డబుల్ X ట్రిపుల్ X మూవీస్ Part 2 137

“నాకు వెళ్లాలని లేదత్తయ్యా.. నాకు మీరందరు కావాలి.. మిమ్మల్ని వదిలి నేను ఉండలేను.” అన్నాను ఏడుస్తూ.

“ఏం కాదులేమ్మా.. ఇంకో నేల ఓపిక పట్టు.. మా బుజ్జి కదా..” అని నా తలను నిమురుతుంది.
నేను ఏం మాట్లాడకుండా అలాగే ఉన్నాను. కొద్దిసేపటికి అత్తయ్యా నన్ను నా రూంకు తీసుకువచ్చి రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పి వెళ్లిపోయింది. వెంటనే నిద్ర పట్టేయడంతో పడుకున్నాను.

మళ్లీ సాయంత్రం అత్తయ్యా వచ్చి లేపడంతో నిద్ర లేచాను. మెల్లిగా లేచి కూచున్నాను. అత్తయ్యా నా బట్టలు సర్దుతుంది. నేను మెల్లిగా లేచి అత్తయ్యకు సహాయం చేస్తున్నాను.

“బాగా నిద్ర పట్టిందా…?” అని అడిగింది.

“ఆ.. బాగానే పడుకున్నా..” అని చెప్పాను.

“మీ నాన్న వస్తున్నాడు. నువ్వు వెళ్లి తొందరగా మొఖం కడుక్కొని రెడిగా ఉండు..” అని చెప్పింది.
సరే అని చెప్పి బాత్రూం కు వెళ్లి ముఖం కడుక్కుని రెడి అయ్యాను. అత్తయ్యా నా బట్టలన్ని ఒక సూట్ కేస్ లో సర్దిపెట్టింది.

“వచ్చేటప్పుడు గంపెడు బట్టలతో వచ్చావ్.. ఇప్పుడు చూడు సగం సూట్ కేసే నిండింది. ఏం చేసావే నీ బట్టలన్నీ..?” అని నవ్వుతూ అడిగింది.

“అబ్బో.. ఏం తెలియనట్లు అడుగుతున్నావా..? నీ చిన్న కొడుకును అడుగు నా బట్టలన్ని ఏం అయిపోయాయో..” అని అన్నాను.

“కనీసం ఒక్క బ్రా, ప్యాంటీ కూడా లేదేంటే..? ఊరంతా పంచిపెట్టావా ఏంటీ…?” అని అన్నది.

“అవునత్తయ్యా… కొన్నిటిని నీ చిన్న కొడుకు పంచిపెట్టాడు.. కొన్నిటిని నేను పంచిపెట్టాను..” అన్నాను నవ్వుతూ.

“సరిపోయింది. నువ్వు చేసిన పనులకు నా చిన్న కొడుకును ఎందుకు అంటావ్.. అసలే వాడికి ఏం తెలియదు.” అన్నది.

“అవునా… ఏం తెలియదు కద పాపం… వదిన అని కూడా చూడకుండా రోడ్ మీద కుక్కలా దెంగటం మాత్రం ఒక్కటే తెలుసు కదా నీ చిన్న కొడుక్కి..” అని అన్నాను.

“పోవే.. నీకు అంత దూల ఉంటే ఎవడు మాత్రం ఊరుకుంటాడు.. నువ్వు మాత్రం తక్కువ తిన్నావా ఏంటీ… వచ్చిన వారం లోనే నీ దుకాణం ఓపెన్ చేసావ్ ఈ ఊరిలో… నువ్వు తక్కువ దానివేం కాదులే.. మహా ముదురువీ..” అని అన్నది.

“మీరే కదా నన్ను ఇంత ముదురుని చేసింది.. మళ్లీ నన్నే అంటారా..?” అన్నాను.

“నీ.. వద్దులే… కోడలిని బూతులు తిట్టకూడదు…పదా ” అని బయటికి వెళ్లింది.

నేను సూట్ కేస్ తీసుకుని వెనకాలే బయటికి వచ్చేసాను. అత్తయ్యా, మామయ్య హాల్ లో కూచుని ఉన్నరు. నేను ఏం మాట్లాడకుండా అలాగే వెళ్లి కూచున్నాను. మామయ్య కూడా ఏం మాట్లాడలేదు. నా మీద ఇంకా కోపం పోలేదని అర్ధం అవుతుంది. కొద్దిసేపటికి మా నాన్న వచ్చేసాడు.

కొద్దిసేపు మామయ్యా, మా నాన్న మాట్లాడుకున్నారు. మధ్యలో నా పెళ్లి గురించి మాట్లాడారు. నేను అలాగే సైలెంట్ గా కూచుని మామయ్యను చూస్తున్నాను. మామయ్య కూడా మధ్య మధ్యలో నన్ను చూస్తున్నాడు. వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి మామయ్యతో కుమ్మించుకోవాలనిపించింది. మెల్లిగా లేచి మామయ్యను చూసుకుంటూ అత్తయ్య దగ్గరికి వెళ్లాను.

“అత్తయ్యా.. వెళ్లేముందు మామయ్యతో ఒక్కసారి కుమ్మించుకోవాలని ఉంది..” అన్నాను చెవిలో.

“నోర్ముయ్… మీ నాన్న ఉన్నాడు. కుదరదు. బుద్దిగా వెళ్లి కూచో..” అన్నది.

“ప్లీస్ అత్తయ్యా… ఒక్కసారి..” అని మెల్లిగా బతిమిలాడాను.

“సరే.. నువ్వు ఇంటి వెనక్కి వెళ్లు. నేను మామయ్యను పంపుతా..” అన్నది.

నేను మెల్లిగా నడుస్తూ ఇంటి వెనక్కి వెళ్లాను. కొద్దిసేపటికి మామయ్య వచ్చాడు.

“ఏంటే ఏం కావాలి..?” అని అడిగాడు.

నేను మెల్లిగా మామయ్య దగ్గరికి వచ్చి మామయ్యను గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాను. మామయ్య కూడా నన్ను కౌగిలించుకున్నాడు.

“మామయ్యా.. నాకు వెళ్లాలని లేదు.. నన్ను పంపించకు..” అని అన్నాను.

2 Comments

  1. Meru rasa stories anintlo parama chataga undi please stop

  2. It is meaning less story is being extended.

Comments are closed.