ఇంకోసారి 683

అయ్య గారు భయపడ్డట్టుంది “ప్లీజ్ ..ప్లీజ్ ..గట్టి గా అరవకు ..నీకు ఇష్టమైతేనే “అన్నాడు చటుక్కున నా కాళ్ళు పట్టుకుని

ఏనాడు నా మాట జవదాటని ఆయన అలా బేలగా నా కాళ్ళు పట్టుకోవడం తో ఒక్కసారిగా జాలేసి నా కాళ్ళు వెనక్కి లాక్కుని ..ఆయన తలను నా గుండెలకు హత్తుకుని “ఛీ ..ఎవరి కోసమో మీరెందుకు ..నా కాళ్ళు పట్టుకోవాలి …మీరు ఇప్పుడున్న మూడ్ లో మీకు ఎంత చెప్పినా ఎక్కదు …రేపు మాట్లాడుకుందాం ..పడుకోండి “అన్నాను లాలనగా

“రేపు ..కూడా నాది ఇదే మాట .నువ్వు ఒప్పుకోవాల్సిందే .”అంటూ మళ్ళీ నా కాళ్ళు పట్టుకోబోయాడు .

“వదలండి ..వదలండి …సరే ..సరే ..మీకోసం ఆరునెలలు కాదు గాని ..మీరన్నట్లు సలీం ను అప్పుడప్పుడు వచ్చి పొమ్మను ..అదీ మీరు లేనప్పుడు “గబా గబా అనేసి ..నేనేనా ఈ మాటలండీ అని మళ్ళీ ఆశ్చర్య పోయాను …నా గుండె చప్పుడు నాకే తెలుస్తోంది .

“అప్పుడప్పుడు అంటే ..కరక్ట్ గా చెప్పు ……రెండు మూడు రోజులకొక్కసారా ?..”నా గుండెలమీద నుండి లేచి .

ఆయన మోహంలో వెలుగు “బాగుంది ..దాని కంటే ఆరు నెలలు ఉండడమే మేలు…నెలకో… రెన్నెల్లకో ..ఒకసారి “అన్నాను కొంచెం తెలియకుండానే సిగ్గుపడుతూ

“నెల….రెండు నెలలా ?..ప్లీజ్ ..ఇంకో మాట చెప్పు కనీసం వారానికి ఒక్కసారి ..”అని నా చుబుకం పట్టి లేపాడు .

“సరిపోయింది …ఆయన కోసం మీరెందుకు .. తాపత్రయ పడుతున్నారు ….అయినా అప్పుడప్పుడు అన్నాను కాని ఇన్ని రోజులకొక్కసారి ..అన్నానా?ఆయనతో రేపు మాట్లాడొచ్చు ..

ఇక పడుకోండి “అన్నాను మంచం మీదకు వాలుతూ

“ఆయనా ?…అంటే మీ ఆయనా ?”అన్నాడు కవ్విస్తూ నా పక్కనే వాలుతూ .

నేను తగ్గకుండా “అవును సలీం …మా ఆయనే ..నా రంకు మొగుడు ..నాకు రెండో మొగుడు “అన్నాను

..నా విచ్చలవిడి తనానికి ..నాకే ఆశ్చర్యమేస్తోంది …ఆయన సంతోషం దాచుకోలేకపోతున్నాడు ..నా నుండి ఈ విచ్చలవిడి తనాన్నే

ఆయన కోరుకుంటున్నట్టున్నాడు ..అది దొరికేసరికి ..నా మీద చెయ్యేసి దగ్గరికి లాక్కుని .పెదాలు జుర్రేయడం .మొదలెట్టాడు ..నిమిషమైంది ..వదిలేట్టులేడు ..బలవంతంగా వదిలించుకుని ఊపిరి పీల్చుకుని …”ఈ పూటకు ..ఇక చాలు ..బుద్ది గా పడుకోండి

..మళ్ళీ నెప్పి తిరగపెడితే ..ప్రోగ్రాం కాన్సిల్ అవుతుంది “ఎక్కడ కొట్టాలో అక్కడ కొట్టాను .

“ఆపుకోలేక పోయాను ..సారీ ..సారీ ..కనీసం నా వైపు తిరిగి పడుకో ..నిన్ను చూస్తూ పడుకుంటాను “అన్నాడు

“ఓకే…ఓకే..నువ్వు బుద్దిగా ..ఉంటే ..చాలు ..నన్ను నిద్ర పోనివ్వాలి ..రేపు చాలా పనులున్నాయి “అన్నాను దగ్గరకు జరిగి ఆయన గుండెల మీద తల పెట్టుకుని..నా చెయ్యి ఆయన చాతీ వేస్తూ .

“అవును ..రేపు నీకు తీరికే ఉండదు “అన్నాడు ..గొంతులో డబుల్ మీనింగ్ .

తలెత్తి చూసి “దొంగా …డబుల్ మీనింగ్ మాటలు మాట్లాడితే ….కొట్టేస్తాను “అని ఆయన తలమీద మొట్టికాయ వేసి తిరిగి చేతిని చాతీ మీదకు తెచ్చి వెంట్రుకలు లాగుతూ . రేపు ఇదే టైం కు సలీం గుండెల మీద ..ఉంటానేమో ..అమ్మో ..మళ్ళీ సలీం ఆలోచనలు …..బలవంతంగా కళ్ళు మూసుకుని …మనసును వేరే వైపుకు మళ్ళించాలని ..ఒకటి..రెండు ..మూడు ..ఇలా లెక్కపెట్టసాగాను …చివరికి సక్సెస్
అయినట్టున్నాను ..నిద్ర ముంచు కొచ్చింది ..అలానే ఆయ గుండెల మీద ఉండిపోయాను ..లేస్తే మళ్ళీ నిద్ర పట్టదని .

1 Comment

  1. తరువాత భాగం ఉంటుందా..

Comments are closed.