సేల్స్ స్టార్ 4 100

నిశ్శబ్దం గా పడుకున్నానన్న మాటే కానీ, మనసు లో ఆలోచనలు పరుగులు పెడుతున్నాయి. తన సమాధానం ఏమిటో నాకు చూచాయగా ఊహించ గలను. నేను ఇంతగా ప్రాదేయపడ్డ తర్వాత రెడ్డి గారికి ఒక్క స్టార్ అయినా ఇవ్వకుండా ఉండలేదు. ఒక్క స్టార్ అంటే, తనకు అంత గా ఇష్టం లేక పోయినా, నా సమక్షం లో రెడ్డి గారిని కలవటం ఓకే అని అర్థం. నాకెన్ని స్టార్స్ వస్తాయి అనే దాని గురించి నేను ఆలోచించటం లేదు. ప్రస్తుతం సమస్య అది కానే కాదు.

నా ఆలోచనల్లా ఒకటే. ఒక్క స్టార్ ఇవ్వాలంటే, నా మొడ్డ ముద్దు పెట్టుకోవాలి. అదీ, రెడ్డి గారిని తలుచుకుంటూ. అప్పడు రెడ్డి గారి మొడ్డ తన మనసు లో తప్పకుండా మెదులుతుంది. రెడ్డి గారి మొడ్డ ముద్దు పెట్టుకుంటున్న ఆలోచన తన మనసు లో మెలగాలి, అలాంటి సెక్సీ ఆలోచనలకి తన మనసు లో బీజం పడాలి.

తలుచుకోగానే, నా మొడ్డ నిటారు గా లెచి కూర్చుంది. చాలా ఎక్స్ సైటింగ్ గా అనిపించింది. నేను కంట్రోల్ చేసుకోక పోతే తన ముఖం మీద చిమ్మేసే ప్రమాదం ఉంది. నా వీక్ నెస్ తనకి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడటం అవసరం అనిపించింది. బట్టలిప్పేసి ఒంటి మీద నూలు పోగు కూడా లేకుండా సన్న దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్నా.

అరగంట అవుతుండగా రచన పైకి వచ్చింది. ఒస్తూనే, తలుపు మూసి గడియ పెట్టింది. తను మంచం దగ్గరికి రావటం నాకు దుప్పటి పోరల్లోనించి కనిపిస్తూనే ఉంది. నేను తనకి ముందు గా చెప్పినట్టు కళ్ళు మూసుకునే ఉండి పోయా.

తను దుప్పటి మెల్లిగా నా ముఖం మీదనించి తప్పించి, తొడల కిందకి జార్చింది. నా మొడ్డ సీలింగ్ కి సెల్యూట్ చేస్తూ నా ఎక్స్ సైట్ మెంట్ దాయలేక పోయింది.

క్షణం ఒక యుగం లా అనిపించింది. ఒక ఐదు సెకండ్ల తర్వాత రచన ముఖం నా ముఖం దగ్గరి గా వచ్చింది, నేను ఊహించినట్టుగానే.

నా డార్లింగ్ నన్ను నాలుగు సార్లు ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు అనిపించింది. తన పెదాలు నా పెదాల మీద సుకుమారం గా తగిలాయి. తను నిజం గానే నన్ను ఐదు సార్లు ముద్దు పెట్టుకుంటే, ఈ ఉద్యోగం మానెయ్యటానికి మనసు లో రెడీ అయ్యా.

రచన నన్ను ఒక సారి ముద్దు పెట్టుకుంది. నాకు తను ఇవ్వగలిగె లోఎస్ట్ గ్రేడ్ అది.

“నేను నీ దాన్నే కానీ రెడ్డి గారి పలుకుబడి, రూపం, అన్నీ నన్ను ఇంప్రెస్ చేసాయి”

తన పెదాలు కొన్ని క్షణాలు దూరం అయినట్టు అనిపించింది. ఒక పది సెకండ్ల తర్వాత తన పెదాలు మళ్ళీ నా పెదాల్ని తాకాయి.

“నేను నీదాన్నే కానీ రెడ్డి గారు నా ఆలోచనల్లో ఉన్నారు.”

తన ఊపిరి నా పెదాల్నించి దూరం అయింది. ఈ సారి ముద్దు పెడితే, పెదాల్ని కోరకటానికి రెడీ అయ్యి నా పెదాన్లి కొద్ది గా తెరిచి పెట్టాను.

రచన ఈ సారి మరి కొద్ది క్షణాలు టైం ఎక్కువ తీసుకుంది. తను నన్ను టీస్ చేస్తోందని నాకు అర్థం అయింది. తన ముఖం ఈ సారి నా నడుం వైపు కదిలింది, రెడ్డి గారి సైడ్ కి. తన వెచ్చటి ఊపిరి నా వోట్టల మీదుగా మొడ్డ పై వైపు పాకటం తెలుస్తోంది. పెదాల్ని సున్నాలా చుట్టి నా (అంటే రెడ్డి గారి) మొడ్డ టిప్ పైన చుప్ మని ముద్దు పెట్టింది రచన.

Leave a Reply

Your email address will not be published.