోనే ఉంచి మెల్లిగ వాడి మొడ్డని బయటికి లాగాడు. మంచం మీద వాలుతూ ” అబ్బా. నా లంజా. ఎంత సుఖంగా ఉందే నీ నోటిని దెంగుతుంటే. ” అని అంటూ వాడి మొడ్డ పిసుకున్నాడు.
నేను ఆనందంతో మురిసిపోతూ ” నాకు భలే నచ్చింది అన్నయ్యా నువ్వు అలా చేస్తుంటే.” అని చెప్తూ అప్పుడే మెత్త బడుతున్న వాడి మొడ్డ మీద చుప్ చుప్ మని ముద్దులు పెట్టాను..
అన్నయ్య పక్కనే పడుకుంటూ ” అన్నయ్యా. నాకు ఎందుకో అలా చేయడం చాలా నచ్చుతోంది. అదేమి కాదు కదా?” అని అదిగాను.
వాడు నా మొహంలోకి అయోమయంగా చూస్తూ ” అలా చేయడం అంటే ఏంటీ..?” అని అడిగాడు.
” అదే అన్నయ్యా నీది నా నోటిలో పెట్టుకొని చేయడం.”
అది విని వాడు నన్ను దగ్గరికి తీసుకొని హత్తుకుంటూ ” నా బంగారం. అంత కసిగా చీకుతూ మళ్ళీ మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం ఎందుకు కన్నా అంత సిగ్గు. చెప్పు సరిగ్గా..” అని నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు..
నేను కాస్త తల దించుకొని ” అదే అన్నయ్యా. నీ మొడ్డ ని నా నోటిలో పెట్టుకొని చీకుతూ నువ్వు నా నోటిలోనే కారే దాక చేస్తున్నాను కదా.. అందుకని. ” అని ఆగిపోయా.
దానికి వాడు ” నా పిచ్చి బంగారం. మనం చేసేది మనకి నచ్చితే చాలు. అందులో తప్పు లేదు.. నీకు నా మొడ్డని గుడవడం చాల ఇష్టమని నాకు అర్థమైంది. అందుకే ఇందాక కొత్తగా ఉంటుందని నీ తల పట్టుకొని నీ నోటిని దెంగాను. నాకైతే స్వర్గం చుపించావు . నువ్వు ఒప్పుకుంటే రోజూ నీ నోటిని పగల దెంగుతాను ఇందాక దెంగినట్టు. నీ నోట్లోనే కార్చుకుంటాను హ్యాపీగా. ” అంటూ వాడి ముందు కదుల్తున్న నా సళ్ళని గట్టిగా పిసికి వదిలాడు.
నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా అలా అన్నయ్య కౌగిలిలో సంతోషంగా నిద్రలోకి జారుకున్నాను..
అలా ఆ మూడు రోజులూ అన్నయ్య నా నోటిని చాలా బాగ దెంగాడు. వాడు మంచం మీద పదుకుంటే నేను వాడి కాళ్ళ మధ్యవంగి చీకడం అస్సలు చేయలేదు. నన్ను మంచం చివరన కూర్చోబెట్టి నా తలని తన చేతులతో పట్టుకొని నా నోటిలో మొడ్డ పెట్టి వెఘంగ దెంగడమే మా ఇద్దరికి నచ్చేది. అందుకే నేను కూడా అలనే అన్నయ్యకి బాగ సహకరించి నా నోటిని దెంగించుకున్నాను..
నా పీరియడ్స్ అయిపోయిన రొజు నేను నేత్ గ స్నానం చేసి లంగా వోణి వేసుకున్నాను. దేవుడి గదిలోకి వెళ్ళి బొట్టు పెట్టుకొని వచ్చాను. అది నేను ప్రతి సారి చేసే విధంగానే చేసాను. అమ్మా నాన్నలకి దణ్ణం పెట్టి నా కాలేజీ కి వెళ్ళాను.. మా స్నేహితురళ్ళందరికి తెలిసిపోతుంది. నన్ను చూడంగానే ” ఎంతే కింద బాగా గాలి ఆదుతోందా” అని ఆటపట్టించే వాళ్ళు..
అలా కొన్ని రోజులు సరదా సరదాగా, రాత్రులు రసాల తడిలో ముణిగి తేలి ఆనందంగ గదిపేస్తున్నాం.
మా రాత్రుళ్ళు ఒక పద్దతి ప్రకారం ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు పెట్టాం. కల క్రమేణా మాకు సెక్స్ లో అనుభవం బాగా పెరిగిపోయింది. అందుకే కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తు ఉండేవాళ్ళము. అన్నయ్య తన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుండి బూతు పుస్తకాలు తెచ్చేవాడు.. అందులో బొమ్మలని చూస్తూ ఇద్దరం ఆనందంగా ఆ ఆ భంగిమలలో ఒకరిని ఒకరం నాక్కుంటూ బాగ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం.
ఒక రోజు అన్నయ్య నేను ఒక పుస్తకం చూస్తూ అందులో ఒక భంగిమ బాగా నచ్చి అలా చేద్దాము అని అనుకున్నాము. అది ఏంటీ అంటే అన్నయ్య తన కాళ్ళను వెడంగా చాచి మంచం మీద కూర్చోని ఉంటే నేను అన్నయ్య వెడం చేసిన తొడల మధ్య కుర్చుంటూ నా కాళ్ళను అన్నయ్య నడుము చుట్టు వేసి ఉంచడం.. (ఇది మీకు బాగ అర్థం కావడానికి ఒక ఫోటో చూపిస్తున్నాను.)
కాని ఆ పుస్తకం లో వారు ఏకమయి ఉన్నారు.. (అదే దెంగుకుంటున్నారు) కానీ మేము మా శరీరాలు దగ్గరగ తెచ్చుకొని అన్నయ్య తన కుడి చేత్తొ తన మొడ్డని పట్టుకొని నా పూకు పెదాలకి ఆనించి పైకి కిందకి రుద్దుతూ ఉంటే చాల సుఖంగా ఉండేది.. అందుకే రోజూ గదిలోకి చేరగానే మేము మా గుడ్డలు విప్పేసుకొని ఈ పొసిషన్ లో అన్నయ్య మొడ్డతో నా పూకు పెదాల మీద బాగా రుద్దించుకొని, తరువాత ఇద్దరం 69 పొసిషన్ లో కి మారి అన్నయ్య మొడ్డ నేను, నా పూకు అన్నయ్య చీకుకోడం మొదలు పెట్టేవళ్ళం.. కొన్ని కొన్ని సార్లు అన్నయ్య అల 69 లొ నే నా నోటిలో కార్చేసేవాడు.లేకపోతే మళ్ళి నన్ను మంచం చివరన కూర్చోబెట్టి నా నోటిని దెంగి దెంగి కార్చేవాడు.. 69 అప్పుడుకూడా తనకి బాగా కసి ఎక్కువైనప్పుడు నన్ను కింద పడుకోబెట్టి నా పూకుని నాకుతూ నా నోటిని బలంగా దెంగేవాడు కారేదాక. మొదట్లో అల చేసినప్పుడు కొంచం ఇబ్బంది కలిగింది. గొంతులోకి గుచ్చుకొని నొప్పి అనిపించేది. కాని అన్నయ్య కి నచ్చింది అని ఓర్చుకునేదన్ని.. కాని మెల్లిగా అది కూడా అలవాటయి బాగా నచ్చడం మొదలు అయింది. అలా నా నోటిని దెంగినప్పుడు అన్నయ్య వట్టలు నా మొహం మీద కళ్ళూ ముక్కూ ప్రాంతంలో కొట్టుకుంటూ ఒక తీయని అనుభూతి కలిగేది.
ఇలా దదాపు 2-3 నెలలు గడిచాయి..