సేల్స్ స్టార్ 2 126

ఉదయ్ ప్రియ ని గట్టి గా కౌగలించుకుని, జాజ్ మ్యూజిక్ కి అనుగుణం గా డాన్స్ చేస్తున్నాడు. తన రెండు చేతుల ని పిరుదుల మీద కి జార్చి మసాజ్ చేస్తూ వున్నాడు. ప్రియ కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి కొంత మంది డాన్స్ ఫ్లోర్ చుట్టూ చేరి వాళ్ళ వైపే చూస్తున్నారు. ఉదయ్ ప్రియ వెనక్కి చేరి ప్రియ గుండెల మీద చేతులు తెచ్చి నొక్కి వదిలితే, ఎవరో ఆడియన్స్ లో ఈల కూడా వేసారు. ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలీదు గూట్లే చూసే జనాల్లో చేరి ఇదంతా కళ్ళ తో తాగేస్తున్నాడు.

తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉదయ్, ప్రియ చూట్టూ ఉన్న వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా డాన్స్ చేసారు. ఒకరి నొకరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పట్టుకోవటం, ముద్దులు పెట్టుకోవటం, ఇవన్ని పబ్లిక్ గా చేస్తుంటే కొంచం కూడా సిగ్గు అనిపించలేదు.

పాట ఐపోతుందనంగా ఉదయ్ చేతులు ప్రియ వీపు మీద కి చేరు బ్రా స్ట్రాప్ కోసం వెతికాయి. ఏమవుతోందో ఊహించే లోపల, ఉదయ్ ఒక్క చేత్తో బ్రా స్ట్రాప్ ని నొక్కి పట్టి మెలి తిప్పి హుక్ ని రిలీజ్ చేసాడు. దానితో, ప్రియ డ్రెస్ గుడిల బరువు తొ ముందుకి జారి పోసాగింది. అప్రయత్నం గా ప్రియ చేతులు ముందుకు తెచ్చి డ్రెస్ కి పట్టుకుంది.

“హేయ్… ఏమి చేస్తున్నావు?”

“ష్… ” అంటూ ఉదయ్ కుడి చేతిని ప్రియ డ్రెస్ లోకి పోనించి, బ్రా ని ఒక్క ఉదుటున బయటికి లాగేశాడు. ఒక్క సెకండ్ పాటు ప్రియ బంతులు వాటి మీది చను మొనలు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అందరి కీ కనిపించాయి. ప్రియ వెంటనే డ్రెస్ ని పైకి లాక్కుని కవర్ చేసుకుంది. చుట్టూ వున్న వాళ్ళ నించి ఈలలు చూస్తుంటే, కొంత మంది అయినా ప్రియ ని టాప్ లెస్ గా చూసినట్టు వున్నారు.

ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలీదు, గూట్లే కూడా మిగిలిన వాళ్ళ తో కలిసి చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.

“సర్, మీ ఫుడ్ రెడీ” వైటర్ డాన్స్ ఫ్లోర్ దగ్గరికి వచ్చి ఉదయ్ కి చెప్పాడు.

బ్రా లేక పోవటం తో, ప్రియ డ్రెస్ ముందు భాగాన్ని చేత్తో పట్టుకుని కవర్ చేసుకుంటూ టేబుల్ దగ్గరికి నడవాల్సి వచ్చింది. ఫ్రీ అయిన బంతులు అటూ ఇటూ ఊగుతూ అందరికి డ్రెస్ లోపల నించే కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఒక్క సారి గా కూలబడే సరికి ఆమె బంతులు రెండు పైకి కిందకి ఊగినట్టు అయ్యాయి. వాళ్ళ ఎదురుకుండా డిన్నర్ ప్లేట్స్, మూడు గ్లాసుల్లో ఏదో డ్రింక్ వుంది. ఉదయ్ గ్లాస్ ఎత్తి ప్రియ పెదాలకి అందించాడు. డాన్స్ చేసి దాహం గా ఉండటం తో, ప్రియ గటగటా రెండు మూడు గుక్కలు తీసుకుంది. అందరూ తిండి మీద పడ్డారు.

ఉదయ్ చేతులు ప్రియ నడుం చుట్టూ చేరి డ్రెస్ ని పిరుదుల పైగా రోల్ చెయ్యటం మొదలెట్టాయి. ప్రియ అతన్ని ఆపటానికి ప్రయత్నం చేసింది.

“ఒద్దు, ప్లీజ్ ఇంక చాలు..”

“ఏమైంది ఇప్పుడు? ” ఉదయ్ ప్రియ ని దగ్గరికి లాక్కుని తన పెదాల్ని నోట్లోకి తీసుకున్నాడు. ప్రియ ముందుకు వంగటం తో, డ్రెస్ ముందుకి జారి తన గుండెలు మూడొంతులు మళ్ళీ బయట పడ్డాయి. కవర్ చేసుకునేందుకు ప్రియ చేతులు పైకి తెచ్చేసరికి అవి ఇద్దరి మధ్య ట్రాప్ అయిపోయాయి. ఉదయ్ రెండో చేత్తో లాఘవం గా ఈ సారి ప్రియ డ్రెస్ అవతలి వైపు పైకి రోల్ చేసాడు. పైకి బంచ్ అయి పోయి ఇప్పుడు ప్రియ నడుం కింద నించి కింద వరకు తాంగ్ తప్ప ఏమీ లేవు. నగ్నం గా పిరుదులు మాత్ర చల్లని లెదర్ సీట్ మీద ఆని వున్నాయి.

“కిందకి లాగాలని ప్రయత్నించావో, నీకు పగిలి పోతుండి. బుద్ధి గా నోరు మూసుకుని డ్రింక్, డిన్నర్ ఫినిష్ చెయ్యి.” రహస్యం చెప్పినట్టు చెప్పినా, ఉదయ్ గొంతు ప్రియ చెవి కి కఠినం గా వినిపించిండి.

ప్రియ కి ఎందుకో వొద్దు అని చెప్పాలి అనిపించ లేదు. ఫోర్క్ తో డిన్నర్ నోట్లో తూస్తూ, డ్రెస్ ముందు జారిపోకుండా పట్టుకోవటం లో బిజీ అయ్యింది.

ఉదయ్ కుడి చెయ్యి ప్రియ కుడి పిరుదు మీదకి పాకి సన్న గా పించ్ చేసింది. ఉలిక్కి పడిన ప్రియ చేతి లోంచి ఫోర్క్ జారి కింద పడింది. “లెట్ మీ గెట్ ఇట్” అంటూ గూట్లే టేబుల్ కిందకి తల పెట్టే సరికి,ప్రియ నగ్నం గా, నడుం కింద నించి కనిపించింది. కాసేపటికి వాడి చేతి వేళ్ళు ప్రియ కాలి పిక్కల మీద తగిలి తోసెయ్య బోయింది. వాడు ప్రియ చేతిని పక్కకి నొక్కి పట్టి రెండో చెయ్యి వీళ్ళని తొడల మీద కి పాకించాడు.