సేల్స్ స్టార్ 4 100

రెడ్డి గారికి ఒక స్టార్. లో గ్రేడ్ కానీ సున్నా స్టార్స్ కంటే బెటర్ కదా, అనుకున్నా.

“ఒక ఆడదానిగా నాకు ఆయన అంటే ఇష్టం లేదు. కానీ ఆయన మనకి ఇచ్చిన అవకాశానికి కృతజ్ఞత గా ఆయన కి నా భర్త సమక్షం లో కొచెం కంపెనీ ఇవ్వటానికి అభ్యంతరం లేదు.”

మళ్ళీ కాసేపటికి రచన ఊపిరి నా మొడ్డ కి తగిలింది. ఈ సారి రచన నా మొడ్డ టిప్ ని పెదాల మధ్య తీస్కుంది. తన పెదాల తడి తెలిసేలా నాలుకతో రాసింది. పెదాల మధ్య నించీ దానిని జారవిడుస్తూ, మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకుంది.

రెండో ముద్దు!!

“నా భర్త సమక్షం లో ఆయన్ని కలిసాక, నేను ఇంప్రెస్ అయితే, ఆయన నన్ను సినిమాకి, లేక హోటల్ లాంటి పబ్లిక్ ప్రదేశాలకి తీసుకెల్లచ్చు.”

మా ఊపిరి ఇద్దరికీ వినిపిస్తోంది. తనకి మనసు లోనే కృతఙ్ఞతలు తెలుపుకున్నాను. నాకు అనుకూలం గానే తను స్పందించింది. నేను సేన్ గారితో మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు. ఇంకా కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాను.

సడన్ గా తన చేతి వేళ్ళు నా మొడ్డ మీద తగిలాయి. తన చేతి వేళ్ళు నా ఫోర్ స్కిన్ ని కిందకి లాగి ఎర్రగా బయట పడిన నా మొడ్డ గుండుని తను మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకుంది.

“ఆయన ప్రవర్తన సరిగా ఉండి, నేను ఆయన సమర్ధత కి ఇంప్రెస్స్ అయితే, ఆయన నన్ను తన తెలివితేటలు ఉపయోగించి, నన్ను గెల్చుకోవచ్చు.”

మై గాడ్!!! రెడ్డి గారికి మూడు స్టార్స్, నాకు రెండూ…. నా గుండె కొట్టుకోవటం ఆగిపోయినట్టు అనిపించింది.

రెడ్డి గారికి నాలుగో స్టార్ రాబోతోందా ? తలుచుకుంటే, చెమటలు పట్టినట్టు అనిపించింది.

టైం నిలిచిపోయినట్టు స్తబ్దత ఆవరించింది.. రచన ఊపిరి నా చెవి కి తగిలింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.