సేల్స్ స్టార్ 4 110

స్టార్స్ (రెడ్డి గారికి)

* ఒక ఆడదానిగా నాకు ఆయన అంటే ఇష్టం లేదు. కానీ ఆయన మనకి ఇచ్చిన అవకాశానికి కృతజ్ఞత గా ఆయన కి నా భర్త సమక్షం లో కొచెం కంపెనీ ఇవ్వటానికి అభ్యంతరం లేదు.

** నా భర్త సమక్షం లో ఆయన్ని కలిసాక, నేను ఇంప్రెస్ అయితే, ఆయన నన్ను సినిమాకి, లేక హోటల్ లాంటి పబ్లిక్ ప్రదేశాలకి తీసుకెల్లచ్చు.

*** ఆయన ప్రవర్తన సరిగా ఉండి, నేను ఆయన సమర్ధత కి ఇంప్రెస్స్ అయితే, ఆయన నన్ను తన తెలివితేటలు ఉపయోగించి, నన్ను గెల్చుకోవచ్చు. ”

**** ఆయనకి నా మీద ఉన్న పిచ్చి అభిమానం నాకూ సరదాగానే ఉంది. బుద్ధి గా ఉండి నన్ను ఆయన సొంతం చేసుకోటానికి ప్రయత్నించచ్చు.

***** ఆయనంటే నాకూ ఇష్టమే.”

————-

రచన నా వైపు పిచ్చి పట్టినట్టు చూసింది. “డార్లింగ్. ఇది మనం మన ఆత్మసాక్షి కి చెప్పుకునే సమాధానం అనుకో. . ఇప్పుడు ఏడు గంటలు దాటింది. ఇంకో గంటలో నేను ఆఫీసు కి బయలుదేరాలి. ఇంకో అర గంట లో పైకి రా. నేను బట్టలు లేకుండా దుప్పటి మాత్రమె కప్పుకుని పడుకుని ఉంటా మంచం మీద. నువ్వు దుప్పటి తీసేసి, నీ పెదాల తోనే నాకూ రెడ్డి గారికీ నీ సమాధానం చెప్పు. నేను నువ్వు పూర్తి గా చెప్పే వరకు కళ్ళు తెరవను. నీ సమాధానం తెలిసాక మనం మళ్ళీ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడే అవసరం ఉండదు అనుకుంటున్నా. బాగా ఆలోచించి చెప్పు”.

రచన చేతి లో పేపర్ వైపు చూస్తూ ఉంది. “నువ్వు మాత్రం నీ మనస్సు లో ఉన్న నిజం చెప్పాలి. నా మీద ఒట్టేసినట్టే.” అన్నా ఆఖరి మాట గా.

రచన కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయి. “డార్లింగ్, ఇ లవ్ యు. నీ సమాధానం ఏదైనా నన్ను ఏ మాత్రం అవమాన పరిచేది కాదు అని మాత్రం అర్థం చేసుకో. నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావో నాకు తెలియాలి. నేను సేన్ గారికి సమాధానం చెప్పాలి. నా మనసు లో మాట గా చెప్తున్నా… రెడ్డి గారిమీద నీకు కొంచెమైనా కనికరం ఉందని తెలిస్తే నేను కూడా చాలా ఎక్స్ఐటింగ్ గా ఫీల్ అవుతాను అని మాత్రం నువ్వు అర్థం చేసుకో గలిగితే, నాకు అంతే చాలు.”

రచన తన చేత్తో నా నోటిని మూసేసింది. కాసేపు మా మధ్య మాటలు లేవు. నిశ్శబ్దం గా మెట్లు దిగి తను కిందకి వెళ్ళింది.