సేల్స్ స్టార్ 2 126

షవర్ ఆపి, వొళ్ళు తుడుచుకుంది. టవల్ ని తడి జుట్టు చుట్టూ ముడి వేసింది. అక్కడే బాత్రూం లో వున్న ఒక రోబ్ ని వొల్లంతా చుట్టుకుని బెల్ట్ నడుం చుట్టూ ముడి వేసుకుని, బాత్రూం బయటికి వచ్చింది. షవర్ నించి రావటం తో, వొళ్ళంతా ఇంకా వేడి గా వుంది. కాస్త చల్ల గాలి పీల్చుకుందామని, లివింగ్ రూం లో ఎడమ వైపు ఉన్న బాల్కనీ చూసి దాని వైపు నడిచింది.

బాల్కనీ లో కొద్దిగా చలి అనిపించింది. బాల్కనీ కింద రెండు వందల మీటర్ల కింద గా హై వే పోతోంది. తన రూం బాల్కనీ లానే వుంది. అక్కడి నించి చూస్తూ తన రూం బాల్కనీ ని గుర్తు పట్టటానికి ప్రయత్నించింది కానీ, అన్ని బాల్కనీ లు ఒకే లా కనిపించాయి. హై వే మీద వెడుతున్న వాహనాల చప్పుడు, వాటి హారన్ల మోత అప్పుడప్పుడూ వినిపిస్తోంది. ఆకాశం లో ఒక సగం వైపు నక్షత్రాలు, మబ్బు వెనకాల దాక్కుని సగం చంద్రుడు కనిపిస్తున్నారు. జుట్టు చుట్టూ చుట్టుకున్న టవల్ తీసి తలార బెట్టుకుంది ప్రియ.

కాసేపటికి బాల్కనీ డోర్ తెరుచుకుని గూట్లే బయటికి వచ్చాడు. పైన టీ షర్టు, కింద ఒక్క అండర్ వేర్ మాత్రం తో వున్నాడు. వాడి నెత్తి మీద వున్న కాస్త జుట్టూ, నిక్క బోడుచుకుని చూడటానికి ముళ్ళ పందిలా వున్నాడు. చేతిలో సిగరెట్ ప్యాకెట్, లైటర్. ప్రియ టవల్ ని మళ్ళి జుట్టు చుట్టూ చుట్టుకుని, గ్రానైట్ పిట్ట గోడ మీద మోచేతులు రెండూ మడిచి పెట్టుకుని, దూరం గా వున్న చీకటి కొండల వైపు చూస్తూ నిల్చుంది. వాడితో ఏం మాట్లాడాలో ఆమెకు అర్థం కాలేదు. వాడు కూడా ఏదో సందిగ్ధం లో వున్నట్టు వున్నాడు. ప్రియ కి రెండడుగులు దూరం లో నిల్చుని, సిగరెట్ వెలిగించాడు. రెండు దమ్ములు లాగి, తను కూడా పిట్ట గోడ మీద మోచేతులు పెట్టి చుట్టూ చూసాడు.

“కెన్ ఐ హావ్ వన్?” ప్రియ వాడి వైపు తిరగకుండానే అడిగింది.

“నువ్వు సిగరెట్ తాగుతావా? ” ఆశ్చర్యం గా వాడు ప్రియ వైపు తిరిగాడు.

“లేదు, ఇప్పడు తాగటం లేదు. ఇంతకు ముందు.. అప్పుడప్పుడూ..”

వాడు ప్రియ వైపు విల్ల్స్ నేవీ కట్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఆఫర్ చేసాడు. ప్రియ ఒక సిగరెట్ తీసుకుని తన పెదాల మధ్య పెట్టుకుంది. వాడు లైటర్ వెలిగింఛి ప్రియ ముందు చెయ్యి జాపాడు. ప్రియ సిగరెట్ వెలిగించి, ఒక పెద్ద దమ్ము లాగి వదిలింది. గుండెల నిండా నిండిన పొగ ప్రియ కి ఒక పాత ప్రియుడి మాదిరి గా గతం గుర్తు తెచ్చింది. వొదిలే దమ్ము లో పొగ అదృశ్యం అయిపోతుంటే, అలానే బాల్కని గోడ మీద చేతులు పెట్టుకుని చూస్తూ నిల్చుంది.

“నువ్వు కత్తి! సూపర్! ” అన్నాడు గూట్లే కాసేపయ్యాక.

ప్రియ మాట్లాడలేదు. కొద్ది క్షణాల తర్వాతా గూట్లే చెయ్యి తన ఎడమ భుజం మీద పడటం ప్రియ గమనించింది. ప్రియ నించి ఏమీ రియాక్షన్ లేక పోవటం తో మెల్లి గా తన కి దగ్గర గా లాగాడు. ఇద్దరూ సిగరెట్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే, గూట్లే, ప్రియ వీపు పైన చెయ్యి వేసి నిమిరాడు. ప్రియ వాడి వైపు ఒక చూపు విసిరింది. వాడి మొహం లో ఒక కోరిక, దాని తో కూడిన ఒక బెరుకు కనిపించాయి. “ఇంకోసారి ముట్టుకుంటే దవడ పగల కొడుతుందేమో” అన్న భయం వాడి మొహం లో ప్రియ కి కనిపించింది. “ఇంతకు ముందు సారి, కరెక్ట్ ప్లేస్ లో కరెక్ట్ టైం లో వుండటం మూలాన వాడికి జాక్ పాట్ తగిలింది. ఉదయ్ తనని బాగా రెచ్చగొట్టి వుండటం తో, తను బాగా తాగి వుండటం తో వాడికి కూడా ఛాన్స్ వచ్చిది. ఇప్పుడు తను ఒక నిద్ర తీసి, స్నానం చేసి, మత్తు విడి వుంది. ఇందాకటి ఆటలు ఇప్పడు సాగవు” అనుకుంటున్నట్టు అనిపించింది.

తను కూడా ఈ విషయం గురించి ఆలోచిస్తోంది. “వీడి ఆటలు తను ఎంత వరకు సాగనిస్తుంది? కొద్ది గంటల క్రితం వరకు, వాడి చూపంటేనే తనకి పరమ అసహ్యం. అలాంటిది, వాడిని గత కొద్ది గంటల్లో, తన గుండెల, నిపిల్స్ చూడ నిచ్చింది, ఉదయ్ తనని ఫక్ చేస్తుంటే చూడనిచ్చింది, వాడి దండాన్ని నోట్లో పెట్టనిచ్చింది. తనను ఫక్ చేయ్యనిచ్చింది. అవన్నీ మత్తు లో జరిగాయి అనుకుంటే, ఇప్పడు మత్తు విడాక, ఎలాంటి హద్దుల్లో పెట్టాలి?” ఆలోచిస్తూ, మరో రెండు దమ్ములు తీసుకుంది ప్రియ.

ఇంత లో గూట్లే చెయ్యి నెమ్మది గా ప్రియ నడుం వరుకు వచ్చి కిందకి సాగింది. వాడు ఎడం చేతిని బాత్ రోబ్ పైనించే, ఎడమ పిరుదు మీదకి తెచ్చి ఒక్క సారి చేత్తో పిరుదు అంతా పట్టుకుని వొత్తి వదిలాడు. తర్వాత చేతిని కుడి పిరుదు మీద కి జరిపి దానిని కూడా అలానే పిసికాడు. ప్రియ నించి ఏ రకమైన ప్రతిఘటన లేక పోవటం తో ముని వేళ్ళ తో బాత్ రోబ్ ని వెనకాల నించి పైకే లేపెసాడు.

వాడి చేతి వెళ్ళని నగ్నం గా వున్న ప్రియ పిరుదుల మీద పాముతూ, పిరుదుల మధ్య చీలిక మీదుగా కిందకి తెచ్చాడు. చల్లటి గాలి పిరుదుల మీద తగిలి, ప్రియ వొళ్ళు ఒక్క సారి జలదరించింది. మెల్లి గా వాడు వేళ్ళు ప్రియ పువ్వు పెదాలని చేరాయి. బాత్ రోబ్ కిందకు జారి, ప్రియ పిరుదులను కవర్ చేస్తూ, వాడి మణికట్టు మీద వేలాడుతూ ఆగిపోయింది. సరిగ్గా ప్రియ గట్టి గా దమ్ము తీసుకునే సమయానికి వాదు తన చూపుడు వేలు పువ్వు లో దిగేసాడు. సన్న గా మూలుగుతూ, ప్రియ పొగ బయటికి వదిలింది. మరో క్షణం లో వాడి మధ్య వేలు చూపుడు వేలు తో జత కలిపింది. వాడు స్లో గా ప్రియ ని వెనకాల నించి వేళ్ళ తో దెంగటం మొదలెట్టాడు.

ప్రియ తన రెండు చేతులతో బాల్కనీ ని గట్టి గా పట్టుకుంది. ముందుకు వొంగటం తో రోబ్ లోంచి ప్రియ చనుకట్ట భారం గా పిట్ట గోడ మీద ఆనింది. వాడి వేళ్ళు ప్రియ పువ్వు లోతుల్ని కోలుస్తుంటే, ఆమె చెయ్యి జారి సిగరెట్ కింద పడిపోయింది. గూట్లే కూడా వాడి సిగరెట్ ఆర్పి ప్రియ పిరుదుల వెనక్కి జేరాడు.