పై ప్రాణం పైనే పోయింది 353

అభిషేక్ మనస్సులో అంకుల్ వెళ్లితేనే బావుంటుందని వున్నా..తనలా ఆంటీకి విరుద్ధంగా మాట్లాడటం శ్రేయ స్కరమా..అన్న సందేహం మనస్సులో రావటంతో..వారిద్దరినీ మార్చి మార్చి చూస్తూ ఏం చెప్పాలో తెలియక నీళ్ళు నమలసాగాడు..
“కాదయ్యా అభి నువ్వే చెప్పవయ్యా..వారానికి వచ్చేది వొకే ఆదివారం..అది కూడా నాకు కంపెనీ ఇవ్వటానికి బదులు ..యెక్కడికో పోతాను..అంటాడీయన..భావ్యమా..వూ..?” స్వర్ణ ఎదురు ప్రశ్న వేసింది..అతని సంక టాన్ని పెంచుతూ..
“అదేం మాట స్వర్ణా..? రోజూ పని నుంచి రాగానే, సాయంకాలం..రాత్రీ..అంత కాలం, నీతోనేగా గడుపుతుండేది ..ఈ రోజన్నా కొంచం ఆట విడుపు కావాలనుకోవటం తప్పెలా..అవుతుందంటావ్..?” రెట్టించాడు..భాస్కరం.. భార్య ను..
“మీరలా అనుకుంటే..నేనేమి అనగలను..? ఏదో ఆదివారం కదా..నాకూ college పని లేకుండా, మీ కంపెనీ లో రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనుకున్నా..” అంది తను కొంచం మెత్త బడుతూ..
భార్య అలా మెతక బడుతుందని వూహించని భాస్కరం, మనస్సు చాలా తేలిక కాగా “దానిదేముంది..ఇదిగో నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వచ్చాడుగా..కావలసినంత సినిమా బాతాఖానీ..వేసుకోవచ్చు..ఇప్పటికి నన్ను వదిలేయ్..” అన్నాడు..నవ్వుతూనే..రెండు చేతులు జోడిస్తూ..
స్వర్ణ ముఖంలో గంభీరతను చెరగకుండానే.. “సర్లెండి..అంత పోవాలనే అనుకుంటే, పోయేసి రండి..వీలైనంత త్వరగా వచ్చెయ్యండి..” అంది కొంచం అసమాధానం ధ్వనిస్తూనే..

అభిషేక్ మనస్సు తను వూహించి యెదురు చూసిన వంటి సమయం ఆంటీ తో దొరక బోతోందన్న ఆలోచన తో, సంతోషంతో, యెగిరి గంతులు వేయసాగింది..
భర్త బయటకి వెళ్ళగానే వీధి తలుపు దగ్గిరగా వేసి, అభిషేక్ వైపు తిరిగి.. “ఏంటి అయ్యవారు..ఆదివారం మాట్నీ షో కి పోవల్సింది..దారి తప్పి ఇలా వచ్చారు..మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ హాత్ ఇచ్చిందా..? లేకపోతే వెళ్లి మరింకెన్ని రాస లీలలు వెలగబెట్టి వుండేవారేమో..కదూ..?” అంది తనొచ్చి ఆతని కెదురుగా సోఫాలో కూర్చుంటూ దెప్పుతున్న నవ్వు తో..
“ఛా..ఛా..అలాంటిదేం లేదు ఆంటీ..ఆ రోజైనాక తనతో మళ్ళీ మాట్లాడను కూడా లేదు..కాకపోతే.. నువ్వే మన్నా వస్తానంటే పోవచ్చు..ఏమంటావ్..?” ఎదురడిగాడు..తనూ చిలిపిగా..
“ఆశ చూడు..నన్నే నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కమ్మంటున్నావా? వద్దులే, చాలా డేంజర్..అబ్బా చాలా యెండగా..వుక్కగా లేదూ..?నువ్విక్కడే కూర్చొని వుండు..నే పోయి వేగంగా వొ చెంబుడు నీళ్ళు పోసుకోస్తా..మన యుద్ధాలు మొదలెట్టే ముందు..” అంది తను లేస్తూ..
“నాకూ అలాగే వుంది..కానీ మరెలా నేను కూడా..?” నీళ్ళు నమిలాడు..
స్వర్ణ అతడి ఆరాటానికి తెల్చేస్తున్నట్లు నవ్వి.. “పోకిరి వెధవా..మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయ్..అంతగా కావాలంటే నేనోచ్చాక పోయి మునగవచ్చులే..వెయిట్ చెయ్..” అంటూ తమ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపో తుంది..
అభిషేక్ కుర్ర మనసు కోతి గంతులు ప్రారంభించింది..
స్వర్ణ ఆంటీ తానొచ్చినప్పుడు..నైటీ లో వుంది..
బ్రా వేసుకోలేదు లా వుంది..
ఆమె అన్ని కదలికలకూ, ఆమె లావాటి రొమ్ములు కదలాడటం అతను పసిగట్టి, వేడెక్కి వున్న అభిషేక్ కి, అక్కడే మడి కట్టుకొని కూర్చోవటం, సాధ్యం కావటం లేదు..
దొంగచాటుగా ఆమె నగ్న సౌందర్యాలను చూడాలని మనస్సు వురకలు వేయ సాగింది..
అంటీ బెడ్ రూమ్ లోని బాత్రూం లోంచి తన కూనిరాగాలు వినపడుతూంటే..
అంతకు ముందు, తను కదిలిన ప్పుడల్లా లావాటి స్థనాలు బరువుగా కదలాడటం దృశ్యాల జ్ఞాపకాలు మది లో మళ్ళీ మళ్ళీ మెదులు తూంటే ..అతడి రాడ్..బిగిసి..పొడువు సాగటం మొదలుతుంది..
మొలలో చేయి వేసుకొని, దాన్ని అదుముకుంటూ..కళ్ళు మూసుకొని అంటీ నగ్న సొంపులను ఊహించు కొంటూ.. ఏమేమో చేసేస్తున్నట్లు, ఊహాలోకం లో తెలియాడుతున్నా..
వుండ బట్టలేక..ముందు వీధి తలుపు వేసేవుందని ఖచ్చితం చేసుకొని, మెల్లగా బెడ్ రూమ్ లో దూరి బాత్రూం దరికి చేరుతాడు..
తలుపు గడియ వేసి వుంది గమనించి..చెవులు ఆ తలుపుకి నిక్కిరించి..లోపలి శబ్దాలను వినటం మొదలెడ తాడు..
కొద్ది సేపటికి షవర్ శబ్దం నిలిచిపోవటం..గ్రహిస్తాడు..
అతడు ఊహించని గతిలో, తలుపు హండిల్ కదలటం మొదలైసరికి, పారిపోయే సమయం లేక పోవటంతో, పక్కనే, దగ్గిర లో వున్న బీరువా వెనక్కి దూరిపోయి.. ఆ బీరువా వెనక వున్న చిన్న జాగా లో సర్దుకొని ..తలని కొంచం గా బయటకు చాస్తూ, ముందేం జరుగుతుందా అని, వొంటి కంటి తో చూడటం మొదలెడ తాడు..
చిక్కిపోతే ఏం జరుగుతుందో అన్న భయం మెల్లగా కరిగిపోతూంటుంది..అతనిలో..

బాత్రూం లోంచి నగ్నం గా గదిలోకోచ్చిన స్వర్ణ అంటీ..స్టాండు మీదున్న టవల్ అందుకొని, వొళ్ళు తుడుచు కోవటం మొదలెడుతుంది..
ఐదున్నర అడుగుల బంగారు విగ్రహానికి ప్రాణం వచ్చి కడులుతుందా అన్నట్లు, పచ్చగా, మిల మిలా మెరిసి పోతూ వుంటుంది ఆమె వళ్ళు..
నీటి బిందువులు వంటి మీద ముత్త్యాల్లా జారుతున్నాయి..
మెడలో మంగళ సూత్రం తప్ప, వంటి మీద మరే ఆభరణం లేదు..
ఏదో పాట హమ్ చేస్తూ, తాపీ గా టవల్ తో వళ్ళు తుడుచుకొంటూ వుందామె..
నుదుట చుట్టూతా, తడి జుట్టు, అంటుకొని పోయి వుంటుంది..
ఆమె కళ్ళలో ఏదో తెలియని ఆనంద రేఖలు విరజిమ్ముతూంటాయి..
పెదాలు అస్పష్టమైన చిరునవ్వు మొదలౌతున్నట్లు వంపులు తిరుగ్తున్నాయి..
మెడ నున్నగా మెరుస్తోంది..భుజాలు గుండ్రంగా బలంగా వున్నాయి..
మెడలోని మంగళసూత్రం, అటూ ఇటూ కదులుతూ, వొకసారి ఆ రోమ్మునీ..మరో సారి ఇటు రోమ్ముని ముద్దా డుతోంది..
రొమ్ములు అభిషేక్ వూహించిన దాని కన్నా పెద్దవి గానే తోస్తున్నాయి..
బంగారు ముద్దల్లా షైన్ అవుతూన్నాయి..
కొంచం..అతి కొంచంగా, క్రిందికి వాలుతున్నట్లున్నాయి..
వాటి బరువు వలనే గాని..ఎక్కువ వాడకం వలన కాదేమో అనిపిస్తోంది ఆ కుదింపు..
రొమ్ముల పైభాగం లో, గోపురాల్లా..ఆ బంగారు ముద్దల రంగుకి కాంట్రాస్ట్ గా, తేనె రంగు లో నున్నటి మెరుపు లూనే వలయాలు..అంగుళం కైవారం తో..వాటి మధ్య బింకంగా నిక్క బొడుచుకొని వున్న చూచుకాలు.. నోరూ రిస్తున్నాయి..

1 Comment

  1. Ramakrishna Gopireddy

    Super vundhi next part thondaraga post cheyandi

Comments are closed.