సేల్స్ స్టార్ 4 100

కవిత కి పెళ్లి అయినా కొత్తల్లో రోజులు, తాను ఎంత అమాయకంగా ఉండేదో గుర్తొచ్చింది. పెళ్లి టైం కి వర్జిన్ కాకపోయినా, సెక్స్ గురించి తనకి తెలిసింది చాలా తక్కువ. అంగచూషణ లాంటివి అసలు నచ్చేవి కాదు. ప్రతి సారీ, రవికి బతిమాలుకుని, ఏదో ఒక లంచం పెట్టాల్సి వచ్చేది. కాలం గడిచేకొద్దీ, సెక్స్ లో ఉన్న పవర్, దాన్ని రవి మీద ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుంది. మొగుడిని ఎలా కొంగుకు ముడేసుకోవాలో బాగా అర్థం చేసుకుంది.

కవిత ని ఎవరైనా మొగాళ్ళు తేరిపార చూస్తుంటే, రవి ఏదో తెలీని ఎక్సయిట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యే వాడు. కవిత అందం తన సొంతం. అంత అందగత్తె తన భార్య అయినందుకు గర్వం గా ఉండేది. మామూలుగా అందరికి ఉండే “జెలసీ”, “ప్రొటెక్టీవ్” ఫీలింగ్స్ బదులు ఎక్సయిట్మెంట్ ఎందుకో అర్థం అయ్యేది కాదు. “హాట్ వైఫ్” ఫాంటసీ అర్థం చేసుకుని, ఆ ఫీలింగ్స్ కవిత తో షేర్ చేసుకోవటానికి రవికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది.

రవి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో, కవితకి మొదట్లో అస్సలు అర్థం కాలేదు. “తను ఇలా అసలు ఎలా ఆలోచించగలడు?” అనుకుంది. కానీ రవి మాటిమాటికీ ఈ టాపిక్ తెస్తుండటం తో ఇంటర్నెట్ లో ఇలాంటి ఫాంటసీస్ ఉంటాయని, చాలా కామన్ అనీ, చదివి తెలుసుకుంది. తన భర్త ప్రవర్తనని కొంచెం అర్థం చేసుకోగలిగింది. రవి తో మాటల్లో సహకరిస్తూ, రెచ్చగోట్టెది. కవిత వేరే మొగాళ్ళ ఊసు ఎత్తటం మొదలు, రవి మొడ్డ లేచి నిలబడేది. రవి మీద తనకి ఉన్న పవర్ తెలుసుకుంది. ఉన్నవి, లేనివి కల్పించి, రవికి కధలు అల్లి చెప్పేది, మొగుడు రెచ్చ్చిపోయి దున్నుతుంటే సమ్మగా ఉండేది. అయితే ఇవన్నీ మాటల వరికే, నిజం అయ్యే రోజు వొస్తుందని అనుకోలేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.