తనతో నేను ఎలా ఉండాలో తెలియదు – 2 131

ఆలా 15 నిముషాలు ఊగి…ఊగి..ఊగి..లోపల అంత కార్చేసాడు…
అలాగే అక్క పైన పడుకొని…చిన్నగా వీణ చెవిలో స్వర్గం చుపించావ్ అక్క…అన్నాడు…
ఇద్దరం అలాగే అలసి పోయి నిద్రపోయాము…ఉదయం 5 గంటలకు మెలిక వచ్చి చుస్తే…
నా తమ్ముడు నా పక్కన లేడు…నా అదృష్టం కొద్దీ ఇంట్లో ఎవ్వరు లేవలేదు…లేస్తే నాన్ను ఇలా చుస్తే మా వాలు యేమనికొనేవారు…
అప్పుడు నా వొంటి మీద బట్టలు సరి చేసుకొని…రాత్రి జరిగింది కాలాన అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ…చెరిగిన నా బట్టలు చెపుతున్నాయి…అది నిజమే అని…
ఒక సాంప్రదాయ కుటుంబం లో పెరిగి…మొన్ననెమో తన సొంత మామ వాడుకుంటూ ఉంటె వారించలేక పోయాను…
ఇప్పుడేమో తన సొంత తమ్ముడు..వాడు కుంటే అడ్డు చెప్పలేక పోయాను…
జరిగింది తలుచుకుంటే వొళ్ళంతా ఏదో కంపరంగా…ఇక్కడ ఉండాలని అనిపించలేదు…
వెంటనే లేచి తయారు అయ్యి…మా అమ్మ నాన కు చెప్పను…ఇక వెళ్తాను అనీ …అని…
దానికి పిల్లలు ఇక్కడే ఉందాం అమ్మ…అని గారాబం చేసిన…ఇక్కడే ఉంటె…తన సొంత తమ్ముడు మల్లి లొంగ తీసుకోకుండా ఉండడు…
మా ఇంట్లో అయినా సేఫ్ గ ఉందాం అనుకుండగానే…
నాకు నా మామ గుర్తుకువచ్చాడు…
అక్కడికి వెళితే వాడు వదలడు….ఇక్కడ ఉంటె వీడు (శివ) వదలదు…
అది ఎవరో చెప్పినట్టు…ముందు చుస్తే నుయ్యి వెనక గొయ్యి అన్నంటూ ఉంది…నా పరిస్థితి…
ఇక ఏది అయితే అది అయింది అని…
మా అమ్మ వాలా ఇంట్లో చెప్పి వచ్చేసా..పిల్లలను తీసుకోని…నేను వచ్చే అప్పుడు మా తమ్ముడు లెదు…
ఇంటికి వెళితే మామగారు ఒక్కరే ఇంట్లో ఉన్నారు…
ఎలా ఉంది మీ అమ్మగారికి అని అడిగారు…
నేను బాగానే ఉంది…అని అన్నాను…
వెంటనే నా రూమ్ లో కి పోయాను…జరిగింది తలుచుకుంటూ…
ఆరోజు అంత..పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉండటం వాళ్ళ నెమో…
మామయ్య అయన రూమ్ లోనే ఎక్కువగా ఉన్నారు…
పిల్లల తో కొంచెం సేపు ఆడుకున్నారు…
ఒక్కసారి కూడా నన్ను పట్టించుకోలేదు…అని మనసులో అనుకుంటున్నాను…
చ..ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను..నేను…అయన పట్టించుకోలేదు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాను…
ఆలా సాయంత్రం మా వారు వచ్చి…విషయాలు అడిగి తెలుసు కున్నారు…
ఇక రాత్రి పడుకునే ముందు మా అయన నా మీదకి వచ్చారు…
నేను ఉదయం నుంచి నా తమ్ముని… మా మామయ్య గురించి ఆలోచిండం వల్లనేమో…కింద అంత తడిగా ఉందేమో…మా వారు ఈజీ గానే లోపలి వెళ్లిపోయారు…
ఆలా కొంచెం చేసుకొని…కార్చేసుకున్నాము…
పొద్దునే లేచి నా పనులు అన్ని చేసి…పిల్లలను స్కూల్ కి, మా అయన ఆఫీస్ కి వెళ్లిపోయారు…
ఇక ఇంట్లో నేను మా మామయ్య మిగిలిపోయాము…
యెంత సేపు మామయ్య ఆయన రూమ్ లో నే ఉన్నారు,…ఏదో టీవీ చూస్తునట్టున్నారు…
తినడానికి కూడా రాలేదు…
అస్సలు ఎందుకు ఇలా ప్రవరిస్తున్నాడు ఇతను…నాకు అర్తం కావటం…లేడు నాకు…
సర్లే అని తినేసి గిన్నెలు కడుగుతాము అని…వంటి ఇంట్లో ఉనాన్ను…
అప్పుడు మా మామయ్య…మా కామన్ బాత్రూం లో కి పోవడం చూసాను…
అదేంటి..అయన రూమ్ కి కూడా బాత్ రూమ్ ఉంది…
ఎందుకు కామన్ బాత్రూం లో పోయిందో అర్తం కాలేదు నాకు…
ఇక ఎక్కువ ఆలోచించకుండా…నా రూమ్ కి వచ్చాను…
బాత్రూం లో నిల చప్పుడు నాకు వినిపిస్తూ ఉంది…
అంతలో…వీణ… అని పిలిచాడు మామయ్య..
వీణ: ఏమి కావాలి అని అన్నాను…బయటనుంచి…
మామయ్య: నేను టవల్ మరిచిపోయాను……నా వొంటి మీద బట్టలు లేవు..ఇలా నేను బయటకి రాలేను…కొంచెం తీసుకవస్తావా..
నా వొంట్లో చిన్నగా వొణుకు మొదలు అయ్యింది..అయన చొరవకు…ఇక ఏమి చేయలేక అయన రూమ్ లో కి వెళ్లి టవల్ తీసుకోని వచ్చి…బాత్ రూమ్ డోర్ మీద కొట్టి…టవల్ అని అన్నాను…
వెంటనే డోర్ తెరిచాడు…ఇక నా చేతిని లోపలి పెట్టి….తీసుకోండి…అన్నాను..వేరే దిక్కు చూస్తూ..
దానికి మామయ్య ఏమైంది వీణ నీకు…చేతికి కరెక్ట్ గ ఇయ్యి అన్నాడు..
నేను నా తలను తిప్పి అయన దిక్కు చుస్తే..వొంటి మీద ఒక్క గుడ్డ కూడా లెదు..ఆలా నగ్నం గ నిల్చొని ఉన్నాడు…
ఆలా కిందకి చుస్తే…తన ది…బాగా లావుగా ..లేచి..నా దిక్కే చూస్తూ ఉన్నటు ..ఉంది…జరిగిన రెండు సార్లు నేను అయన దాని ఊహించుకున్నాను ..కానీ…దాని దిక్కు చూడలేదు..
కానీ ఇప్పుడు..అలాగే దాని దిక్కు చూస్తూ ఉన్న…
దానికి అతను నవ్వుతు…చూసావా వీణ నిన్ను చుసిన ప్రతి సరి ..వీడు ఎలా లేస్తున్నాడో..అని తన చేతితో తన దానిని పైకి కొండకు అంటున్నాడు…
అయన ల చేస్తూ ఉంటె..వెళ్లి రావాల్సింది పోయి..దాని దిక్కే చూస్తూ ఉన్న..ఏదో అద్భుతం అన్నట్టు..
దానితో అయన నా చేతిని పట్టుకొని లోపలి లాగారు…
నేను పైకి మాత్రం వదలండి మామయ్య..అని పైకి మాత్రం అన్నాను…

3 Comments

  1. Super excited story

  2. Good ending

Comments are closed.