సేల్స్ స్టార్ 4 100

“మూడు స్టార్స్ ఇచ్చానని కోపం వచ్చిందా?” చెవి లో రహస్యం చెప్తున్నట్ట్టు అంది. “నువ్వే అన్నావ్ కదా అబద్దం చెపితే ఒట్టేసినట్టే అని” గొంతు లో కొంచెం నిష్టూరం.

ఇంకా కళ్ళు మూసుకునే, తనని దగ్గరికి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నా. “నో.. అస్సలు కోపం లేదు.” అన్నా.

తను నా చెవి మీద ముద్దు పెట్టుకుంది. దిగి వెడుతుంటే, తన అడుగుల చప్పుడు దూరం అవటం వినిపించింది.

తీరిన కోరిక

రాత్రి పది గంటలు దాటుతోంది. బెడ్ రూం లో నీలం రంగు జీరో కాండెల్ లైట్లో మెరుస్తున్న తెల్లటి పక్క మీద కవిత తన భర్త రవి కౌగిట్లో ఒదిగి ఉంది. గుసగుస ల మధ్య మెత్తటి ముద్దుల చప్పుళ్ళు. సగం నిగిడి ఉన్న రవి మొడ్డ ని కవిత తన సుకుమారమైన చేతుల్లోకి తీసుకుంది. తమకం తో కళ్ళు మూసుకున్న కవితని పైకి లాక్కుని రవి పెదాల్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

“మ్.మ్…. చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నావు, డార్లింగ్. సింప్లీ సూపర్బ్! ” అన్నాడు తన జుట్టు లోకి వేళ్ళు పోనిస్తూ..

“”ఇవ్వాళ ఆఫీసు లో ఏమైందో తెలుసా, రవీ ?” కాజువల్ గా అంది. రవికి ఆసక్తి పెరిగింది.

మా మేనేజర్ రాజేష్. నీకు తెలుసుగా.. బాగా నాటీ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు నాతో..”. మొడ్డలో చలనం చేతికి తెలుస్తోంది.

“అవునా! ఏం చేసాడేంటి?”

“నీతో ఇంతకు ముందు చెప్పా.. బాగా చనువు తీసుకుంటున్నాడు నా మీద అని”

“హమ్.. ఏమో, అన్నట్టు గుర్తు లేదు.. ” నైటీ బటన్లు తీసేస్తూ….

“నువ్వేమన్నా రాంగ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నావేమో..” చేతుల్ని ఆమె గుండెల మీదకి పోనించాడు.. కవిత ఒంట్లో సన్నటి ఒణుకు…

“లేదు.. లేదు.. వాడే.. నాతో బాగా… చనువు..హమ్.. ”

ఆమె బంగారు ముద్దల్ని రెండు చేతులతో ఒడిసి పట్టి… అప్పటికే నిక్కించిన నిపిల్స్ ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. “ఇంకా చెప్పు..”

“నన్ను స్టోర్ రూం లో కార్నర్ చేసాడు. ” రవి మొడ్డ ఠపీ మని జీవం పోసుకుంది. నిపిల్స్ ని నోట్లో కి తీసుకుని గట్టి గా సక్ చేసాడు.

“నచ్చిందా… ” అంది మొడ్డ ని నిమురుతూ

“ఆపకు… చెప్పు.. హబ్బా.. నువ్వు…. కసి లంజవే.. ”

“స్… అంత గట్టి గా కోరకమోకు…”

“చెప్పు… ” నిపిల్స్ వేళ్ళ తో నలుపుతూ

Leave a Reply

Your email address will not be published.