తనతో నేను ఎలా ఉండాలో తెలియదు – 2 96

దానితో శివ మొకం కొనచెం నిరుత్సహం కనిపించింది…నాకు..
శివ: అవునా…అప్పుడే వచ్చాడు ఏంటి…ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉంటె…బాగుండేది…ఇక నుంచి…మీ మామయ్య కు సేవలు చేస్తూ నను పట్టించుకోవా అక్క అంటూ…ముందుకు వాస్తు…నా సళ్ళను పట్టుకున్నాడు…
నేను: బయట మామామయ్య పెట్టుకొని ఏంటి ఇలా చేస్తున్నావ్…వద్దు రా…ఇక మనం ఆపేద్దాం…మనం చేస్తుంది…తప్పు…అంటూ కొనచెం దూరం జరిగాను…
శివ: నీ మామయ్య రాగానే మనం చేసేది తప్పు అనిపిస్తుందా నీకు….అన్నాడు..
వీడికి ఎలా చెపితే వింటాడు…అర్తం కాకా…ఇప్పటికి తప్పించుకుందాం అని…
వెళ్లి ముందు మామయ్య తో మాట్లాడు తరువాత ఆలోచిద్దాం…అసలే నీవు ఒక్కసారి కూడా కలవలేదు తనని…
దానికి శివ…ముందుకు వెళుతూ…నీవు నాకు ఏమి చేస్తావో తెలియదు…నేను ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు నా దగ్గరికి రవళి…అని బెదిరిస్తూ వెళ్ళాడు..
నా పరిస్థితి ఏంటి ఇంట అద్వనం గ తయారిందో తెలియడం లేదు…
ఇద్దరికీ నన్ను విడిచి పెట్టెల లేరు…
ఇఇ తప్పు ను నేను ఆలా చేస్తూ వెళ్లలేను…
దీనికి పరిస్కారం వెతకాలి…అని ఆలోచనలో బయటకి వెళ్ళాను…
అక్కడ…మామయ్య శివ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు…
నేను కిందకి వెళ్లడం తో…ఇద్దరు తమ కామ కళ్ళతో నా దిక్కు చూస్తూ ఉన్నారు…

దీనికి పరిస్కారం వెతకాలి…అని ఆలోచనలో బయటకి వెళ్ళాను…
అక్కడ…మామయ్య శివ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు…
నేను కిందకి వెళ్లడం తో…ఇద్దరు తమ కామ కళ్ళతో నా దిక్కు చూస్తూ ఉన్నారు…
వాల చూపులు పట్టించు కోకుండా…మధ్యాహ్నం వంట తయారు చేద్దామని వెళ్ళాను కిచెన్ లో కి …వంట తయారు చేసాక…పిలిచాను ఇద్దరినీ తినడానికి…
వాలా రాగానే ఇద్దరికీ వడ్డించడం మొదలు పెట్టాను…
మామయ్య: నీవు కూడా తిను మాతోపాటు అని అన్నాడు
దానికి నేను పర్వాలేదు మామయ్య నేను తరువాత తింటాను…మీరు తినేయండి…అని వడ్డించడం మొదలు పెట్టాను…
ఒక దిక్కు నిలబడి మామయ్య కి వడ్డిస్తూ ఉంటె…తాను ఒక చేతిని నా వెనకాల నుంచి తొడల పైన నుంచి వేసాడు…
నేను కంగారుగా శివ దిక్కు చూసాను…
వాడు తలా దించుకొని మొబైల్ చూసుకుంటూ ఉన్నాడు…
నేను మామయ్య దిక్కు కొంచెం కోపం గ చూస్తూ…తొందరగా వడ్డించేసి ..శివ దిక్కు వెళ్ళాను వడ్డించడానికి…
దానికి మామయ్య నా దిక్కు ఒక రకమైన నవ్వుతు…అన్నం తినడం మొదలు పెట్టాడు…
నేను శివ అన్నం వడ్డించి…పక్కనే ఉన్న గోడకు అనుకోని చూస్తూ…ఆలోచనలో పడ్డాను…ఇద్దరు తినడం అయ్యాక…వెళ్లి సోఫా మీద కూర్చొని ఉంటె…నేను తినడం మొదలు పెట్టాను…
నేను తినడం అయ్యాక…సింక్ లోని ప్లేట్ లు కడగటం మొదలు పెట్టాను…
ఇంతలో నా తమ్ముడు నా దగ్గరికి వచ్చి…నేను ఇక వెళతాను అక్క…అని అన్నాడు…
నేను ఏమి అనాలో తెలియక సరే అన్నాను…
మామయ్య తో కూడా చెప్పి వాడు వెళ్లి పోయాడు…
వాడు ఆలా వెళ్ళగానే…మామయ్య వెళ్లి తలుపులు మూసేసి వచ్చి…గిన్నెలు కడుగుతూన్న నన్ను అమాంతం వెనక నుంచి కౌగిలించుకొని ముద్దులు పెడుతున్నాడు…
దానికి నేను…వద్దు మామయ్య…నన్ను వదిలేయండి…అని అతనిని దూరం తోసాను…
దానికి తాను షాక్ అయ్యి…
ఏమైంది నీకు వీణ అన్నాడు..
దానికి నేను మనం చేసేది తప్పు మామయ్య…మన విషయం…భాస్కర్ కి తెలిస్తే నా పరిస్థితి ఏమి కాను చెప్పండి…మీరు తండ్రి కాబట్టి అయన మిమ్మల్ని ఏమి అనకపోవచ్చు…
కానీ..నన్ను తప్పక వదిలేస్తాడు…అప్పుడు నేను నా పిల్లల ఏ నుయ్యో… గొయ్యో చూసుకోవాలి…అంటూ ఏడవటం మొదలు పెట్టాను…
దానికి నేను ఉండగా నీకు ఆ గతి రాణిస్తాన చెప్పు…అంత కావాల్సివస్తే నా ఆస్తి అంత నీ పేరు మీద రాస్తాను…అప్పుడు నీకు ఏ బాద ఉండదు అన్నాడు..
దానికి నేను..నాకు మా అయన అంటే ఇష్టం ..అయన లేకుండా ఉండలేను…నాకు ఎందుకు ఈ ఆస్తి …అయన నాతో లేక పొతే అన్నాను…
దానికి…చూడు వీణ…తప్పు నా వల్లే జరిగింది…కానీ ఇప్పుడు నేను నీవు లేకుండా ఉండలేను…ఇప్పుడు నన్ను ఏమి చేయమంటావ్ చెప్పు…కానీ నన్ను వదిలేయాకు వీణ అంటూ…వచ్చి..నా కల మీద పడ్డాడు…
అంత పొగరుగా ఉండే మామయ్య…నా కల మీద పడ్డప్పుడు…నాకు నా మీద ..నా అందం మీద కొంచెం గర్వం వేసింది…
మామయ్య కొంచెం జాలి కూడా వేసింది…ఎందుకంటె…మొదట్లో అతను బలవంతం గ నన్ను అనుభవించాడు…తరువాత …నేను కూడా తనతో కలిసి ఎంజాయ్ చేశాను…
నాకు మా మామయ్యని వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు…అయన దగ్గర దొరికే సుకం భాస్కర్ దగ్గర గని శివ దగ్గర నాకు దొరకటం లేదు అన్నమాట నిజం…
నేను…మామయ్య తో..అయ్యో లేవండి…మామయ్య..
నా కల మీద పది…నా అయ్యుష్ తగ్గిచేస్తారా…అని పైకి లేపాను…
దానికి…అతను…పైకి లేస్తూ…నన్ను..కౌగిలించుకున్నాడు…
నేను ఏమి చేయలేక..తనకు సహకరించాను…
నా నుంచి ఎలాంటి వ్యతిరేకత లేక పోవటం వాళ్ళ…తాను సంతోషిస్తూ…
వెంటనే నా పేదల పైన దాడి చేసాడు…
ఒక సైడ్ ముద్దులు పెడుతూనే నా బట్టలు అన్ని విప్పేసాడు…
తనవి నేను విప్పేసాను…
ఒక చేతిని కిందకి పంపి…తన మొడ్డ పైన వేసి…పైకి కిందకి అంటూ ఉన్నాను…
దానికి తాను…నీ బొక్కలో దూరక చానా రోజులు అవ్వుతుంది..
నిదాంట్లో పెట్టేసాక …రొమాన్స్ తరువాత చేదాం కోడలా అంటూ..
నన్ను అక్కడే గోడకు వొంగో పెట్టాడు…
నేను గోడను పట్టుకొని…ఒంగొని ఉన్నాను…
తాను అమాంతం …తన మొడ్డను లోపలి తోసేసి…చిన్నగా దెంగటం మొదలు పెట్టాడు…
మొదలు పెట్టిన అయిదు నిమిషాల్లో నే నా లోపల కార్చేసాడు..పక్కనే నెల మీద పడిపోయాడు….నాకు అవ్వక పోయిన…పర్వాలేదు లే పాపం చాల రోజుల నుంచి చేయక పోవటం వాళ్ళ…తొందరగా అయ్యి ఉంటుంది…అని..బాత్రూం లో కి పోయి కడుకున్నాను…
నేను బయటకి రాగానే…తాను నాతొ పటు…నా బెడ్ రూమ్ లో కి వచేసాడు…
నేను టవల్ తీసుకోని తుడుచు కుంటూ ఉంటె…తాను బెడ్ మీద పడుకొని…దగ్గరికి రా అని పిలిచాడు…
నేను టవల్ తీసుకోని అయన దగ్గరికి వెళ్ళాను…
దానికి…తాను…క్షమించు వీణ తొందరగా అయ్యింది…నేను ఆపుకోలేక పోయాను…
అంటూ …ఒక్కసారి చీకవే అని అన్నాడు…

3 Comments

  1. Super excited story

  2. Good ending

Comments are closed.