సతివ్రతుడు 265

ఆరోజు తలనొప్పిగా వుందని నేను ఆఫీసుకి వెళ్ళిన గంట తిరక్కుండానే ఇంటికి ఒచ్చేసేను.. ఇంటికి ఒచ్చేప్పటికి మాఅబ్బయి గదిలో మాఆవిడా మాఅబ్బాయి దెంగుకుంటూ నాకు దొరికిపోయేరు.. ఎప్పటినించో వాళ్ళిద్దరిమధ్యనా ఇలాంటిదేదో జరుగుతున్నాదని నాకు వాళ్ళమీద ఓ విధమైన అనుమానం వుంది.. అది ఈరోజుతో రూఢీగా తెలిసిపోయింది అంతే.. వళ్ళిద్దరూ నా వైపు చూసేప్పటికి.. సరే.. సరే.. చేస్తున్న పని మధ్యలో ఆపడమెందుకు..?? నాకు మీ మీద కోపంగా ఏం లేదు.. నేనేమీ ఫీల్* కూడా కావడంలేదు.. మీ ఇద్దరికీ ఇస్టమైతే ఇంక మిమ్మల్ని ఆపగలిగేది ఎవరు? మీ ఇస్టం వచ్చినట్లు చేసుకొండి అని చెపుతూ.. మా ఆవిడ వైపు తిరిగి..

మీ అబ్బయితో నీ పని పూర్తి ఐపోయేక ఒకసారి మన బెడ్రూంలోకి రా నీతో మాట్లాడాలి అన్నాను
మరో అరగంట తరువాత పూకునిండా నిండిపోయి పొంగుతున్న కొడుకు మొడ్డ రసాలని తన చీర కుచ్చిళ్ళతో ఒత్తుకుంటూ మా ఆవిడ మా బెడ్రూంలోకి ఒచ్చింది..
గదిలోకొచ్చిన మా ఆవిడని చెయ్య పట్టుకుని నాఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని నా రెండుచేతులనీ తన చంకలకిందనించీ తన సళ్ళమీదకి పోనిచ్చి సున్నితంగా నలుపుతూ.. ఎప్పటి నుండీ జరుగుతున్నాది ఇది .. ? నీ కొడుకుతో “ఆ..” అనుభవం ఎలా ఉంది అని అడిగెను..
మా ఆవిడ సిగ్గుపడుతూ.. వాడి మొడ్డ బాగుంటుంది.. అన్నాది..
మొడ్డ బాగుంటుందటే..?? అంటూ రెట్టించేను నేను..
వాడి మొడ్డ నా పూకులో కదులుతుంటే ఆ సంతోషం చెప్పలేనండీ.. అన్నది మా ఆవిడ మరింతగా సిగ్గుపడుతూ..
ఆహా..హా.. కన్న కొడుకుతో దెంగించుకునేటప్పుడు లేని సిగ్గు ఇప్పుడెందుకో.. అంటూ.. అసలు మీ ఇద్దరిమధ్య ఇది ఎలా మొదలయ్యిందీ అని అడుగుతున్నను.. అన్నను మా ఆవిడ తొడుక్కున్న జాకెట్* హుక్కులు విప్పుతూ..
మీరు 6 నెలలు గల్ఫ్* వెళ్ళేరు కదా అప్పుడు మొదలయ్యింది.. అన్నది మా ఆవిడ జాకెట్* హుక్కులు విప్పుతున్న నా చేతులని పక్కకి తప్పిస్తూ..
అంటే.. నేను అలా గల్ఫ్* వెళ్ళగానే నువ్వు ఇక్కడ కొడుకు ముందు కాలెత్తేసేవా అన్నను మళ్ళీ మా ఆవిడ చేతులని పక్కకి తోసేస్తూ హుక్కుల విడిపోయిన ఆమె జాకెట్*ని పక్కకి తప్పిస్తూ..
ఎందుకు అంతలా కుళ్ళుకుంటారు? నేను మీ కళ్ళకి అంత బజారు లంజలా కనిపిస్తున్నాన్నా అంటూ మూతి ముడుచుకుంటున్న మా ఆవిడ బుగ్గలు ముద్దాడుతూ..
సరే.. సరే.. సరే.. నువ్వు అలగకు.. మీ ఇద్దరిమధ్య ఎలా మొదలయ్యిందో సరిగ్గా చెప్పమంటున్నాను.. అంటూ జాకెట్* విడిపోయి బయటపడిన మా ఆవిడ సళ్ళని చేతుల్లొ ఇరికించుకుని నలపడం మొదలెడుతూ..
స్స్స్*.. ఆహ్*.. అబ్బా.. ఒద్దండీ అలా నన్ను పిచ్చెక్కించకండీ.. అంటూ.. మీరు గల్ఫ్* వెళ్ళేక రెండు గదుల్లో ఏ.సీ. ఎందుకని మీ అబ్బాయిని ఒచ్చి మనగదిలోనే నా పక్కన పడుకో మన్నాను.. ఓ నెల్లాళ్ళు బాగానే పడుకున్నాడు.. రెండో నెల మొదటి వారంలో.. ఓరోజు రాత్రి నా గుద్ద పిర్రల్లో ఎదో ఒత్తుకుంటున్న ఫీలింగ్*కి మెలుకువ ఒచ్చింది., అది వాడు కావలని చేస్తున్నాడో లేక నిద్రలో నాకు దగ్గరగా జరగడం వల్ల అది నాకు ఒత్తుకుని నేను మెలుకువలోకి ఒచ్చి ఏదేదో ఊహించేసుకుంటున్నానో నిర్ణయించుకోకుండా నేను వాడిని తప్పు పట్టకూడదని అనుకున్నాను..
గుద్ద పాయల్లొ కదులుతున్న వాడి మొడ్డ తోపుడు కావాలని చేస్తున్నాడా లేక అది నిద్రలో జరిగిందో నిర్ధారణ చేసుకోవడానికని నేను నాగుద్దని మరికొంచెం వెనక్కి జరిపేను.. మీ అబ్బయి నాకు మరికొంచెం దగ్గరగా జరుగుతూ.. నా నడుం చుట్టూ చెయ్యవేసి నా తొడలమీద కాలు వేసేడు.. అప్పుడు నా ఒంటిమీద ఒక్క నైటీ తప్ప ఇంకేమీ లేకపొవడంతొ ఈసారి నానైటీ మీద నించీ వాడి మొడ్డ తిన్నగా నాపూరెమ్మల్లోకి ఒత్తుకుంటున్నది..
అప్పటికె మీ మొడ్డ పోట్లు లేక నెలా 10 రొజులు అయ్యిందెమో.. వెచ్చగా వాడి ఒళ్ళు నా ఒంటికి తగలడం నిగిడిన వాడి మొడ్డ నా పూరెమ్మల్లో ఒత్తుకోవడం.. స్స్స్*.. ఆహ్*.. అంతే.. నా ఒళ్ళు జివ్వుమనిపోయి నాలో కోరిక రాజుకుంది..
సరే మీ అబ్బాయి ఎంత ధైర్యవొంతుడో చూద్దామని నేను మౌనంగా వూరుకున్నాను.. నేను ఊహించినదాని దానికన్న మీ అబ్బయి ధైర్యవొంతుడే కాదు చాలా ఫాస్ట్* కూడాను.,
మరో రెండు నిమిషల్లో మీఅబ్బాయి నానైటీని పైకి లేపడం మొదలెట్టేడు.. అప్పటికే వాడి లుంగీని విప్పేసినట్లున్నాడు.. వాడితొడలు నా తొడలకి వెచ్చగా తగిలేయి.. నాఒళ్ళు ఝల్లు మనిపొయింది నానరాలు తియ్యగా మూలిగేయి..,నాసళ్ళు బరువెక్కి నాచను ముచికలు బిరుసెక్కిపోయి నిక్కి నిలుచున్నాయి మీ అబ్బాయి చేతి నలుపుళ్ళ కోసం .. మీ అబ్బాయి చేతి పిసుకుళ్ళ కోసం నా ఒళ్ళంతా తహ తహ లాడిపోసాగింది..,
వాడు నానైటీని మొత్తంగా నానడుం వరకూ పైకిలేపేసేడు.., నాగుండెలు గుబగుబలాడుతున్నయి.., పెట్టేస్తాడా వాడి మొడ్డని నా పూరెమ్మల్లొ దొపేస్తాడా అని ఆత్రంగా నేను ఎదురు చూస్తున్నను.. ఆ ఆరాటం వల్ల నాపూకు మరింతగా తడిసిపోతున్నాది.. నాకు ఎదో కావాలని వుంది.. ఇంకేదో ఐపోవాలని వుంది.. నా వీపుని వాటేసుకున్న మీ అబ్బాయి ఓంటిలోని కోరికలు నా ఒంటిలోకి పాకుతూ నా ఒళ్ళుని మరిగించేస్తున్నయి..
నేను ఆగలేకపోతున్నాను ఎప్పుడెప్పుడు వాడి మొడ్డని నాపూకులోకి తోస్తాడా.. ఎప్పుడెప్పుడు నాకొడుకు మొడ్డని నాపూకులొతుల్లోకంటా దిగేసుకుని ఆసుఖాన్ని రుచి చూద్దామా అని నేను తహతహలాడిపొతున్నాను.., నా ఒళ్ళంతా వేడెక్కిపొయి కొరికతొ కాగిపోతున్నాది.. నన్ను వెనకనించీ వాటెసుకున్న మీ అబ్బాయి నా మెడ వొంపులొ ముద్దు పెట్టుకుంటూ నా పొట్టమీద చెయ్య వేసి నా పొట్ట తడుముతూ వాడి చెయ్యని నా సళ్ళ మీదకి వేసేడు…
ఇంక కోరికని ఆపుకోవడం నావల్ల కావడం లేదు.. వెనక్కి తిరిగి వాడిని వాటేసుకుని అమాంతం వాడి మొడ్డని నా పూకులొ దిగేసుకోవాలన్నత కసి రేగిపోయింది.. అతి కస్టం మీద ఆ కోరికని ఆపుకున్నాను నా అంతట నేనుగా వాడికి లొంగిపోయేలా కాక వాడే నన్ను పాడు చేసి నన్ను అనుభవించినట్లుగా చేస్తే ఆ అనుభూతి వాడికి వేరుగా ఉంటుందని.. అమ్మని పాడుచేసి అనుభవించిన అనుభూతి వాడికి దక్కనివ్వాలని నన్ను నేను నిగ్రహించుకుంటూ వాడు ఎప్పుడు వాడి మొడ్డని నా పూకులొ దిగేసి నన్ను చెరిచి పాడు చెస్తాడో.. అప్పుడే నేను వాడి వశమై వాడి ముచ్చట తీర్చాలని ఒర్చుకుంటూ వాడి మొడ్డ కొసం ఎదురుచూస్తున్నాను..
నాసళ్ళ మీదకి పాకిన వాడి చేతులతొ వాడు సుతారంగా నాసళ్ళని తడుముతూ పాముతున్నడు.. నాలో కసి రేగిపోతున్నది .. ఇప్పుడు నాకు కావలసింది తడమడాలూ నిమరడాలూ కాదు నా సళ్ళని కసిగా రెండు చేతులా నలిపేస్తూ నన్ను రఫ్* గా కుతిగా దెంగె మొడ్డ కావాలి నాకొడుకు నన్ను కింద చెసి నా మీదెక్కిపొయి నా తొడలు విడదీస్తూ నిగిడిన వాడి మొడ్డని కస్సున కసిగా నా పూకు మట్టానికంటా దిగేసి నా నడుములు విరిగిపోయేలా.. నా పూకు చిరిగిపోయేలా కుతిగా దెంగే దెంగుడు కావాలి..
నేను అల్లాడిపొతున్నాను.. వాడి మొడ్డ కోసం తపించిపోతున్నాను.. సిగ్గువిడిచి నోరు తెరిచి చెప్పలేకపోతున్నాను.. ఇంతలొ…ఒక్కసారిగా నా రెండు సళ్ళనీ ఏక కాలంలో ఒడిసిపట్టి ఒక్కసారిగా బలంగా కసిగా నలిపెస్తూ కసిగా పిసికేసేడు మీ అబ్బాయి.. నేను ఆపుకోలెక తమకంగా… ఆహ్*…. స్స్స్*.. అని మత్తుగా బయటకే మూలిగేసేను.. ఇంకేముంది మీ అబ్బాయికి తెలిసిపోయింది నెను వాడి వశమైపోయానని.. నా పూకు వాడి మొడ్డ పోట్ల కోసం సిద్దంగా వుందని..
అప్పుడు మీ అబ్బాయి ఎం చెసెడో తెలుసా? వాడి ఒంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని ఒక్క వుదుటున నా నైటీ నా తల మీదనించీ లాగి పారేసి నన్ను పూర్తిగా నగ్నంగా చేసేసాడు అలా చేస్తూనే నన్ను వెల్లకిల్లా తిప్పేసి నా మీద ఎక్కిపొయి నన్ను బలంగా వాటేసుకుంటూ నా పెదవులని వాడి పెదవులతొ ముడివేసి నా నోటిలోకి వాడి నాలుక తోసేసి నా రెండు సళ్ళనీ కస కసా నలిపేస్తూ వాడి మోకాళ్ళతొ నా తొడలని విడదీసెడు నాకు అర్థమైపొయింది మీ అబ్బాయి, వాడి మొడ్డని నా లొ కంటా దిగెయ్యడానికి ఇంక ఎంతొ టైం లేదని వాడి మొడ్డ పొటు కొసం నేను సిద్దపడిపొతూ నా తొడలు విడదీసి నా నడుం పైకి లేపేను వాడి మొడ్డ సీర్షం నా పూరెమ్మల్లో ఒత్తుకుంటున్నది నా వొళ్ళంతా జివ్వుమనిపోతున్నది నాలొ అదోలాంటి తాపం.. అదోలాంటి తమకం.., ఇంక ఆపుకోలెక నా రెండు చెతులనీ నీ కుడుకు గుద్ద మీద వేసి బలంగా వాడి నడుముని నాలోకంటా అదిమెసుకున్నాను అంతె.. నా పూరెమ్మలు మడతలు పడిపోతూ నా యోని గోడలని బలంగా ఒరుసుకుంటూ.. మీ అబ్బాయి మొడ్డ కస్సున నా పూకు మట్టానికంటా దిగబడిపోయింది…
ఎప్పుడైతే వాడి మొడ్డ కస్సూన నాపూకు మడత్ల్లోకి జారిందో అప్పుడు మాట్లాడేడు మొదటి సారిగా స్స్స్స్*..ఆహ్*.. అమ్మా.. స్స్స్*.. ఆహ్*… స్వర్గంలో వున్నట్లున్నదే అమ్మా అన్నడు.. కానీ నాకు కళ్ళలొ నీళ్ళు వూరేయి ., మీ అబ్బాయి మొడ్డ నీ మొడ్డ మందాని కి రెండింతలు వుంది అలాగే వాడి మొడ్డ సైజు మీ మొడ్డ సైజు కన్నా కనీసం ఓ 2 ఇంచీలు పెద్దది దానితో నా పూకుని బాగా సాగదీసుకుంటూ నాలొకంటా దిగబదేప్పటికి నా పూరెమ్మలు మడతలు పడిపొయి నలిగిపొయేప్పటికి నా ఒళ్ళంతా జిల్లర్చుకుపొయి కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగేయి
కానీ వాడి మొడ్డ పోటులొ స్వర్గం కనపడింది దానితో నేను నా రెండు కాళ్ళనీ గాల్లోకి లేపేసి వాడి మొడ్డ నా పూకులొతుల్లోకంటా దిగబడేలా సర్దుకుంటూ వాడు ఎదో మాట్లాడబోతుంటె నాకే సిగ్గుగా అనిపించి .. ఉష్హ్* ..అంటూ వాడి నొటిమీద వేలు వేసి వారిస్తూ నా రెండు చెతులనీ మీ అబ్బాయి గుద్దమీద వెసి వాడి నడుముని నాలొకంటా ఒత్తుకునేప్పటికి వాడికి అర్థమైపొయింది..
ఇంక ఇప్పుడు నాకు కావలసింది బలమైన మొడ్డ పోట్లని. వాడు ముందుకు వాలి నా పెదవులని వాడి పెదవులతో ముడివేసి.. ఇంక జోరు జోరుగా వాడి నడుం కదిలిస్తూ నా పూకు చిరిగిపోయేలా వాడి మొడ్డతో నా పూకులొ పొడుస్తూ నా పూకు దిమ్మ అదిరిపొయెలా బరాటా దెబ్బలు వేస్తూ కసిగా నన్ను దెంగడం మొదలెట్టేడు.. సైతుగా పడుతున్న వాడి మొడ్డ పోట్లకి నెను కరిగిపోతూ.. స్స్స్*.. మ్మ్మ.. ఆహ్*.. అంటూ కలవరిస్తూ కుతిగా వాడితొ దెంగించుకుంటూ వాడి కింద మత్తుగా నలిగిపొతూ ఆ రాత్రి వాడి చేతుల్లో స్వర్గం రుచి చూసేను అంటూ మా ఆవిడ ముగించింది…
మధ్యలో అబ్బయి మాట్లాడుతుంటే ఎందుకు వాడిని నువ్వు మాట్లాడనివ్వలేదు అని అడిగేను
దానికి మా ఆవిడ.. ఛీ.. మీరు మగాళ్ళు .. నేను ఆడదాన్ని అందునా కన్న తల్లిని ..
అప్పటికె సిగ్గుతో మూడొంతులు చితికిపొయెను.. కన్న కొడుకు కింద పడుకుని దెంగించుకోవడం ఎంత ఇబ్బందో మీ మగాళ్ళకి ఏం అర్థమౌతుంది..?
అలా ఒంటిమీద గుడ్డలన్నీ విప్పించుకుని నగ్నంగా వాడి కింద నలిగిపోవడమే ఒకలా వుంటె ఇంక మాట్లాడ్డానికి నోరు ఎలా పెగులుతుంది చెప్పండి..??వాడు మాట్లాడితే నేను మాట్లాడవలసి ఒస్తుంది అందుకే మీ అబ్బయిని మాట్లాడనివ్వలేదు.. నేనూ మాట్లాడలేదు అని అంటున్న మాఆవిడ ని అడిగేనూ.. మరి తెల్లారితే మీ అబ్బాయి ముఖం నువ్వు చూడాలిగా అప్పుడేమి చేసేవు అని..?
వాడితో మాట్లాడ్డానికి 2 రోజులు పట్టింది అన్నది మా ఆవిడ
ఏంటీ 2 రొజులవరకూ మాట్లాడుకోలెదా? అన్నాను నేను ఆశ్చర్యంగా
ఔను అన్నాది మా ఆవిడ సిగ్గు పడుతూ..
అదేంటి? ఒక్కసారి అమ్మ పూకు తడి రుచి చూసిన కొడుకు రెండు రోజుల వరకూ నిన్ను ఏమీ చెయ్యకుండా వున్నాడా? అన్నాను నేను మరింతగా ఆశ్చర్యపోతూ…
వాడూ నేనూ మాట్లాడుకోలేదని అన్నాను గానీ మీ అబ్బాయి నన్ను దెంగలేదని చెప్పాలేదే నేను అన్నాది మా ఆవిడ..
ముసి ముసిగా నవ్వుతూ..
అదేంటి వాడు మళ్ళీ నిన్ను దెంగేడా? ఎప్పుడు? ఎక్కడ? అన్నాను నేను ఒకింత సంబరంగా (మా అబ్బాయి మా ఆవిడ పూకుని ఇంకోసారి ఎలా కొల్లగొట్టేడో తెలుస్కోవాలని ఆత్ర పడిపోతూ..)
ఒకసారి కాదు ఆ రెండు రొజుల్లో మీ అబ్బాయి నన్ను 6 నించీ 7 సార్లు దెంగేడు అన్నది మా ఆవిడ ముఖం అంతా సిగ్గుతో ఎర్రబడిపోతుండగా..!!
ఆహ్*.. 6 నించీ 7 సార్లా అని నెను తెల్లబోతూ అడిగేను
ఏంటి ఆ రాత్రే మరొ సారి దెంగేడా నీ కొడుకు నిన్ను అని అడిగేను., లేదు మర్నాడు వుదయం దెంగేడు .. (అదే రెండోసారి నన్ను దెంగడం) అన్నది మా ఆవిడ..
ఎక్కడ? ఎలా? అన్నను నాకు వుత్సాహం పెరిగిపోయి..

వాడూ నేనూ మాట్లాడుకోలేదని అన్నాను గానీ మీ అబ్బాయి నన్ను దెంగలేదని చెప్పాలేదే నేను అన్నాది మా ఆవిడ..
ముసి ముసిగా నవ్వుతూ..
అదేంటి వాడు మళ్ళీ నిన్ను దెంగేడా? ఎప్పుడు? ఎక్కడ? అన్నాను నేను ఒకింత సంబరంగా (మా అబ్బాయి మా ఆవిడ పూకుని ఇంకోసారి ఎలా కొల్లగొట్టేడో తెలుస్కోవాలని ఆత్ర పడిపోతూ..)
ఒకసారి కాదు ఆ రెండు రొజుల్లో మీ అబ్బాయి నన్ను 6 నించీ 7 సార్లు దెంగేడు అన్నది మా ఆవిడ ముఖం అంతా సిగ్గుతో ఎర్రబడిపోతుండగా..!!
ఆహ్*.. 6 నించీ 7 సార్లా అని నెను తెల్లబోతూ అడిగేను
ఏంటి ఆ రాత్రే మరొ సారి దెంగేడా నీ కొడుకు నిన్ను అని అడిగేను., లేదు మర్నాడు వుదయం దెంగేడు .. (అదే రెండోసారి నన్ను దెంగడం) అన్నది మా ఆవిడ..
ఎక్కడ? ఎలా? అన్నను నాకు వుత్సాహం పెరిగిపోయి..
————————————————————————-
ఆ రాత్రి 25 నిమిషాలు నా పూకుని పగలదీసి నీ కొడుకు అలిసిపోయి నా మీద పడి నిద్రపోయేడు
నా పూకునిండా వాడి వీర్యం బయటకి బొట్లు బొట్లుగా కారుతున్నాది.. ఎందుకో నాకు లేచి కడుక్కోవాలనిపించలేదు.. నాలొ వాడి వీర్యం తడి తడిగా తొడల్లొ తగులుతుంటె బాగున్నట్లు అనిపించింది.. మీ అబ్బాయి నన్ను అలా కుమ్మి కుమ్మి కడివెడు రసం కార్చడంతొ నా ఒళ్ళంతా తేలిగ్గా సమ్మగా మత్తుగా అనిపించింది.. అలాగే మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని నిద్రలోకి జారిపోయేను
మర్నాడు వుదయం 8 గంటలకి కానీ మెలుకువ రాలేదు .. ఎందుకొ చాలా సిగ్గుగా ఇబ్బందిగా అనిపించింది..
ఏదో తప్పు చేసిన భావన లేచి నైటీ వేసుకుని ముఖం కడుక్కుని
కిచెన్*లొ టీ పెట్టుకుంటుంటే మీ అబ్బాయి ముఖం కడుక్కుని కిచెన్* లో కి ఒస్తూ
good morning అమ్మా .. రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టిందా అన్నాడు
నేను మీ అబ్బాయికి సమాధానం చెప్పలేదు ఏం సమాధానం చెప్పేది?
నేను నోరు తెరిస్తే మీ కొడుకు ఏం అంటాడొ అని మౌనంగా తల వొంచుకుని వుండిపొయేను
ఇంతలొ మీ అబ్బాయి ఒచ్చి వెనకనించీ నన్ను వాటేసుకున్నాడు..
మీ అబ్బాయి చేతులు తగిలేప్ప్తికి నా ఒళ్ళు ఝల్లు మన్నది ఎందుకో తెలీదు కానీ నాకు వాడి కౌగిలిలో సుఖంగా అనిపించింది నేనువాడి చేతులు విడిపించుకుంటూ ..
రాత్రి.. అని మాత్రం అనగలిగెను వాడు నా మాటలని cut చస్తూ బాగుంది కదా అమ్మ అన్నాడు అతి కష్టం మీద తప్పుకదరా .. అని మాత్రం అనగలిగెను
తప్పు ఎమున్దమ్మ నువ్వు ప్రౌఢ వయసులో వున్నా పరువాల పసిడి గుమ్మవు .. నేను కోడె వయసులో వున్నా కసి కుర్రాడిని మన ఇద్దరికీ ఇస్టమయ్యింది.. మనం చేసుకున్నాం తప్పేంటి? అన్నాడు మీ అబ్బాయి
మరి నువ్వేమన్నావు? అని అడిగెను నేను..
ఏమంటాను నేను నీ అమ్మని మనం తల్లీ కొడుకులం తప్పు కాదా..? అన్నాను అంది మా ఆవిడ
మరి వాడేమన్నాడు అని అడిగెను..
వాడేమన్నడో తెలుసా ??
మన ఇంట్లో కుక్క పిల్లలని పెట్టింది అవి పెరిగి పెద్దఐ తన తల్లినీ .. చెల్లినీ .. కడుపు చేసేయి …
వాటికి లేని తప్పు మనకి ఎందుకు ఒస్తున్నది అమ్మ .. అని మాట్లాడుతూ వాడిచేతులని నా చంకల కింద నించీ నాసళ్ళమీద వేసి నాసళ్ళని కసిగా బలంగా పిసకడం మొదలెట్టేడు.. వాడి బలమైన చేతి పిస్తుకుళ్ళకి నాసళ్ళు బరువేకిపోతున్నాయి .. నాచనుముచికలు బిరుసుక్కిపోయి నిక్కిపోయి నిలుచున్నాయి, నాపూకులోతడిఊరిపోతున్నది, నా మనసు ఓపక్క కన్నకొదుకుతో ఒద్దు ఒద్దు అంటున్నా.. నా శరీరం మాత్రమ్ ఆ సుఖం కావాలి.. కావాలి.. అంటూ బలమైన వాడి మొడ్డ పోట్లకోసమ్ అంగలారుస్తున్నది..
నా సహనానికి పరీక్ష పెడుతూ వెనకనించీ నిగిడిన నా కొడుకు మొడ్డ నా నైటీ మీదనిచీ నా గుద్ద పాయల మధ్యనించీ నా పూదిమ్మమీద బలంగా ఒత్తుకుంటున్నది.. కోరికతో వెచ్చగా కాలిపోతున్న మీ అబ్బాయి ఒంటిలోని వేడి.. నా ఒళ్ళంతా పరుచుకుంటూ నా శరీరాన్నికోరికల మంటలలో దహించేస్తూనది.. పొదున్న నిద్దర లేవగానే ఈరోజు ఎట్టిపరిస్తుల్లోనో నా కొడుకుని నన్ను ముట్టుకోనివ్వకోడదని చేసుకున్న నిర్ణయం నా కోరికల మంటలలో కాలి బోడిదైపోఇన్ది..
ఇంతలో వెచ్చని వాడి పెదవులు మరింత వెచ్చగా నా మెడ వొమ్పులో తాకేయి.. వడగాలిలాంటి వెచ్చని వాడి ఊపిరి నా ఒంటిని దహించేస్తున్నది.. ఇంక నాలో మిగిలివున్న ఆ పాటి resistance ఆ వడగాలిలో కొత్తుకుపోయి.. స్స్..స్స్..స్స్.. ఆహ్.. కన్నా.. ఒద్దు.. రా… తప్పురా … అంటున్నాను కానీ వాడిని దూరంగా తోసేయ్యలేకపోతున్నాను వాడి చెయ్యి నా తొడల మధ్య కి జార్చేడు నైటీ మీదుగా నా పూరేమ్మలని గుప్పిట ఒడిసి పట్టి బలంగా పిసికెడు .. ఆహ్.. మ్మ్మ్.. కన్నా.. ఒద్దు.. నాన్నా… ఒదిలెయ్యమ్మ.. మీ అమ్మని రా.. రాత్రి ఏదో జరిపోఇన్ది.. ఇంకా మళ్ళీ మనం ఆ తప్పు చేయ్యద్దురా.. అని నోటితో అంటున్నా కానీ.. నా ఒల్లుని మాత్రం మీ అబ్బాయి పరిం చేసి నేను వాడిమీద వాలిపోయేను..
మీ అబ్బాయి నా నైటీని పక్కకి తప్పించి వాడి చేతివేల్లని ఆసరికే తడిసిపోయి రొచ్చు రొచ్చైపోయిన నా పూరెమ్మల పాయల్లో తోసి.. నా పూకు నిలువుపెదాలని ఈ చివరనించీ ఆ చివరివరకూ తడుముతూ.. వాడి వేలుని నా పూరెమ్మలపాయల్లో గుచ్చి నాపూకు పాయలమధ్య ఒత్తిపెట్టి బలంగా రుద్దుతూ.. ఎందుకమ్మా అలా అబద్దాలు చెపుతావు? నీకు కూడా నాతో దెంగించుకోవాలని చాలా ఆత్రంగా ఉంది .. చూడు కింద నీ పూకు ఎంతలా తడిసిపోయిన్దో.. అన్నడు.. నా ముఖాన్ని వాడి వైపు తిప్పుకుని నా పెదవులని వాడి పెదవులతో మూసేస్తూ ..
స్స్..స్స్..స్స్.. ఆహ్.. కన్నా.. చంపేస్తున్నావు కదరా.. మీ అమ్మని… అనేమాటలు నా నోటిలోనించీ సగం వరకే ఒచ్చేయి.. నా నోటిలోని మాటలు పూర్తికాకుండానే .. మీ అబ్బాయి నా నోటిని వాడి నోటితొ మూసేసి వాడి నాలుకని నా నోటిలోకి తోసి నాలోని కామ దాహాన్ని ఆపుకోలేని అంచులవరకూ తీసుకువెల్లిపోయేడు..
ఇంక నన్ను నేను ఆపుకోవడం నాతరం కాలేదు.. గిర్రుక్కున వెనక్కి తెరిగి మీ అబ్బాయిని బలంగా కౌగలించేసుకుని మొహం తో.. కసిగా వాడి ఒళ్ళు నిజ్జు నుజ్జుఐపోయేలా తమకంగా వాడిని నాబిగికౌగిలిలో నలిపేసేను.. ఆహ్.. అమ్మా.. అద్భుతమే.. ఇదేనే.. నేను నీ నించీ కోరుకున్నది.. అంటూ మీ అబ్బాయి కూడా నన్ను కహా కసిగా వాడి కౌగిలిలో నలిపెయ్యసాగేడు.. అలా మేమిద్దరం ఎంతసేపు అలా ఒకళ్ళ కౌగిలో ఒక్కళ్ళని నలిపేసుకుంటూ ఎంతలా వేడెక్కిపోయేమో.. నాకైతే తెలియలేదు..
18 ఏళ్ళ ఎదిగి వయసుకొచ్చిన కొడుకు బలమైన వాడి చేతుల్లో నా ఒళ్ళు నలిగిపోతున్నది.. కానీ ఆ కసి కౌగిలి నాకు ఇంకా మత్తెక్కిస్తు న్నాది.. తమకాల మత్తు నన్ను ఆవరించేస్తున్నాది.. నేను మోహవశురాలినైపోయి ఏమి చేస్తున్నానో తెలియనత మైకం లో నా కోడుమూ ముఖాన్ని ముద్దుల్లో ముచెత్తుతూ .. నా కౌగిలిలో వాడిని నలిపేస్తున్నను..
వాడు ఎప్పుడు నా వొంటిమీది నైటీని జార్చేసేడో నాకు స్ప్రుహలేదు.. ఎప్పుడు వాడి ఒంటిమీది బట్టలు విప్పేసుకున్నాడో నాకు తెలియదు.. నాకు మళ్ళీ ఒంటిమీద స్పృహ ఒచ్చేప్పటికి నేను గేసుపొయ్యి గట్టు అంచు మీద కూరుచుని నా రెండు కాళ్ళనీ నా కొడుకు నడుం చుట్టూ ముడివేసి వున్నను..
నా కొడుకు నిగిడిన గాడిద మొడ్డలాంటి వాడి మొడ్డని ఓచేత్తోపట్టుకుని విచ్చుకున్న నా పూరెమ్మల పాయల్లో గుచ్చిపెట్టి.. వాడి మొడ్డ బుడిపెతో నా పూరెమ్మల నిలువుపెదాల మధ్య బలంగా రుద్దుతున్నాడు.. నేనైతే మోహ పావశురాలినైపోయి.. వాడి మగతనాన్ని నాపోకులోతుల్లో దిగేసుకోవాలని అసహనంగా కదులుతున్నను..
నేను నా కొడుకు ముఖాన్ని నా యద ఎత్తుల్లోకి బలంగా ఒత్తిపెట్టి రుద్దేసుకుంటూ.. నా సళ్లని మార్చి మార్చి నా కొడుకు నోటిలోకి కూరుతూ .. ఆహ్.. కన్న.. ఈ అమ్మ నీది రా.. నీ సొంతం రా.. ఈ అమ్మ అందాలు నీవి.. నువ్వేమి చేస్తుకుంటావో నీ ఇష్టం రా.. ఎందుకురా ఈ అమ్మ అంటే నీకు అంత మోజు.. ? ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ అమ్మ నీ సొంతమయ్యిన్ది.. నీ ఇష్టం ఒచ్చినట్లు చేసుకో.. నన్ను కసితీరా నీ కౌగిలిలో నలిపెయ్యి.. మోజుతీరా నా ఆడతనాన్ని కొల్లగొట్టుకుని నన్ను నీ దాన్ని చేసుకో అని ఏదేదో పలవరిస్తూ మీ అబ్బాయిని అల్లుకుపోతూ..
హబ్బా.. చమ్పేస్తున్నవురా.. దిగేసెయ్యి.. నిగిడిన నీ గాడిద మొడ్డని నా పూకు మట్టానికి తగిలేలా దిగేసేసి నన్ను కసి కసిగా దెంగెయి.. నీ గాడిద మొడ్డతో నా పూకు చిపెయ్యి.. ఆహ్.. ఇంత సుఖాన్ని నేను ఎప్పుడూ అనుభవించలేదురా.. చంపకురా.. నీ మొడ్డని లోపలకి తొసెయ్యరా.. అంటూ నేను నా రెండుచేతులనీ నా కొడుకు పిర్రలమీద వేసి బలంగా నాలోకంటా అదుముమున్నాను..
స్స్స్.. ఆహ్హ్.. అంతే .. మళ్ళీ అదే అనుభూతి.. నా పూపెదాలు మడతలు పడిపోతుండగా.. నా యోనిద్వారం అన్చులవరకూ సాగదీస్తూ.. బిర్రుగా.. నా కొడుకు మొడ్డ కస్సున సైతు గా నా పూకు లోతుల్లోకి జారుతుంటే.. మధురమైన నొప్పి.. నా ఒళ్ళంతా జిల్లుమనిపోతూ.. కానీ ఆ నొప్పి ఏంతో సుఖాన్ని.. ఆనందాన్ని కలిగిస్తు న్నది నాకు..
18 ఏళ్ళక్రితం ఆడ జన్మకి అర్థం చెపుతూ ఏ పూరేమ్మలని విడదీసుకుంటూ నాలోని ఆడతనానికి భాష్యం చెపుతూ కన్నె పిల్లని కన్నతల్లిగా మారుస్తూ .. నా పూకురేమ్మలని విడదీసుకుటూ నాలోపలనించీ ఈ భూమిమీదకి ఒచ్చేడో.. అదే కొడుకు.. 18 ఎళ్ళ తరువాత.. తానూ తల్లిగా మార్చిన ఆడదతనాన్నిమళ్ళీ అమ్మని చెయ్యడానికి అవేపూరేమ్మలని పగలదీస్తూ తన మగతనాన్నిరుజువు చేయడానికి.. నేను ఆడదాన్ని అని మరోసారి నాకు గుర్తు చేస్తూ నా మానాన్ని చీలుస్తూ.. నా ఆడతనపులోతుల్లోకంటా దిగబడేలా వాడి మొడ్డని నా పూకు నిండుగా దిగేస్తుంటే.. నేను పరవశించిపోతూ.. తమకంతో.. నా కొడుకు నగ్నశరీరాన్ని అల్లుకుపోతూ.. రవీ.. రవీ.. అంటూ నా కొడుకు పేరు కలవరిస్తూ .. దెంగు నాన్నదెంగు.. నీ మోజు తీరా దెంగు .. నీ మనసుతీరా ఈ అమ్మని దెంగి నీ అమ్మని మరోసారి తల్లినిచేసి నువ్వు మగాడివని రుజువుచేసుకో.. నీలో కోరిక రేగినప్పుడల్లా ఈ అమ్మని దెంగి నీ మనసు తీర్చుకో.. అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా కలవరిస్తూ నా కొడుకు మొడ్డని నా పూకు నిండా దిగేసుకుని ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ.. నా కొడుకు నడుం చుట్టూ ముడేసిన నా కాళ్ళని వేళ్ళాడేసేసేను ..
అప్పటివరకూ బిగువైన వెచ్చని నా పూకుమడతల బిగింపు సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్న నా కొడుకు తన నడుం చుట్టూ పట్టివుండిన నా కాళ్ళ పట్టు జారిపోగానే నా నడుం చుట్టూ చేతులువేసి.. నా నడుముని వాడి నడుమ్లోకి అదిమేసుకుంటూ 9 అంగుళాల వాడి బారాటి మొడ్డని నా పూపెదాల అంచుల వరకూ బయటకి లాగుతూ.. మళ్ళీ కస్సున మట్టం వరకూ దిగబడేలా వాడి మగతనాన్ని నా లోత్ల్లోకంటా తగిలేలా దిగేస్తూ నా పూకులో బలంగా పోట్లువేస్తూ మొదలెట్టేప్పటికి .. నేను కైపెక్కిపోయి .. స్స్స్.. ఆహ్.. నాన్నా.. దెంగరా.. అమ్మని రా .. నీకు జనమనిచ్చిన అమ్మనిరా.. 18 ఏళ్ళ క్రితమ్.. నువ్వు .. ఆ పూకు పెదాలని విడదీసుకుంటూనే .. ఈ భూమిమీడకి ఒచ్చేవు.. ఇప్పుడు.. అదే పూకుని నీసొంతం చేసుకున్నవు. దెంగుకో మీ అమ్మని మోజుతీరా దెంగుకో.. కసితీరా.. దెంగుకో.. ఇంకా జోరుగా దెంగు.. ఇంకా కసిగా దెంగు అంటూ.. మీ అబ్బాయిని హుషారేక్కిస్తుంటే.. మీ అబ్బాయి నా నడుము కదిలిపోకుండా.. వాడి రెండు చేతులతో నా నడుముని ఒడిసిపట్టి.. వాడి ముఖాన్ని నా సళ్ళమీదవేసి బలంగా ఒత్తిపెట్టి రుద్దేస్తూ.. మధ్య మధ్యలో నా సల్లని నోటినిండా పీల్చుకుంటో.. పళ్ళతో నా సల్లని కసబిసా కొరికేస్తో నమిలేస్తుంటే.. ఇంకా ఆ మహా మొరటు కసి దెంగుడిని తట్టుకోలేక.. భళ్ళు భళ్ళున.. కార్చేసుకుంటో.. నేను ఓ బలమైన భావప్రాప్తి పొందుతూ.. ఇంక మీ అబ్బాయి దెంగుడుని భరించలేక.. మళ్ళీ రెండుకాళ్ళనీ.. మీ అబ్బాయి నడుం చుట్టూ బిగించేసి.. వాడిని కదలనివ్వకుండా నా బిగికొఉగిలిలో బన్ధించేసి.. అలసటగా వాడి భుజం మీద వావ్లిపోయేయు..
అప్పుడు మీ అబ్బాయి నన్ను ఏమని అడిగేదో తెలుసా? అన్నది మా ఆవిడ..
ఏమని అడిగేడు .. అని నేను తిరిగి మా ఆవిడని అడిగేను..
అమ్మా నా దెంగుడు బాగుందా అమ్మ.. నా దెంగుడు నీకు సంతోషాన్నీ సంతృప్తినీ ఇచ్చేయా అమ్మా.. అని అడిగేడు..
మరి నువ్వేమని చెప్పేవు అని నేను అడిగితే..
మా ఆవిడ చెప్పిన్ది.. నేను మీ అబ్బాయికి మాటలతో సమాధానం చెప్పలేదు.. మీ అబ్బాయి ముఖాన్ని నా రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుని.. వాడి పెదవులమీద బలంగా తమకంగా ముద్దు పెట్టి.. అప్పటికే కసెక్కించేలా నన్ను దెంగిన మీ అబ్బాయి దెంగుండు సుఖానికి నా గొంతు తడారిపోవడమ్ వాళ్ళ వాడి నోటిలోనించీ వాడి లాలాజలాన్ని పీల్చుకుని నా దాహం తీర్చుకుని నా దాహం పూర్తిగా తీరేకే వాడి పెదవులని విడిచిపెటెడుతో.. అప్పుడు వాడిని తిరిగి నేను అడిగేను.. నీ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికిందా అని ..
మరి మీ అబ్బాయి ఏమ్మన్నడు అని మళ్ళీ నేను అడిగేప్పటికి..
మీ అబ్బాయి నా ముఖాన్ని ముద్దులతో ముచ్చెత్తుతో.. థాంక్స్ అమ్మ.. thank you very mach .. అంటూ నన్ను ముద్దులలో ముచెత్తుతో.. అమ్మా.. మరొక్క ప్రశ్న అమ్మా అన్నడు..
ఎం ప్రశ్న వేసేడేంటి? అని నేను అడిగేప్పటికి..
మా ఆవిడ సిగ్గుపడుతూ.. నేనో మీ అబ్బాయిని అదే ప్రశ్న అడిగేను ఏమిటిరా అది అని.. అప్పుడు మీ అబ్బాయి ఏమి ప్రశ్న వేసేడో తెలుసా..?
అమ్మా… ఒక్క మాట అడుగుతాను నువ్వు ఏమీ అనుకోకోడదు.. ప్లీజ్.. నిజం చెపు అమ్మా… నా దెంగుడు బాగుందా..? నాన్న దెంగుడు బాగుందా? నేను మీ ఆయన కన్నా బాగా నిన్ను సుఖపెట్టేనా అని అడిగేడు.. అన్నాది మా ఆవిడ..
ఆ ప్రశ్న వినేప్పటికి నా ముఖం రంగువెలిసినట్లుగా వేల వేల బోయిన్ది.. మా అబ్బాయి తన కన్నా తల్లిని.. నా సొంత పెళ్ళాన్ని దెంగడం నన్ను బాధపెట్టలేదు కానీ.. నేను మీ ఆయనకన్నా బాగా దెగేనా..? అని అడగడం నాకు ఎందుకో చాలా బాధ అనిపించిన్ది..
నామనసులోని భావాలని బయటకి తెలియనివ్వకుండా.. సాధ్యమైనత మామూలుగా వుండడానికి ప్రయత్నిస్తో.. మరి నువ్వు వాడికి ఏమని సమాహ్దానం చెప్పేవు అని అడిగేను.. (ప్రశ్న ఐతే అడిగేను కానీ.. మా ఆవిడ ఎం సమాధానం చెపుతుందో అని గుండెలు చిక్కబట్టుకుని ఆమె చెప్పే సమాధానం కోసం ఎదురుచూడసాగేను..)
మా ఆవిడ నవ్వుతూ నా బుగ్గలని ముద్దు పెత్తుకుంటూ.. పెళ్లి ఐన కొత్తలో మీరు నన్ను ఎంతలా దెంగేవారో నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను.. అందులో మాత్రం మీకే నా మొదటి ఓటు.. కానీ వాడు ఇంకా చిన్నపిల్లాడు కదా.. వాడిని చిన్నబుచ్చకూడదని.. వాడికి చెప్పేను.. నాన్నా రవీ.. నువ్వు ఇంకా చిన్న పిల్లాడివి.. మా పెళ్లి అయ్యే సమయానికి మీ 27 ఏళ్ళు.. మచి మదమెక్కిన గుర్రం లా వుండేవారు.. నీకు తెలుసా..
మీ నాన్న దెంగుడికి నా పూకు వాచిపొతుండేది.. ఆయన ఇంట్లో వున్నారంటే ఆయన మొడ్డ నా పూకులో కదులుతూనే వుండేది.. ఒక్క భోజనం సమయంలోతప్ప .. ఇంక శని ఆది వారాలు ఒచ్చేయంటే ఆ రొండు రోజులో నా ఒంటిమీద బట్టలు ఉండనిచ్చేవారు కాదు.. నా పూకులోనించీ మొడ్డని బయటకి తీసేవారు కాదు.. ఆఖరికి ఒంట కోడా అలా దిశమొలతోనే చేసేదాన్ని .. ఓక్కోసారి ఆయన దెంగుడికి తట్టుకోలేక చెప్పా పెట్టకుండా మా పుట్టింటికి పారిపోతుండేదాన్ని. మీ నాన్న మొడ్డ లేపుకుని నా వెనకాలే మా పుట్టింటికి ఒచ్చేప్పటికి.. మీ అమ్మమ్మ పిల్లడు ఒచ్చేడు గదిలోకి వెళ్ళు అని మీ నాన్న దగ్గరకి నన్ను తరిమేసేడి.. అని మీ అబ్బాయికి చెపుతుంటే.. పెళ్ళైన తొలినాళ్ళ మన దెంగులాట సంగతులన్నీ గుర్తుకు ఒచ్చి మళ్ళీ నాలో కోరిక రేగడంతో .. మీ అబ్బాయి నడుముని నా పూకులోకి అదుముకుంటూ.. ఒరెయి.. మీ నాన్న విషయాలు గుర్తుచేసి మళ్ళీ నాలో కోరికలని రేపేవు.. ఇంక దెంగడమ్ మొదలెట్టు అని మీ అబ్బాయిని తొందర చెయ్యడంతో..
మీ అబ్బాయి నన్ను గేస్ పొయ్యి గట్టుమీదనించీ కిందకి లాగేసి నన్ను వెనక్కి తిప్పి.. వెనకనించీ నిగిడిన వాడి మొడ్డని విసురుగా నా పూకులోకి గోటించేప్పటికి .. తూలిపోతున్నఒంటిని కాసుకోవడానికి నేను గేస్ పొయ్యి గట్టుని ఊతంగా పట్టుకున్నాను .. మీ అబ్బాయి .. ఒక్క ఉదుటున నా నైటీ పైకి లేపెసేడు నన్ను ముందుకి ఒంగోపెడుతూ నిగిడిన వాడి మోద్దని కస్సున నా పూకు మట్టనింకి దిగిపోఎలా వెనకనించీ వాడి మోడ్డని నాలోకంటా దిగేసేసాడు .. ఆహ్.. ఆఆ.. మ్మ్మ్.. స్స్..స్స్.. అమ్మా.. స్స్.. స్స్.. క..న్నా… స్స్.. స్స్స్.. ఈ అమ్మ పూకుని చింపేసావురా… అంటూ నేను మత్తుగా మూలుగుతూ ముందుకి వాలిపోయి తొడలు విడదీస్తూ నీ కొడుకు మోడ్డని పూర్తిగా నాలోకంటా నింపేసుకోవడానికి అనుగుణంగా నన్ను నేను సర్దుకుంటూ వాడి మొడ్డతో దేన్గించుకోవడానికి సిద్దపడిపోయేను..
అంతే.. మీ అబ్బాయి నా రెండు సల్లనీ ఊతంగా పట్టుకుని ఆ గేసుపొయ్యి గట్టుమీదకి వాల్చేసి కుక్కని దేన్గినట్లు కస కసా మొడ్డ పోట్లు వేస్తూ కసిగా కుతిగా.. అరగంట సేపు మీ అబ్బాయి నన్నుఓదిలిపెట్టకుండా దెంగి దెంగి నా పూకునిండా వాడి మొడ్డ రసాలని పిచికారీ చేసి నా మీద వాలిపోఎడు.
అరగంట సేపు నడుం విరిగిపోఏలా దేన్గించ్కోవడం లో నా నడుం పట్టేసి ఇంకా నిలబడలేక అలా పైకి లేచిపోయిన నైటీని కూడా సర్దుకోకుండా.., పూకులోనించీ తొడల మీదగా మీ కొడుకు మొడ్డ రసాలు కారుతుంటే.. అలాగే నడుచుకుంటూ వెళ్లి మంచం మీద వాలిపోయెను..
సుమారు రెండు మూడు గంటలసేపు ఒళ్ళుమీద తెలీకుండా అలాగే మంచం మీద పడి నిద్రపోఎను.

సుమారు మధ్యాన్నం ఒంటిగంట ఔతుండగా మీ అబ్బాయి నన్ను నిద్రలేపేడు. ఏమయ్యిన్దమ్మ అంతలా పడుకుని నిద్రపోఎవు.. ఎప్పుడూ లేనిది అంతలా పడుకునేప్పటికి నాకు భయమేసిది అంటూ నిద్ర లేపెప్పటికి నేను లేచి ఏమీ మాట్లాడకుండా బాత్ర్హ్రూం లోకి వెళ్లి వేడి వేడి నీళ్ళలో స్తనం చేసి ఒచ్చేప్పటికి కాస్తంత మనసు శరీరం తేలిక పడ్డాయి.
అప్పటికి మీ అబ్బాయి ఒంట చేసి పెట్టి వుంచేడు. ఏదో తిన్నాననిపించి వెళ్లి హాల్ లో కూర్చుని టి.వి. పెట్టుకుని మౌనంగా టి.వి చూస్తూ కూర్చున్నాను.
==================================
సతివ్రతుడు (భార్య సుఖపెట్టడం కోసం ఏదైనా చెయ్యగలిగే ఓ భర్త కధ) – 3వ భాగం
ఇంతలో మీ అబ్బాయి ఒచ్చి నా ఒళ్లో తల పెట్టుకుని పడుకున్నాడు. నా చేతి గాజులు సవరిస్తూ.
నా మీద కోపమొచ్చిందా? అన్నాడు..
కన్నతల్లితో అలా చేస్తే కోపం రాదా అన్నాను నేను..
తప్పేనమ్మా.. తప్పు ఐపోయింది .. కానీ నన్నేమి చెయ్యమంటావు?
నీ అందం నన్ను పిచ్చివాడిని చేస్తే అది నా తప్పేలా ఔతుంది చెప్పు? నీకో నిజం చెప్పనా? నాకు నా క్లాసు లో అమ్మాయిలకన్నా మన బంధువుల అమ్మాయిలలోకన్నా.. నీ వయసు అంటీ లలో కన్నా అందరికన్నా నువ్వే అందంగా ఉంటావు. అంత అందంగా వున్న నిన్ను కాకుండా మరొకల్లమీద నా మనసు లగ్నం కావడం లేదు. అంటూ 18 ఏళ్ళ నా కొడుకు 38 ఏళ్ళ నా అందాన్ని పొగుడుతూ వుంటే.. నా అందం తలుచుకుని నామీద నాకే గర్వం గా అని పించింది.
నిమ్మదిగా నాకు తెలీకుండానే నా మనసు మెత్తపడసాగింది. ఇంతలో మీ అబ్బాయి ఏమన్నాడో తెలుసా? అమ్మా ఉండడానికి నీకు 38 ఏళ్ళ అయినా కానీ చూడ్డానికి నీకు 28 / 30 ఏళ్ళ దానిలా కనపడతావు తెలుసా అన్నాడు వాడి తలని నా వైపు తిప్పుతూ.. అలా తిరిగినప్పుడు వాడు ముహం నా పొట్టకి మెత్తగా ఒత్తుకుంటూ వెచ్చని వాడి ఊపిరి నాలో గిలిగింతలు రేపసాగింది.
అంతలా వాడు నా అందాన్ని పొగుడుతుంటే నాకే తెలియకుండా వాడిమీద ప్రేమ పొంగుకొచ్చి వాడి జుట్టులో వెళ్ళు దోపి వాడి తల నిమరడం మొదలెట్టేను. దానితో వాడు వాడి రెండుచేతులా నా నడుముని చుట్టేసుకుంటూ గారాలు పోతూ.. నీకు తెలుసా మా ఫ్రెండ్స్ అందరితోనూ నేను పందెం కడుతుంటాను… మీ అందరి అమ్మలకన్న నా అమ్మే అందమైనది.. స్వర్గం లో రంభా, ఊర్వసి, మేనకా, తిలోత్తమలు ఎలా ఉంటారో నాకు తెలీదు కానీ మా అమ్మ మాత్రం వాళ్ళ అందరికన్నా అందమైనదని.. అని అంటూ మీ అబ్బాయి చెపుతుంటే.. నా చాతీ మరో నాలుగు ఇంచీలు పెరిగి నా సళ్ళు నేను తొడుక్కున్న జాకెట్ పట్టనంతగా పొంగి ఊపిరి ఆడక కాస్సేపు జాకెట్ గుండీలు విప్పుకుంటే బాగుండుననిపించింది.. ఆనందంతో గంతులేస్తున్న నా మనసుని సంభాలించుకుంటూ..
మీ అమ్మ గురించి బయటి వాళ్ళతో అలాగేనామాట్లాడేది అని మీ అబ్బాయిని ఓ పక్కన దేబ్బలాడుతూనే .. మరో పక్క వాడు నా పొగిడే పొగడ్తలని వినాలనే కుతూహలంతో .. మరి దానికి మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు? అని అడిగెను..
దానికి మీ అబ్బాయి ఏమని చెప్పేడు అని మా ఆవిడని అడిగెను నేను.
మా ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారో తెలుసా అమ్మ.. పెళ్లి చేసుకుంటే మీ అమ్మ లాంటి అమ్మాయినే చేసుకోవాలి అన్నారు తెలుసా అన్నాడు మీ అబ్బాయి ..
మరి దానికి నువ్వేమన్నావు అని అడిగ్నేను మా ఆవిడని..
మా ఆవిడ సిగ్గు పడిపోతూ.. ఛీ.. మీ ఈడు పిల్లలు మాట్లాడుకోవలసిన మాటలేనా ఇవి అని వాడిని దేబ్బలాడుతూ.. మరి నువ్వు ఎలాంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్తావురా అని అడిగెను వాడిని..
వాడేమన్నాడు..? అడిగెను నేను..
మా ఆవిడ సిగ్గు పడిపోతూ.. దానికి సమాధానంగా మీ అబ్బాయి ఎం చెసేడో తెలుసా? అంది..
ఏమన్నడేంటి? ఎం చేసేడేంటి అని నేను రెట్టించేప్పటికి ,, మా ఆవిడ సిగ్గు పడుతూ..
వాడి ముఖాన్ని పైట చాటున పొంగి వుబ్బరించిపోతున్న నా సళ్ళకి ఒత్తిపెట్టి బలంగా రుద్దుతూ..
ఎవరినో ఏంటమ్మా.. నేను నిన్నే పెళ్లి చేసేసుకుంటానే .. అని అంటూ వాడి రెండు చేతుల్నీ నాసళ్ళ మీద వేసి నలిపేస్తూ.. గబా గబా నా జాకెట్ హుక్కులు తీసేసి నా జాకెట్ చేరగులు పట్టుకుని నా జాకెట్ ని పైకి లేపేసి ఒక్క ఉదుటున నాసళ్ళని వాడి నోటినిండా కూరేసుకుని మార్చి మార్చి నాసళ్ళని కుడుస్తూ మార్చి మార్చి నాసళ్ళని నలిపేస్తూ వుంటే.. నాకు కైపు నషాళానికి ఎక్కిపోయి.. మళ్ళీ నన్ను కమ్మేసుకుంటున్న వాడిని వారించాలన్న మాట కూడా మర్చిపోయి.. వాడి ముఖాన్ని నాసళ్ళకి బలంగా అదిమేసుకుంటూ..
స్స్స్.. కన్నా.. తప్పురా.. అమ్మని పెళ్లి చేసు కుంటానని అనకూడదురా.. నువ్వు అమ్మతో ఇలాంటి పనులు కూడా చెయ్యకూడదురా.. నువ్వు గనక ఇలా అల్లరి చేస్తే.. నేను లేచి వెళ్ళిపోతాను .. అంటున్నానే కానీ వాడిని వారించలేకపోతున్నాను..
వాడు చేస్తున్న అల్లరిపనులకి.. వాడి నోటితో నాసల్లని చీకి చీకి.. చేతులతో నాసళ్ళని నలిపినలిపి పళ్ళతో నాసళ్ళని కొరికి కొరికి నమిలేస్తుంటే.. నాపూకులో తడి వరదలు పొంగిపోతున్నాయి.. వాడి తలని నా గుండెలకి హత్తుకుంటూ వాడిని నాకౌగిలిలో నలిపేస్తూ కన్న.. ఒద్దురా.. నీ అమ్మని రా. నిన్న రాత్రి నించీ ఇప్పటికి మీ అమ్మని మూడుసార్లు చేరిచి పాడుచేసేవురా.. ఇప్పటిదాకా నన్ను పాడుచేసింది చాలు.. ఇంకా నన్ను పతితని చెయ్యకురా..
రేపు మీ నాన్న గారు galf నించీ తిరిగి ఒచ్చేక నేను ఏముఖం పెట్టుకుని మీ నాన్నగారి దగ్గరకి వెళ్ళేదిరా..? నువ్వు నన్ను అనుభవించిన ఈ శరీరాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆయన పక్కలో ఎలా పడుకునేదిరా..? నువ్వు దెంగిన ఈ పూకుని దెంగుకోమని ఆయనకీ మళ్ళీ ఎలా ఇచ్చేదిరా? ఓదిలేయ్యరా.. నీ అమ్మని .. నన్ను ఓదిలేయ్యరా అంటూ వాడిని నా కౌగిలిలో నలిపేస్తూ వాడి ముఖాన్ని ముద్దులతో మున్చేస్తున్నాను..
నేను నోటితో ఒద్దంటున్నా నా శరీరపు కాంక్ష వాడికి స్పష్టం గా తెలుస్తున్నది..వాడు నా మోకాళ్ళమీద చెయ్య వేసి.. లోలంగాతో సహా నాచీరని తోడలవరకూ పైకి లేపెసేడు.. వాడి చెయ్య నా రెండు తొడలూ కలిసేచోట తడుముతున్నది ..
నా ప్రేమేయం లేకుండానే నాతొడలు రెండూ విడిపోయి వాడి చేతికి దారి ఇచ్చేయి.. వాడి చెయ్య నా పూదిమ్మాని తాకేప్పటికి.. కన్నా .. కన్నా.. అంటూ నేను కూర్చున్న ఆ సోఫాలోనే అలా వెనక్కి వాలిపోతూ వాడిని నా మీదకి లాగేసుకుంటున్నను.. వాడు వాడి చేతి రెండు వెళ్ళని నా యోనిలోతుల్లోకి దిగేసి వాడి వెళ్ళతో నా పూకుని దెంగడం మొదలెట్టేడు..
ఒరేయ్ .. ఇంక చాలురా.. ఈ అమ్మని.. నీ..అమ్మని.. ఇప్పటిదాకా నువ్వు పాడు చేసింది చాలు.. ఇంక ఒద్దురా ఒరేయ్ .. కన్నాఅ.. ప్లీజ్.. నన్ను ఒదిలెయ్యరా.. నీ అమ్మని పాడు చెయ్యకురా అంటూ వాడిని కౌగలించుకుని నిలువునా నా మీదకి లాక్కుంటూ… నా రెండు తొడల మధ్య వాడి నడుముని సర్దుకుంటూ.. నేను కసిగా మీ అబ్బాయిని నా కౌగిలో నలిపెయ్యసాగేను..
ఒద్దు ఒద్దు అంటున్నాను కానీ.. వాడికన్నా కసిగా వాడిని నేనే నా కౌగిలిలో నలిపేస్తున్నను.. వాడు అంతకంతకీ.. వాడి చేతి జోరు పెంచుతుంటే.. నాపూకుని వాడి వేళ్ళతో దెంగేస్తుంటే.. కన్నా.. ఒద్దురా.. అలా వేళ్ళతో చేస్తేతడి లేక మంట పుడుతున్దిరా కన్నా .. నిగిడిన నా మోడ్దని దిగేసి దెంగరా.. మీ అమ్మ పూకుని గూటం లాంటి నీ మోడ్డతో దెంగి సుఖపెట్టారా అని పలవరిస్తూ మీ అబ్బాయిని నా కౌగిలిలో నలిపెస్తుంటే.. వాడు కట్టుకున్న వాడి లుంగీ విప్పేస్తూ.. నిగిడిన వాడి మోడ్దని కస్సున నామానంలోకి తోసి సోఫా అర్మ్రెస్ట్ కి కాళ్ళు నిగడబెట్టి నా పూకు దిమ్మ అదిరిపోయేలా గిభీ గిభీ గుద్దుతూ దెంగడమ్ మొదలుపెట్టేప్పటికి. అహ్హ్ కన్నా.. అలాగేరా.. అలాగే.. హుమ్మ్మ్.. గుద్దు.. ఇంకా కసిగా గుద్దు.. ఈరోజు మీ అమ్మ పూకు నీ మొడ్డ పోట్లకి చిరిగిపోవాలి.. నీ దెంగుడుతో నేను లంజనైపోవాలి.. ఇకమీదట నువ్వూ మీ నాన్నా కలిసి ఒకేసారి ఒకే మంచం మీద నన్ను పచ్చి లంజని చేసి దెంగాలి.. నేను పచ్చి లంజలా మీ ఇద్దరి మొడ్డలతో దెంగించుకోవాలి అని పూనకం ఒచ్చిన దానిలా నా మెత్తని ఎగరేసి ఎగరేసి మీ అబ్బాయి దేన్గుతున్న దెంగుడికి ఎదురు గుద్దుతూ.. కసేక్కిన లంజలా మహా కసిగా దెంగించుకున్నాను..
మీ అబ్బాయి కూడా ఆపకుండా అరగంటసేపు తిరగలి బురుజులాంటి వాడి మొడ్డతో నా పూకుని కుళ్ళబొడిచేసి..
ఆ అరగంటలో నాకు ఆరు సార్లు కార్పించి.. అమ్మ.. ఐపోతున్నానే అమ్మ.. అయిపోతున్నాను.. అంటూ వాడి మోడ్దని నా పూకు మట్టానికంటా అదిమిపెట్టి సుర్రు .. సుర్రు .. సుర్రు .. సుర్రు .. మని ఓ పది సార్లు నా వెచ్చని చిక్కని వీర్యాన్ని నా యోనిలోతులనిండా నింపేసి నామీద అలసటగా వాలిపోయేడు ..
అని చెపుతూ.. మా ఆవిడ తన కొడుకు తనని ఎలా దెంగేడో తలుచుకుని తలుచుకుని కైపెక్కిపోతో.. ఆ కైపు వల్ల ఒచ్చిన మత్తు వల్ల నా మీద వాలిపోయి నన్ను బలంగా కౌగలించేసుకున్నది. .. ఆమె చెప్పేది వింటూ కోరికతో కసెక్కిపోయిన నేను మా ఆవిడ అర్ధనగ్న శరీరాన్ని మరింత కసిగా నలిపేస్తూ పిసికేస్తూ వెర్రెక్కిపోతున్నను.
నేను ఇంట్లో లేనప్పుడు నా కొడుకు మా ఆవిడని ఎలా దెంగి లోబరుచుకున్నాడో నాకు వివరంగా చెపుతున్న మా ఆవిడ .. అప్పుడు తన కొడుకు తనని దేన్గినప్పుడు పొందిన అనుభూతులని గుర్తు చేసుకుంటూ.. తడిసిపోతూ .. ఆనాటి మధురానుభూతులు తనని చుట్టుముట్టేసి తమకంతో కళ్ళు మూతలుపడిపోయి.. కసిగా నన్ను తన బిగికొఉగిలిలో నలిపేస్తుంటే.. నేను మాఆవిడ ఒంటిమీది చీర పైకి లేపి కొడుకు తన పూకుని దెంగి తన పూకులో కొడుకు మొడ్డ రసాలు నింపినప్పుడు తానూ ఎంతలా తడిసిపోయిందో తలుచుకుంటూ తడిసిపోయిన మా ఆవిడ పూకుని చేత్తో తడుముతూ ఆమె గొల్లిని నా వేళ్ళతో నలుపుతూ..
ఏంటి ఈ పూకులోనే నీ కొడుకు అన్నిసార్లు వాడి వీర్యాన్ని నింపింది అని అడుగుతూ.. ఐతే ఏదో ఒకరోజు నీ కొడుకు నిన్ను తల్లిని చెయ్యడం ఖాయమన్న మాట అన్నాను.. నేను..
నేను చేస్తున్న పనులకి .. మా ఆవిడ తన తొడలని దగ్గరకి ఒత్తుకుంటూ.. స్స్స్.. ఔనండీ.. మీ కొడుకు మీ కన్న ఎక్కువగా వీర్యాన్నినా పూకునిండా నింపుతాడు. మీకు భావప్రాప్తి ఒచ్చినప్పుడు నాలుగైదు సార్లే వీర్యాన్ని పిచికారీ చ్స్తారు.. కానీ.. మరి మీ కొడుకో… పది పన్నెండుసార్లు వీర్యాన్ని పిచికారీ చేస్తాడు.. నా పొత్తి కడుపు మొత్తం వాడి వీర్యంతో నిండిపోతుంది.. మొడ్డని అంతలా గర్భసంచీ మూతిలోకంటా గుదిగుచ్చి కడివెడు వీర్యాన్ని అంతలోతుగా పిచికారీ చేస్తే.. నేనేంటి.. ఈ భూమ్మీద ఏ ఆడదైనాసరే పదిరోజుల్లో తల్లి కావలసిదే.. ఇంక నా లాంటి వాళ్ళు వాడి మగతనానికి దాసోహమైపోయి.. వాడి ప్రేమ కానుకగా వాడి పిల్లలకి కూడా నేనే తల్లిని కావాలని వువ్విళ్ళోరుతున్నానండీ.. అని మా ఆవిడ తమకంగా మత్తు మత్తుగా మాట్లాడుతూ వుంటే..
నేను కసెక్కిపోయి.. నేకటుకున్న లుంగీ చేరగులు తప్పించి నిగిడిన నా మొడ్డని మాఆవిడ పూకులో దోపుతుంటే.. మా ఆవిడ నా మొడ్డ ఆమె పూకులో దిగబడకుండా తప్పిస్తూ.. ఏంటి మొడ్డ చేతపట్టుకుని తయారైపోతున్నరు.. ఇప్పుడు నేనున్న స్తితిలో .. మీ మొడ్డ నాకెక్కడ సరిపోతుంది.. ఇప్పుడు నాకు పూకునిండుగా.. పూకులో బిర్రుగా దిగబడి.. నా పూకు గోడలని బలంగా ఒరుసుకుంటో.. నా యోనిలోతులని అరగదీసే.. నా కొడుకు మొడ్డ కావాలి..
మన అబ్బాయి నన్ను దేన్గుతున్నాడని మీకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యిన్దిగా.. మీరు చూస్తుండగా వాడితో దేన్గించుకోవాలని నాకు ఎప్పటినించో కోరికగా వుంది.. మీకు కూడా మీరు చూస్తుండగా నేను నగ్నంగా మరో మగాడిపక్కలో పడుకుని.. ఆ మగాడి కింద నలుగుతూ.. ఆ మగాడితో కసిగా నేను దెంగించుకోవడమ్ చూడాలని కోరిక ఉందికదా?
మీకు కానీ నిజంగా నా మీద ప్రేమ వుంటే.. ఇంకో మగాడూ .. ఇంకో మగాడు.. ఎన్దుకు.. ఇప్పుడు మీ అబ్బాయినే పిలిచి నా మీద ఎక్కించండి.. మీరు చూస్తుండగా వాడితో కసిగా దెంగించుకుంటాను.. అలా .. నేను మరో మగాడి పక్కలో నగ్నంగా పడుకుని దెంగించుకుంటుండగా చూడాలన్న మీ కోరికా తీరుతున్ది.. ఎన్నిసార్లు నన్ను దేన్గినా ఇంకా ఇంకా నన్ను దెంగాలని తహ తహలాడిపోతున్న మీ అబ్బాయి ముచ్చటా తీర్చినట్లు వుంటున్ది.. ముందు వాడిని పిలవండి.. అన్నది.. మా ఆవిడ..
అదేమిటే ఆ రెండు రోజుల్లో నిన్ను నీ కొడుకు 6 /7 సార్లు దేన్గేడు అన్నావు? .. అది పూర్తిగా చెప్పకుండానే మళ్ళీ వాడి మొడ్డ కావాలంటున్నావు.. అనేప్పటికి.. మా ఆవిడ నా మాట అడ్డుకుంటూ..
ఆరోజు మీ అబ్బాయి నన్ను దెంగినది గుర్తుకోచ్చేప్పటికి నా పూకులో గుల రేగిపోయింది.. ఇప్పుడు నాకు వాటంగా నా పూకులో దిగబడే వాడి మొడ్డ కావలి. బలంగా.. వాడిగా.. వేడిగా.. కసి.. కసిగా.. పడే మీ అబ్బాయి మొడ్డ పోట్లు కావాలి .. ముందు మీ అబ్బాయిని పిలవండి.. మీరు దెగ్గరవుండి మీ అబ్బాయితో నన్ను దేన్గించండి అన్నది మా ఆవిడ.