ఇంకోసారి 683

ఒపుకున్నాను “నా చెవి దగ్గర చేరి .
“మోనా …నన్ను దించి ..ఈ కారులోనే మీ ఇంటికి పో ..సలీం కుడా వచ్చి ఉంటాడు కదా ‘అన్నాను
“పరవాలేదు ..దీది ..వెయిట్ చేస్తాడులే ..భయ్యాకు చెప్పాలిగా “అంది
“నేను ..ట్రై చేస్తాను ..కన్విన్స్ కాకుంటే వద్దువులే “అన్నాను తన చేతిని నొక్కుతూ
“నీ ఇష్టం దీది “అని సైలెంట్ అయ్యింది .నేను కూడా మా ఇంటికి అప్పుడప్పుడు డైరె క్షన్ చెప్తూ బయటకు చూడ సాగాను .
కార్ ఆగగానే ఇంటి వైపు చూస్తె ..ఆయన నిలబడి కార్ వైపే చూస్తున్నాడు …ఎవరా అని కాబోలు ?
నేను మోనా కు టాటా ..చెప్తూ దిగేలోపల “భయపడొద్దు “దీది అంది చెయ్యి నొక్కుతూ ..నా కైతే బెరుగ్గానే ఉంది ..దిగి .. ఇంటి వైపు తిరిగి ఆయన్ని చూసాను
కార్ వెళ్ళిపోయింది …నేను దిగేసరికి ఆయన మోహంలో ఆశ్చర్యం …కూర్చొని దిగేసరికి కాబోలు … టాటూ వేసిన భాగం పట్టేసినట్టయింది ..దానికి తోడు లోలంగా రాపిడి కి
చుర చుర …లాడేసరికి ..అక్కడ లంగా తగలకుండా చీర తో సహా ముందుకు ఎత్తి పట్టుకొని …కాళ్ళు వెడల్పు చేసి అడుగులు వేసి ..ఆయన చూపులనుంచి తప్పించుకోవడానికి
తల దించాను .
“ఏమైంది ..పద్దూ ..అలావున్నావు ..మొహమేంటి అలావుంది .”అన్నాడు
“ఏమి ..కాలేదు ముందు తాళం తీయండి “అని తాళ మిచ్చాను
తాళం తీసి లోపలికి నేను వచ్చే వరకు ఆగి ..నా వెనుకనే తలుపు వేసి ‘ఇప్పుడు చెప్పు …ఎందుకు అలా ఉన్నావు ?ఆ కార్ ఎవరిది ?ఎందుకు ఏడ్చావు ?”అన్నాడు నా భుజాలు రెండు పట్టుకొని
నా మొహంలోకి చూస్తూ
“నేనేం ఏడవలేదు “అన్నాను ఆయన చూపుల్ని తప్పించుకొంటూ
“మరి ..మొహం మీద ఆ కన్నీళ్ళ చారికలేంటి …కళ్ళు ఎందుకు ..ఉబ్బి ఏడ్చినట్లున్నాయి ..చెప్పరా ..నా బంగారు కదూ ..”అంటూ నా కళ్ళ మీద
సున్నితంగా ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు .
అంతే ..అప్పటివరకు తెచ్చి పెట్టుకున్న బింకం పోయింది ..ఏడుపు ముంచుకొచ్చేసింది ..ఆయన భుజం మీద తల పెట్టి వెక్కి వెక్కి ..కరువు తీరా
ఏడ్చాను .నేను ఏడుపు ఆపేవరకు ఆయన నా తల నిమురుతూనే ఉన్నాడు .”ఏమైందిరా ..బంగారూ “అన్నాడు నా తలను భుజం పై నుండి లేపుతూ
“ఒక ..తప్పు జరిగింది “అన్నాను
“నాకు తెలుసు..ఈ రోజు ..సలీం ..నిన్ను చేసింది..అదే గదా ?”అన్నాడు
“ఏం చేశాడు ..”అన్నాను అయోమయంతో
“అదే ….నీ అరగుండు …నీ బోసి మొల …నిన్ను పిండేయడం ..నువ్వు అసలు పనికి ఒప్పుకోక పోవడం ..పోయేటప్పుడు నీ అంతట నువ్వు ఇచ్చిన కిస్ ..”జేవురించిన నా మొహం చూసి ఆగాడు
“సిగ్గు లేదా ..మీ ఇద్దరికీ ..నువ్వే అవన్నీ చెయ్యమని పంపి ఉంటావు ..అయినా నీకు చెప్పొద్దంటే కూడా చెప్పాడా..సిగ్గులేనోడు ..కొంచెమన్నామనసులో దాచుకోకుంటే ఎలా ?”అన్నాను ముక్కు ఎగపీలుస్తూ
“నువ్వేమో ..ఒప్పుకోక పోతివి …సలీం చెప్తే వింటావేమో నని పంపాను ..నువ్వు నిజంగా ఒప్పుకోలేదనుకొన్నాను ..కాని నువ్వు రేపటి కోసం ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు నాకు తెలిస్తే ..పంపే వాడ్నికాదు’అన్నాడు
నా బుగ్గల మీద కన్నీటి తడిని ..కర్చీఫ్ తో తుడుస్తూ…
నా తప్పు అదనుకుంటున్నాడు ..అని అనుకొనే లోపల
“పంపడం వల్ల ..మేలే జరిగింది …నా పర్మిషన్ లేకుండా నువ్వు …సలీం ను కూడా తాకనివ్వవని తెలిసింది”అన్నాడు
“మీ కంటే …సలీం నాకు గొప్ప నా… ఏంటి …మీకు మాత్రం నా కంటే …మోనా మీద మోజెక్కువ “అన్నాను తెచ్చి పెట్టుకున్న నిష్టురం తో
“లేదురా …చిన్నూ …మన మద్య చిన్నగా దూరం పెరగడం గమనించాను …మన మధ్య ముందున్నంత మోజు లేదనిపించింది ..నువ్వు మూడు నాలుగు రోజులకొకసారి కూడా ఒప్పుకోకపోడం గమనించి
..ఈ మార్గం ఎంచుకొన్నాను “అన్నాడు నన్ను దగ్గరకు తీసుకొని మెడ పైకి వంగుతూ
“ఏం ..వీళ్ళు కూడా పాతబడిపోరా…అప్పుడు”అన్నాను,అసలు విషయం ఎప్పుడు చెప్తే బాగుంటుందో ఆలోచిస్తూ .
“అప్పుడు ..చూద్దాం …మద్యాహ్నం సలీం మనింట్లో చేసింది చెప్పినప్పటినుంచి ..నా దాన్ని చేత్తో పట్టుకొని వున్నాను ..పద ..ముందు ఒక షో ,,వేసుకొందాం “అని ఒక చేత్తో చీర మీద నుంచే నా దిమ్మను పిండేశాడు
అంతే …”అమ్మా “అని అరిచి వల వలా ఏడుస్తూ కూలబడి..కాళ్ళు దగ్గరకు ముడిచి..నెప్పి ఓర్చుకొంటూ ఆ ప్రాంతాన్ని ఒత్తుకోసాగాను .
వెంటనే పక్కన కూర్చొని “ఏమైంది ..పద్దూ ..ఎందు ఏడుస్తున్నావు ..నేను మాములుగానే పట్టుకున్నాగా”అన్నాడు నా తలని మళ్ళీ భుజం మీద పెట్టుకొంటూ
“అక్కడ పచ్చ బొట్టు ..పొడిపించుకొన్నాను…దానిమీద నొక్కారు “అన్నాను
“పచ్చ బొట్టా ?అక్కడా ?”ఆశ్చర్యం గా అన్నాడు
“మీ మోనా నిర్వాకం ..నెప్పి తగ్గాక …అన్నీ చెప్తా గాని ..మీరు కోప్పడగూడదు .”అన్నాను బాధను ఆపుకొంటూ.
నా బాధ చూసి “చిన్నగా లే ..బెడ్ మీద పడుకొందువు …నెప్పి తగ్గాకే చెప్పు ..ఈ లోపల నీకు టీ పెట్టి ..తెస్తాను “అని చెయ్యి పట్టుకొని లేపి బెడ్ రూం లో మంచం మీద పడుకో బెట్టాడు .

నెప్పి కంటే…. ఎలా చెప్పాలి అన్నదే..ఇప్పుడు నన్ను తొలుస్తున్న ప్రశ్న …సలీం కింద నలగడం ఆయనకు ఇష్టమే కదా ?మరి అక్కడ సలీం పేరు ఉంటే ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు ?
ఒకదాని తరువాత ఒక ఆలోచన వస్తూనే ఉంది …..అయినా జరిగింది చెప్తే ఎందుకు
తిడతాడు ?కావాలంటే చార్లీ ..దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి జరిగింది వినమంటే సరి…..
నా ఆలోచనల దారం ..ఆయన వచ్చి “టీ “…అనడంతో తెగింది …ఈ లోకం లోకి వచ్చాను…నన్ను చూస్తూ “ఏం ..పద్దూ…అంత తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నావు ….మార్నింగ్ ఇన్సిడెంట్
..గురించా?అదే అయితే ..మర్చిపో” టీ కప్పు పక్కనపెట్టి నా పక్కన కూర్చుంటూ “మొన్న నాముందే నువ్వు …సలీం కు అన్నీ ఇచ్చావు కదా ?నాక్కూడా చెయ్యనివి ..నేను చెయ్యనివి కూడా … మీరు …చేసుకొన్నారు ….. మొన్న…మన జంటల మధ్య జరిగిన దానికన్నా ఈరోజు ఎక్కువేం జరిగింది …నేను అడిగితే ఏ నాడన్నా నీ అడవి తీసావా?అదే ఆరోజు సలీం అడగ్గానే ఒప్పుకొన్నావు …నీ కోవాబిళ్ళ నన్నెప్పుడన్న రుచి చూడ నిచ్చావా ?అదే ..మోనా మా ముందే కొరికినా…..ఆగమాగం చేసినా పర్మిషన్ ఇచ్చావు ,ఏ నాడన్నా …నా దాన్ని నోట్లో పెట్టుకున్నావా ?అదే ..సలీం అడగ్గానే ఆరోజు పెట్టుకున్నావు …నేనేమన్నా ఫీల్ అయ్యానా ?పిచ్చి పద్దూ …అదే అయితే మర్చిపో …మామూలు గా వుండు వాటి కంటే ఈ రోజు జరిగింది ఎక్కువేం
కాదు ” అన్నాడు .
“ఇదెక్కడి ఖర్మరా బాబు …ఈయన కంటే సలీం కే ..నేను ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నట్లు ఈయన అనుమాన పడుతున్నట్లు న్నాడు …ఎంతైనా మొగుడు బుద్ది ..అందుకే ఏదీ ….ముందు నా అంతట నేను బయట పడగూడదు…వెంటనే ఖండించక పోతే జీవితాంతం దాన్నే లాగి పీకుతుంటాడు “ఆ రోజు ..మీరు మాకు ఏదో తాగించారు …నాకు ఏం చేస్తుంది కుడా తెలియలేదు ..అయినా ప్రతి పని మీరు చెయ్య మన్నాకే కదా చేసింది
..అదీ గాక అదేదో గేమ్ అని …తూచా తప్పక రూల్స్ పాటించాలని మీరే కదా చెప్పి ఒప్పించారు ..ఇప్పుడేమో మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ..అల్లేస్తున్నారు “బోట బొటా కన్నీళ్లు కారుస్తూ .
అంతే గురుడు బోల్తా “సారీ ..సారీ ..ఆపు…ముందు ఏడుపు ఆపు ..సరదాకి ఏడిపిద్దామని అంటే ..నిజంగా ఫీల్ అయితే ఎలా ?”అన్నాడు నా కన్నీళ్లు తుడుస్తూ
“ఇంకెప్పుడూ ..అలా మాట్లాడనంటేనే ..సలీం నా కంటే చిన్నవాడు …నా తమ్ముడు లాంటి వాడు …సలీమ్ కు నా మీద కోరిక ఉందేమో కాని నాకు అతని మీద

1 Comment

  1. తరువాత భాగం ఉంటుందా..

Comments are closed.