తనతో నేను ఎలా ఉండాలో తెలియదు – 2 131

కానీ…దేవునికి మాత్రం ప్రతి రోజు అడుగుతూనే ఉన్నాను…ఈ రొంపి నుంచి బయటకి పడవేయి అని…
దేవుడు నా కొరికి విన్నాడో ఏమో…
మా అయన అమెరికా కు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ వచ్చింది…మేము ఇద్దరం …అమెరికాకు వెళ్ళిపోయాము…
నాకు కలిగిన ఆనందం ..నా మాటలో చెప్పలేను…దానితో ..మా వారిని గట్టిగ కుళించుకొని…ఏడ్చేసాను…
దానికి..అయన…నా కన్నీళ్లు తుడుస్తూ…నాకు అంత..తెలుసు..నేనే కావాలని..ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను..అన్నాడు..
అయన దిక్కు అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాను షాక్ లో ..ఏమి అనాలో తెలియక…
ఆ రోజు రాత్రి నీవు అడిగిన దాని నేను నో చెప్పిన తరువాత..మరసటి రోజు…అఫ్టేర్నూన్ టైం లో మన ఇంటికి వచ్చాను…అప్పటికే…మా నాన్న బలవంతం తన రూమ్ లో కి తీసుకోని వెళ్ళాడు…అది చూసి మా నానా ని ఆపకుండా…అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాను…
మొదట్లో నీ మీద కోపం వచ్చింది…కానీ..పెళ్ళని కాపాడవలసిన బాధ్యత నాదే……కానీ మా నానని ఎదురించ లేక… చేతులు ముడుచుకొని వెళ్ళిపోయాను…అది కాకుండా
మా నానని ను మన ఇంట్లో ఉండేలా చేసింది నేను…అయన కోపానికి నేను బయపడిపోతాను…అలాంటిది…అయన బలవంతం చేస్తే నీవు ఎలా ఎదురు తిరగలవు…అని…
జరిగిన దాంట్లో నీ తప్పు ఏమి లేదు..అంత నాదే ఉంది…నన్నే క్షమించు అని నాతొ అన్నారు…
మా వారి మొకం దిక్కు అలాగే చూస్తూ…తనని గట్టిగ కౌగిలించుకొని …కొత్త జీవితానికి..నాంది పలికము…

సమాప్తం…

కొంచేము బిజీ వాళ్ళ స్టోరీ ని తొందరగా ముగించేసాను……

స్టోరీ ని ఫాలో అయినా అందరికి ధన్యవాదాలు…

శ్రీ….

3 Comments

  1. Super excited story

  2. Good ending

Comments are closed.